Svátosti ustanovil Kristus, je jich sedm: křest, biřmování, eucharistie, pokání, pomazání nemocných, kněžství a manželství. Sedm svátostí se týká všech důležitých okamžiků života křesťana: díky nim se život z víry rodí a vzrůstá, dostává se mu uzdravení i daru poslání.

Každá svátost je tak setkáním s živým Kristem. Je to pokračování jeho působení zde na zemi. Při udělování svátosti se prostřednictvím viditelného symbolu zprostředkovává neviditelná Boží milost.