Dnes je pátek 33. týdne v mezidobí

Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali, a řekl jim: „Je psáno: ‚Můj dům bude domem modlitby,‘ ale vy jste z něho udělali doupě lupičů.“
V občanském kalendáři má svátek: Cecílie
V církevním kalendáři slavíme: sv. Cecílie
1. čtení: 1Mak 4,36-37.52-59   Žalm: 1Kron 29   Evangelium: Lk 19,45-48

OZNÁMENÍ na 33. týden v mezidobí 17. - 23. listopadu 2019

 • Dnes je den Bible, sbírka je určena na Biblický apoštolát. Také si připomínáme světový den chudých.
 • Ve čtvrtek 21. listopadu je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.
 • V pátek 22. listopadu je památka sv. Cecílie, panny a mučednice.
 • Srdečně zveme manžele na mši svatou a setkání v pátek 22. listopadu v 17 hodin.
 • O víkendu 22.-25. listopadu bude duchovní obnova Školy křesťanského života a evangelizace ve Pstruží.
 • Příští neděli je slavnost Ježíše Krista Krále, poslední neděle církevního roku.
 • Při ranní mši svaté zazní latinské ordinárium.
 • Pondělí 25. listopadu je dnem modlitby a postu za farnost. Na modlitbu se můžete zapsat do rozpisu vzadu na stolku. Nedělní večerní adorace nebude.
 • 27. listopadu je tzv. Červená středa - den, kdy pamatujeme na lidi pronásledované pro víru.
 • Připravují se dvě přednášky, jedna v Klubu Atlantik - Pákistán, můj druhý domov. Druhá: Škodlivost genderových teorií a stav v ČR - bude se konat v naší farnosti. Bližší informace najdete v Akcích na webu.
 • V tomto měsíci si připomínáme 30. výročí pádu komu­ni­stic­kého režimu, totality, která po dlouhá desetiletí devastovala naši zemi. Na připomínku listopa­dových událostí roku 1989 se rozezní dnes 17. listopadu, symbolicky v 17 hodin 11 minut, kostelní zvony.

OZNÁMENÍ na 32. týden v mezidobí 10. - 16. listopadu 2019

 • V pondělí 11. listopadu je památka sv. Martina, biskupa.
 • V úterý 12. listopadu je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.
 • Ve středu je památka sv. Anežky České, panny.
 • Příští neděli 17. listopadu je den Bible. Při mši svaté bude sbírka na biblický apoštolát.
 • V neděli 17. listopadu bude v katedrále sv. Víta v Praze sloužena slavnostní mše svatá s poděkováním za svobodu. Plakátek je ve vývěsce.
 • V pátek 22. listopadu v 17 hodin bude mše svatá za manžele a po ní setkání na faře. Srdečně zveme.
 • Na svátost manželství se připravují Petr Kaniuk a Eliška Mollnhuberová.
 • Děkujeme srdečně skupině žen za pravidelný úklid kostela.

OZNÁMENÍ na 31. týden v mezidobí 3. - 9. listopadu 2019

 • V pondělí 4. listopadu je památka sv. Karla Boromejského, biskupa.
 • V sobotu 9. listopadu je svátek posvěcení lateránské baziliky.
 • V pátek 8. listopadu v 18:30 zveme na adoraci Nejsvětější svátosti a mši svatou za uzdravení smíření a odpuštění.
 • V neděli 17. listopadu bude v katedrále sv. Víta v Praze sloužena slavnostní mše svatá s poděkováním za svobodu. Plakátek je ve vývěsce.
 • Na svátost manželství se připravují Oto Kostrunek a Markéta Flaksová; Petr Kaniuk a Eliška Mollnhuberová.
 • Dnes po ranní mši svaté je setkání členů živého růžence.

OZNÁMENÍ na 30. týden v mezidobí 27. října - 2. listopadu 2019

 • V pondělí 28. října svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. Mše svatá bude v 7:00 hodin. Tento den je také den modlitby a postu za farnost. Modlitební seznam je vzadu na stolku. V neděli večer od 18:00 do 21:00 hodin zveme do farní kaple k účasti na adoraci na tento úmysl.
 • Cyklus přednášek NAROVINU nabízí v úterý 29. října v 17:00 hodin v Klubu Atlantik přednášku architekta Petra Vacka – Tohle je Haiti.
 • V předvečer svátku všech svatých ve čtvrtek 31. října Vás zveme do našeho kostela na modlitební setkání. Na programu bude adorace Nejsvětější svátosti, přímluvná modlitba a večer chval. Plakátek je ve vývěsce.
 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Růžencová modlitba večeřadla je v sobotu v 15:15.
 • V pátek 1. listopadu je slavnost všech svatých, doporučený svátek. V tento a následující den je možné získat při návštěvě kostela plnomocné odpustky pro duše v očistci. Je třeba se pomodlit modlitbu Páně, vyznání víry a splnit tři obvyklé podmínky (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce).
 • Další možností získání odpustků je modlitba za zemřelé na hřbitově. Ti, kdo z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době tj. od 2. do 8. listopadu mohou získat plnomocné odpustky při návštěvě hřbitova, již od 25. října. Podmínkou je se pomodlit za zemřelé a splnit tři obvyklé podmínky.
 • V pátek 1. listopadu budou v našem kostele mše svaté v 7:00 a v 17:00 hodin. Na večerní mši svatou zveme také děti, které se mohou zapojit do průvodu svatých, tak, že se přestrojí za některého svatého a přihlásí se k účasti. Průvod vyjde od fary do kostela v 16:30. Následovat bude představení svatých, mše svatá a průvod na náměstí, po kterém jsou děti zvány na malé občerstvení. Bližší informace jsou na plakátku ve vývěsce.
 • V pátek 1. listopadu v 11:00 hodin v kostele budou mít děti CZŠ Přemysla Pittra modlitbu za zemřelé. Průvod světla vyjde od CZŠ Přemysla Pittra.
 • V sobotu 2. listopadu je vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše svaté budou slouženy v 8:00 a 17:00 hodin.
 • V sakristii nebo na faře můžete nahlásit jména svých blízkých zemřelých, za které se budeme po celý měsíc listopad modlit před mší svatou růženec. Každý den kromě pondělka od 16:15.
 • Srdečně zveme na duchovní obnovu - víkendové setkání Školy křesťanského života a evangelizace na chalupě ve Frýdlantu v termínu 22. - 24. listopadu. Bližší informace jsou na plakátku ve vývěsce nebo letáčcích vzadu na stolku.
 • Sbírkou na misie z minulé neděle jsme přispěli na potřeby misií částkou 12.530,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
 • Příští neděli po ranní mši svaté bude setkání členů živého růžence.
 • Na svátost manželství se připravují Oto Kostrunek a Markéta Flaksová.

OZNÁMENÍ na 29. týden v mezidobí 20. - 26. říjen 2019

 • Dnes je misijní neděle. Sbírka je určena na misie.
 • V úterý 22. října v 17:00 srdečně zveme manželské páry na mši svatou a následné setkání na faře.
 • Příští neděli 27. října se bude při ranní mši svaté zpívat latinské ordinárium.
 • V pondělí 28. října je den modlitby a postu za farnost. Můžete se zapsat do modlitebního seznamu vzadu na stolku. Děkujeme. V neděli večer od 18:00 do 21:00 hodin zveme k účasti na adoraci na tento úmysl – v kapli na faře.
 • Cyklus přednášek NAROVINU nabízí v úterý 29. října v 17:00 hodin v Klubu Atlantik přednášku architekta Petra Vacka – Tohle je Haiti.
 • V předvečer svátku všech svatých ve čtvrtek 31. října bude v našem kostele adorace Nejsvětější svátosti, přímluvná modlitba a večer chval. Časový program je na plakátku ve vývěsce.
 • V pátek 1. listopadu bude v našem kostele v 17:00 mše svatá s průvodem svatých. Podobně jako loni zveme všechny děti k zapojení se do programu průvodu. Letáčky jsou k dispozici vzadu na stolku.
 • V sakristii nebo na faře můžete nahlásit jména svých blízkých zemřelých, za které se budeme po celý měsíc listopad modlit před mší svatou růženec.
 • Srdečně zveme na duchovní obnovu - víkendové setkání Školy křesťanského života a evangelizace na chalupě ve Frýdlantu v termínu 22. - 24. listopadu. Bližší informace na plakátku ve vývěsce nebo letáčcích vzadu na stolku.
 • Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky už od 25. října, pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době tj. od 2. do 8. listopadu. Při návštěvě hřbitova, kde se pomodlíme za zemřelé a splníme tři obvyklé podmínky (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce).

OZNÁMENÍ na 28. týden v mezidobí 13. - 19. říjen 2019

 • V úterý 15. října je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.
 • Ve středu 16. října je slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska.
 • Ve čtvrtek je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.
 • V pátek 18. října je svátek sv. Lukáše, evangelisty.
 • Příští neděli je misijní neděle, den modliteb za misie, při mši svaté bude sbírka na misie.
 • Zveme zejména děti v rámci akce Milión dětí se modlí za jednotu a pokoj ve světě ke společné modlitbě růžence v domě sester Misionářek Lásky v pátek 18. října od 18:15 hodin.
 • Centrum pro rodinu a sociální péči v Ostravě hledá dobrovolníky k mladým lidem se zdravotním postižením do sociálně aktivizační služby BRÁNA. Zájemci o dobrovolnictví jsou srdečně zváni 17. 10. 2019 na Den otevřené BRÁNY. Více informací na nástěnce.
 • Příští úterý 22. října v 17:00 bude mše svatá za manžele a setkání na faře.
 • Ve pátek 1. listopadu bude v našem kostele v 17:00 mše svatá s průvodem svatých. Děti zveme k zapojení se do programu průvodu.
  31. října od 18:00 do 21:00 hodin pak bude v kostele adorace Nejsvětější svátosti a večer chval.
 • V listopadu se budeme modlit od 16:15 růženec za zemřelé. Můžete nahlásit v sakristii nebo na faře jména zemřelých.

OZNÁMENÍ na 27. týden v mezidobí 6. - 12. říjen 2019

 • Měsíc říjen je měsícem růžence, zveme k společné modlitbě růžence s knězem od 16:15 hodin každý den kromě pondělka.
 • V pondělí 7. října je památka Panny Marie Růžencové.
 • V pondělí 7. října u příležitosti výročí uznání kongregace Misionářek Lásky Svatým stolcem bude od 9 do 17 hodin v kapli u sester Matky Terezy výstav Nejsvětější svátosti, možnost adorace a každou celou hodinu modlitba růžence. V 17:00 mše svatá.
 • V pátek 11. října bude mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění. Začínáme v 18:30 setkáním s Pánem Ježíšem v Nejsvětější svátosti - adorací, chválami, přímluvnými modlitbami, pak následuje mše svatá.
 • Příští pátek 18. října se děti ve světě modlí růženec za jednotu a pokoj ve světě a misie. Zveme zejména děti, aby se k této modlitbě přidaly - v domě sester Misionářek Lásky od 18:15 hodin.
 • Po celý měsíc listopad budeme při modlitbě růžence pamatovat na zemřelé v „Otčenášcích“. Můžete nahlásit v sakristii nebo na faře jména zemřelých z vaší  rodiny a svých blízkých. Za všechny se pak budeme společně modlit při růženci od 16:15 každý den v měsíci listopadu (kromě pondělí).
 • Dnes po ranní mši svaté bude setkání členů živého růžence.

OZNÁMENÍ na 26. týden v mezidobí 29. září – 5. říjen 2019

 • Dnes večer od 18:00 hodin do 21:00 hodin bude v kapli možnost tiché adorace před dnem modlitby a postu za farnost. Pamatujte prosím na tento úmysl. Na modlitbu se můžete zapsat vzadu na stolku.
 • V pondělí 30. září je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.
 • V úterý 1. října je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.
 • Ve středu 2. října je svátek sv. andělů strážných.
 • Ve čtvrtek 4. října je památka sv. Františka z Assisi.
 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Růžencová modlitba večeřadla je v sobotu od 15:15 hodin.
 • Měsíc říjen je měsícem růžence, zveme k společné modlitbě s knězem v 16:15 každý den kromě pondělka.
 • V rámci misijního měsíce října zveme v sobotu na evangelizační koncert do Poruby. Můžete pozvat i své známé hledající či nevěřící. Plakátek je ve vývěsce.
 • V neděli 6. října proběhne v celé naší republice sčítání účastníků bohoslužeb.
 • Příští neděli po mši svaté v 8 hodin bude setkání členů živého růžence.
 • K přijetí svátosti manželství se připravují Jaroslav Cina a Alžběta Cinová.

OZNÁMENÍ na 25. týden v mezidobí 22. - 28. září 2019

 • V pondělí 23. září je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.
 • V pátek 27. září je památka sv. Vincence z Paula, kněze.
 • V sobotu 28. září je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, doporučený svátek. Mše svaté v našem kostele budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:00 hodin. Přivítání „sv. Václava“ v rámci jarmarku bude kolem 14 hodin. Modlitby se zúčastní otec Libor Botek, ostravský děkan.
 • Zveme manžele i s dětmi na neděli 22. září v 16 hodin na setkání u grilovačky na farní zahradě. Setkání nastartuje měsíční aktivitu mších svatých za manžele. S sebou dobrou náladu, něco dobrého na gril pro sebe i na zub pro druhé. 
 • Příští neděli při mši svaté v 8:00 hodin zazní latinské ordinárium.
  Večer od 18:00 hodin do 21:00 hodin bude v kapli možnost tiché adorace.
 • Ve středu 25. září je pouť seniorů do ostravské katedrály. Více informací je na plakátku ve vývěsce.
 • Výuka náboženství pro děti je na faře každou středu odpoledne. Můžete se přihlásit.
 • V neděli 6. října bude v naši republice probíhat sčítání účastníků bohoslužeb.
 • Sbírka na církevní školy z minulé neděle činila 6.228,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
 • K přijetí svátosti manželství se připravují Jaroslav Cina a Alžběta Cinová; Štefan Blaško a Jolana Blašková; Lukáš Dužik a Simona Žigová.

OZNÁMENÍ na 24. týden v mezidobí 15. - 21. září 2019

 • V pátek 20. září je památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků.
 • V sobotu 21. září je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
 • Dnešní sbírka 15. září je určena na potřeby církevních škol.
 • Dnes odpoledne 15. září proběhne blahořečení P. Henkese v Limburgu. Na TV Noe můžete od 14:00 hodin sledovat v přímém přenosu beatifikační bohoslužbu. Od 13:00 hodin nabídne TV Noe dokument o životě a působení P. Richarda Henkese.
  Na Radiu Proglas v pondělí 16. září od 20:15 bude pořad o životě, díle a mučednické smrti P. Henkese.
 • Zveme Vás na benefiční koncert Charity Ostrava „Sešli se, aby pomohli“ v úterý 17. září v 19:00 hodin. Více na plakátku ve vývěsce.
 • Výuka náboženství pro děti bude probíhat na faře každou středu odpoledne. Pobízíme rodiče i děti, nebojte se přihlásit.
 • V sobotu 21. září je Pouť národů na Maria Hilf ve Zlatých Horách. Plakátek s programem je ve vývěsce.
 • Dne 21. září se rozezní od 18:00 do 18:15 zvony. Stane se tak na připomínku Mezinárodní dne míru.
 • Zveme manžele i s dětmi na neděli 22. září v 16 hodin na setkání u grilovačky na farní zahradě. Setkání nastartuje měsíční aktivitu mších svatých za manžele. S sebou dobrou náladu, něco dobrého na gril pro sebe i na zub pro druhé. 
 • Ve středu 25. září bude pouť seniorů do ostravské katedrály. Více informací je na plakátku ve vývěsce.
 • Děkujeme za pomoc všem, kteří pomáhají při úklidu a péči o náš kostel.
  Také děkujeme všem, kteří svou prací, dary nebo modlitbou, třeba i nezištně podporují naši farnost. Pán Bůh zaplať.
 • K přijetí svátosti manželství se připravují Jaroslav Cina a Alžběta Cinová; Martin Polhoš a Martina Geciová; Štefan Blaško a Jolana Blašková.

OZNÁMENÍ na 23. týden v mezidobí 8. - 14. září 2019

 • Ve čtvrtek 12. září je památka jména Panny Marie.
 • V pátek 13. září je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.
 • Tento týden je druhý pátek v měsíci. Zveme na mši svatou za uzdravení, smíření a odpuštění v 18:30.
 • V sobotu 14. září je svátek Povýšení svatého kříže.
 • Příští neděli 15. září je sbírka na potřeby církevních škol.
 • Po prázdninách se opět pravidelně začínají setkávat na faře společenství. Zveme na setkání:
  Společenství seniorů v pondělí v 10 hodin.
  Společenství mužů v úterý v 18 hodin.
  Společenství charismatické obnovy ve středu v 18 hodin.
  Společenství Sant' Egidio nepravidelně ve čtvrtek v 18 hod.
 • S novým školním rokem začíná také výuka náboženství. Zveme děti i rodiče na první setkání. Bude tuto středu 11. září v 16:15, tak jak je uvedeno na přihláškách, které jsou na stolku.
 • Zveme manžele i s dětmi na neděli 22. září v 16 hodin na setkání u grilovačky na farní zahradě. Těší se na vás společenství manželů Equipes Notre-Dame a otec Dominik.
 • K přijetí svátosti manželství se připravují Jan Voznica a Michaela Kardašová; Martin Polhoš a Martina Geciová; Štefan Blaško a Jolana Blašková.
 • Před blahořečením P. Richarda Henkese, pallotinskeho kněze se od pátku 6. září modlíme na závěr mše svaté novénu.
 • Jménem sester Matky Terezy děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomohli s přípravou a průběhem čtvrtečních oslav.

OZNÁMENÍ na 22. týden mezidobí 1. – 7. září 2019

 • Dnes po první mši sv. bude setkání členů živého růžence, a při mši sv. v 10:30 bude žehnání aktovek a školních potřeb.
 • Pondělní mše svaté u sester Matky Terezy budou slouženy opět v 17:00 hodin.
 • Ve středu 3. září je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.
 • Ve čtvrtek 5. září oslavíme svátek sv. Matky Terezy z Kalkaty. Mši svatou v 17:00 hodin v přívozském kostele celebruje otec Martin David, pomocný biskup. Po mši sv. bude krátké divadelní představení dětí a radostné setkání na farním dvorku.
 • Tento týden je první pátek a sobota v měsíci. Zveme vás na modlitební Večeřadlo které je v 15:15 hodin.
 • Připomínáme, že svátost smíření je v našem kostele každý den půl hodiny před mší svatou.
 • V sobotu 7. září se uskuteční pouť děkanátu Ostrava do Frýdku. V 16:00 hodin bude v bazilice modlitba růžence, v 17:00 hodin pobožnost, v 18:00 hodin mše svatá. Od 16:00 hodin bude také možnost svátosti smíření.
 • V neděli 8. září bude setkání manželů společenství Equipes Notre-Dame. Při mši svaté v 10:30 bude zasvěcení manželů Panně Marii, můžete se připojit.
 • Od září začne náboženství. První setkání bude druhou středu to je 11. září v 16:15 hodin. Na stolku jsou přihlášky.
 • Před blahořečením P. Richarda Henkese, pallotinskeho kněze se budeme modlit novénu od 6. do 14. září.
 • K přijetí svátosti manželství se připravují Jan Voznica a Michaela Kardašová a také Martin Polhoš a Martina Geciová.
 • Skupině žen srdečně děkujeme za pravidelný úklid kostela. Kdo by chtěl uklízet, může se připojit.

OZNÁMENÍ na 21. týden mezidobí 25. – 31. srpna 2019

 • V pondělí 26. srpna je den modlitby a postu za farnost. Prosím, pamatujme na tento úmysl. Rozpis na modlitbu je vzadu na stolku.
 • Také v pondělí 26. srpna je v naši farnosti památka Matky Boží Čenstochovské.
 • V úterý 27. srpna je památka sv. Moniky.
 • Ve středu 28. srpna je památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.
 • V neděli 1. září po první mši sv. bude setkání členů živého růžence.
 • Blíží se konec prázdnin. Vzadu na stolku jsou k dispozici přihlášky do náboženství. Žehnání aktovek a školních potřeb bude 1. září při mši svaté v 10:30.
 • K přijetí svátosti manželství se připravují Ladislav Grundza a Iveta Dudová, a také Emil Gorol a Eva Gorolová.

OZNÁMENÍ na 20. týden v mezidobí 18. - 24. srpna 2019

 • V úterý 20. srpna je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.
 • Ve středu 21. srpna je památka sv. Pia X., papeže.
 • Ve čtvrtek 22. srpna je památka Panny Marie Královny.
 • V sobotu 24. srpna je svátek sv. Bartoloměje, apoštola.
 • Příští neděli 25. srpna zazní při ranní mši svaté latinské ordinárium.
 • V pondělí 26. srpna je Den modlitby a postu za farnost a její společenství, Vzadu na stolku je rozpis na modlitbu 24/1, můžete se prosím zapsat.
 • Pomalu se blíží konec prázdnin. Vzadu na stolku jsou k dispozici přihlášky do náboženství. Žehnání aktovek a školních potřeb bude 1. září při mši svaté v 10:30.
 • K přijetí svátosti manželství se připravují Ladislav Grundza a Iveta Dudová.
 • Srdečně děkujeme za úklid a květinovou výzdobu kostela, přípravu a rozdávání občerstvení u příležitosti nedělních oslav. Děkujeme také všem hudebníkům. Pán Bůh zaplať.
 • Na nástěnce v kostele můžete shlédnout fotografie Tomáše Sládečka z nedávné historie kostela. Také si můžete prohlédnout výstavu o řádu Paulínů z různých koutů světa, kterou připravil otec Dominik.
 • Zítra 19. srpna večerní mše svatá u sester Misionářek Lásky není.

OZNÁMENÍ na 19. týden v mezidobí 11. - 17. srpna 2019

 • Ve středu 14. srpna je památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka.
 • Ve čtvrtek je slavnost Nanebevzetí Panny Marie, doporučený svátek. Výroční den posvěcení našeho kostela. Mše svaté budou slouženy v 7:00 a 17:00 hodin.
 • Na nástěnce v kostele můžete shlédnout fotografie Tomáše Sládečka z nedávné historie kostela.
 • K přijetí svátosti manželství se připravují Ladislav Grundza a Iveta Dudová.
 • Děkuji za pomoc s přípravou dnešní slavnosti a také Vaši účast.
  Po skončení slavnostní mše sv. v 10:30 jste všichni srdečně zváni na farní dvorek.

OZNÁMENÍ na 18. týden v mezidobí 4. - 10. srpna 2019

 • V úterý 6. srpna je svátek Proměnění Páně.
 • Ve čtvrtek 8. srpna je památka sv. Dominika, kněze.
 • V pátek 9. srpna je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.
 • V sobotu 10. srpna je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.
 • Během prázdnin mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění není.
 • Naše farnost oslaví 120. výročí posvěcení kostela. Slavnostní mši svatou v neděli 11. srpna v 10:30 bude sloužit biskup František Václav Lobkowicz spolu s pozvanými kněžími z našeho děkanátu i Polska, neboť budeme také děkovat za 25 let působení Paulínů v Přívoze. Srdečně Vás všechny zveme.
 • Na svátost manželství se připravují Vasil Koky a Andrea Sachová.
 • Dnes po ranní mši svaté bude setkání členů živého růžence.

OZNÁMENÍ na 17. týden v mezidobí 28. července – 3. srpna 2019

 • V pondělí 29. července je památka sv. Marty.
 • V pondělí 29. července je den modlitby 24/1 a postu za farnost. Na modlitbu se můžete zapsat do tabulky vzadu na stolku. Děkujeme, že pamatujete na tento úmysl.
 • Ve středu 31. července je svátek sv. Ignáce z Loyoly, kněze.
 • Ve čtvrtek 1. srpna je památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve.
 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Růžencová modlitba večeřadla je v sobotu od 15:15 hodin.
 • Příští neděli 4. srpna bude po ranní mši svaté setkání členů živého růžence.
 • Naše farnost oslaví 120. výročí posvěcení kostela. Slavnostní mši svatou v neděli 11. srpna v 10:30 bude sloužit biskup František Václav Lobkowicz. Při té příležitosti také budeme děkovat za 25 let působení Paulínů v Přívoze. Srdečně všechny zveme.
 • Na svátost manželství se připravují Vasil Koky a Andrea Sachová.
 • Dnešní sbírka (28. července) je určena na opravy. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

OZNÁMENÍ na 16. týden v mezidobí 21. - 27. července 2019

 • V pondělí 22. července je svátek sv. Marie Magdalény.
 • V úterý 23. července je svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.
 • Ve čtvrtek 25. července je svátek sv. Jakuba, apoštola.
 • V pátek 26. července je památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.
 • V sobotu 27. července je památka sv. Gorazda a druhů.
 • Příští neděli 28. července zazní při mši sv. v 8:00 latinské ordinárium.
 • Příští pondělí 29. července je den modlitby 24/1 a postu za farnost. Na modlitbu se můžete zapsat do tabulky vzadu na stolku. Děkujeme, že pamatujete na tento úmysl.
 • Naše farnost oslaví 120. výročí posvěcení kostela. Slavnostní mši svatou v neděli 11. srpna v 10:30 bude sloužit biskup František Václav Lobkowicz. Při té příležitosti také budeme děkovat za 25 let působení Paulínů v Přívoze. Srdečně všechny zveme.
 • Srdečně zveme na poutní zájezd do Polska při kterém navštívíme spoustu zajímavých míst: Krakow-Wieliczka, Krakow-Łagiewniki (svatyně Božího milosrdenství), Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice. Pouť se uskuteční 6. - 7. září a přihlásit se můžete do konce července.
 • Na svátost manželství se připraují Vasil Koky a Andrea Sachová.
 • Děkujeme za úklid kostela.
 • Zítra 22. července po ranní mši svaté vyrazí poutníci na pěší pouť z Přívozu do Čenstochové. Prosíme o modlitbu.

OZNÁMENÍ na 15. týden v mezidobí 14. - 20. července 2019

 • V pondělí 15. července je památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.
 • Pondělní mše svatá u sester Matky Terezy bude během letních prázdnin bývat už v 16:00 hodin. Program pro děti začíná v tento den ve 14:30.
 • Farnost Moravská Ostrava zve na Pouť k Panně Marii Karmelské ve Slezské Ostravě 15. a 16. července. Plakátek je ve vývěsce.
 • V úterý 16. července je svátek výročí posvěcení katedrály Božského Spasitele v Ostravě.
 • Naše farnost oslaví 120. výročí posvěcení kostela. Slavnostní mši svatou v neděli 11. srpna v 10:30 bude sloužit biskup František Václav Lobkowicz. Při té příležitosti také budeme děkovat za 25 let působení Paulínů v Přívoze.

OZNÁMENÍ na 14. týden v mezidobí 7. - 13. července 2019

 • Ve čtvrtek 11. července je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.
 • Mše svaté za uzdravení, smíření a odpuštění (druhé pátky v měsíci) během letních prázdnin nebudou.
 • Ve dnech od 10. do 14. července proběhne v Brně Katolická charismatická konference s mottem „Zůstaňte v mé lásce“. Plakátek je ve vývěsce.
 • Srdečně zveme k účasti na pěší pouti z Přívozu do Čenstochové ve dnech 22. - 27. července. Přihlásit se můžete do 14. července. Plakátek je ve vývěsce.
 • Výstava fotografií Tomáše Sládečka s názvem Folklór 2017-2018 je k vidění v Galerii K-Trio v Ostravě - Hrabůvce po celý červenec a srpen.
 • Po ranní mši svaté je setkání členů živého růžence.

OZNÁMENÍ na 13. týden v mezidobí 30. června – 6. července 2019

 • Ve středu 3. července je svátek sv. Tomáše, apoštola.
 • V pátek 5. července je slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, první pátek v měsíci. Mše svaté budou v 8:00 a 17:00 hodin.
 • Dnešní sbírka je určena na opravy. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
 • V pondělí 1. července proběhne na Prašivé diecézní setkání dětí s otcem biskupem. Zveme rodiče s dětmi ke společné cestě vlakem v 7:45 z hlavního nádraží.
 • Večerní mše svatá u sester Misionářek Lásky v pondělí 1. července nebude.
 • Ve středu 3. července v 16:30 je vernisáž výstavy fotografií Folklór 2017-2018 Tomáše Sládečka. K vidění bude po celé prázdniny.
 • Tento týden je první sobota v měsíci. Zveme k růžencové modlitbě večeřadla od 15:15 hodin.
 • V neděli 7. července bude po ranní mši svaté setkání členů živého růžence.
 • Srdečně zveme k účasti na pěší pouti z Přívozu do Čenstochové ve dnech 22. - 27. července. Přihlásit se můžete do 14. července. Plakátek je ve vývěsce.
 • Nejpozději do konce července se můžete přihlásit na Pouť do Polska při které navštívíme spoustu zajímavých míst: Krakow-Wieliczka, Krakow-Łagiewniki (svatyně Božího milosrdenství), Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice. Pouť se uskuteční 6. - 7. září.
 • Děkuji za pomoc při úklidu kostela.

OZNÁMENÍ na 12. týden v mezidobí 23. - 29. června 2019

 • V pondělí 24. června je slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Je poslední pondělí v měsíci: den modlitby a postu za farnost. Zapište se prosím na modlitbu do tabulky, která je vzadu na stolku. Děkujeme.
 • Na čtvrtek 27. června si pro nás děti připravily divadelní hru s písničkami o sv. Vojtěchovi. Začne hned po mši svaté zhruba v 17:30. Jste srdečně zváni.
 • V pátek 28. června slavíme slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Při účasti na mši svaté, modlitbě litanie a splnění obvyklých tří podmínek je možné získat odpustky. Tento den není postním dnem.
 • V sobotu 29. června je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.
 • Setkání pro manžely a mše svatá bude v tomto měsíci v pátek 28. června v 19:00 hodin. Srdečně zvu všechny manžele.
 • V sobotu 29. června v 9:30 budou v katedrále kněžská svěcení.
 • Primiční mši svatou bude sloužit P. Lukáš Mocek v Třebovickém parku v neděli 30. června v 15 hodin.
 • Příští neděle je poslední neděle v měsíci. Sbírka bude určena na opravy. Při ranní mši svaté budeme zpívat latinské ordinárium.
 • V pondělí 1. července proběhne na Prašivé diecézní setkání dětí s otcem biskupem.
 • Pouť k Panně Marii Karmelské ve Slezské Ostravě bude 15. - 16. července. Program je ve vývěsce.
 • Na svátost manželství se připravují Jan Godla a Renáta Suchá.

OZNÁMENÍ na 11. týden v mezidobí 16. - 22. června 2019

 • Dnes 9. června je slavnost Nejsvětější Trojice.
 • Sbírkou na charitu z minulé neděle jsme přispěli 5.476,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
 • Srdečně zveme k účasti na pěší pouť z Přívozu do Čenstochové. Plakátek je ve vývěsce.
 • Ve čtvrtek 20. června je slavnost Těla a Krve Páně. Mše svaté budou v 7:00 a 17:00. Při večerní bude bude v 17:00 hodin.
 • V pátek 21. června je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.
 • Příští pondělí 24. června je den modlitby a postu za farnost. Můžete se zapsat na modlitbu do tabulky, která je vzadu na stolku. Děkujeme.
 • Na čtvrtek 27. června si pro nás děti připravily divadelní hru s písničkami o sv. Vojtěchovi. Začne hned po mši svaté zhruba v 17:30. Jste srdečně zváni.
 • Setkání pro manžely a mše svatá bude v tomto měsíci v pátek 28. června v 19:00 hodin.
 • V sobotu 29. června v 9:30 budou v katedrále kněžská svěcení.
 • Na svátost manželství se připravují Jan Godla a Renáta Suchá.

OZNÁMENÍ na 10. týden v mezidobí 9. - 15. června 2019

 • Dnes 9. června je slavnost Seslání Ducha svatého. Sbírka je určena na Charitu.
 • V pondělí 10. června je památka Panny Marie, Matky církve.
 • V úterý 11. června je památka sv. Barnabáše, apoštola.
 • Ve středu 12. června je památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny a druhů, mučedníků.
 • Ve čtvrtek 13. června je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
 • V pátek 14. června je druhý pátek v měsíci. V 18:30 je adorace, chvály, přímluvné modlitby. Pak následuje mše svatá při které vyprošujeme uzdravení, smíření a odpuštění.
 • V neděli 16. června je slavnost Nejsvětější Trojice.
 • Zveme k účasti na křesťanském festivalu Slezská Lilie ve dnech od 14. do 16. června. Letáčky jsou k dispozici vzadu na stolku.
 • Tento rok vyrazíme na pěší pouť z Přívozu do Čenstochové už podeváté. Termín pouti je 22. -27. července. Plakátek je ve vývěsce.
 • Pouť do Polska, při které navštívíme Krakow-Wieliczka, Krakow-Łagiewniki (svatyně Božího milosrdenství), Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice se uskuteční 6. - 7. září. Pokud máte zájem se přidat, přihlaste se prosím.
 • Ve čtvrtek 20. června je slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá s průvodem kolem kostela bude v 17:00 hodin.
 • Zveme Vás k účasti na škole Marie. Škola nabízí společenství, a také duchovní obnovy a formaci. Letáček s informacemi je vzadu na stolku.
 • Na svátost manželství se připravují Jan Godla a Renáta Suchá.

OZNÁMENÍ na 7. týden velikonoční 2. - 8. června 2019

 • V pondělí 3. června je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.
 • Ve středu je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.
 • Tento týden je první pátek v měsíci.
 • Probíhá novéna před sesláním Ducha svatého.
 • V sobotu všechny srdečně zveme na Svatodušní bdění. Program je ve vývěsce.
 • V neděli 9. června je slavnost Seslání Ducha svatého. Bude svatodušní sbírka na Charitu.
 • Při sbírce na pomoc křesťanům v zemích blízkého východu bylo vybráno a posláno 11.642,- Kč.
 • Ve dnech od 14. do 16. června proběhne křesťanský festival Slezská Lilie, letáčky jsou k dispozici vzadu na stolku.
 • Děkujeme za úklid kostela, Pán Bůh zaplať.
 • Dnes 2. června po ranní mši svaté je setkání členů živého růžence.

Oznámení na 6. týden velikonoční 26. května – 1. června 2019

 • Dnes 26. května je sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.
  Při mši svaté v 10:30 5 dětí přistoupí k prvnímu svatému přijímání.
 • V pondělí 27. května je den modlitby a postu za farnost. Prosím, pamatujme na tento úmysl. Rozpis na modlitbu je vzadu na stolku.
  Tento den je také dnem vzájemných modliteb bohoslovců Arcibiskupského kněžského semináře a naší farnosti.
 • Ve čtvrtek 30. května je slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek. V našem kostele budou mše sv. v 7:00 ráno a v 17:00 hodin.
 • V pátek 31. května je svátek Navštívení Panny Marie.
 • V sobotu 1. června je památka sv. Justina, mučedníka.
  Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého.
  V 15:15 začne večeřadlo.
 • V neděli 2. června po první mši sv. bude setkání členů živého růžence.
 • V sobotu 8. června budeme slavit vigilii slavnosti Seslání Ducha svatého od 19:00 výstav Nejsvětější Svátosti a adorace, ve 20:00 večer chval a ve 23:00 mše svatá.
 • V měsíci červnu se budeme modlit litanii k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu každou neděli před ranní mší svatou.
 • Děkujeme srdečně všem a zvlášť Honzoví za organizaci, přípravu a pomoc v průběhu „Noci kostelů“. Děkujeme také všem dobrovolníkům. Pán Bůh zaplať.

OZNÁMENÍ na 4. týden velikonoční 12. - 18. května 2019

 • Dnes je 4. neděle velikonoční. Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. Dnešní sbírka je určena na podporu prorodinných pastoračních aktivit v diecézi.
 • V pondělí 13. května je památka Panny Marie Fatimské.
 • V úterý 14. května je svátek sv. Matěje, apoštola.
 • Ve čtvrtek 16. května je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.
 • V měsíci květnu zveme k mariánským pobožnostem. Od pondělí do soboty na začátku mše svaté, v neděli v 7:50.
 • Příští víkend 17. - 19. května proběhne v naší farnosti duchovní obnova před výročím 120 let kostela. Povede ji P. Adam Rucki, biskupský vikář pro duchovní povolání. Program bude v rámci mší svatých v pátek, sobotu i neděli. Zveme k účasti. Plakátek je ve vývěsce.
 • Ve stejném termínu je 17. - 19. května je také duchovní obnova školy Marie.
 • V sobotu 18. května v 8:00 hodin odjedou přihlášení farníci na poutní zájezd do Koclířova.
 • Vzadu na stolku jsou Poutnické novinky k Noci kostelů. Můžete si vzít a také využít k pozvání svých blízkých na tuto akci.
  Zveme Vás nejen k návštěvě našeho kostela v rámci této akce, ale také k možnosti se spolupodílet na výstavě. Dospělí a mládež mohou přispět svým krátkým svědectvím „Proč chodím do kostela?“ děti pak mohou kreslit na téma „Co se mi líbí na kostele?“
  Máte-li zájem pomoci s touto akcí jako dobrovolník, přihlaste se prosím u Honzy. Program a informace najdete v Přívozníku i vzadu na stolku.
 • V sobotu 25. května v 17:00 bude mše svatá a setkání pro manžele.
 • U příležitosti 20. výročí povýšení poutního kostela Navštívení Panny Marie ve Frýdku je možné získat plnomocné odpustky. Více v Přívozníku a Okně.

OZNÁMENÍ na 3. týden velikonoční 5. - 11. května 2019

 • V pondělí 6. května je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.
 • Ve středu 8. května je památka Panny Marie, prostřednice všech milostí.
 • V měsíci květnu zveme k mariánským pobožnostem. Od pondělí do soboty na začátku mše svaté, v neděli v 7:50.
 • V pátek 10. května v 18:30 je mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění. Začíná adorací, chválami a přímluvnými modlitbami.
 • Příští neděli 12. května je sbírka na podporu prorodinných pastoračních aktivit v diecézi.
 • V termínu 17. - 19. května proběhne v naší farnosti duchovní obnova před výročím 120 let kostela. Povede ji P. Adam Rucki, biskupský vikář pro duchovní povolání.
 • Ve stejném termínu je 17. - 19. května je také duchovní obnova školy Marie. Možnost přihlášení je do 5. května. Plakátek je ve vývěsce.
 • Noc kostelů bude letos 24. května, připravujeme zajímavý program. Pokud máte zájem pomoci s touto akcí, přihlaste se prosím u Honzy.
 • Připravujeme poutní zájezd do Polska, při kterém navštívíme Kłodzko, Wambierzyce a Świdnici. Termín pouti je 20. - 21. října. Bližší informace a přihlášení do 20. září na faře.
 • Dnes 5. května bude po ranní mši svaté setkání členů živého růžence.
 • Dnes 5. května po každé mši svaté bude pro zájemce žehnání osobních vozidel.

OZNÁMENÍ na 2. týden velikonoční 28. dubna – 4. května 2019

 • Dnes je neděle Božího milosrdenství.
 • V pondělí 29. dubna je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.
 • V pondělí 29. dubna je den modlitby a postu za farnost. Prosím, pamatujte na tento úmysl. Seznam na modlitbu je vzadu na stolku.
 • Kolumbie – příběhy rozervaného ráje je název přednášky z cyklu Narovinu toto úterý. Plakátek je ve vývěsce.
 • Ve čtvrtek 2. května je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.
 • V pátek 3. května je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.
 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Večeřadlo je v sobotu v 15:15 v kostele.
 • 4. května je VESELICE - ples, který má za cíl rozveselit se a pobavit s přáteli z Ludgeřovic, Ostravy - Přívozu a okolí. Plakátek je ve vývěsce.
 • V neděli 5. května bude po ranní mši svaté setkání členů živého růžence.
 • Příští neděli 5. května po každé mši svaté bude pro zájemce žehnání osobních vozidel.
 • V měsíci květnu zveme k mariánským pobožnostem. Od pondělí do soboty na začátku mše svaté, v neděli v 7:50.
 • V termínu 17. - 19. května proběhne v naší farnosti duchovní obnova před výročím 120 let kostela. Povede ji P. Adam Rucki.
 • Ve stejném termínu je 17. - 19. května je také duchovní obnova školy Marie. Plakátek je ve vývěsce.
 • Do pokladničky u Božího hrobu na opravy chrámů ve Svaté zemi jsme přispěli 4.284,- Kč, při velikonoční sbírce na kněžský seminář 5.896,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

OZNÁMENÍ na velikonoční oktáv 21. - 27. dubna 2019

 • Dnes je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.
  Dnešní sbírka je určena na kněžský seminář.
 • U Božího hrobu můžete přispět do pokladničky na opravy chrámů ve Svaté zemi.
 • Zítra 22. dubna je velikonoční pondělí, mše svaté budou v kostele v 8:00 a 17:00.
 • Mše svaté ve všední dny už budou slouženy v kostele.
 • Příští neděle je neděle Božího milosrdenství. Při mši svaté v 8:00 zazní latinské ordinárium.
 • Příští pondělí 29. dubna je den modlitby a postu za farnost. Prosím, pamatujte na tento úmysl. Můžete se také zapsat na modlitbu. Seznam je vzadu na stolku.
 • V sobotu 27. dubna je v Praze pochod pro život. Plakátek je ve vývěsce.
 • Na 4. května zveme na VESELICI - ples, který má za cíl rozveselit se a pobavit s přáteli z Ludgeřovic, Ostravy - Přívozu a okolí. Plakátek je ve vývěsce.
 • Ať radostná zpráva o Ježíšově vzkříšení naplní celý Váš život. Sdílejme ji s ostatními, abychom všichni mohli najít klid a radost ve svých životech. Přeji Vám požehnané Velikonoce a moc děkuji všem za pomoc s přípravou svátků, za přání i dary. Pán Bůh zaplať.

OZNÁMENÍ na Svatý týden 14. - 20. dubna 2019

 • Dnes je květná (pašijová) neděle.
 • Mimořádná příležitost ke svátosti smíření bude ve středu 17. 4. od 16:00 do 20:00 hodin.
 • Ve středu v 15:00 bude pro děti na faře pascha. Prosím, přihlaste se nejlépe ještě dnes.
 • Bohoslužby o velikonočním třídenní budou slouženy:
  Zelený čtvrtek v 9:00 hodin v katedrále bude mše sv. se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů, v 17:00 v našem kostele mše sv. na památku Večeře Páně; po mši svaté možnost adorace do 23 hodin.
  Velký pátek je dnem přísného postu; v 10:00 křížová cesta, v 17:00 bohoslužba na památku Umučení Páně.
  Bílá sobota 19:00 velikonoční vigilie s obnovou křestních slibů, přineste si prosím svíce.
  V neděli o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně budou mše svatá v 8:00, 10:30 a 17:00.
  V pondělí velikonočního oktávu budou mše svaté v 8:00 a 17:00.
 • Vzadu na stolku je rozpis na adoraci u Božího hrobu na Bílou sobotu. Prosím, zapište se, abychom mohli zajistit stálou modlitební přítomnost u Nejsvětější svátosti.
 • Na květinovou výzdobu Božího hrobu můžete přispět do označených pokladniček. Pán Bůh zaplať.
 • Od Zeleného čtvrtku budou už všechny mše svaté slouženy v kostele.
 • Děkujeme za pomoc při úklidu kostela a předvelikonoční úklid fary a umytí oken na faře.
 • Děkujeme o. Dominikovi a všem hercům za přípravu včerejšího (12. 4.) divadla Zraněný Pastýř. Na Noc kostelů se chystá repríza divadla.

OZNÁMENÍ na 5. týden doby postní 7. - 13. dubna 2019

 • Setkání manželů je v dubnu výjimečně v pátek 12. dubna. Mše svatá je v kapli v 17:00.
 • Tento týden je druhý pátek v měsíci. V 18:30 bude v kapli sloužena mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění.
 • Srdečně zveme Vás i Vaše přátele na divadelní představení Zraněný pastýř, které s mládeží a dospělými farníky připravil o. Dominik. Bude v sobotu 13. dubna v 18:00 v kostele.
 • Příští neděle je květná neděle. Mše svatá začínají průvodem s ratolestmi.
 • Bohoslužby o velikonočním třídenní budou slouženy:
  Zelený čtvrtek 17:00 mše sv.;
  Velký pátek 10:00 křížová cesta, 17:00 bohoslužba;
  Bílá sobota 19:00 vigilie s obnovou křestních slibů.
 • Vzadu na stolku je rozpis na adoraci u Božího hrobu na Bílou sobotu. Prosím, zapište se, abychom mohli zajistit stálou modlitební přítomnost u Nejsvětější svátosti.
 • Na květinovou výzdobu Božího hrobu můžete přispět do označených pokladniček.
 • Je k dispozici ještě několik volných míst na květnovou pouť naší farnosti do Českomoravské Fatimy – Koclířova. Přihlásit se můžete na faře. Z kraje září připravujeme dvoudenní poutní zájezd do Polska. Bližší informace k oběma akcím jsou vzadu na stolku.
 • Dnes po ranní mši svaté je setkání členů živého růžence.

OZNÁMENÍ na 4. týden doby postní 31. března – 6. dubna 2019

 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. V sobotu v 15:15 zveme na faru k modlitbě růžencového večeřadla.
 • Příští neděli 7. dubna je po ranní mši svaté setkání členů živého růžence. Pokud byste se chtěli přidat a modlit se každý den desátek růžence, přijďte.
 • V pátek nebo ve středu se můžete také zapojit do modlitby Křížové cesty.
 • Mše svatá za manžele a setkání na faře bude v dubnu výjimečně v pátek 12. dubna.
 • Zraněný pastýř je název divadelního vystoupení, které secvičil o. Dominik s mládeží a dospělými farníky. Bude v sobotu 13. dubna v 18:00 v kostele. Jste srdečně zváni i se svými přáteli.
 • Koncert skupiny Lamačské Chvály bude v pátek 5. dubna v 18:00 hodin v kulturním domě v Hlučíně. Pořádá Apoštolská církev Hlučín.
 • V sobotu 6. dubna proběhne v kostele sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu duchovní obnova se sestrou Veronikou Barátovou z komunity Blahoslavenství. Plakátek s informacemi je ve vývěsce.
 • Na květinovou výzdobu Božího hrobu můžete přispět do označených pokladniček.
 • Do 15. dubna se můžete přihlásit na květnovou pouť naší farnosti do Českomoravské Fatimy – Koclířova. Je k dispozici ještě několik volných míst.
  Z kraje září připravujeme dvoudenní poutní zájezd do Polska. Bližší informace k oběma akcím jsou vzadu na stolku.

OZNÁMENÍ na 3. týden doby postní 24. - 30. března 2019

 • V pondělí 25. března je slavnost Zvěstování Páně. Mše svaté budou v kapli na faře v 7:00 a 17:00 hodin.
  V pondělí 25. března začne v naší farnosti 9. ročník Duchovní adopce. Jedná se o devítiměsíční modlitbu, kterou se přihlášený zájemce modlí za dítě v lůně matky, ohrožené potratem. Při ranní i večerní mši svaté
  V pondělí 25. března je den modlitby za farnost 24/1. Můžete se zapsat na modlitbu do tabulky, která je vzadu na stolku.
 • V úterý 26. března je další přednáška z cyklu Narovinu s tématem BIBLE a PARABIBLE. Plakátek je vývěsce.
 • Příští neděli zazní při mši svaté latinské ordinárium.
 • 24 hodin pro Pána – je aktivita kdy uprostřed postní doby se po celém světě otevírají kostely, aby do nich mohli lidé přicházet po celý den a intenzivněji prožívat přípravu na Velikonoce přijetím svátosti smíření, modlitbou nebo rozhovorem s knězem. V Ostravě bude otevřen kostel sv. Josefa (Don Bosko) v pátek 29. března od 9:00 do 21:00 a v sobotu 30. března od 7:00 do 9:00. V kostele bude po celou dobu výstav Nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření či rozhovoru s knězem.
 • Během doby postní se modlíme v kapli na faře Křížovou cestu: každý pátek v 17:00, pak následuje mše svatá. Ve středu je Křížová cesta s dětmi od 16:30. Přidejte se také.
 • Ze soboty na neděli dochází ke změně času.

OZNÁMENÍ na 2. týden doby postní 17. - 23. března 2019

 • V úterý 19. března je slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, doporučený svátek. Mše svatá bude v kapli na faře v 17:00.
 • V sobotu 23. března je v 17:00 mše svatá za manžele. Po mši jsou manželé srdečně zváni na setkání na faře.
 • V sobotu 23. března bude u Salesiánů a v Radvanicích duchovní obnova. Plakátky jsou ve vývěsce.
 • V pondělí 25. března je slavnost Zvěstování Páně. Mše svaté budou v kapli na faře v 7:00 a 17:00 hodin.
  V pondělí 25. března začne v naší farnosti 9. ročník Duchovní adopce. Jedná se o devítiměsíční modlitbu, kterou se přihlášený zájemce modlí za dítě v lůně matky, ohrožené potratem.
  V pondělí 25. března je den modlitby za farnost 24/1. Můžete se zapsat na modlitbu do tabulky, která je vzadu na stolku.
 • Na svátost manželství se připravují Michaela Kovacsova a David Kotlár.
 • Během doby postní se modlíme v kapli na faře Křížovou cestu: každý pátek v 17:00, pak následuje mše svatá. Ve středu je Křížová cesta s dětmi od 16:30. Přidejte se také.
 • V kapli i kostele jsou nachystány nádoby, které můžeme během postní doby plnit modlitbou, postem a almužnou. Informace k této aktivitě jsou také v Přívozníku a na internetových stránkách farnosti.
 • Vzadu na stolku je také k dispozici postnička - papírová pokladnička Charity, do které můžete během postní doby odkládat peníze za věci, které si odepřete.
 • Zveme na pouť naší farnosti do Českomoravské Fatimy – Koclířova 18. května. Můžete se přihlásit, je ještě k dispozici 10 volných míst.
 • Z kraje září připravujeme dvoudenní poutní zájezd do Polska. Bližší informace k oběma akcím jsou vzadu na stolku.

OZNÁMENÍ na 1. týden doby postní 10. - 16. března 2019

 • V postní době zveme k modlitbě křížové cesty: každý pátek v 17:00, následuje mše svatá. Ve středu je křížová cesta s dětmi od 16:30.
 • Ve středu 13. března je výroční den zvolení papeže Františka.
 • O víkendu 15. - 17. března jste srdečně zváni na duchovní obnovu, která bude probíhat v naší farnosti.
 • V sobotu 23. března zveme zejména manžele na mši svatou v 17:00 při které po ně vyprošujeme požehnání. Po mši je setkání manželů na faře.
 • V kapli i kostele jsou nachystány nádoby, které můžeme během postní doby plnit modlitbou, postem a almužnou.
  Do nádoby označené slovem MODLITBA můžete dávat své prosby napsané na kousku papíru. Budou podpořeny modlitbami kněží i farního společenství.
  Pokud se postíme na nějaký konkrétní úmysl, můžeme lístek s tímto úmyslem vhodit do nádoby označené slovem PŮST.
  Nádoba označená slovem ALMUŽNA je určena na finanční prostředky pro chudé a potřebné. Informace k této aktivitě jsou také v Přívozníku a na internetových stránkách farnosti.
 • Na svátost manželství se připravují Michaela Kovacsova a David Kotlár.

OZNÁMENÍ na 8. týden v mezidobí a začátek doby postní 3. - 9. března 2019

 • Dnes je sbírka na opravy. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
  Po mši svaté v 8:00 je setkání členů živého růžence.
 • Ve středu 6. března je popeleční středa. Je to den přísného postu (půst od zdrženlivosti masa a půst „újmy“ - jen jednou za den úplné nasycení). Po celý den od 6:00 do 16:30 bude možnost osobní adorace ve farní kapli. Od 16:30 v kostele Křížová cesta pro děti. Mše svaté budou slouženy v 7:00 v kapli na faře a v 17:00 v kostele, při obou se bude udělovat popelec a také případně první postní neděli. Začíná doba postní.
 • V postní době zveme k modlitbě křížové cesty: každý pátek v 17:00, následuje mše svatá. Ve středu je křížová cesta s dětmi od 16:30.
 • V pátek je v 18:30 mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění. Začínáme adorací a přímluvnou modlitbou.
 • Na svátost manželství se připravují Michaela Kovacsova a David Kotlár.

OZNÁMENÍ na 7. týden v mezidobí 24. února – 2. března 2019

 • Dnes 24. února je sbírka Haléř sv. Petra.
  Sbírka na opravy, která bývá pravidelně každou poslední neděli v měsíci se posouvá na 3. března.
 • V pondělí 25. února je den modlitby 24/1 a postu za farnost. Vzadu na stolku je tabulka, do které se můžete zapsat na modlitbu. Pamatujme prosím na tento úmysl i ve svých osobních modlitbách.
 • V úterý 26. února o víře v dnešní společnosti přednáší v Klubu Atlantik P. Daniel Vícha. Plakátek je ve vývěsce.
 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Zveme na růžencové večeřadlo v sobotu v 15:15 na faru.
 • Příští neděli bude po mši svaté v 8:00 setkání členů živého růžence.
 • Do konce února se můžete na faře přihlásit na pouť do Svaté země – u pramenů křesťanství, která se uskuteční 5. - 12. května 2019. Plán pouti je vzadu na stolku.
 • Děkujeme za pravidelný úklid a výzdobu kostela a kaple.

OZNÁMENÍ na 6. týden v mezidobí 17. - 23. února 2019

 • V pátek 22. února je svátek Stolce svatého apoštola Petra.
 • V sobotu 23. února je památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka.
 • V sobotu 23. února ve 13:30 bude v tělocvičně školy Přemysla Pittra pohádkový karneval pro děti. S sebou je třeba mít pohádkové přestrojení, přezuvky a vstupenku (k vyzvednutí u Honzy).
 • Srdečně zveme manžele v sobotu 23. února v 17:00 na mši svatou při které budeme vyprošovat požehnání zvláště pro manžele. Po mši následuje setkání na faře.
 • Příští neděli 24. února je sbírka Haléř sv. Petra.
  Sbírka na opravy, která bývá pravidelně každou poslední neděli v měsíci se posouvá na 3. března.
 • V neděli 24. února se bude při mši svaté v 8:00 zpívat latinské ordinárium.
 • V pondělí 25. února je den modlitby 24/1 a postu za farnost. Pamatujme prosím na tento úmysl. Vzadu na stolku je tabulka, do které se můžete zapsat na modlitbu.
 • Věřte – nevěřte je název přednášky z cyklu NAROVINU. V úterý 26. února o víře v dnešní společnosti přednáší P. Daniel Vícha. Plakátek je ve vývěsce.
 • Do konce února se můžete na faře přihlásit na pouť do Svaté země – u pramenů křesťanství, která se uskuteční 5. - 12. května 2019. Plán pouti je vzadu na stolku.

OZNÁMENÍ na 5. týden v mezidobí 10. - 16. února 2019

 • V pondělí 11. února je památka Panny Marie Lurdské, světový den nemocných. Při mši svaté v kapli v 10:00 hodin se bude udělovat svátost pomazání nemocných. Pokud víte o někom, kdo by měl zájem a nemůže sám přijít, pomozte mu prosím nebo se nebojte nás požádat o jeho návštěvu.
 • Na sobotní odpoledne 23. února připravujeme pro děti pohádkový karneval. Uskuteční se v tělocvičně školy Přemysla Pittra od 13:30 do 16:30 hodin. S sebou je třeba mít pohádkové přestrojení a přezuvky.
 • Mše svatá za manžele a setkání na faře bude tento měsíc 23. února.
 • Zveme vás na pouť do Svaté země 5. - 12. května 2019. Plán pouti je vzadu na stolku, další informace a přihlášení u o. Dominika nebo na faře do konce února.
 • Pouť do Koclířova – českomoravské Fatimy připravujeme na 18. května.

OZNÁMENÍ na 4. týden v mezidobí 3. - 9. února 2019

 • Dnes 3. února je čtvrtá neděle v mezidobí.
  Po mši svaté bude zájemcům udělováno svatoblažejské požehnání.
  Po ranní mši svaté bude setkání členů Živého růžence.
 • V úterý 5. února je památka sv. Agáty, panny a mučednice.
 • Ve středu 6. února je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.
 • V pátek 8. února bude v 18:30 v kapli mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění. Začínáme setkáním s Pánem - adorací Nejsvětější svátosti, přímluvnými modlitbami, následuje mše svatá.
 • V pondělí 11. února je památka Panny Marie Lurdské, světový den nemocných. Při mši svaté v kapli v 10:00 hodin se bude udělovat svátost pomazání nemocných. Pokud víte o někom, kdo by měl zájem a nemůže sám přijít, pomozte mu prosím nebo se nebojte požádat na faře o. Franciszka nebo o. Dominika o jeho návštěvu.
 • Na sobotní odpoledne 23. února připravujeme pro děti pohádkový karneval.
 • Zveme vás na pouť do Svaté země 5. - 12. května 2019. Plán pouti je vzadu na stolku, další informace a přihlášení u o. Dominika nebo na faře do konce února.
 • Děkujeme za vaše dary i zapojení do tříkrálové sbírky. V Přívoze se vykoledovalo 29.384,- Kč. Celkový výtěžek za Charitu Ostrava a Charitu sv. Alexandra byl 2.230.753,- Kč.
 • Děkujeme za pomoc při úklidu betléma a kostela. Pán Bůh zaplať.

OZNÁMENÍ na 3. týden mezidobí 27. ledna – 2. února 2019

 • V pondělí 28. ledna je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.
  V tento den je také den modlitby 24/1 a postu za farnost. Rozpis na modlitbu je vzadu na stolku.
  Adorace v rámci dne modlitby a postu byla přesunuta z pondělka na neděli. Příležitost k osobní adoraci je tedy dnes od 18 do 21 hodin ve farní kapli.
 • V úterý 29. ledna je přednáška z cyklu naroVinu – Stalking – prevence a obrana před pronásledováním. Plakátek je ve vývěsce.
 • Ve čtvrtek 31. ledna je památka sv. Jana Boska, kněze.
  Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci.
 • Zveme k modlitbě růžencového večeřadla v sobotu od 15:15 do kaple na faru.
 • V sobotu 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše svaté v tento den budou v 7:00 a 17:00 v kapli na faře. Budou se žehnat svíce, přineste si prosím.
  V sobotu 2. února je setkání řeholníků a řeholnic ve Frýdku – Místku.
 • V neděli 3. února bude po každé mši svaté udělováno zájemcům svatoblažejské požehnání.
  Po ranní mši svaté bude setkání členů Živého růžence.
 • Komunitu sester Misionářek Lásky v Přívoze opustila sestra Jude. Přišla sestra Chilla Maria, kterou vítáme mezi námi.