Děti

Nabídka pravidelných aktivit po děti.

Facebook

Naše farnost na facebooku.

Scholy a varhaníci

Zpívejte spolu s těmi, kdo hudebně doprovázejí bohoslužby.

Společenství

Pozvání k společnému setkávání a sdílení.

Škola Marie

Možnost duchovní obnovy a formace.

Ministranti

Služebníci u oltáře.

Modlitby 24/1

Modlitební řetězec za potřeby farnosti.

Modlitby s papežem

Modlitebí síť za potřeby celého světa.

Úklid kostela

Máte-li chuť přiložit ruku k dílu, budeme rádi za každou pomoc.