,
Případné výjimky najdete v aktuálních OZNÁMENÍCH
Pondělí
Den modlitby a postu za farnost a její společenství, modlitba 24/1 (poslední pondělí v měsíci)
  6:00Adorace Nejsvětější svátosti
  7:00Mše svatá
Úterý
16:00Adorace Nejsvětější svátosti
17:00Mše svatá
Středa
16:00Adorace Nejsvětější svátosti
17:00Mše svatá, nešpory
18:00Společenství Charismatické obnovy
Čtvrtek
16:00Adorace Nejsvětější svátosti
17:00Mše svatá
Pátek
dopoledneNávštěva nemocných (první pátek v měsíci)
16:00Adorace Nejsvětější svátosti
17:00Mše svatá
Sobota
15:15Večeřadlo (pouze první sobota v měsíci)
16:00Adorace Nejsvětější svátosti
17:00Mše svatá
Neděle
Sbírka poslední neděle v měsíci je určena na opravy
  7:15Modlitba růžence
  8:00Mše sv. (latin. ordinarium poslední neděli v měsíci) (vždy následuje posezení na faře)
  8:00Zkouška scholy
  9:00Živý růženec (pouze první neděle v měsíci)
10:30Mše svatá pro rodiny s dětmi (s katechezí pro děti)
16:00Adorace Nejsvětější svátosti
16:30Pobožnost k Pražskému Jezulátku (pouze třetí neděli v měsíci)
17:00Mše svatá
Fatimský večer (vždy 13. dne v měsíci od května do řijna).
Pravidelné bohoslužby u sester Misionářek Lásky a v domově Slunovrat jsou do odvolání zrušeny.
V souvislosti s nařízením vlády mohou být jednotlivé aktivity omezeny či zrušeny.