Nejčastěji navštěvované

Vyběr nejčastěji navštěvovaných stránek našeho webu.

Akce

Akce pořádané nebo doporučené naší farností.

Bohoslužby

Rozpis mší svatých ve farnosti.

Oznámení

Nedělní ohlášky a aktuality.

Přívozník

Farní časopis.

Dnes je pondělí 2. postního týdne

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.

V občanském kalendáři má svátek: Bedřich

V církevním kalendáři slavíme: sv. Suitbert


Čtení z dnešního dne: Pondělí 1. 3.

Dan 9,4b-10; Lk 6,36-38

Komentář k Lk 6,36-38: Moje představa o tom, jaký je Bůh, se odráží v mém chování k druhým. Nezazlívám občas Bohu jeho milosrdenství bez podmínek?


Bible na neděli: 7. 3. 2021, 28. 2. 2021


Bohoslužby dnes

7:00 v kostele 4.8°C
teplota v kostele
26.02.2021 11:15

Téma týdne
Světlo do všedního dne

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel - žádný bělič na světě by ho nedovedl tak vybílit. Mk 9,2-3

27. 2. 2021, OVA

Máme za sebou první týden postní doby. Doby nepříliš populární, která ale přesto pro nás může být darem. Známe to každý: pokud si předem nepíchneme prstem do kalendáře, jasně si nevymezíme na něco čas, všednodenní „operativa“, starosti i radosti náš čas nepozorovaně vyplní.

Postní doba je takovým přesně vymezeným časem pro nás. Mimořádným časem pro nové osobní setkání s Bohem. Časem, kdy nás Bůh zve k sobě. Nejde v něm o bilanci našich výkonů a nasazení. Postní doba nás zve, abychom osvobozeni od balastu našeho života spočinuli u Otce. Jeho blízkost  nás proměňuje - narovnává, pozvedá, posiluje, přináší pokoj, ztišení...

A text evangelia této neděle nás k tomu přímo pobízí. Uprostřed našeho konkrétního života – naší práce, starostí i radostí, snažení, strachu, skepse, bolesti, únavy a vyčerpání... nás Ježíš stejně jako Petra, Jakuba a Jana zve, abychom s ním vyšli na horu a pohlédli na svůj život s odstupem.

Rozhodování ani cesta nebývají vždy snadné. Někdy to jde ztuha, přeci jen Pán nás zve „na horu" a ta zemská tíže...:)    Takovým „výstupem na horu“ může například být, když si člověk ráno přivstane na modlitbu, večer dřív vstane od televize, nebo ji vůbec nezapne, místo nadávání složí svou blbou náladu před Pánem... apod. 

„Na hoře“ - v prostoru ticha se nám pak nabízí obraz Ježíše naplněného světlem, Boží přítomností. Není to nějaký vzdálený, nedosažitelný Bůh slávy, odtržený od reality našeho života. Je to tentýž Ježíš, který vstoupil do našeho světa, do naší reality . Jeho oslnivá záře ukazuje, že žádná temnota ani smrt nemá poslední slovo a že i ony budou nakonec proměněny. 

Nechme se pozvat „na horu" a postavme si před oči obraz Ježíše plného světla.  Nechme, aby jeho záře pronikla do těžkostí našeho života, do naší bolesti, slabostí, selhání, zoufalství, strachu a nakonec i do naší smrti.

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.


Pro postní dobu...

Postní kalendář pro děti - stáhnout ve formátu JPG
Dopis Svatého otce na postní dobu - stáhnout ve formátu PDF
Pastýřský list (bikup Martin) - stáhnout ve formátu PDF
Postní rodinná příprava na Velikonoce 2021 (P. Petr Kuník) - stáhnout ve formátu PDF


Slůvko k 2. neděli postní (Babička Magda)

Tři stany (píseň - Honza)

více na: pustsito.nasefara.cz


Můžete příjít...

Slovo o. biskupa Martina k zpřísněným opatřením nouzového stavu - stáhnout ve formátu PDF

- na mši svatou (dle nařízení vlády do 10% osob kapacity míst k sezení, od 25.2. platí respirátor nebo 2 roušky, dezinfekce u vstupu, rozestupy, zákaz hromadného zpěvu)

- na svátost smíření (60 minut před mší sv.), příp. i jindy dle domluvy

- možnosti online spojení

v modlitbě pamatují o. Franciszek a o. DominikNajdete nás na facebooku


Aktuálně z naší diecéze ostravsko-opavské

28. 2. 2021 - 2. neděle postní - Boží vábení
Pokud si pamatuješ, minule jsem psal, že v textech První postní neděle na mě zasvítilo slovo vykoupení. Když jsem si tento týden nosil v srdci texty Druhé postní neděle, stále více se z něj vynořovaly vyznání lásky. Zpozorněl jsem, protože jsem začal vnímat něco, o čem jsem kdysi dávno četl v knize svatého Alfonse Cesta lásky. Hned v první kapitole píše: "Protože Bůh věděl, že dobrodiní přitahují člověka, chtěl si ho svými dary připoutat v lásce. „‚Lidskými pouty jsem je přitahoval, provazy lásky‘(Oz 11, 4). ‚Aby mě lidé milovali, chci je chytit do takových sítí, do jakých se chytit dají: do pout lásky.‘“

27. 2. 2021 - Slovo apoštolského administrátora k zpřísněným opatřením nouzového stavu
Milí bratři a sestry, s přáním Pánova pokoje vás všechny srdečně zdravím!  Rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 1. března 2021 zpřísňují některá opatření v boji proti pandemii. Omezení dotýkající se bohoslužeb zůstávají stejná jako v předchozích týdnech: Obsazenost maximálně 10% kapacity, povinnost užívat respirátory nebo zdravotnické roušky, dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce rukou, omezení společného zpěvu. Naléhavě vás žádám, abychom tato opatření důsledně dodržovali. Važme si toho, že se dále můžeme setkávat, byť v omezené míře. Obcházení a nerespektování opatření není uměním ani hrdinstvím, ale naopak hazardem s lidskými životy.

27. 2. 2021 - Omezení pro bohoslužby se příliš nemění. Pravidlo 10 % zůstává. Do kostela s respirátory
Praha - V souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu od 1. března 2021 zůstávají omezení pro bohoslužby nezměněna, tedy je možné naplnit 10% kapacity kostela k sezení. Platí také zákaz hromadného zpěvu s výjimkou sboru nebo zpěváků na odděleném místě. Od 1. března nebude možné z důvodu účasti na bohoslužbě překročit hranice okresu, ve kterém má osoba trvalý pobyt. 

více na: doo.cz


Aktuálně z webu cirkev.cz

1. 3. 2021 - Před osmi lety opustil Benedikt XVI. úřad papeže
Včera (28. února) uběhlo již osm let ode dne, kdy poslední únorový den roku 2013 opustil úřad papeže Benedikt XVI. Začalo tak období „sede vacante“ - uprázdnění Apoštolského stolce, které trvalo až do zvolení papež Františka v březnu 2013.

1. 3. 2021 - Služebník Boží Dominik Zavřel z Chodova bude 17. dubna 2021 blahořečen
Papež František 26. května 2020 schválil a potvrdil dekret o mučednictví pro „Ctihodné“ Simona Cadrona a druhy, včetně P. Dominika Zavřela. Tento mučedník Eucharistie má velký význam nejen pro cisterciácký řád, ale i pro naši zemi. K obřadu blahořečení by mělo dojít 17. dubna 2021 v 10.30 hodin.

1. 3. 2021 - Cyrilometodějská křesťanská akademie si zvolila nové vedení
Vzhledem ke skutečnosti, že dne 24. února 2021 uplynulo 4leté funkční období orgánů Cyrilometodějské křesťanské akademie (CMKA) a zároveň kvůli protiepidemickým opatřením nebylo možné konat valné shromáždění, rozhodlo prezidium akademie o konání valného shromáždění mimo jeho zasedání („rozhodování per rollam“) a při něm také velkou většinou zvolilo své vedení.

více na: cirkev.cz


Galerie

Kliknutím na nadpis Galerie přejdete na seznam fotoalb. Níže je výběr nejčerstvějších fotoalb.

Zveme k páteční modlitbě křížové cesty. Začátek v 16:30. Foto: 26.2.2021.

Každou středu v 15:45 zveme děti k modlitbě křížové cesty. Foto: 24.2.2021.

První letošní Křížová cesta. Modlili jsme se za nová kněžská a řeholní povolání. Foto: 19.2.2021.

Na popeleční středu byly mše svaté v kostele v 8:00 a 17:00 hodin. Foto z večerní mše.

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Dne 3. dubna 1890 byly schváleny stanovy spolku pro stavbu kostela Panny Marie. Projekt vypracoval ředitel průmyslové státní školy ve Vídni, Camillo Sitte, který navrhl nejen kostel, ale vypracoval územní plán pro celý Přívoz, který je dodnes oceňován i UNESCEM. Kostel je postaven ve slohu novogoticko-románském. Po stranách průčelí kostela ční štíhlé gotické věže vysoké 67 metrů...

Přečíst si vice...