Dnes je Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky.
V občanském kalendáři má svátek: Státní svátek - Den slovanských věrozvěstů
V církevním kalendáři slavíme: Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
1. čtení: Iz 61,1-3a    Žalm: Zl 117(116)    2. čtení: 2Kor 4,1-2.5-7    Evangelium: Lk 10,1-9

OZNÁMENÍ na 13. týden v mezidobí 28. června – 4. července 2020

 • V pondělí 29. června je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – doporučený svátek.
  V tento den je den modlitby a postu za farnost. Vzhledem ke slavnosti se můžeme více modlit a méně postit. Vzadu na stolku se můžete zapsat na modlitbu 24/1. Děkujeme.
 • V pátek 3. července je svátek sv. Tomáše, apoštola.
 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Srdečně zveme k růžencové modlitbě večeřadla v sobotu od 15:15 hodin.
 • V neděli 5. července je slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy.
  V tento den po ranní mši svaté bude setkání členů živého růžence.
 • U sester Misionářek lásky do odvolání neprobíhají pravidelné bohoslužby pro veřejnost. V pondělí 29. června bude v kostele v 17:00 hodin mše sv. pro děti. Nácvik písní a příprava na mši od 16:40.
 • Při sbírce z minulé neděle na dostavbu Diecézního střediska mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí bylo vybráno 10.918,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

OZNÁMENÍ na 12. týden v mezidobí 21. - 27. června 2020

 • Ve středu 24. června je slavnost narození sv. Jana Křtitele.
 • V sobotu 27. června budou v 9:30 v katedrále Božského Spasitele kněžská svěcení.
 • V neděli 28. června zazní v našem kostele při ranní mši svaté latinské ordinárium.
 • Příští pondělí je poslední pondělí v měsíci – den modlitby a postu za farnost. Vzadu na stolku se můžete zapsat na modlitbu 24/1. Děkujeme.
 • U sester Misionářek lásky do odvolání neprobíhají pravidelné bohoslužby pro veřejnost. Pondělní mše sv. pro děti budou 22. a 29. června v kostele v 17:00 hodin. Nácvik písní a příprava na mši od 16:40.
 • Páteční přednáškou Mgr. Niny Novákové a nedělním vysíláním pro děti ukončilo Rádio Přívoz své vysílání. Pro děti vznikl podcast, na kterém je k poslechu nedělní evangelium, slůvko, příběh a písnička. Podrobnosti ve vývěsce.
 • Srdečně děkujeme ženám, které se starají o úklid a čistotu kostela. Pán Bůh zaplať.
 • Dnešní sbírka 21. června je určena na dostavbu Diecézního střediska mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
 • Zemřela paní Drahomíra Lorenzová, pohřeb má v pondělí ve 12 hodin.

OZNÁMENÍ na 11. týden v mezidobí 14. - 20. června 2020

 • V pátek 19. června je slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova.
 • V tento den se uskuteční v našem kostele přednáška Mgr. Niny Novákové Na rozcestí 2, které bude předcházet modlitební příprava - v 16:15 modlitba růžence. Plakátek je ve vývěsce.
 • V sobotu 20. června je památka Neposkvrněného srdce Panny Marie.
 • V sobotu 20. června jsou v katedrále jáhenská a o týden později kněžská svěcení. Začátek v 9:30.
 • Srdečně děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě Noci kostelů, i těm, co spolupracovali při jejím průběhu. Díky patří také zpěvákům, hudebníkům a hercům. Pán Bůh zaplať.

OZNÁMENÍ na 10. týden v mezidobí 7. - 13. června 2020

 • Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice.
 • Ve čtvrtek 11. června je slavnost Těla a Krve Páně, doporučený svátek. Mše sv. v 7:00 a 17:00 hodin. Na závěr večerní mše svaté bude v kostele průvod ke čtyřem oltářům.
 • V pátek 12. června je památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny a druhů, mučedníků.
  V tento den je Noc kostelů. Uvítáme vaši pomoc. Program Noci je ve vývěsce, na letáčcích a také v Přívozníku. Srdečně zveme Vás i Vaše známé.
 • V sobotu 13. června je památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.
  Večer ve 20:00 hodin bude v kostele Fatimský večer. Přineste si s sebou svíce.
 • Festival Slezská lilie bude živě přenášen TV Noe.
 • V pátek 19. června se uskuteční v našem kostele přednáška Mgr. Nina Novákové Na rozcestí, které bude předcházet modlitební příprava. Plakátek je ve vývěsce.
 • Mše svaté za uzdravení, smíření a odpuštění budou dle situace od září.
 • Svatodušní sbírka na diecézní charitu činila 5.616,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
 • Děkujeme za úklid kostela po oklepání omítek zádveří.

OZNÁMENÍ na 9. týden v mezidobí 31. května - 6. června 2020

 • Dnes 31. května je Slavnost Seslání Ducha svatého. Končí doba velikonoční.
  Sbírka dnešní neděle je určena na diecézní charitu. Pán Bůh zaplať.
 • V pondělí 1. června je památka Panny Marie, Matky církve.
 • Ve středu 3. června je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.
 • Ve čtvrtek 4. června je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
 • V pátek 5. června je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.
 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Růžencová modlitba Večeřadla je v sobotu od 15:15 hodin.
 • Příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice.
  Po ranní mši svaté je setkání členů živého růžence.
 • Během měsíce června se budeme modlit litanii k Nejsvětějšímu Srdci Páně 15 minut před večerní mši svatou (v pondělí před ranní).
 • Noc kostelů je 12. června. Kdybyste měli zájem pomoci s Nocí kostelů, můžete se přihlásit u Honzy.
 • Jubilejní 10. ročník festivalu Slezská lilie ve dnech 13. a 14. 6. 2020 bude živě přenášet TV Noe.
 • Od 1. června již nebudeme přenášet bohoslužby z našeho kostela prostřednictvím Rádia Přívoz.
  Výjimkou bude pátek 19. června, kdy budete moci na Rádiu Přívoz slyšet přednášku a také mši svatou. Nedělní vysílání pro děti v červnu ještě budete moci naladit.
  V pátek 19. června se uskuteční v našem kostele přednáška Mgr. Niny Novákové „Na rozcestí 2 aneb zachovejme přirozený řád“. Informace na plakátku ve vývěsce.
 • Začalo se s opravou vstupu kostela. Omítky budou provedeny po důkladném vyschnutí.

OZNÁMENÍ na 7. týden velikonoční 24. - 30. května 2020

 • V pondělí 25. května je Den modlitby a postu za farnost. Vzadu na stolku se můžete zapsat na modlitbu 24/1. Děkujeme.
 • V úterý 26. května je památka sv. Filipa Neriho, kněze.
 • Ve středu 27. května je Den vzájemných modliteb. V tento den se bohoslovci v semináři v Olomouci modlí za naši farnost a také my budeme pamatovat na bohoslovce v modlitbě.
 • V neděli 31. května je Slavnost Seslání Ducha svatého. Končí doba velikonoční.
  V tento den je sbírka na diecézní charitu.
  Při ranní mši svaté zazní latinské ordinárium.
 • Noc kostelů je posunuta o týden později na 12. června. Program našeho kostela bude zveřejněn v červnovém čísle Přívozníku.
 • Jubilejní 10. ročník mezinárodního křesťanského festivalu Slezská lilie ve dnech 13. a 14. 6. 2020 bude živě přenášet TV Noe.

OZNÁMENÍ na 6. týden velikonoční 17. - 23. května 2020

 • Dnes je 6. neděle velikonoční.
  Sbírka je určena pro pronásledované křesťany.
 • Ve středu 20. května je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.
 • Ve čtvrtek 21. května je slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek.
  Mše svaté v našem kostele jsou v 7 a 17 hodin.
 • V pátek 22. května je památka sv. Rity z Cascie, řeholnice.
  V pátek začne Svatodušní novéna.
 • V neděli 24. května při mši svaté v 10:30 přistoupí 7 dětí k prvnímu svatému přijímání.
 • Příští pondělí 25. května je den modlitby a postu za farnost. Můžete se zapsat do modlitebního seznamu. Děkujeme.

OZNÁMENÍ na 5. týden velikonoční 10. - 16. května 2020

 • Ve středu 13. května je památka Panny Marie Fatimské.
 • Tento den bude ve 20:00 hodin první fatimská pobožnost – Fatimský večer. Přineste si s sebou svíčky. Více informací je na plakátku ve vývěsce.
 • Ve čtvrtek 14. května je svátek sv. Matěje, apoštola.
 • V sobotu 16. května je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.
 • Po celý měsíc květen Vás zveme k mariánské pobožnosti. V 16:30 se modlíme svatý růženec, litanii k Panně Marii, zpíváme mariánské písně. Modlitební úmysl je za zastavení epidemie a za déšť. Můžete také připojit svůj úmysl a vložit jej do košíčku.
 • Od 11. května jsou mše svaté slouženy až pro 100 účastníků.
 • Děkujeme za úklid kostela a úklid Božího hrobu.
 • Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům bude 17. května.

Rozhodnutí Vlády ČR o znovuobnovení bohoslužeb od 27. dubna

 • od 24. 4. – max. 15 účastníků bohoslužby
 • od 11. 5. – max. 100 účastníků

Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb schválená radou ČBK:

 • v kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
 • účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
 • všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
 • vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
 • kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;
 • délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;
 • kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.); údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;
 • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;
 • obdobná pravidla platí pro svatby a křty;
 • až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí;
 • kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;
 • za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

Stav nouze vyhlášený v ČR v době od 12. března na dobu 30 dní

Podle pokynů našeho otce biskupa Františka Václava mají být mše svaté slouženy bez účastí lidu. „Přijměme tuto mimořádnou situaci především jako postní výzvu k modlitbě. Spojme se každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Také já na vás pamatuji v modlitbě a žehnám - biskup František Václav Lobkowicz“

Všichni věřící jsou z důvodu mimořádné situace dispenzováni (omluveni) od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné a doporučuje se sledovat ve sdělovacích prostředcích (TV NOE, TV LUX, Radio Proglas a dále viz. níže) a slavit Den Páně v rodinném kruhu (např. četbou čtení pro danou neděli).
Přehled živě vysílaných katolických bohoslužeb v ČR: https://mseonline.cz.

Bohoslužby v našem kostele (kapli) budou slouženy v obvyklých časech na přijaté úmysly. Zpověď nebo svaté přijímání ve farním kostele (kapli): pondělí 6:00-8:00, úterý-neděle 16:00-18:00 nebo podle domluv. Informace k živému vysílání (pouze zvuk) z naší farnosti https://privoz.farnost.cz.

OZNÁMENÍ na 4. týden velikonoční 3. - 9. května 2020

 • Ve středu 6. května je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.
 • V pátek 8. května je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Mše svaté budou v našem kostele v 8:00 a 17:00 hodin.
 • Po celý měsíc květen jsou Májové pobožnosti (na začátku mše svaté).
 • V 16:30 je modlitba růžence. Více na plakátku.
 • Noc kostelů je přesunuta na 12. června.
 • V současné době nouzového stavu je možné se účastnit mše svaté v počtu do 15 osob, od 11. května 100 účastníků.

OZNÁMENÍ na 3. týden velikonoční 26. dubna – 2. května 2020

 • Dnes je třetí neděle velikonoční.
 • V pondělí je Den modlitby a postu za farnost. Můžete se napsat na modlitbu.
 • Ve středu 29. dubna je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.
 • V pátek 1. května je památka sv. Josefa, dělníka.
 • V sobotu 2. května je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.
 • V tomto týdnu je první pátek a první sobota v měsíci.
 • Májové pobožnosti během měsíce května budou na začátku mše svaté.
 • Diecézní pouť rodin plánovaná na sobotu 9. května na Mariha Hilf se ruší.
 • Noc kostelů je přesunuta na 12. června.
 • V současné době nouzového stavu je možné se účastnit mše svaté v počtu do 15 osob. Informace jsou na plakátku.

OZNÁMENÍ na 2. týden velikonoční 19. - 25. dubna 2020

 • Dnes je druhá neděle velikonoční, Božího milosrdenství.
 • Ve čtvrtek 23. dubna je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze.
 • V sobotu 25. dubna je svátek sv. Marka, evangelisty.
 • Pamatujme ve svých modlitbách na nemocné, zemřelé, zdravotníky a všechny, kteří naši přímluvu potřebují. Panno Maria, uzdravení nemocných, oroduj za nás.

OZNÁMENÍ na velikonoční oktáv 12. - 18. dubna 2020

 • Modlíme se Novénu k Božímu milosrdenství každý den v 15 hodin. Příští neděle je 2. neděle velikonoční - Božího milosrdenství.
 • Srdečně děkujeme za úklid, výzdobu kostela a přípravu Božího hrobu.
 • Srdečně děkujeme za velikonoční přání a pečivo a přejeme Vám i Vašim blízkým požehnané Velikonoce a mnoho darů a milostí. Ať zmrtvýchvstalý Pán vlévá do Vašich srdcí pokoj a naději.

OZNÁMENÍ na Svatý týden 5. - 11. dubna 2020

 • Bohoslužby ve Svatém týdnu budou u nás na Zelený čtvrtek a Velký pátek v 17 hodin, na Bílou sobotu v 19 hodin.
 • Podle pokynů biskupů, aby se zabránilo šíření nemoci mají být bohoslužby slouženy bez účasti lidu.
  Mše svaté z našeho kostela můžete poslouchat v rádiu naší farnosti. Můžete také využít přímé přenosy bohohoslužeb v dalších médiích.
  Biskupové naší země vyzývají k vystavení svíčky nebo obrazu Pána Ježíše na Bílou sobotu v souladu se starou tradicí.
  Více informací i ke slavení Velikonoc najdete na internetových stránkách.
 • Zemřela paní Margita Andělová, která docházela do našeho kostela na nedělní ranní i dopolední bohoslužbu. Mše svatá ze zemřelou bude sloužena na Zelený čtvrtek v 17:00 hodin.

OZNÁMENÍ na 5. týden doby postní 29. března – 4. dubna 2020

 • Dnes 29. března slaví otec Franciszek narozeniny, prosíme pamatujte na něj ve svých modlitbách.
 • V pondělí 30. března je Den modlitby a postu za farnost. Prosíme pamatujte také na tento úmysl.
 • Příští neděli slavíme květnou neděli. Pokud byste chtěli požehnat ratolesti, můžete se zastavit během neděle na faře.
 • Bohoslužby ve Svatém týdnu budou u nás na Zelený čtvrtek a Velký pátek v 17 hodin, na Bílou sobotu v 19 hodin.
  Můžete je poslouchat v rádiu naší farnosti. Letáčky jsou vzadu v kostele. Anebo využít přímé přenosy bohohoslužeb v dalších médiích.
 • Pamatujme ve svých modlitbách na nemocné a zdravotníky.

OZNÁMENÍ na Svatý týden 5. - 11. dubna 2020

 • Bohoslužby ve Svatém týdnu budou u nás na Zelený čtvrtek a Velký pátek v 17 hodin, na Bílou sobotu v 19 hodin.
  Podle pokynů biskupů, aby se zabránilo šíření nemoci mají být bohoslužby slouženy bez účasti lidu.
  Mše svaté z našeho kostela můžete poslouchat v rádiu naší farnosti. Můžete také využít přímé přenosy bohohoslužeb v dalších médiích.
 • Biskupové naší země vyzývají k vystavení svíčky nebo obrazu Pána Ježíše na Bílou sobotu v souladu se starou tradicí.
  Více informací i ke slavení Velikonoc najdete na internetových stránkách.
 • Zemřela paní Margita Andělová, která docházela do našeho kostela na nedělní ranní i dopolední bohoslužbu. Mše svatá ze zemřelou bude sloužena na Zelený čtvrtek v 17:00 hodin.

OZNÁMENÍ na 4. týden doby postní 22. - 28. března 2020

 • Sbírka dnešní neděle 21. března je určena na TV Noe.
 • Ve středu 25. března je slavnost Zvěstování Páně. V tento je možné zahájit duchovní adopci – závazek k modlitbě za nenarozené dítě.
 • V neděli 29. března slaví otec Franciszek narozeniny, prosíme pamatujte na něj ve svých modlitbách.
 • Příští pondělí 30. března je Den modlitby a postu za farnost. Prosíme pamatujte na tento úmysl.
 • Naše farnost zřídila radiové vysílání po internetu https://privoz.farnost.cz/radio/. Můžete tak být spojeni s námi a poslouchat bohoslužby, modlitbu růžence nebo vysílání pro děti. Letáčky jsou vzadu v kostele.

OZNÁMENÍ na 3. týden doby postní 15. - 21. března 2020

 • Ve čtvrtek 19. března je slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie.
 • Příští neděli 22. března je sbírka na TV NOE. Přispět můžete v tento den do označené pokladničky v kostele nebo během týdne na faře.

OZNÁMENÍ na 2. týden doby postní 8. - 14. března 2020

 • Srdečně zveme každý pátek ke společné modlitbě křížové cesty. Začíná v 17:00 hodin, mše svatá následuje.
 • Zveme k zapojení do postních aktivit, více najdete v Přívozníku.
  Papírové pokladničky – postničky jsou již k dispozici.
 • Zveme k prožití 24 hodin pro Pána ve dnech 20. - 21. 3. v kostele sv. Josefa - Don Bosko. Bližší informace ve vývěsce.
 • V sobotu 21. března se na Slezské Ostravě koná poutní slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie, tzv. „Malá pouť“. Modlitba růže­nce v 6:30, mše svaté v 7:00 a v 8:30.
 • Do 20. března se můžete přihlásit na poutní zájezd do Medžugorje v termínu 29. dubna – 6. května. Bližší informace na letáčcích nebo v Přívozníku. Srdečně zveme. Přihlásit se můžete u otce Dominika.
 • Kapitula Paulínů na Jasné Hoře potvrdila o. Arnolda Chrapkowského ve funkci generálního před­sta­veného a prodloužila jeho funkčního období o 6 let.
 • Na svátost manželství se připravují Jiří Pulko a Petra Veronika Šebestová.

OZNÁMENÍ na 1. týden doby postní 1. - 7. března 2020

 • Dnes 1. března po ranní mši svaté je setkání členů živého růžence.
 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Růžencová modlitba večeřadla je v sobotu v 15:15 hodin.
 • Zveme ke společné modlitbě křížové cesty. V postní době každý pátek v 17:00 hodin, mše svatá následuje.
 • Na postní dobu otec Dominik připravil 3 nádoby:
  MODLITBA – určena na lístek s Vaším jménem,
  PŮST – určena na lístek s napsaným úmyslem Vašeho postu (za rodinu, děti...),
  ALMUŽNA - dary pro děti (budou použity na aktivity pro děti ve farnosti).
  Při každé mši svaté společně prosíme na Vaše úmysly a pamatujeme na dárce.
 • Pro děti v rámci postních nedělních mších svatých v 10:30 je připravena postní aktivita Poznáváním Písma poznávám Krista.
 • Sbírka z minulé neděle Haléř sv. Petra činila 6.868,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
 • V pondělí 2. března proběhne v Don Bosku přednáška o škodlivosti pornografie. Plakátek je ve vývěsce.
 • Farnost Polanka zve na duchovní obnovu v sobotu 7. března. Vede P. Adam Rucki. Plakátek je ve vývěsce.
 • Papírové pokladničky charity – postničky budou opět provázet postní dobu. K vyzvednutí budou na faře během týdne.
 • Na svátost manželství se připravují Jiří Pulko a Petra Veronika Šebestová.

OZNÁMENÍ na 7. týden v mezidobí 23. - 29. února 2020

 • Dnes 23. února je sbírka Haléř sv. Petra. O určení získaných prostředků rozhoduje Svatý otec. Obvykle jsou určeny ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živel­ných katastrof, uprchlíkům a dalším potřebným.
 • Zítra 24. února je den modlitby a postu za farnost. Vzadu na stolku je rozpis na modlitbu. Děkujeme, že pamatujete na tento úmysl.
 • Eutanázie – opravdu dobrá smrt? - to je název přednášky z cyklu narovinu v úterý 25. února. Plakátek je ve vývěsce.
 • Ve středu 26. února je popeleční středa. Den přísného postu od masa a jednodenního nasycení. Začíná doba postní.
 • Po celý den od 6:00 do 16:00 bude možnost osobní adorace ve farní kapli, od 16:00 v kostele. Mše svaté s udělováním popelce budou slouženy v 7:00 v kapli na faře a v 17:00 v kostele. Také případně první postní neděli.
 • Ve čtvrtek 27. února zve farnost Třebovice na setkání se slovenským misionářem P. Peterem Krenickým. Plakátek je ve vývěsce.
 • Zveme k modlitbě křížové cesty během doby postní každý pátek v 17:00 hodin, pak následuje mše svatá.
 • Příští neděli po ranní mši svaté bude setkání členů živého růžence.
 • Na svátost manželství se připravují Jiří Pulko a Petra Veronika Šebestová.

OZNÁMENÍ na 6. týden v mezidobí 16. - 22. února 2020

 • V sobotu 22. února je svátek Stolce svatého apoštola Petra.
 • V sobotu 22. února bude karneval pro děti. Letos se budeme těšit, že se setkáme v kostýmech ovoce a zeleniny. Vstupenku si můžete vyzvednout u Honzy. Srdečně zveme.
 • V sobotu 22. února budeme při mši svaté v 17:00 hodin vyprošovat požehnání pro manžele. Po mši svaté zveme manžele na setkání na faře.
 • Příští neděli 23. února je sbírka Haléř sv. Petra.
 • V pondělí 24. února je den modlitby a postu za farnost. Vzadu na stolku je rozpis na modlitbu. Děkujeme, že pamatujete na tento úmysl.
 • V úterý 25. února přednáší na téma eutanazie v klubu Atlantik v rámci cyklu narovinu doc. PhDr. Radka Bužgová Ph.D. z lékařské fakulty Ostravské univerzity.
 • Příští středu je popeleční středa. Den přísného postu od masa a jednodenního nasycení. Začíná doba postní.
 • Po celý den od 6:00 do 16:00 bude možnost osobní adorace ve farní kapli, od 16:00 v kostele. Mše svaté s udělováním popelce budou slouženy v 7:00 v kapli na faře a v 17:00 v kostele. Také případně první postní neděli.
 • Ve čtvrtek 27. února zve farnost Třebovice na setkání se slovenským misionářem P. Peterem Krenickým - povídání o životě a misijní činnosti na Ukrajině.

OZNÁMENÍ na 5. týden v mezidobí 9. – 15. února 2020

 • V pondělí 10. února je památka sv. Scholastiky, panny.
 • V úterý 11. února je památka Panny Marie Lurdské, Světový den nemocných. Mše svatá s udělováním svátosti nemocných bude sloužena ve farní kapli v 10 hodin. Pokud víte o někom, kdo by měl zájem a nemůže sám přijít, pomozte mu prosím nebo se nebojte požádat na faře kněze o jeho návštěvu.
 • V pátek 14. února je druhý pátek v měsíci. V 18:30 je adorace, chvály, přímluvné modlitby. Pak následuje mše svatá při které vyprošujeme uzdravení, smíření a odpuštění.
 • Sobotní odpoledne 22. února bude patřit farnímu karnevalu pro děti. Letos se budeme těšit, že se setkáme v kostýmech ovoce a zeleniny. Vstupenku si můžete vyzvednout u Honzy. Srdečně zveme.
 • Připravujeme poutní zájezd do Medžugorje v termínu 29. dubna – 6. května. Letáčky s informacemi najdete vzadu na stolku.
 • Srdečně děkujeme skupině žen, které pravidelně uklízejí kostel a také dalším dobrovolníkům za pondělní úklid betléma a kostela a také za úklid v kapli sv. Aloise a v garáži. Všem srdečné Pán Bůh zaplať.
 • Děkujeme za Vaše dary a účast v Tříkrálové sbírce. Ve farnosti se vykoledovalo 50.708,- Kč. Pán Bůh zaplať.
 • Komunitu sester Misionářek Lásky v Přívoze opustila sestra Chilla Maria, jejím novým působištěm je Arménie. Vítáme mezi námi sestru Marii Vibhu a přejeme ji Boží požehnání.

OZNÁMENÍ na 4. týden v mezidobí 2. - 8. února 2020

 • Dnes 2. února slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice.
 • Po ranní mši svaté je setkání členů Živého růžence.
 • Tento týden je první pátek v měsíci.
 • V pondělí 3. února je nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. V tento den a také v úterý 4. února se bude udělovat Svatoblažejské požehnání.
 • Ve středu 5. února je památka sv. Agáty, panny a mučednice.
 • Ve čtvrtek 6. února je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.
 • V úterý 11. února je nezávazná památka Panny Marie Lurdské, Světový den nemocných. Mše svatá s udělováním svátosti nemocných bude sloužena ve farní kapli v 10 hodin.
 • Sobotní odpoledne 22. února bude patřit farnímu karnevalu pro děti. Vstupenku si můžete vyzvednout u Honzy. Srdečně zveme.
 • Připravujeme poutní zájezd do Medžugorje v termínu 29. dubna – 6. května. Letáčky s informacemi najdete vzadu na stolku.

OZNÁMENÍ na 3. týden v mezidobí 26. ledna – 1. února 2020

 • V pondělí 27. ledna je den modlitby a postu za farnost. Vzadu na stolku se můžete zapsat na modlitbu. Děkujeme.
 • V úterý 28. ledna je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.
 • V pátek 31. ledna je památka sv. Jana Boska, kněze.
 • Tento týden je první sobota v měsíci. Modlitba večeřadla bude od 15:15.
  V sobotu je den zasvěceného života. Řeholníci a řeholnice jsou zváni na setkání s otcem biskupem.
 • Příští neděli slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Prosím, přineste si svíce na požehnání.
 • V pondělí 3. února je nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. V tento den a také v úterý se bude udělovat Svatoblažejské požehnání.
 • Ve dnech 31. ledna – 2. února proběhne duchovní obnova Školy Marie.
 • Srdečně zveme na poutní zájezd do Medžugorje. Letáčky s informacemi jsou vzadu na stolku.

OZNÁMENÍ na 2. týden v mezidobí 19. - 25. ledna 2020

 • Dnes je druhá neděle v mezidobí. V naší farnosti slavíme slavnost sv. Pavla, prvního poustevníka, patrona řádu Paulínů.
 • Do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů.
 • V pondělí 20. ledna je památka bl. Eusebia, zakladatele řádu Paulínů.
 • V úterý 21. ledna je památka sv. Anežky, panny a mučednice.
 • Chceme z dětí vychovat rodiče je název přednášky MUDr. Marie Fridrichové z cyklu Narovinu. Proběhne v úterý, plakátek je ve vývěsce.
 • Ve středu 22. ledna v 17:00 hodin zveme na mši svatou a setkání pro manžele.
 • V pátek 24. ledna je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.
 • V sobotu 25. ledna je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.
 • Příští neděli je Neděle Božího slova. Můžete si na mši svatou přinést svoji Bibli nebo Nový Zákon, děti si mohou přinést dětskou Bibli. Po požehnání Vám bude slavnostně předána.
  Pokud se chcete zapojit do čtení Božího slova a přečíst například váš oblíbený text z Bible, přihlaste se prosím v sakristii nebo na faře.
 • Příští neděli při ranní mši svaté zazní latinské ordinárium.
 • V pondělí 27. ledna je den modlitby a postu za farnost. Vzadu na stolku se můžete zapsat na modlitbu. Děkujeme.
 • 31. ledna – 2. února zveme na duchovní obnovu Školy Marie. Plakátek je ve vývěsce.
 • Připravujeme poutní zájezd do Medžugorje. Letáčky s informacemi jsou vzadu na stolku.

OZNÁMENÍ na 1. týden v mezidobí 12. - 18. ledna 2020

 • Dnes je svátek Křtu Páně. Končí doba vánoční a začíná liturgické mezidobí.
 • Probíhá novéna před slavností svatého Pavla, prvního poustevníka, patrona řádu Paulínů. Na začátku mše sv. zpíváme hymny k poctě tohoto světce.
 • Dnes končí alianční týden společných modliteb různých křesťanských denominací. Program je ve vývěsce.
 • Ve středu 15. ledna slavíme svátek sv. Pavla, prvního poustevníka. Mše svatá bude v 17:00 hodin v kapli na faře.
 • Ve čtvrtek 16. ledna si připomínáme svátek Panny Marie, královny poustevníků.
 • V pátek 17. ledna je památka sv. Antonína, opata.
 • V sobotu 18. ledna je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Tímto dnem začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.
 • V neděli 19. ledna slavíme slavnost sv. Pavla, prvního poustevníka, patrona Řádu Paulínů. Bohoslužby jsou v 8, 10:30 (pro rodiny s požehnáním dětem) a 17 hodin. Slovem nás v tento poutní den povzbudí o. Robert Jasiulewicz OSPPE, farní vikář farnosti Plzeň-Bory.
 • Do 14. ledna probíhá Tříkrálová sbírka. Děkujeme za pomoc i dary.
 • Připravujeme poutní zájezd do Medžugorje v termínu 29. dubna – 6. května. Cena včetně dopravy, ubytování a pojištění je 2500,- Kč + 160 euro. Bližší informace u otce Dominika.

OZNÁMENÍ na 2. týden doby vánoční 5. - 11. ledna 2020

 • V pondělí 6. ledna je slavnost Zjevení Páně, doporučený svátek. Bude se žehnat voda, křída, kadidlo a zlaté předměty. Mše svaté budou v 7:00 v kapli na faře a v 17:00 v kostele. U sester Misionářek Lásky večerní mše svatá nebude.
 • V tento den 6. ledna po mši svaté v 18:00 hodin bude repríza a zároveň derniéra vánočního divadla Anděl Desiderio, které pro děti připravili dospělí farníci a sestry Matky Terezy. Více najdete v Akcích.
 • V pátek 10. ledna začne devítidenní příprava na pouť svatého Pavla, prvního poustevníka, patrona řádu Paulínů.
 • V pátek 10. ledna v 18:30 je adorace, přímluvná modlitba a mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění – v kapli na faře.
 • V sobotu 11. ledna je poutní zájezd na Jasnou Horu. Odjezd v 9:00 hodin. Je možné se ještě přihlásit.
 • Příští neděli 12. ledna je svátek Křtu Páně.
 • Ve dnech 1. až 14. ledna probíhá Tříkrálová sbírka. Děkujeme za pomoc i dary.
 • Aliančního týden společných modliteb různých křesťanských denominací v Ostravě je od 5. do 12. ledna. Program najdete v Akcích.
 • Připravujeme poutní zájezd do Medžugorje v termínu 29. dubna – 6. května. Bližší informace u otce Dominika.

OZNÁMENÍ na dobu vánoční 29. prosince – 4. ledna 2019

 • Dnes je neděle 29. prosince, slavíme svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.
 • V pondělí 30. prosince je den modlitby a postu za farnost. Můžete se zapsat do rozpisu na modlitbu vzadu na stolku. Děkujeme.
 • V úterý 31. prosince je poslední den občanského roku. Mše svatá v 17:00 hodin v kostele bude obětována na poděkování Pánu Bohu za rok 2019 s prosbou o požehnání do nového roku.
  U sester Misionářek Lásky bude 31. prosince půlnoční mše svatá ve 23:00 hodin, jste také zváni.
 • Ve středu 1. ledna je slavnost Matky Boží, Panny Marie, zasvěcený svátek. Mše svaté v kostele jako v neděli.
 • Ve čtvrtek 2. ledna je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.
 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Růžencová modlitba večeřadla je v sobotu v 15:15 ve farní kapli.
 • V sobotu 4. ledna v 18:00 hodin srdečně zveme do farní kaple na vánoční zpívání dětské scholy. 11 dětí si pro nás připravilo 11 písní s více než 11 nástroji. Plakátek je ve vývěsce.
 • V pondělí 6. ledna je slavnost Zjevení Páně, doporučený svátek. Mše svaté budou v 7:00 v kapli na faře a v 17:00 v kostele. Bude se žehnat voda, křída, kadidlo a zlaté předměty.
  Na Tři Krále 6. ledna po mši svaté v 18:00 hodin zveme do kostela na reprízu a zároveň derniéru vánočního divadla Anděl Desiderio, které pro děti připravili dospělí farníci a sestry Matky Terezy. Plakátek je ve vývěsce.
 • Ve dnech 1. až 14. ledna bude probíhat Tříkrálová sbírka. Dobrovolníci, kteří chtějí pomoci s její organizací – zejména dospělí, ale také děti – se mohou přihlásit na faře.
 • Na sobotu 11. ledna chystáme poutní zájezd na Jasnou Horu. Informace jsou na plakátku ve vývěsce.
 • Připravujeme poutní zájezd do Medžugorje v termínu 29. dubna – 6. května. Bližší informace u otce Dominika.
 • Děkujeme všem, kteří přispěli svým dílem k oslavě vánočních svátků: za výzdobu a úklid kostela, přípravu betléma, hudební doprovod. Děkujeme za vánoční přání, cukroví i dary. Srdečné Pán Bůh zaplať.

OZNÁMENÍ na 4. týden adventní a dobu vánoční 22. - 28. prosince 2019

 • Betlémské světlo bude slavnostně přineseno a požehnáno dnes při mši svaté v 10:30. Po té bude k dispozici v kostele nebo na faře, můžete si přijít.
 • V úterý 24. prosince je Štědrý den. V 7:00 budou v kapli roráty. V 15:00 vánoční mše svatá pro rodiny v kostele s žehnáním betléma, bude hrát dětská schola a varhany. „Půlnoční“ ve 22:00 hodin v kostele. Došlo ke změně „půlnoční“ mši svatou budou doprovázet varhany.
 • Ve středu 25. prosince je slavnost Narození Páně, zasvěcený svátek. Mše svaté budou slouženy jako v neděli v 8:00, 10:30 a 17:00.
 • Ve čtvrtek 26. prosince je svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Mše svaté budou slouženy jako v neděli v 8:00, 10:30 a 17:00.
 • V pátek 27. prosince je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Při mši svaté v 17:00 bude žehnání vína.
 • Po mši svaté v 18:00 hodin zveme do kostela na vánoční divadlo pro děti - Anděl Desiderio. Připravili dospělí farníci a sestry Matky Terezy. Plakátek je ve vývěsce.
 • V sobotu 28. prosince je svátek svatých Mláďátek, mučedníků.
 • V neděli 29. prosince je svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.
 • V pondělí 30. prosince je den modlitby a postu za farnost. Můžete se zapsat do rozpisu na modlitbu vzadu na stolku. Děkujeme.
 • Ve dnech 1. až 14. ledna bude probíhat Tříkrálová sbírka. Dobrovolníci, kteří chtějí pomoci s její organizací – zejména dospělí, ale také děti – se mohou přihlásit na faře.
 • V sobotu 4. ledna srdečně zveme na vánoční zpívání dětské scholy. Po mši svaté v kapli na faře v 18:00 hodin. Plakátek je ve vývěsce.
 • Na sobotu 11. ledna připravujeme poutní zájezd na Jasnou Horu. Informace jsou ve vývěsce.
 • Dnes po mši svaté v 10:30 prosím děti, aby ještě chvíli zůstaly v kostele a ozdobily vánoční stromek ozdobami, které během adventu samy vytvořily.

OZNÁMENÍ na 3. týden adventní 15. - 21. prosince 2019

 • Dnes je třetí neděle adventní.
 • Zveme Vás na roráty každý den v 7 hodin. Poslední sobotní roráty pro děti budou 21. prosince.
 • Příští neděli při mši svaté v 10:30 bude slavnostně přineseno betlémské světlo. K dispozici pak bude v kostele nebo na faře.
 • Bohoslužby o Vánocích budou na Štědrý den v 7:00 roráty v kapli, v 15:00 vánoční mše pro rodiny v kostele a ve 22:00 půlnoční v kostele. Na první a druhý svátek vánoční budou mše svaté slouženy jako v neděli v 8:00, 10:30 a 17:00.
 • Na pátek 27. prosince chystají dospělí farníci a sestry Matky Terezy vánoční divadlo pro děti. Plakátek je ve vývěsce.
 • Na sobotu 11. ledna připravujeme poutní zájezd na Jasnou Horu. Informace jsou ve vývěsce.
 • Zveme Vás na duchovní obnovu Školy křesťanského života a evangelizace. Letáčky jsou vzadu na stolku.
 • Sbírka na potřeby TV Noe činila 10.932,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
 • Děkujeme biskupským lesům za vánoční stromky. Také děkujeme dobrovolníkům za jejich dovoz, výzdobu a přípravu betléma.
 • Rozloučili jsme se se sestrou Rose Grace, která odešla k sestrám Matkám Terezy do Prahy. Vítáme v naší farnosti sestru Szymonu, přejeme ji Boží požehnání a ať se u nás cítí dobře.

OZNÁMENÍ na 2. týden adventní 8. - 14. prosince 2019

 • Dnes je druhá neděle adventní. V naší farnosti slavíme titulární slavnost našeho kostela Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu.
 • Dnešní sbírka je určena na potřeby TV Noe.
 • V pátek 13. prosince je památka sv. Lucie Panny a mučednice.
 • V pátek 13. prosince je mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění. Začínáme v 18:30 setkáním s Pánem Ježíšem v Nejsvětější svátosti – adorací, chválami, přímluvnými modlitbami. Pak následuje mše svatá.
 • V sobotu 14. prosince je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.
 • Od pondělí do soboty jsou slouženy ranní mše svaté – roráty.
 • Na sobotní jsou zvány především děti, průvod s lucerničkami od kostela je v 6:50.
 • O adventních nedělích při mši sv. v 10:30 děti dostávají vánoční ozdobu ke složení a vybarvení. Následující neděli ji přinášejí v obětním průvodu. Ozdobami bude vyzdoben vánoční stromek v kostele.
 • Během zimního období jsou mše svaté ve všední dny od pondělí do soboty slouženy v kapli na faře.

OZNÁMENÍ na 1. týden adventní 1. - 7. prosince 2019

 • Dnes je první neděle adventní.
  Po ranní mši svaté bude setkání členů živého růžence.
 • V úterý 3. prosince je památka sv. Františka Xaverského, kněze.
 • V sobotu je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.
 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Modlitba večeřadla je v 15:15.
 • V úterý 3. prosince v 18:00 hodin zveme do našeho kostela na přednášku jménem Na rozcestí aneb nejen o Istanbulské úmluvě. Přednáší Mgr. Nina Nováková. Mše svatá v tento den bude obětována za ochranu dětí a rodin v naší zemi. Plakátek je ve vývěsce.
 • V adventní době zveme na ranní mše svaté - roráty v 7:00 hodin od pondělka do soboty.
  Sobotní roráty jsou určeny zvláště dětem, průvod s lucerničkami od kostela je v 6:50.
  Možnost si vyrobit adventní lucerničku bude 5. prosince od 15:00 hodin na faře.
 • O adventních nedělích při mši sv. v 10:30 pro rodiny s dětmi bude adventní program pro děti. Děti budou dostávat vánoční ozdobu, kterou doma vybarví a přinesou příští neděli v obětním průvodu. Prosíme rodiče, aby děti podpořili. Ozdobami pak bude vyzdoben vánoční stromek v kostele.
 • Příští neděli je titulární slavnost našeho kostela Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Mši svatou v 8:00 a 10:30 bude celebrovat o. Lukáš Dořičák, novokněz působící v Ostravě – Zábřehu.
 • Začíná být v kostele zima. Proto od středy 4. prosince budou mše svaté ve všední dny od pondělka do soboty slouženy ve farní kapli.

OZNÁMENÍ na 34. týden v mezidobí 24. - 30. listopadu 2019

 • Dnes je slavnost Ježíše Krista Krále, poslední neděle církevního roku.
 • V pondělí 25. listopadu je den modlitby a postu za farnost. Vzadu na stolku se můžete zapsat do seznamu na modlitbu.
  Nedělní večerní adorace nebude.
 • 27. listopadu je tzv. Červená středa - den, kdy se modlíme za lidi pronásledované pro víru.
 • V sobotu 30. listopadu je svátek sv. Ondřeje, apoštola.
 • Příští neděle je první neděle adventní. Při všech mších sv. v neděli a také v sobotu večer bude žehnání adventních věnců.
 • Příští neděli po ranní mši svaté bude setkání členů živého růžence.
 • Zveme na ranní adventní mše svaté - roráty v 7:00 hodin od pondělka do soboty, v sobotu je pro děti průvod s lucerničkami od kostela v 6:50.
  Možnost si vyrobit adventní lucerničku bude 5. prosince od 15:00 hodin.
 • Sbírka na Biblický apoštolát z minulé neděle činila 6.243,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
 • Přednáška Pákistán, můj druhý domov z cyklu Narovinu bude v Klubu Atlantik 26. listopadu v 17:00 hodin.
 • 3. prosince zveme do našeho kostela na přednášku jménem Na rozcestí aneb nejen o Istanbulské úmluvě. Přednáší Mgr. Nina Nováková. Více informací ve vývěsce.
 • Srdečně děkujeme ženám za umytí oken a dveří na faře.

OZNÁMENÍ na 33. týden v mezidobí 17. - 23. listopadu 2019

 • Dnes je den Bible, sbírka je určena na Biblický apoštolát. Také si připomínáme světový den chudých.
 • Ve čtvrtek 21. listopadu je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.
 • V pátek 22. listopadu je památka sv. Cecílie, panny a mučednice.
 • Srdečně zveme manžele na mši svatou a setkání v pátek 22. listopadu v 17 hodin.
 • O víkendu 22.-25. listopadu bude duchovní obnova Školy křesťanského života a evangelizace ve Pstruží.
 • Příští neděli je slavnost Ježíše Krista Krále, poslední neděle církevního roku.
 • Při ranní mši svaté zazní latinské ordinárium.
 • Pondělí 25. listopadu je dnem modlitby a postu za farnost. Na modlitbu se můžete zapsat do rozpisu vzadu na stolku. Nedělní večerní adorace nebude.
 • 27. listopadu je tzv. Červená středa - den, kdy pamatujeme na lidi pronásledované pro víru.
 • Připravují se dvě přednášky, jedna v Klubu Atlantik - Pákistán, můj druhý domov. Druhá: Škodlivost genderových teorií a stav v ČR - bude se konat v naší farnosti. Bližší informace najdete v Akcích na webu.
 • V tomto měsíci si připomínáme 30. výročí pádu komu­ni­stic­kého režimu, totality, která po dlouhá desetiletí devastovala naši zemi. Na připomínku listopa­dových událostí roku 1989 se rozezní dnes 17. listopadu, symbolicky v 17 hodin 11 minut, kostelní zvony.

OZNÁMENÍ na 32. týden v mezidobí 10. - 16. listopadu 2019

 • V pondělí 11. listopadu je památka sv. Martina, biskupa.
 • V úterý 12. listopadu je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.
 • Ve středu je památka sv. Anežky České, panny.
 • Příští neděli 17. listopadu je den Bible. Při mši svaté bude sbírka na biblický apoštolát.
 • V neděli 17. listopadu bude v katedrále sv. Víta v Praze sloužena slavnostní mše svatá s poděkováním za svobodu. Plakátek je ve vývěsce.
 • V pátek 22. listopadu v 17 hodin bude mše svatá za manžele a po ní setkání na faře. Srdečně zveme.
 • Na svátost manželství se připravují Petr Kaniuk a Eliška Mollnhuberová.
 • Děkujeme srdečně skupině žen za pravidelný úklid kostela.

OZNÁMENÍ na 31. týden v mezidobí 3. - 9. listopadu 2019

 • V pondělí 4. listopadu je památka sv. Karla Boromejského, biskupa.
 • V sobotu 9. listopadu je svátek posvěcení lateránské baziliky.
 • V pátek 8. listopadu v 18:30 zveme na adoraci Nejsvětější svátosti a mši svatou za uzdravení smíření a odpuštění.
 • V neděli 17. listopadu bude v katedrále sv. Víta v Praze sloužena slavnostní mše svatá s poděkováním za svobodu. Plakátek je ve vývěsce.
 • Na svátost manželství se připravují Oto Kostrunek a Markéta Flaksová; Petr Kaniuk a Eliška Mollnhuberová.
 • Dnes po ranní mši svaté je setkání členů živého růžence.

OZNÁMENÍ na 30. týden v mezidobí 27. října - 2. listopadu 2019

 • V pondělí 28. října svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. Mše svatá bude v 7:00 hodin. Tento den je také den modlitby a postu za farnost. Modlitební seznam je vzadu na stolku. V neděli večer od 18:00 do 21:00 hodin zveme do farní kaple k účasti na adoraci na tento úmysl.
 • Cyklus přednášek NAROVINU nabízí v úterý 29. října v 17:00 hodin v Klubu Atlantik přednášku architekta Petra Vacka – Tohle je Haiti.
 • V předvečer svátku všech svatých ve čtvrtek 31. října Vás zveme do našeho kostela na modlitební setkání. Na programu bude adorace Nejsvětější svátosti, přímluvná modlitba a večer chval. Plakátek je ve vývěsce.
 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Růžencová modlitba večeřadla je v sobotu v 15:15.
 • V pátek 1. listopadu je slavnost všech svatých, doporučený svátek. V tento a následující den je možné získat při návštěvě kostela plnomocné odpustky pro duše v očistci. Je třeba se pomodlit modlitbu Páně, vyznání víry a splnit tři obvyklé podmínky (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce).
 • Další možností získání odpustků je modlitba za zemřelé na hřbitově. Ti, kdo z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době tj. od 2. do 8. listopadu mohou získat plnomocné odpustky při návštěvě hřbitova, již od 25. října. Podmínkou je se pomodlit za zemřelé a splnit tři obvyklé podmínky.
 • V pátek 1. listopadu budou v našem kostele mše svaté v 7:00 a v 17:00 hodin. Na večerní mši svatou zveme také děti, které se mohou zapojit do průvodu svatých, tak, že se přestrojí za některého svatého a přihlásí se k účasti. Průvod vyjde od fary do kostela v 16:30. Následovat bude představení svatých, mše svatá a průvod na náměstí, po kterém jsou děti zvány na malé občerstvení. Bližší informace jsou na plakátku ve vývěsce.
 • V pátek 1. listopadu v 11:00 hodin v kostele budou mít děti CZŠ Přemysla Pittra modlitbu za zemřelé. Průvod světla vyjde od CZŠ Přemysla Pittra.
 • V sobotu 2. listopadu je vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše svaté budou slouženy v 8:00 a 17:00 hodin.
 • V sakristii nebo na faře můžete nahlásit jména svých blízkých zemřelých, za které se budeme po celý měsíc listopad modlit před mší svatou růženec. Každý den kromě pondělka od 16:15.
 • Srdečně zveme na duchovní obnovu - víkendové setkání Školy křesťanského života a evangelizace na chalupě ve Frýdlantu v termínu 22. - 24. listopadu. Bližší informace jsou na plakátku ve vývěsce nebo letáčcích vzadu na stolku.
 • Sbírkou na misie z minulé neděle jsme přispěli na potřeby misií částkou 12.530,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
 • Příští neděli po ranní mši svaté bude setkání členů živého růžence.
 • Na svátost manželství se připravují Oto Kostrunek a Markéta Flaksová.

OZNÁMENÍ na 29. týden v mezidobí 20. - 26. říjen 2019

 • Dnes je misijní neděle. Sbírka je určena na misie.
 • V úterý 22. října v 17:00 srdečně zveme manželské páry na mši svatou a následné setkání na faře.
 • Příští neděli 27. října se bude při ranní mši svaté zpívat latinské ordinárium.
 • V pondělí 28. října je den modlitby a postu za farnost. Můžete se zapsat do modlitebního seznamu vzadu na stolku. Děkujeme. V neděli večer od 18:00 do 21:00 hodin zveme k účasti na adoraci na tento úmysl – v kapli na faře.
 • Cyklus přednášek NAROVINU nabízí v úterý 29. října v 17:00 hodin v Klubu Atlantik přednášku architekta Petra Vacka – Tohle je Haiti.
 • V předvečer svátku všech svatých ve čtvrtek 31. října bude v našem kostele adorace Nejsvětější svátosti, přímluvná modlitba a večer chval. Časový program je na plakátku ve vývěsce.
 • V pátek 1. listopadu bude v našem kostele v 17:00 mše svatá s průvodem svatých. Podobně jako loni zveme všechny děti k zapojení se do programu průvodu. Letáčky jsou k dispozici vzadu na stolku.
 • V sakristii nebo na faře můžete nahlásit jména svých blízkých zemřelých, za které se budeme po celý měsíc listopad modlit před mší svatou růženec.
 • Srdečně zveme na duchovní obnovu - víkendové setkání Školy křesťanského života a evangelizace na chalupě ve Frýdlantu v termínu 22. - 24. listopadu. Bližší informace na plakátku ve vývěsce nebo letáčcích vzadu na stolku.
 • Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky už od 25. října, pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době tj. od 2. do 8. listopadu. Při návštěvě hřbitova, kde se pomodlíme za zemřelé a splníme tři obvyklé podmínky (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce).

OZNÁMENÍ na 28. týden v mezidobí 13. - 19. říjen 2019

 • V úterý 15. října je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.
 • Ve středu 16. října je slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska.
 • Ve čtvrtek je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.
 • V pátek 18. října je svátek sv. Lukáše, evangelisty.
 • Příští neděli je misijní neděle, den modliteb za misie, při mši svaté bude sbírka na misie.
 • Zveme zejména děti v rámci akce Milión dětí se modlí za jednotu a pokoj ve světě ke společné modlitbě růžence v domě sester Misionářek Lásky v pátek 18. října od 18:15 hodin.
 • Centrum pro rodinu a sociální péči v Ostravě hledá dobrovolníky k mladým lidem se zdravotním postižením do sociálně aktivizační služby BRÁNA. Zájemci o dobrovolnictví jsou srdečně zváni 17. 10. 2019 na Den otevřené BRÁNY. Více informací na nástěnce.
 • Příští úterý 22. října v 17:00 bude mše svatá za manžele a setkání na faře.
 • Ve pátek 1. listopadu bude v našem kostele v 17:00 mše svatá s průvodem svatých. Děti zveme k zapojení se do programu průvodu.
  31. října od 18:00 do 21:00 hodin pak bude v kostele adorace Nejsvětější svátosti a večer chval.
 • V listopadu se budeme modlit od 16:15 růženec za zemřelé. Můžete nahlásit v sakristii nebo na faře jména zemřelých.

OZNÁMENÍ na 27. týden v mezidobí 6. - 12. říjen 2019

 • Měsíc říjen je měsícem růžence, zveme k společné modlitbě růžence s knězem od 16:15 hodin každý den kromě pondělka.
 • V pondělí 7. října je památka Panny Marie Růžencové.
 • V pondělí 7. října u příležitosti výročí uznání kongregace Misionářek Lásky Svatým stolcem bude od 9 do 17 hodin v kapli u sester Matky Terezy výstav Nejsvětější svátosti, možnost adorace a každou celou hodinu modlitba růžence. V 17:00 mše svatá.
 • V pátek 11. října bude mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění. Začínáme v 18:30 setkáním s Pánem Ježíšem v Nejsvětější svátosti - adorací, chválami, přímluvnými modlitbami, pak následuje mše svatá.
 • Příští pátek 18. října se děti ve světě modlí růženec za jednotu a pokoj ve světě a misie. Zveme zejména děti, aby se k této modlitbě přidaly - v domě sester Misionářek Lásky od 18:15 hodin.
 • Po celý měsíc listopad budeme při modlitbě růžence pamatovat na zemřelé v „Otčenášcích“. Můžete nahlásit v sakristii nebo na faře jména zemřelých z vaší  rodiny a svých blízkých. Za všechny se pak budeme společně modlit při růženci od 16:15 každý den v měsíci listopadu (kromě pondělí).
 • Dnes po ranní mši svaté bude setkání členů živého růžence.

OZNÁMENÍ na 26. týden v mezidobí 29. září – 5. říjen 2019

 • Dnes večer od 18:00 hodin do 21:00 hodin bude v kapli možnost tiché adorace před dnem modlitby a postu za farnost. Pamatujte prosím na tento úmysl. Na modlitbu se můžete zapsat vzadu na stolku.
 • V pondělí 30. září je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.
 • V úterý 1. října je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.
 • Ve středu 2. října je svátek sv. andělů strážných.
 • Ve čtvrtek 4. října je památka sv. Františka z Assisi.
 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Růžencová modlitba večeřadla je v sobotu od 15:15 hodin.
 • Měsíc říjen je měsícem růžence, zveme k společné modlitbě s knězem v 16:15 každý den kromě pondělka.
 • V rámci misijního měsíce října zveme v sobotu na evangelizační koncert do Poruby. Můžete pozvat i své známé hledající či nevěřící. Plakátek je ve vývěsce.
 • V neděli 6. října proběhne v celé naší republice sčítání účastníků bohoslužeb.
 • Příští neděli po mši svaté v 8 hodin bude setkání členů živého růžence.
 • K přijetí svátosti manželství se připravují Jaroslav Cina a Alžběta Cinová.

OZNÁMENÍ na 25. týden v mezidobí 22. - 28. září 2019

 • V pondělí 23. září je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.
 • V pátek 27. září je památka sv. Vincence z Paula, kněze.
 • V sobotu 28. září je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, doporučený svátek. Mše svaté v našem kostele budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:00 hodin. Přivítání „sv. Václava“ v rámci jarmarku bude kolem 14 hodin. Modlitby se zúčastní otec Libor Botek, ostravský děkan.
 • Zveme manžele i s dětmi na neděli 22. září v 16 hodin na setkání u grilovačky na farní zahradě. Setkání nastartuje měsíční aktivitu mších svatých za manžele. S sebou dobrou náladu, něco dobrého na gril pro sebe i na zub pro druhé. 
 • Příští neděli při mši svaté v 8:00 hodin zazní latinské ordinárium.
  Večer od 18:00 hodin do 21:00 hodin bude v kapli možnost tiché adorace.
 • Ve středu 25. září je pouť seniorů do ostravské katedrály. Více informací je na plakátku ve vývěsce.
 • Výuka náboženství pro děti je na faře každou středu odpoledne. Můžete se přihlásit.
 • V neděli 6. října bude v naši republice probíhat sčítání účastníků bohoslužeb.
 • Sbírka na církevní školy z minulé neděle činila 6.228,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
 • K přijetí svátosti manželství se připravují Jaroslav Cina a Alžběta Cinová; Štefan Blaško a Jolana Blašková; Lukáš Dužik a Simona Žigová.

OZNÁMENÍ na 24. týden v mezidobí 15. - 21. září 2019

 • V pátek 20. září je památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků.
 • V sobotu 21. září je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
 • Dnešní sbírka 15. září je určena na potřeby církevních škol.
 • Dnes odpoledne 15. září proběhne blahořečení P. Henkese v Limburgu. Na TV Noe můžete od 14:00 hodin sledovat v přímém přenosu beatifikační bohoslužbu. Od 13:00 hodin nabídne TV Noe dokument o životě a působení P. Richarda Henkese.
  Na Radiu Proglas v pondělí 16. září od 20:15 bude pořad o životě, díle a mučednické smrti P. Henkese.
 • Zveme Vás na benefiční koncert Charity Ostrava „Sešli se, aby pomohli“ v úterý 17. září v 19:00 hodin. Více na plakátku ve vývěsce.
 • Výuka náboženství pro děti bude probíhat na faře každou středu odpoledne. Pobízíme rodiče i děti, nebojte se přihlásit.
 • V sobotu 21. září je Pouť národů na Maria Hilf ve Zlatých Horách. Plakátek s programem je ve vývěsce.
 • Dne 21. září se rozezní od 18:00 do 18:15 zvony. Stane se tak na připomínku Mezinárodní dne míru.
 • Zveme manžele i s dětmi na neděli 22. září v 16 hodin na setkání u grilovačky na farní zahradě. Setkání nastartuje měsíční aktivitu mších svatých za manžele. S sebou dobrou náladu, něco dobrého na gril pro sebe i na zub pro druhé. 
 • Ve středu 25. září bude pouť seniorů do ostravské katedrály. Více informací je na plakátku ve vývěsce.
 • Děkujeme za pomoc všem, kteří pomáhají při úklidu a péči o náš kostel.
  Také děkujeme všem, kteří svou prací, dary nebo modlitbou, třeba i nezištně podporují naši farnost. Pán Bůh zaplať.
 • K přijetí svátosti manželství se připravují Jaroslav Cina a Alžběta Cinová; Martin Polhoš a Martina Geciová; Štefan Blaško a Jolana Blašková.

OZNÁMENÍ na 23. týden v mezidobí 8. - 14. září 2019

 • Ve čtvrtek 12. září je památka jména Panny Marie.
 • V pátek 13. září je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.
 • Tento týden je druhý pátek v měsíci. Zveme na mši svatou za uzdravení, smíření a odpuštění v 18:30.
 • V sobotu 14. září je svátek Povýšení svatého kříže.
 • Příští neděli 15. září je sbírka na potřeby církevních škol.
 • Po prázdninách se opět pravidelně začínají setkávat na faře společenství. Zveme na setkání:
  Společenství seniorů v pondělí v 10 hodin.
  Společenství mužů v úterý v 18 hodin.
  Společenství charismatické obnovy ve středu v 18 hodin.
  Společenství Sant' Egidio nepravidelně ve čtvrtek v 18 hod.
 • S novým školním rokem začíná také výuka náboženství. Zveme děti i rodiče na první setkání. Bude tuto středu 11. září v 16:15, tak jak je uvedeno na přihláškách, které jsou na stolku.
 • Zveme manžele i s dětmi na neděli 22. září v 16 hodin na setkání u grilovačky na farní zahradě. Těší se na vás společenství manželů Equipes Notre-Dame a otec Dominik.
 • K přijetí svátosti manželství se připravují Jan Voznica a Michaela Kardašová; Martin Polhoš a Martina Geciová; Štefan Blaško a Jolana Blašková.
 • Před blahořečením P. Richarda Henkese, pallotinskeho kněze se od pátku 6. září modlíme na závěr mše svaté novénu.
 • Jménem sester Matky Terezy děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomohli s přípravou a průběhem čtvrtečních oslav.

OZNÁMENÍ na 22. týden mezidobí 1. – 7. září 2019

 • Dnes po první mši sv. bude setkání členů živého růžence, a při mši sv. v 10:30 bude žehnání aktovek a školních potřeb.
 • Pondělní mše svaté u sester Matky Terezy budou slouženy opět v 17:00 hodin.
 • Ve středu 3. září je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.
 • Ve čtvrtek 5. září oslavíme svátek sv. Matky Terezy z Kalkaty. Mši svatou v 17:00 hodin v přívozském kostele celebruje otec Martin David, pomocný biskup. Po mši sv. bude krátké divadelní představení dětí a radostné setkání na farním dvorku.
 • Tento týden je první pátek a sobota v měsíci. Zveme vás na modlitební Večeřadlo které je v 15:15 hodin.
 • Připomínáme, že svátost smíření je v našem kostele každý den půl hodiny před mší svatou.
 • V sobotu 7. září se uskuteční pouť děkanátu Ostrava do Frýdku. V 16:00 hodin bude v bazilice modlitba růžence, v 17:00 hodin pobožnost, v 18:00 hodin mše svatá. Od 16:00 hodin bude také možnost svátosti smíření.
 • V neděli 8. září bude setkání manželů společenství Equipes Notre-Dame. Při mši svaté v 10:30 bude zasvěcení manželů Panně Marii, můžete se připojit.
 • Od září začne náboženství. První setkání bude druhou středu to je 11. září v 16:15 hodin. Na stolku jsou přihlášky.
 • Před blahořečením P. Richarda Henkese, pallotinskeho kněze se budeme modlit novénu od 6. do 14. září.
 • K přijetí svátosti manželství se připravují Jan Voznica a Michaela Kardašová a také Martin Polhoš a Martina Geciová.
 • Skupině žen srdečně děkujeme za pravidelný úklid kostela. Kdo by chtěl uklízet, může se připojit.

OZNÁMENÍ na 21. týden mezidobí 25. – 31. srpna 2019

 • V pondělí 26. srpna je den modlitby a postu za farnost. Prosím, pamatujme na tento úmysl. Rozpis na modlitbu je vzadu na stolku.
 • Také v pondělí 26. srpna je v naši farnosti památka Matky Boží Čenstochovské.
 • V úterý 27. srpna je památka sv. Moniky.
 • Ve středu 28. srpna je památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.
 • V neděli 1. září po první mši sv. bude setkání členů živého růžence.
 • Blíží se konec prázdnin. Vzadu na stolku jsou k dispozici přihlášky do náboženství. Žehnání aktovek a školních potřeb bude 1. září při mši svaté v 10:30.
 • K přijetí svátosti manželství se připravují Ladislav Grundza a Iveta Dudová, a také Emil Gorol a Eva Gorolová.

OZNÁMENÍ na 20. týden v mezidobí 18. - 24. srpna 2019

 • V úterý 20. srpna je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.
 • Ve středu 21. srpna je památka sv. Pia X., papeže.
 • Ve čtvrtek 22. srpna je památka Panny Marie Královny.
 • V sobotu 24. srpna je svátek sv. Bartoloměje, apoštola.
 • Příští neděli 25. srpna zazní při ranní mši svaté latinské ordinárium.
 • V pondělí 26. srpna je Den modlitby a postu za farnost a její společenství, Vzadu na stolku je rozpis na modlitbu 24/1, můžete se prosím zapsat.
 • Pomalu se blíží konec prázdnin. Vzadu na stolku jsou k dispozici přihlášky do náboženství. Žehnání aktovek a školních potřeb bude 1. září při mši svaté v 10:30.
 • K přijetí svátosti manželství se připravují Ladislav Grundza a Iveta Dudová.
 • Srdečně děkujeme za úklid a květinovou výzdobu kostela, přípravu a rozdávání občerstvení u příležitosti nedělních oslav. Děkujeme také všem hudebníkům. Pán Bůh zaplať.
 • Na nástěnce v kostele můžete shlédnout fotografie Tomáše Sládečka z nedávné historie kostela. Také si můžete prohlédnout výstavu o řádu Paulínů z různých koutů světa, kterou připravil otec Dominik.
 • Zítra 19. srpna večerní mše svatá u sester Misionářek Lásky není.

OZNÁMENÍ na 19. týden v mezidobí 11. - 17. srpna 2019

 • Ve středu 14. srpna je památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka.
 • Ve čtvrtek je slavnost Nanebevzetí Panny Marie, doporučený svátek. Výroční den posvěcení našeho kostela. Mše svaté budou slouženy v 7:00 a 17:00 hodin.
 • Na nástěnce v kostele můžete shlédnout fotografie Tomáše Sládečka z nedávné historie kostela.
 • K přijetí svátosti manželství se připravují Ladislav Grundza a Iveta Dudová.
 • Děkuji za pomoc s přípravou dnešní slavnosti a také Vaši účast.
  Po skončení slavnostní mše sv. v 10:30 jste všichni srdečně zváni na farní dvorek.

OZNÁMENÍ na 18. týden v mezidobí 4. - 10. srpna 2019

 • V úterý 6. srpna je svátek Proměnění Páně.
 • Ve čtvrtek 8. srpna je památka sv. Dominika, kněze.
 • V pátek 9. srpna je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.
 • V sobotu 10. srpna je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.
 • Během prázdnin mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění není.
 • Naše farnost oslaví 120. výročí posvěcení kostela. Slavnostní mši svatou v neděli 11. srpna v 10:30 bude sloužit biskup František Václav Lobkowicz spolu s pozvanými kněžími z našeho děkanátu i Polska, neboť budeme také děkovat za 25 let působení Paulínů v Přívoze. Srdečně Vás všechny zveme.
 • Na svátost manželství se připravují Vasil Koky a Andrea Sachová.
 • Dnes po ranní mši svaté bude setkání členů živého růžence.

OZNÁMENÍ na 17. týden v mezidobí 28. července – 3. srpna 2019

 • V pondělí 29. července je památka sv. Marty.
 • V pondělí 29. července je den modlitby 24/1 a postu za farnost. Na modlitbu se můžete zapsat do tabulky vzadu na stolku. Děkujeme, že pamatujete na tento úmysl.
 • Ve středu 31. července je svátek sv. Ignáce z Loyoly, kněze.
 • Ve čtvrtek 1. srpna je památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve.
 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Růžencová modlitba večeřadla je v sobotu od 15:15 hodin.
 • Příští neděli 4. srpna bude po ranní mši svaté setkání členů živého růžence.
 • Naše farnost oslaví 120. výročí posvěcení kostela. Slavnostní mši svatou v neděli 11. srpna v 10:30 bude sloužit biskup František Václav Lobkowicz. Při té příležitosti také budeme děkovat za 25 let působení Paulínů v Přívoze. Srdečně všechny zveme.
 • Na svátost manželství se připravují Vasil Koky a Andrea Sachová.
 • Dnešní sbírka (28. července) je určena na opravy. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

OZNÁMENÍ na 16. týden v mezidobí 21. - 27. července 2019

 • V pondělí 22. července je svátek sv. Marie Magdalény.
 • V úterý 23. července je svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.
 • Ve čtvrtek 25. července je svátek sv. Jakuba, apoštola.
 • V pátek 26. července je památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.
 • V sobotu 27. července je památka sv. Gorazda a druhů.
 • Příští neděli 28. července zazní při mši sv. v 8:00 latinské ordinárium.
 • Příští pondělí 29. července je den modlitby 24/1 a postu za farnost. Na modlitbu se můžete zapsat do tabulky vzadu na stolku. Děkujeme, že pamatujete na tento úmysl.
 • Naše farnost oslaví 120. výročí posvěcení kostela. Slavnostní mši svatou v neděli 11. srpna v 10:30 bude sloužit biskup František Václav Lobkowicz. Při té příležitosti také budeme děkovat za 25 let působení Paulínů v Přívoze. Srdečně všechny zveme.
 • Srdečně zveme na poutní zájezd do Polska při kterém navštívíme spoustu zajímavých míst: Krakow-Wieliczka, Krakow-Łagiewniki (svatyně Božího milosrdenství), Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice. Pouť se uskuteční 6. - 7. září a přihlásit se můžete do konce července.
 • Na svátost manželství se připraují Vasil Koky a Andrea Sachová.
 • Děkujeme za úklid kostela.
 • Zítra 22. července po ranní mši svaté vyrazí poutníci na pěší pouť z Přívozu do Čenstochové. Prosíme o modlitbu.

OZNÁMENÍ na 15. týden v mezidobí 14. - 20. července 2019

 • V pondělí 15. července je památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.
 • Pondělní mše svatá u sester Matky Terezy bude během letních prázdnin bývat už v 16:00 hodin. Program pro děti začíná v tento den ve 14:30.
 • Farnost Moravská Ostrava zve na Pouť k Panně Marii Karmelské ve Slezské Ostravě 15. a 16. července. Plakátek je ve vývěsce.
 • V úterý 16. července je svátek výročí posvěcení katedrály Božského Spasitele v Ostravě.
 • Naše farnost oslaví 120. výročí posvěcení kostela. Slavnostní mši svatou v neděli 11. srpna v 10:30 bude sloužit biskup František Václav Lobkowicz. Při té příležitosti také budeme děkovat za 25 let působení Paulínů v Přívoze.

OZNÁMENÍ na 14. týden v mezidobí 7. - 13. července 2019

 • Ve čtvrtek 11. července je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.
 • Mše svaté za uzdravení, smíření a odpuštění (druhé pátky v měsíci) během letních prázdnin nebudou.
 • Ve dnech od 10. do 14. července proběhne v Brně Katolická charismatická konference s mottem „Zůstaňte v mé lásce“. Plakátek je ve vývěsce.
 • Srdečně zveme k účasti na pěší pouti z Přívozu do Čenstochové ve dnech 22. - 27. července. Přihlásit se můžete do 14. července. Plakátek je ve vývěsce.
 • Výstava fotografií Tomáše Sládečka s názvem Folklór 2017-2018 je k vidění v Galerii K-Trio v Ostravě - Hrabůvce po celý červenec a srpen.
 • Po ranní mši svaté je setkání členů živého růžence.

OZNÁMENÍ na 13. týden v mezidobí 30. června – 6. července 2019

 • Ve středu 3. července je svátek sv. Tomáše, apoštola.
 • V pátek 5. července je slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, první pátek v měsíci. Mše svaté budou v 8:00 a 17:00 hodin.
 • Dnešní sbírka je určena na opravy. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
 • V pondělí 1. července proběhne na Prašivé diecézní setkání dětí s otcem biskupem. Zveme rodiče s dětmi ke společné cestě vlakem v 7:45 z hlavního nádraží.
 • Večerní mše svatá u sester Misionářek Lásky v pondělí 1. července nebude.
 • Ve středu 3. července v 16:30 je vernisáž výstavy fotografií Folklór 2017-2018 Tomáše Sládečka. K vidění bude po celé prázdniny.
 • Tento týden je první sobota v měsíci. Zveme k růžencové modlitbě večeřadla od 15:15 hodin.
 • V neděli 7. července bude po ranní mši svaté setkání členů živého růžence.
 • Srdečně zveme k účasti na pěší pouti z Přívozu do Čenstochové ve dnech 22. - 27. července. Přihlásit se můžete do 14. července. Plakátek je ve vývěsce.
 • Nejpozději do konce července se můžete přihlásit na Pouť do Polska při které navštívíme spoustu zajímavých míst: Krakow-Wieliczka, Krakow-Łagiewniki (svatyně Božího milosrdenství), Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice. Pouť se uskuteční 6. - 7. září.
 • Děkuji za pomoc při úklidu kostela.

OZNÁMENÍ na 12. týden v mezidobí 23. - 29. června 2019

 • V pondělí 24. června je slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Je poslední pondělí v měsíci: den modlitby a postu za farnost. Zapište se prosím na modlitbu do tabulky, která je vzadu na stolku. Děkujeme.
 • Na čtvrtek 27. června si pro nás děti připravily divadelní hru s písničkami o sv. Vojtěchovi. Začne hned po mši svaté zhruba v 17:30. Jste srdečně zváni.
 • V pátek 28. června slavíme slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Při účasti na mši svaté, modlitbě litanie a splnění obvyklých tří podmínek je možné získat odpustky. Tento den není postním dnem.
 • V sobotu 29. června je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.
 • Setkání pro manžely a mše svatá bude v tomto měsíci v pátek 28. června v 19:00 hodin. Srdečně zvu všechny manžele.
 • V sobotu 29. června v 9:30 budou v katedrále kněžská svěcení.
 • Primiční mši svatou bude sloužit P. Lukáš Mocek v Třebovickém parku v neděli 30. června v 15 hodin.
 • Příští neděle je poslední neděle v měsíci. Sbírka bude určena na opravy. Při ranní mši svaté budeme zpívat latinské ordinárium.
 • V pondělí 1. července proběhne na Prašivé diecézní setkání dětí s otcem biskupem.
 • Pouť k Panně Marii Karmelské ve Slezské Ostravě bude 15. - 16. července. Program je ve vývěsce.
 • Na svátost manželství se připravují Jan Godla a Renáta Suchá.

OZNÁMENÍ na 11. týden v mezidobí 16. - 22. června 2019

 • Dnes 9. června je slavnost Nejsvětější Trojice.
 • Sbírkou na charitu z minulé neděle jsme přispěli 5.476,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
 • Srdečně zveme k účasti na pěší pouť z Přívozu do Čenstochové. Plakátek je ve vývěsce.
 • Ve čtvrtek 20. června je slavnost Těla a Krve Páně. Mše svaté budou v 7:00 a 17:00. Při večerní bude bude v 17:00 hodin.
 • V pátek 21. června je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.
 • Příští pondělí 24. června je den modlitby a postu za farnost. Můžete se zapsat na modlitbu do tabulky, která je vzadu na stolku. Děkujeme.
 • Na čtvrtek 27. června si pro nás děti připravily divadelní hru s písničkami o sv. Vojtěchovi. Začne hned po mši svaté zhruba v 17:30. Jste srdečně zváni.
 • Setkání pro manžely a mše svatá bude v tomto měsíci v pátek 28. června v 19:00 hodin.
 • V sobotu 29. června v 9:30 budou v katedrále kněžská svěcení.
 • Na svátost manželství se připravují Jan Godla a Renáta Suchá.

OZNÁMENÍ na 10. týden v mezidobí 9. - 15. června 2019

 • Dnes 9. června je slavnost Seslání Ducha svatého. Sbírka je určena na Charitu.
 • V pondělí 10. června je památka Panny Marie, Matky církve.
 • V úterý 11. června je památka sv. Barnabáše, apoštola.
 • Ve středu 12. června je památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny a druhů, mučedníků.
 • Ve čtvrtek 13. června je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
 • V pátek 14. června je druhý pátek v měsíci. V 18:30 je adorace, chvály, přímluvné modlitby. Pak následuje mše svatá při které vyprošujeme uzdravení, smíření a odpuštění.
 • V neděli 16. června je slavnost Nejsvětější Trojice.
 • Zveme k účasti na křesťanském festivalu Slezská Lilie ve dnech od 14. do 16. června. Letáčky jsou k dispozici vzadu na stolku.
 • Tento rok vyrazíme na pěší pouť z Přívozu do Čenstochové už podeváté. Termín pouti je 22. -27. července. Plakátek je ve vývěsce.
 • Pouť do Polska, při které navštívíme Krakow-Wieliczka, Krakow-Łagiewniki (svatyně Božího milosrdenství), Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice se uskuteční 6. - 7. září. Pokud máte zájem se přidat, přihlaste se prosím.
 • Ve čtvrtek 20. června je slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá s průvodem kolem kostela bude v 17:00 hodin.
 • Zveme Vás k účasti na škole Marie. Škola nabízí společenství, a také duchovní obnovy a formaci. Letáček s informacemi je vzadu na stolku.
 • Na svátost manželství se připravují Jan Godla a Renáta Suchá.

OZNÁMENÍ na 7. týden velikonoční 2. - 8. června 2019

 • V pondělí 3. června je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.
 • Ve středu je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.
 • Tento týden je první pátek v měsíci.
 • Probíhá novéna před sesláním Ducha svatého.
 • V sobotu všechny srdečně zveme na Svatodušní bdění. Program je ve vývěsce.
 • V neděli 9. června je slavnost Seslání Ducha svatého. Bude svatodušní sbírka na Charitu.
 • Při sbírce na pomoc křesťanům v zemích blízkého východu bylo vybráno a posláno 11.642,- Kč.
 • Ve dnech od 14. do 16. června proběhne křesťanský festival Slezská Lilie, letáčky jsou k dispozici vzadu na stolku.
 • Děkujeme za úklid kostela, Pán Bůh zaplať.
 • Dnes 2. června po ranní mši svaté je setkání členů živého růžence.

Oznámení na 6. týden velikonoční 26. května – 1. června 2019

 • Dnes 26. května je sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.
  Při mši svaté v 10:30 5 dětí přistoupí k prvnímu svatému přijímání.
 • V pondělí 27. května je den modlitby a postu za farnost. Prosím, pamatujme na tento úmysl. Rozpis na modlitbu je vzadu na stolku.
  Tento den je také dnem vzájemných modliteb bohoslovců Arcibiskupského kněžského semináře a naší farnosti.
 • Ve čtvrtek 30. května je slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek. V našem kostele budou mše sv. v 7:00 ráno a v 17:00 hodin.
 • V pátek 31. května je svátek Navštívení Panny Marie.
 • V sobotu 1. června je památka sv. Justina, mučedníka.
  Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého.
  V 15:15 začne večeřadlo.
 • V neděli 2. června po první mši sv. bude setkání členů živého růžence.
 • V sobotu 8. června budeme slavit vigilii slavnosti Seslání Ducha svatého od 19:00 výstav Nejsvětější Svátosti a adorace, ve 20:00 večer chval a ve 23:00 mše svatá.
 • V měsíci červnu se budeme modlit litanii k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu každou neděli před ranní mší svatou.
 • Děkujeme srdečně všem a zvlášť Honzoví za organizaci, přípravu a pomoc v průběhu „Noci kostelů“. Děkujeme také všem dobrovolníkům. Pán Bůh zaplať.

OZNÁMENÍ na 4. týden velikonoční 12. - 18. května 2019

 • Dnes je 4. neděle velikonoční. Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. Dnešní sbírka je určena na podporu prorodinných pastoračních aktivit v diecézi.
 • V pondělí 13. května je památka Panny Marie Fatimské.
 • V úterý 14. května je svátek sv. Matěje, apoštola.
 • Ve čtvrtek 16. května je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.
 • V měsíci květnu zveme k mariánským pobožnostem. Od pondělí do soboty na začátku mše svaté, v neděli v 7:50.
 • Příští víkend 17. - 19. května proběhne v naší farnosti duchovní obnova před výročím 120 let kostela. Povede ji P. Adam Rucki, biskupský vikář pro duchovní povolání. Program bude v rámci mší svatých v pátek, sobotu i neděli. Zveme k účasti. Plakátek je ve vývěsce.
 • Ve stejném termínu je 17. - 19. května je také duchovní obnova školy Marie.
 • V sobotu 18. května v 8:00 hodin odjedou přihlášení farníci na poutní zájezd do Koclířova.
 • Vzadu na stolku jsou Poutnické novinky k Noci kostelů. Můžete si vzít a také využít k pozvání svých blízkých na tuto akci.
  Zveme Vás nejen k návštěvě našeho kostela v rámci této akce, ale také k možnosti se spolupodílet na výstavě. Dospělí a mládež mohou přispět svým krátkým svědectvím „Proč chodím do kostela?“ děti pak mohou kreslit na téma „Co se mi líbí na kostele?“
  Máte-li zájem pomoci s touto akcí jako dobrovolník, přihlaste se prosím u Honzy. Program a informace najdete v Přívozníku i vzadu na stolku.
 • V sobotu 25. května v 17:00 bude mše svatá a setkání pro manžele.
 • U příležitosti 20. výročí povýšení poutního kostela Navštívení Panny Marie ve Frýdku je možné získat plnomocné odpustky. Více v Přívozníku a Okně.

OZNÁMENÍ na 3. týden velikonoční 5. - 11. května 2019

 • V pondělí 6. května je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.
 • Ve středu 8. května je památka Panny Marie, prostřednice všech milostí.
 • V měsíci květnu zveme k mariánským pobožnostem. Od pondělí do soboty na začátku mše svaté, v neděli v 7:50.
 • V pátek 10. května v 18:30 je mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění. Začíná adorací, chválami a přímluvnými modlitbami.
 • Příští neděli 12. května je sbírka na podporu prorodinných pastoračních aktivit v diecézi.
 • V termínu 17. - 19. května proběhne v naší farnosti duchovní obnova před výročím 120 let kostela. Povede ji P. Adam Rucki, biskupský vikář pro duchovní povolání.
 • Ve stejném termínu je 17. - 19. května je také duchovní obnova školy Marie. Možnost přihlášení je do 5. května. Plakátek je ve vývěsce.
 • Noc kostelů bude letos 24. května, připravujeme zajímavý program. Pokud máte zájem pomoci s touto akcí, přihlaste se prosím u Honzy.
 • Připravujeme poutní zájezd do Polska, při kterém navštívíme Kłodzko, Wambierzyce a Świdnici. Termín pouti je 20. - 21. října. Bližší informace a přihlášení do 20. září na faře.
 • Dnes 5. května bude po ranní mši svaté setkání členů živého růžence.
 • Dnes 5. května po každé mši svaté bude pro zájemce žehnání osobních vozidel.

OZNÁMENÍ na 2. týden velikonoční 28. dubna – 4. května 2019

 • Dnes je neděle Božího milosrdenství.
 • V pondělí 29. dubna je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.
 • V pondělí 29. dubna je den modlitby a postu za farnost. Prosím, pamatujte na tento úmysl. Seznam na modlitbu je vzadu na stolku.
 • Kolumbie – příběhy rozervaného ráje je název přednášky z cyklu Narovinu toto úterý. Plakátek je ve vývěsce.
 • Ve čtvrtek 2. května je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.
 • V pátek 3. května je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.
 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Večeřadlo je v sobotu v 15:15 v kostele.
 • 4. května je VESELICE - ples, který má za cíl rozveselit se a pobavit s přáteli z Ludgeřovic, Ostravy - Přívozu a okolí. Plakátek je ve vývěsce.
 • V neděli 5. května bude po ranní mši svaté setkání členů živého růžence.
 • Příští neděli 5. května po každé mši svaté bude pro zájemce žehnání osobních vozidel.
 • V měsíci květnu zveme k mariánským pobožnostem. Od pondělí do soboty na začátku mše svaté, v neděli v 7:50.
 • V termínu 17. - 19. května proběhne v naší farnosti duchovní obnova před výročím 120 let kostela. Povede ji P. Adam Rucki.
 • Ve stejném termínu je 17. - 19. května je také duchovní obnova školy Marie. Plakátek je ve vývěsce.
 • Do pokladničky u Božího hrobu na opravy chrámů ve Svaté zemi jsme přispěli 4.284,- Kč, při velikonoční sbírce na kněžský seminář 5.896,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

OZNÁMENÍ na velikonoční oktáv 21. - 27. dubna 2019

 • Dnes je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.
  Dnešní sbírka je určena na kněžský seminář.
 • U Božího hrobu můžete přispět do pokladničky na opravy chrámů ve Svaté zemi.
 • Zítra 22. dubna je velikonoční pondělí, mše svaté budou v kostele v 8:00 a 17:00.
 • Mše svaté ve všední dny už budou slouženy v kostele.
 • Příští neděle je neděle Božího milosrdenství. Při mši svaté v 8:00 zazní latinské ordinárium.
 • Příští pondělí 29. dubna je den modlitby a postu za farnost. Prosím, pamatujte na tento úmysl. Můžete se také zapsat na modlitbu. Seznam je vzadu na stolku.
 • V sobotu 27. dubna je v Praze pochod pro život. Plakátek je ve vývěsce.
 • Na 4. května zveme na VESELICI - ples, který má za cíl rozveselit se a pobavit s přáteli z Ludgeřovic, Ostravy - Přívozu a okolí. Plakátek je ve vývěsce.
 • Ať radostná zpráva o Ježíšově vzkříšení naplní celý Váš život. Sdílejme ji s ostatními, abychom všichni mohli najít klid a radost ve svých životech. Přeji Vám požehnané Velikonoce a moc děkuji všem za pomoc s přípravou svátků, za přání i dary. Pán Bůh zaplať.

OZNÁMENÍ na Svatý týden 14. - 20. dubna 2019

 • Dnes je květná (pašijová) neděle.
 • Mimořádná příležitost ke svátosti smíření bude ve středu 17. 4. od 16:00 do 20:00 hodin.
 • Ve středu v 15:00 bude pro děti na faře pascha. Prosím, přihlaste se nejlépe ještě dnes.
 • Bohoslužby o velikonočním třídenní budou slouženy:
  Zelený čtvrtek v 9:00 hodin v katedrále bude mše sv. se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů, v 17:00 v našem kostele mše sv. na památku Večeře Páně; po mši svaté možnost adorace do 23 hodin.
  Velký pátek je dnem přísného postu; v 10:00 křížová cesta, v 17:00 bohoslužba na památku Umučení Páně.
  Bílá sobota 19:00 velikonoční vigilie s obnovou křestních slibů, přineste si prosím svíce.
  V neděli o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně budou mše svatá v 8:00, 10:30 a 17:00.
  V pondělí velikonočního oktávu budou mše svaté v 8:00 a 17:00.
 • Vzadu na stolku je rozpis na adoraci u Božího hrobu na Bílou sobotu. Prosím, zapište se, abychom mohli zajistit stálou modlitební přítomnost u Nejsvětější svátosti.
 • Na květinovou výzdobu Božího hrobu můžete přispět do označených pokladniček. Pán Bůh zaplať.
 • Od Zeleného čtvrtku budou už všechny mše svaté slouženy v kostele.
 • Děkujeme za pomoc při úklidu kostela a předvelikonoční úklid fary a umytí oken na faře.
 • Děkujeme o. Dominikovi a všem hercům za přípravu včerejšího (12. 4.) divadla Zraněný Pastýř. Na Noc kostelů se chystá repríza divadla.

OZNÁMENÍ na 5. týden doby postní 7. - 13. dubna 2019

 • Setkání manželů je v dubnu výjimečně v pátek 12. dubna. Mše svatá je v kapli v 17:00.
 • Tento týden je druhý pátek v měsíci. V 18:30 bude v kapli sloužena mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění.
 • Srdečně zveme Vás i Vaše přátele na divadelní představení Zraněný pastýř, které s mládeží a dospělými farníky připravil o. Dominik. Bude v sobotu 13. dubna v 18:00 v kostele.
 • Příští neděle je květná neděle. Mše svatá začínají průvodem s ratolestmi.
 • Bohoslužby o velikonočním třídenní budou slouženy:
  Zelený čtvrtek 17:00 mše sv.;
  Velký pátek 10:00 křížová cesta, 17:00 bohoslužba;
  Bílá sobota 19:00 vigilie s obnovou křestních slibů.
 • Vzadu na stolku je rozpis na adoraci u Božího hrobu na Bílou sobotu. Prosím, zapište se, abychom mohli zajistit stálou modlitební přítomnost u Nejsvětější svátosti.
 • Na květinovou výzdobu Božího hrobu můžete přispět do označených pokladniček.
 • Je k dispozici ještě několik volných míst na květnovou pouť naší farnosti do Českomoravské Fatimy – Koclířova. Přihlásit se můžete na faře. Z kraje září připravujeme dvoudenní poutní zájezd do Polska. Bližší informace k oběma akcím jsou vzadu na stolku.
 • Dnes po ranní mši svaté je setkání členů živého růžence.

OZNÁMENÍ na 4. týden doby postní 31. března – 6. dubna 2019

 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. V sobotu v 15:15 zveme na faru k modlitbě růžencového večeřadla.
 • Příští neděli 7. dubna je po ranní mši svaté setkání členů živého růžence. Pokud byste se chtěli přidat a modlit se každý den desátek růžence, přijďte.
 • V pátek nebo ve středu se můžete také zapojit do modlitby Křížové cesty.
 • Mše svatá za manžele a setkání na faře bude v dubnu výjimečně v pátek 12. dubna.
 • Zraněný pastýř je název divadelního vystoupení, které secvičil o. Dominik s mládeží a dospělými farníky. Bude v sobotu 13. dubna v 18:00 v kostele. Jste srdečně zváni i se svými přáteli.
 • Koncert skupiny Lamačské Chvály bude v pátek 5. dubna v 18:00 hodin v kulturním domě v Hlučíně. Pořádá Apoštolská církev Hlučín.
 • V sobotu 6. dubna proběhne v kostele sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu duchovní obnova se sestrou Veronikou Barátovou z komunity Blahoslavenství. Plakátek s informacemi je ve vývěsce.
 • Na květinovou výzdobu Božího hrobu můžete přispět do označených pokladniček.
 • Do 15. dubna se můžete přihlásit na květnovou pouť naší farnosti do Českomoravské Fatimy – Koclířova. Je k dispozici ještě několik volných míst.
  Z kraje září připravujeme dvoudenní poutní zájezd do Polska. Bližší informace k oběma akcím jsou vzadu na stolku.

OZNÁMENÍ na 3. týden doby postní 24. - 30. března 2019

 • V pondělí 25. března je slavnost Zvěstování Páně. Mše svaté budou v kapli na faře v 7:00 a 17:00 hodin.
  V pondělí 25. března začne v naší farnosti 9. ročník Duchovní adopce. Jedná se o devítiměsíční modlitbu, kterou se přihlášený zájemce modlí za dítě v lůně matky, ohrožené potratem. Při ranní i večerní mši svaté
  V pondělí 25. března je den modlitby za farnost 24/1. Můžete se zapsat na modlitbu do tabulky, která je vzadu na stolku.
 • V úterý 26. března je další přednáška z cyklu Narovinu s tématem BIBLE a PARABIBLE. Plakátek je vývěsce.
 • Příští neděli zazní při mši svaté latinské ordinárium.
 • 24 hodin pro Pána – je aktivita kdy uprostřed postní doby se po celém světě otevírají kostely, aby do nich mohli lidé přicházet po celý den a intenzivněji prožívat přípravu na Velikonoce přijetím svátosti smíření, modlitbou nebo rozhovorem s knězem. V Ostravě bude otevřen kostel sv. Josefa (Don Bosko) v pátek 29. března od 9:00 do 21:00 a v sobotu 30. března od 7:00 do 9:00. V kostele bude po celou dobu výstav Nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření či rozhovoru s knězem.
 • Během doby postní se modlíme v kapli na faře Křížovou cestu: každý pátek v 17:00, pak následuje mše svatá. Ve středu je Křížová cesta s dětmi od 16:30. Přidejte se také.
 • Ze soboty na neděli dochází ke změně času.

OZNÁMENÍ na 2. týden doby postní 17. - 23. března 2019

 • V úterý 19. března je slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, doporučený svátek. Mše svatá bude v kapli na faře v 17:00.
 • V sobotu 23. března je v 17:00 mše svatá za manžele. Po mši jsou manželé srdečně zváni na setkání na faře.
 • V sobotu 23. března bude u Salesiánů a v Radvanicích duchovní obnova. Plakátky jsou ve vývěsce.
 • V pondělí 25. března je slavnost Zvěstování Páně. Mše svaté budou v kapli na faře v 7:00 a 17:00 hodin.
  V pondělí 25. března začne v naší farnosti 9. ročník Duchovní adopce. Jedná se o devítiměsíční modlitbu, kterou se přihlášený zájemce modlí za dítě v lůně matky, ohrožené potratem.
  V pondělí 25. března je den modlitby za farnost 24/1. Můžete se zapsat na modlitbu do tabulky, která je vzadu na stolku.
 • Na svátost manželství se připravují Michaela Kovacsova a David Kotlár.
 • Během doby postní se modlíme v kapli na faře Křížovou cestu: každý pátek v 17:00, pak následuje mše svatá. Ve středu je Křížová cesta s dětmi od 16:30. Přidejte se také.
 • V kapli i kostele jsou nachystány nádoby, které můžeme během postní doby plnit modlitbou, postem a almužnou. Informace k této aktivitě jsou také v Přívozníku a na internetových stránkách farnosti.
 • Vzadu na stolku je také k dispozici postnička - papírová pokladnička Charity, do které můžete během postní doby odkládat peníze za věci, které si odepřete.
 • Zveme na pouť naší farnosti do Českomoravské Fatimy – Koclířova 18. května. Můžete se přihlásit, je ještě k dispozici 10 volných míst.
 • Z kraje září připravujeme dvoudenní poutní zájezd do Polska. Bližší informace k oběma akcím jsou vzadu na stolku.

OZNÁMENÍ na 1. týden doby postní 10. - 16. března 2019

 • V postní době zveme k modlitbě křížové cesty: každý pátek v 17:00, následuje mše svatá. Ve středu je křížová cesta s dětmi od 16:30.
 • Ve středu 13. března je výroční den zvolení papeže Františka.
 • O víkendu 15. - 17. března jste srdečně zváni na duchovní obnovu, která bude probíhat v naší farnosti.
 • V sobotu 23. března zveme zejména manžele na mši svatou v 17:00 při které po ně vyprošujeme požehnání. Po mši je setkání manželů na faře.
 • V kapli i kostele jsou nachystány nádoby, které můžeme během postní doby plnit modlitbou, postem a almužnou.
  Do nádoby označené slovem MODLITBA můžete dávat své prosby napsané na kousku papíru. Budou podpořeny modlitbami kněží i farního společenství.
  Pokud se postíme na nějaký konkrétní úmysl, můžeme lístek s tímto úmyslem vhodit do nádoby označené slovem PŮST.
  Nádoba označená slovem ALMUŽNA je určena na finanční prostředky pro chudé a potřebné. Informace k této aktivitě jsou také v Přívozníku a na internetových stránkách farnosti.
 • Na svátost manželství se připravují Michaela Kovacsova a David Kotlár.

OZNÁMENÍ na 8. týden v mezidobí a začátek doby postní 3. - 9. března 2019

 • Dnes je sbírka na opravy. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
  Po mši svaté v 8:00 je setkání členů živého růžence.
 • Ve středu 6. března je popeleční středa. Je to den přísného postu (půst od zdrženlivosti masa a půst „újmy“ - jen jednou za den úplné nasycení). Po celý den od 6:00 do 16:30 bude možnost osobní adorace ve farní kapli. Od 16:30 v kostele Křížová cesta pro děti. Mše svaté budou slouženy v 7:00 v kapli na faře a v 17:00 v kostele, při obou se bude udělovat popelec a také případně první postní neděli. Začíná doba postní.
 • V postní době zveme k modlitbě křížové cesty: každý pátek v 17:00, následuje mše svatá. Ve středu je křížová cesta s dětmi od 16:30.
 • V pátek je v 18:30 mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění. Začínáme adorací a přímluvnou modlitbou.
 • Na svátost manželství se připravují Michaela Kovacsova a David Kotlár.

OZNÁMENÍ na 7. týden v mezidobí 24. února – 2. března 2019

 • Dnes 24. února je sbírka Haléř sv. Petra.
  Sbírka na opravy, která bývá pravidelně každou poslední neděli v měsíci se posouvá na 3. března.
 • V pondělí 25. února je den modlitby 24/1 a postu za farnost. Vzadu na stolku je tabulka, do které se můžete zapsat na modlitbu. Pamatujme prosím na tento úmysl i ve svých osobních modlitbách.
 • V úterý 26. února o víře v dnešní společnosti přednáší v Klubu Atlantik P. Daniel Vícha. Plakátek je ve vývěsce.
 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Zveme na růžencové večeřadlo v sobotu v 15:15 na faru.
 • Příští neděli bude po mši svaté v 8:00 setkání členů živého růžence.
 • Do konce února se můžete na faře přihlásit na pouť do Svaté země – u pramenů křesťanství, která se uskuteční 5. - 12. května 2019. Plán pouti je vzadu na stolku.
 • Děkujeme za pravidelný úklid a výzdobu kostela a kaple.

OZNÁMENÍ na 6. týden v mezidobí 17. - 23. února 2019

 • V pátek 22. února je svátek Stolce svatého apoštola Petra.
 • V sobotu 23. února je památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka.
 • V sobotu 23. února ve 13:30 bude v tělocvičně školy Přemysla Pittra pohádkový karneval pro děti. S sebou je třeba mít pohádkové přestrojení, přezuvky a vstupenku (k vyzvednutí u Honzy).
 • Srdečně zveme manžele v sobotu 23. února v 17:00 na mši svatou při které budeme vyprošovat požehnání zvláště pro manžele. Po mši následuje setkání na faře.
 • Příští neděli 24. února je sbírka Haléř sv. Petra.
  Sbírka na opravy, která bývá pravidelně každou poslední neděli v měsíci se posouvá na 3. března.
 • V neděli 24. února se bude při mši svaté v 8:00 zpívat latinské ordinárium.
 • V pondělí 25. února je den modlitby 24/1 a postu za farnost. Pamatujme prosím na tento úmysl. Vzadu na stolku je tabulka, do které se můžete zapsat na modlitbu.
 • Věřte – nevěřte je název přednášky z cyklu NAROVINU. V úterý 26. února o víře v dnešní společnosti přednáší P. Daniel Vícha. Plakátek je ve vývěsce.
 • Do konce února se můžete na faře přihlásit na pouť do Svaté země – u pramenů křesťanství, která se uskuteční 5. - 12. května 2019. Plán pouti je vzadu na stolku.

OZNÁMENÍ na 5. týden v mezidobí 10. - 16. února 2019

 • V pondělí 11. února je památka Panny Marie Lurdské, světový den nemocných. Při mši svaté v kapli v 10:00 hodin se bude udělovat svátost pomazání nemocných. Pokud víte o někom, kdo by měl zájem a nemůže sám přijít, pomozte mu prosím nebo se nebojte nás požádat o jeho návštěvu.
 • Na sobotní odpoledne 23. února připravujeme pro děti pohádkový karneval. Uskuteční se v tělocvičně školy Přemysla Pittra od 13:30 do 16:30 hodin. S sebou je třeba mít pohádkové přestrojení a přezuvky.
 • Mše svatá za manžele a setkání na faře bude tento měsíc 23. února.
 • Zveme vás na pouť do Svaté země 5. - 12. května 2019. Plán pouti je vzadu na stolku, další informace a přihlášení u o. Dominika nebo na faře do konce února.
 • Pouť do Koclířova – českomoravské Fatimy připravujeme na 18. května.

OZNÁMENÍ na 4. týden v mezidobí 3. - 9. února 2019

 • Dnes 3. února je čtvrtá neděle v mezidobí.
  Po mši svaté bude zájemcům udělováno svatoblažejské požehnání.
  Po ranní mši svaté bude setkání členů Živého růžence.
 • V úterý 5. února je památka sv. Agáty, panny a mučednice.
 • Ve středu 6. února je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.
 • V pátek 8. února bude v 18:30 v kapli mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění. Začínáme setkáním s Pánem - adorací Nejsvětější svátosti, přímluvnými modlitbami, následuje mše svatá.
 • V pondělí 11. února je památka Panny Marie Lurdské, světový den nemocných. Při mši svaté v kapli v 10:00 hodin se bude udělovat svátost pomazání nemocných. Pokud víte o někom, kdo by měl zájem a nemůže sám přijít, pomozte mu prosím nebo se nebojte požádat na faře o. Franciszka nebo o. Dominika o jeho návštěvu.
 • Na sobotní odpoledne 23. února připravujeme pro děti pohádkový karneval.
 • Zveme vás na pouť do Svaté země 5. - 12. května 2019. Plán pouti je vzadu na stolku, další informace a přihlášení u o. Dominika nebo na faře do konce února.
 • Děkujeme za vaše dary i zapojení do tříkrálové sbírky. V Přívoze se vykoledovalo 29.384,- Kč. Celkový výtěžek za Charitu Ostrava a Charitu sv. Alexandra byl 2.230.753,- Kč.
 • Děkujeme za pomoc při úklidu betléma a kostela. Pán Bůh zaplať.

OZNÁMENÍ na 3. týden mezidobí 27. ledna – 2. února 2019

 • V pondělí 28. ledna je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.
  V tento den je také den modlitby 24/1 a postu za farnost. Rozpis na modlitbu je vzadu na stolku.
  Adorace v rámci dne modlitby a postu byla přesunuta z pondělka na neděli. Příležitost k osobní adoraci je tedy dnes od 18 do 21 hodin ve farní kapli.
 • V úterý 29. ledna je přednáška z cyklu naroVinu – Stalking – prevence a obrana před pronásledováním. Plakátek je ve vývěsce.
 • Ve čtvrtek 31. ledna je památka sv. Jana Boska, kněze.
  Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci.
 • Zveme k modlitbě růžencového večeřadla v sobotu od 15:15 do kaple na faru.
 • V sobotu 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše svaté v tento den budou v 7:00 a 17:00 v kapli na faře. Budou se žehnat svíce, přineste si prosím.
  V sobotu 2. února je setkání řeholníků a řeholnic ve Frýdku – Místku.
 • V neděli 3. února bude po každé mši svaté udělováno zájemcům svatoblažejské požehnání.
  Po ranní mši svaté bude setkání členů Živého růžence.
 • Komunitu sester Misionářek Lásky v Přívoze opustila sestra Jude. Přišla sestra Chilla Maria, kterou vítáme mezi námi.