Rok 2021


Srpen č. 8/2021
Boží spása, Varování před sektou Sinčchondžhi, Vznikne film o bl. Carlu Acutisovi, Boží království patří maličkým. Svatý Josef - Stín otce, Mariino nanebevzetí
Číst více...


Červenec č. 7/2021
Prostředí, Pomoc jižní Moravě, S Jacintou Lucií a Františkem, Setkání na Prašivé, sv. Josef - pracující otec, Světový den prarodičů a seniorů, Moje cesta
Číst více...


Červen č. 6/2021
S hlubokou úctou, 25 let kněžství otce Dominika, Boží Tělo, Slezská lilie, Sv. Josef - otec odvážně vynalézavý, Noc kostelů, Stříbrné výročí naší diecéze, Prašivá 2021, Katolická charismatická konference, Epidemiologická opatření od 8.6., Znáš Bibli?
Číst více...


Květen č. 5/2021
Ty jsi svatý Boží, 25 let kněžství o. Dominika, Výstava o sv. Josefovi, Pražské Jezulátko, Společný tábor v Plzni, Sv. Josef přívětivý otec který přijímá, Nové invokace v litaniích ke sv. Josefu, Šaty pro Pražské Jezulátko
Číst více...


Duben č. 4/2021
Zpívejte Hospodinu, Boží hrob, Cestou křížovou, Dvě výtvarné soutěže, Svatý josef - citlivý otec, Zákal - skutečně duchovní film, Velikonoční luštění
Číst více...


Březen č. 3/2021
Jméno odhaluje podstatu, Na postní dobu, Křížová cesta, Ctihodný otče Franciszku, Blahopřání otci Dominikovi, Rok rodiny a manželství, Základem celé stavby je náš Vykupitel, Sv. Josef - milovaný otec, Velikonoční komiks, Velikonoční přání, Přímluvná modlitba
Číst více...


Únor č. 2/2021
Já jsem přemohl svět, Oslavy patrona Paulínů, Blíží se postní doba, Dar na renovaci kostela, Poselství papeže Františka ke dni nemocných, Křížová cesta
Číst více...


Leden č. 1/2021
Světlo světa a žár Lásky, Svátek Řádu Paulínů, Změny u sester, Nahlédnutí do matrik 2020, Vánoce v našem kostele, Neděle Božího slova, Tříkrálová sbírka letos jinak, Na nebi si svítí hvězda, Stanovisko ČBK k očkování, Sv. Pavel první poustevník
Číst více...

Rok 2020


Listopad-Prosinec č. 11-12/2020
Jsme v očekávání, Den chudých, Mariánská poutní slavnost, Odpustky v roce sv. Josefa, Jakoby zemřel táta..., Výzva k dodržování vládních nařízení, Adventní kalendář
Číst více...


Říjen č. 10/2020
Otče náš, Můžete přijít, Výstava o Panně Marii, Modlitba růžence, Slovo apoštolského administrátora, Litanie po čas pandemie, Cesta ke svatosti
Číst více...


Září č. 9/2020
Obrazem modlitby ja kadidlo, Pozvánky z farnosti, Srpnová jubilea, Výstava Člověk a Víra, Prázdniny v Plzni, Roušky v kostele, Duchovní obnova, Kdo to byl svatý Václav?
Číst více...


Srpen č. 8/2020
Bože Otče díky, Deset let pěších poutí do Čenstochové, Pobyt ve Štěnovicích, Svatý Kryštof a žehnání aut, Setkání pro manžely a rodiny, Novéna před požehnáním Mariánského sloupu, Co víš o Panně Marii?
Číst více...


Červenec č. 7/2020
Pošli dělníky na svou žeň!, Slavnost Božího Těla, Zlatá svatba, Nová fara v Plzni, Fatimské večery, Pusť si to, Noc kostelů, Prázdninové cestování
Číst více...


Červen č. 6/2020
Blízkost v Eucharistii, Diecézi povede mons. Martin David, Na rozcestí 2, Zpovědní služba, Noc našeho kostela, Ovoce Ducha svatého
Číst více...


Duben-Květen č. 4-5/2020
Pokoj Vám, Rádio Přívoz, Dopis otce biskupa, Vytrvejme v modlitbě růžence - z listu papeže Františka, Svatá Korona, Ovoce Ducha svatého
Číst více...


Březen č. 3/2020
Naslouchat neznamená jen slyšet, Postní aktivity, Pouť do Medžugorje, Ctihodný otče Franciszku..., První soboty s Matkou Marií, V nouzi poznáš přítele
Číst více...


Únor č. 2/2020
Jsem schopen pojmout Boha, Otec Robert v Přívoze, Neděle Božího Slova, Jak lze vylepšit svět kolem nás, Děti si řekly o divadlo, Bl. Eusebius zakladatel Paulínů, Svátek Uvedení Páně do chrámu
Číst více...


Leden č. 1/2020
Čistý jako sníh, Rok 2019 v číslech, Tříkrálová sbírka, Nové sestry v Přívoze, Ať odpočívá v pokoji, Prosincové fotoalbum událostí, Poutní zájezd do Polska, Dospělí zahráli dětem divadlo, Čti hlásej a žij Boží slovo s radostí, Dětská schola zazpívala i seniorům, Noví blahoslavení, Sv. Pavel první poustevník - komiks
Číst více...

Rok 2019


Prosinec č. 12/2019
Ustavčiné kráčení, Mše svatá pro rodiny, Přípravy na volby nejvyššího představeného Paulínů, Přivstaňme si na roráty, Na rozcestí aneb nejen o Istanbulské úmluvě, Vánoční oznámení, Vánoční stromeček s tajemstvím
Číst více...


Listopad č. 11/2019
Poselství dálek, Jak dopadlo sčítání, Slavnost všech svatých, Noví blahoslavení, Krok za krokem celým rokem
Číst více...


Říjen č. 10/2019
Ať Slovo Páně zní!, Manželská setkání, Otčenášky za zemřelé, Průvod svatých, Svatováclavský odkaz, Sčítání účastníků bohoslužeb, Pozvání na duchovní obnovu, Svátek Matky Terezy, Nebeské království stojí tolik co máme, Co to jsou misie?
Číst více...


Září č. 9/2019
Ať v mých ústech stále chvála Páně zní!, Farní pozvánky, A zvony zvoní, Pozvání na jarmark, Dorazili jsme „domů“, Svědectví z tábora, Kartičky na neděli, Kam jsi o prázdninách cestoval?
Číst více...


Srpen č. 8/2019
Požehnání, Dvě jubilea, Naší nové rodině v Ostravě, Výlet pro ministranty, Kaplička Panny Marie
Číst více...


Červenec č. 7/2019
Oltář venku i uvnitř, Průvod na Boží Tělo, Dobrý pastýř, 120. výročí posvěcení kostela, U pramene živé vody, František kardinál Tomášek, Prázdninová cetička k Bohu
Číst více...


Červen č. 6/2019
Být pohotový, Poutní zájezd, Boží Tělo, Boží Tělo jak je pamatují naše babičky, Noc kostelů, Svatodušní bdění, Seslání Sucha svatého
Číst více...


Květen č. 5/2019
Každá neděle je 'Velkou nocí', Program Noci kostelů, Zraněný Pastýř, Odpustky k 20. výročí frýdecké baziliky, Maria Matka církve
Číst více...


Duben č. 4/2019
Ve znamení vody, Zraněný Pastýř, Noc kostelů, Škola Marie - naše duchovní rodina, Velkopáteční sbírka na Svatou zemi, Co najdeme na paškálu?
Číst více...


Březen č. 3/2019
Ježíš Kristus je Pán, Modlitba půst almužna, Pouť do Koclířova, Milý otče Františku..., Poselství papeže Františka, Velké věci se skládají z malých
Číst více...


Únor č. 2/2019
Ztišení, U společného stolu, Zabijáci manželství, Poutní zájezdy, Pozvánky, Na paulínskou pouť zavítal o. Tadeusz, 27. světový den nemocných, Ježíš uzdravuje
Číst více...


Leden č. 1/2019
Kadidlo, Rok 2018 v číslech, Tříkrálová sbírka, Žehnání bytů, Předávejte dětem víru svým životem, Poutní slavnost našeho kostela, Uvedení ministrantů do služby, Vánoční poutní zájezd na Jasnou Horu, Vánoční divadlo a koncerty, Výstup nad koruny stromů, Otvírá se brána k blahořečení P. Richarda Henkese, Křest Pána Ježíše
Číst více...

Rok 2018


Prosinec č. 12/2018
Jsme děti světla, Advent a Vánoce ve farnosti, Společenství charismatické obnovy, Prvním krokem k modlitbě je pokora, Co znamená jméno Ježíš?, Pozvání na roráty
Číst více...


Listopad č. 11/2018
Cesta svatosti, Průvod svatých, Světový den chudých, Pozvánka Podľa Božej mapy, Přátelství s chudými aneb Komunita Sant'Egidio ukazuje že lze žít spolu, 7 kroků k překonání prokletí, Svatí a jejich atributy
Číst více...


Říjen č. 10/2018
Po stupních k výšinám, Romská pouť, Svatováclavský jarmark, Mše svatá za uzdravení smíření odpuštění, Průvod svatách, Katolík bez Marie to je jako dítě bez matky, Dívka kterou zachránil růženec
Číst více...


Září č. 9/2018
Voda - dar Boží, Svátek Matky Terezy, Poutní zájezd, Jsme i na facebooku, Paulíni nejen v Přívoze, Dlouhá je cesta do Čenstochové ještě delší ke svatosti, Na táboře v úplně cizím městě, O sv. Václavovi a sv. Ludmile
Číst více...