Rok 2019


Říjen č. 10/2019
Ať Slovo Páně zní!, Manželská setkání, Otčenášky za zemřelé, Průvod svatých, Svatováclavský odkaz, Sčítání účastníků bohoslužeb, Pozvání na duchovní obnovu, Svátek Matky Terezy, Nebeské království stojí tolik co máme, Co to jsou misie?
Číst více...


Září č. 9/2019
Ať v mých ústech stále chvála Páně zní!, Farní pozvánky, A zvony zvoní, Pozvání na jarmark, Dorazili jsme „domů“, Svědectví z tábora, Kartičky na neděli, Kam jsi o prázdninách cestoval?
Číst více...


Srpen č. 8/2019
Požehnání, Dvě jubilea, Naší nové rodině v Ostravě, Výlet pro ministranty, Kaplička Panny Marie
Číst více...


Červenec č. 7/2019
Oltář venku i uvnitř, Průvod na Boží Tělo, Dobrý pastýř, 120. výročí posvěcení kostela, U pramene živé vody, František kardinál Tomášek, Prázdninová cetička k Bohu
Číst více...


Červen č. 6/2019
Být pohotový, Poutní zájezd, Boží Tělo, Boží Tělo jak je pamatují naše babičky, Noc kostelů, Svatodušní bdění, Seslání Sucha svatého
Číst více...


Květen č. 5/2019
Ve znamení vody, Zraněný Pastýř, Noc kostelů, Škola Marie - naše duchovní rodina, Velkopáteční sbírka na Svatou zemi, Co najdeme na paškálu?
Číst více...


Duben č. 4/2019
Ve znamení vody, Zraněný Pastýř, Noc kostelů, Škola Marie - naše duchovní rodina, Velkopáteční sbírka na Svatou zemi, Co najdeme na paškálu?
Číst více...


Březen č. 3/2019
Ježíš Kristus je Pán, Modlitba půst almužna, Pouť do Koclířova, Milý otče Františku..., Poselství papeže Františka, Velké věci se skládají z malých.
Číst více...


Únor č. 2/2019
Ztišení, U společného stolu, Zabijáci manželství, Poutní zájezdy, Pozvánky, Na paulínskou pouť zavítal o. Tadeusz, 27. světový den nemocných, Ježíš uzdravuje.
Číst více...


Leden č. 1/2019
Kadidlo, Rok 2018 v číslech, Tříkrálová sbírka, Žehnání bytů, Předávejte dětem víru svým životem, Poutní slavnost našeho kostela, Uvedení ministrantů do služby, Vánoční poutní zájezd na Jasnou Horu, Vánoční divadlo a koncerty, Výstup nad koruny stromů, Otvírá se brána k blahořečení P. Richarda Henkese, Křest Pána Ježíše.
Číst více...

Rok 2018


Prosinec č. 12/2018
Jsme děti světla, Advent a Vánoce ve farnosti, Společenství charismatické obnovy, Prvním krokem k modlitbě je pokora, Co znamená jméno Ježíš?, Pozvání na roráty.
Číst více...


Listopad č. 11/2018
Cesta svatosti, Průvod svatých, Světový den chudých, Pozvánka Podľa Božej mapy, Přátelství s chudými aneb Komunita Sant'Egidio ukazuje že lze žít spolu, 7 kroků k překonání prokletí, Svatí a jejich atributy.
Číst více...


Říjen č. 10/2018
Po stupních k výšinám, Romská pouť, Svatováclavský jarmark, Mše svatá za uzdravení smíření odpuštění, Průvod svatách, Katolík bez Marie to je jako dítě bez matky, Dívka kterou zachránil růženec.
Číst více...