Setkání pro manžely

Jednou v měsíci v den svátku patronky setkávání sv. Rity (22.5.) v 17:00 mše svatá za manžele a následné setkání na faře. Vede otec Dominik.

Společenství mužů

Společenství pro muže, které si klade za cíl povzbudit se v úkolu naplňovat skrze mužství Boží záměr. Schází se každé úterý v 18:00 hodin, vede otec Dominik.

Společenství charismatické obnovy (CHO)

Schází se každou středu v 18:00 hodin. Jeho náplní je duchovní téma, modlitba, tichá adorace. Vede Helena Kafiová.

Nedělní společenství

Otevřené všem. Nabízí společnou modlitbu, setkání, přednášky účastníků na různá témata. V případě zájmu o účast, kontaktujte prosím Evu Slováčkovou.

Schází se v neděli v 19:00 hodin. V neděli před dnem modlitby a postu za farnost má modlitební stráž u Nejsvětější svátosti 18:00 - 21:00 hodin.

Společenství seniorů

Společenství se schází pravidelně každé pondělí v 10:00 na faře. Na programu je modlitba i povídání. Vede otec Franciszek.