Případné výjimky najdete v aktuálních OZNÁMENÍCH
Pondělí
Den modlitby a postu za farnost a její společenství, modlitba 24/1 (poslední pondělí v měsíci)
  6:20Adorace Nejsvětější svátosti
  7:00Mše svatá
16:00Biblická hodina pro děti u Misionářek Lásky
17:00Mše svatá pro rodiny u Misionářek Lásky
Úterý
16:15Adorace Nejsvětější svátosti, modlitba růžence
17:00Mše svatá, nešpory
Středa
  6:30Mše svatá u Misionářek Lásky
odpoledneVýuka náboženství
16:15Adorace Nejsvětější svátosti, modlitba růžence
17:00Mše svatá pro děti, nešpory
18:00Společenství Charismatické obnovy
18:00Zkouška gregoriánské scholy (každý druhý týden)
Čtvrtek
16:15Adorace Nejsvětější svátosti, modlitba růžence
17:00Mše svatá, adorace Nejsvětější svátosti
18:00Společenství mužů
18:00Sant' Egidio (co dva týdny)
Pátek
dopoledneNávštěva nemocných (první pátek v měsíci)
  9:00Mše svatá u Misionářek Lásky (pro lidi bez domova)
10:00Biblická hodina u Misionářek Lásky (pro lidi bez domova)
odpoledneAtrium pro děti u Misionářek Lásky
14:30Mše svatá v Domově seniorů (pouze první pátek v měsíci)
16:15Adorace Nejsvětější svátosti, modlitba růžence
17:00Mše svatá, nešpory
18:30Adorace, přímluvná modlitba, mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění (pouze druhý pátek v měsíci)
Sobota
  9:00Program pro děti u Misionářek Lásky
14:30Mše sv. v Domově seniorů Slunovrat
15:15Večeřadlo (pouze první sobota v měsíci)
16:15Adorace Nejsvětější svátosti, modlitba růžence
17:00Mše svatá, nešpory
Neděle
Sbírka poslední neděle v měsíci je určena na opravy
  8:00Mše sv. (latin. ordinarium poslední neděli v měsíci) (vždy následuje posezení na faře)
  8:00Zkouška scholy
  9:00Živý růženec (pouze první neděle v měsíci)
  9:40Ministrantská schůzka
10:30Mše svatá pro rodiny s dětmi (s katechezí pro děti)
15:00Mše sv. u Misionářek Lásky (pro lidi bez domova)
16:15Adorace Nejsvětější svátosti, modlitba růžence
17:00Mše svatá
18:00-21:00Adorace (pouze poslední neděli v měsíci)