Zpívejte spolu s těmi, kdo hudebně doprovázejí bohoslužby

Scholy

Ve farnosti působí tato hudební uskupení

Dětská schola

Jan Košárek - zkoušky (měsíc před hraním) obvykle v úterky, příp. čtvrtky - hraje nepravidelně na nedělní mši v 10:30.

Gregoriánská schola

Jizerka Buchtová a Jana Barčová - zkoušky každou druhou středu od 18:00 - zpívá každou poslední neděli v měsíci na mši v 8:00.

Schola

Jana Žáčková - zkoušky v neděli od 9:00 (když hrají) - hraje obvykle co dva týdny na nedělní mši v 10:30.

Schola Přyvozacy

Marek Schneider - zkoušky v neděli od 9:00 (když hrají) - hraje obvykle co dva týdny na nedělní mši v 10:30.

Zrnka (děti s rodiči)

Jan Kováč - zkoušky dle potřeby - hraje nepravidelně na nedělní mši v 10:30.

Varhaníci

Varhany zaznívají při většině bohoslužeb v našem kostele. Naše varhanice také hrají na svatbách nebo pohřbech. Při mších svatých v kapli doprovází na klávesy.

Jizerka Buchtová

Jizerka Buchtová (varhany a zpěv), Jana Barčová (zpěv).

Marie Kňazovčíková

Marie Kňazovčíková (varhany a zpěv).