Řád svatého Pavla Prvního Poustevníka - Paulíni

V České republice Paulíni působí jako duchovní pastýři v Přívozské farnosti od roku 1994, ve farnosti Plzeň - Bory od roku 2017. Další komunity (stav k r. 2020): Polsko (22 řeholních domů), Rumunsko (1), Maďarsko (4), Německo (5), USA (7), Itálie (4), Austrálie (4), Slovensko (4), Ukrajina (5) Chorvatsko (3), Bělorusko (2), Španělsko (1), Jižní Afrika (1), Anglie (2), Lotyšsko (2) a Kamerun (2). Hlavním sídlem řádu je Jasná Hora v Polsku, kde se nachází také největší paulínský klášter.

Naplněním paulínského života je:

kontemplace Boha o samotě a pěstování liturgie;
pracovitý a chudý život, pokání;
zvláštní úcta k Panně Marii;
pastorační horlivost pod vedením Ducha svatého, zejména v rámci hlásání Božího slova a vysluhování svátostí;

Více (česky): podrobnější informace, paulínské hymny,
pro děti (PDF k stažení): příběh o svatém Pavlovi, omalovánky s doplňováním slov, písnička (na stránce s paulínskými hymny)
polsky: oficiální stránky řádu, stránky Jasné Góry,
slovensky: stránky Paulínů na Slovensku.

Misionářky Lásky - sestry Matky Terezy

Od prosince roku 2006 působí na území naší farnosti Sestry matky Terezy, které se věnují především místnímu obyvatelstvu: dětem i rodinám z potřebných oblastí Přívozu, lidem bez domova.
Foto řeholního domu sester a kaple najdete na stránce O nás > Farnost.
Další informace (anglicky, německy...): https://www.motherteresa.org/

Kongregace řádových sester sv. Františka

Kongregace sester sv. Františka od Blahoslavené Panny Marie Ustavičné Pomoci vznikla v Uhrách na konci 19. století. Zakladatelkou je Matka Anna Brunner (1851 - 1911). Matka Anna celý svůj život zasvětila Kristu skrze službu bližnímu. Když uviděla materiální, ale také i duchovní chudobu maďarského lidu, šla za hlasem povolání a odevzdala všechny svoje fyzické síly i duchovní bohatství, aby mohla pomoci potřebným.

Pro velký nátlak vlády a církve musela Matka Anna v červnu 1901 Budapešť opustit. Odchází s pěti sestrami na Moravu. Dne 15. 08. 1901 se sestry usadily v Přívoze, kde se sester ujal přívozský farář Josef Žídek. Sestry započaly s prací v malé nemocnici pro nakažlivé choroby v Přívoze. Koncem roku 1901 arcibiskup olomoucký Teodor Kohn požehnal dílu Matky Anny a dovolil, aby ve spolupráci s místním farářem sestry pracovaly pro Boží slávu a k užitku lidí. Roku 2008 se kongregace přemísťuje do Hati, později odchází do Polska.
Další informace (polsky): https://www.franciszkanki.com.pl/

Sestry Božského srdce Páně

Sestry vlastnily 2 jednopatrové domy na Sokolské třídě. Kdy přišly do Přívozu není přesně známo. Zdá se, že kolem roku 1915. Pečovaly o sirotky a vyučovaly ručním pracem. Představenou byla S. M. Kuniberta. V domě měly i kapličku k soukromým pobožnostem. Po první válce asi v roce 1919 domy prodaly a odstěhovaly se neznámo kam.