Dnes je sobota 24. týdne v mezidobí

Vyšel rozsévač rozsívat semeno. Když rozsíval, padlo některé zrno podél cesty, bylo pošlapáno a ptáci je sezobali...
V občanském kalendáři má svátek: Kryštof
V církevním kalendáři slavíme: sv. Josef Kupertinský
1. čtení: 1Tim 6,13-16    Žalm: Zl 100    Evangelium: Lk 8,4-15

OZNÁMENÍ na 24. týden v mezidobí 12. - 18. září 2021

 • Dnes ve 14 hodin bude polská mše svatá. Další bude za 14 dní. Srdečně vás zveme.
 • V pondělí 13. září je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.
 • V pondělí 13. září vás zveme na fatimský večer v 19:00 hodin. Přineste si prosím svíčky.
 • V úterý 14. září je svátek Povýšení svatého kříže.
 • Ve středu 15. září je památka Panny Marie Bolestné.
 • Ve čtvrtek 16. září je památka sv. Ludmily. Letos si připomínáme 1100 let od její smrti.
 • Příští neděli 19. září bude sbírka na církevní školy.
 • Vzadu na stolku je seznam na přímluvnou modlitbu. Můžete se zapsat a přijít na faru na modlitbu.
 • Děti se mohou ještě přihlásit do náboženství. Přihlášky jsou k dispozici na faře nebo v kostele. První setkání bude tuto středu.
 • Děkujeme sestrám Misionářkám lásky za přípravu oslav jejich zakladatelky v našem kostele minulou neděli, díky patří také dětem za divadlo a schole Mercedes za doprovázení mše svaté.
 • Sestra Nirupa opouští komunitu sester Misionářek Lásky v Ostravě-Přívoze. Děkujeme za její službu ve farnosti, zejména za péči o děti. Od prázdnin je mezi námi sestra Johanne. Oběma sestrám přejeme Boží požehnání na jejich cestě za Pánem.

OZNÁMENÍ na 23. týden v mezidobí 5. - 11. září 2021

 • V neděli 5. září po ranní mši svaté bude setkání členů živého růžence.
 • V neděli 5. září oslavíme slavnost Matky Terezy. Večerní mši svatou v 17:00 hodin v našem kostele bude sloužit P. Mgr. Jan Czudek, Th.D., delegát ad omnia. Po mši svaté bude možnost uctění ostatků Matky Terezy. Pak bude následovat divadlo dětí o Matce Tereze a setkání na farním dvorku.
 • Ve středu 8. září je svátek Narození Panny Marie. Mše svaté budou v 8:00 a 17:00 hodin.
 • V pátek 10. září bude adorační den farnosti, který začíná se v 9:00 hodin v kapli na faře a od 16:00 pokračuje v kostele. Eucharistický den ukončíme v 18:30 mší svatou za uzdravení smíření a odpuštění.
 • Zveme děti do náboženství. Přihlášky jsou k dispozici faře nebo v kostele.
 • Můžete se přihlásit a přijít na přímluvnou modlitbu. Vzadu na stolku je tabulka.
 • Od 5. do 12. září se koná v Budapešti 52. mezinárodní eucharistický kongres.
 • Mše svaté v polštině budou každou druhou neděli ve 14 hodin. Nejbližší polská mše svatá bude v 12. září. Srdečně vás zveme.
 • V pondělí 13. září vás zveme na fatimský večer v 19:00 hodin. Přineste si prosím svíčky.
 • Do sbírky z minulé neděle na renovaci kostela jste přispěli 8.301,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
 • Srdečně děkujeme ženám za úklid kostela.

OZNÁMENÍ na 22. týden v mezidobí 29. srpna – 4. září 2021

 • Dnes 29. srpna je sbírka na renovaci našeho kostela. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
 • V pondělí 30. srpna bude den modlitby a postu za farnost. Tabulka na modlitbu je vzadu na stolku. Děkujeme, že pamatujete na tento úmysl.
 • Od 2. září se můžete přihlásit na přímluvnou modlitbu. Vzadu na stolku je tabulka kde se můžete přihlásit.
 • V pátek 3. září je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.
 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Modlitba večeřadla bude v 15:00 hodin.
 • Během týdne si můžete na faře nebo v kostele vyzvednout přihlášky na náboženství pro děti.
 • Příští neděli po ranní mši svaté bude setkání členů živého růžence.
 • V neděli 5. září se budeme při mši sv. v 10:30 modlit za požehnání v novém školním roce pro děti, mládež, učitele a vychovatele. Na závěr mše svaté bude žehnání školních tašek a potřeb.
 • V neděli 5. září oslavíme slavnost Matky Terezy. Večerní mši svatou v 17:00 hodin v našem kostele bude sloužit P. Mgr. Jan Czudek, Th.D., delegát ad omnia. Po mši svaté bude možnost uctění ostatků Matky Terezy. Pak bude následovat divadlo dětí o Matce Tereze a setkání na farním dvorku.
  Od pátku 27.8. se každý den v kostele modlíme novénu k Matce Tereze. Začíná růžencem v 16:00 hodin. Srdečně zvou sestry Misionářky Lásky.
 • Během týdne si můžete na faře nebo v kostele vyzvednout přihlášky na náboženství pro děti.
 • Od 5. do 12. září se bude konat v Budapešti 52. mezinárodní eucharistický kongres.
 • Příští pátek 10. září bude adorační den farnosti, který začíná se v 9:00 hodin v kapli na faře a od 16:00 pokračuje v kostele. Eucharistický den ukončíme v 18:30 mší svatou za uzdravení smíření a odpuštění.
 • Mše svaté v polštině budou druhou a čtvrtou neděli v měsíci ve 14 hodin. Příští mše svatá v 12. září. Srdečně vás zveme.
 • V pondělí 13. září vás zveme na fatimský večer v 19:00 hodin.
 • Přejeme vám požehnaný týden.

OZNÁMENÍ na 21. týden v mezidobí 22. - 28. srpna 2021

 • V úterý 24. srpna je svátek sv. Bartoloměje, apoštola.
 • Ve středu 25. srpna je památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka.
 • Ve čtvrtek 26. srpna je památka sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků.
 • V pátek 27. srpna je památka sv. Moniky.
 • V sobotu 28. srpna je památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.
 • Sbírka z příští neděle 29. srpna bude určena na renovaci kostela.
 • Příští pondělí 30. srpna bude den modlitby a postu za farnost. Tabulka na modlitbu je vzadu na stolku. Můžete se zapsat. Děkujeme, že pamatujete ve svých modlitbách na potřeby farnosti.
 • První zářijovou neděli 5. září se budeme při mši sv. v 10:30 modlit za požehnání v novém školním roce. Na závěr mše svaté bude žehnání školních tašek a potřeb.
 • V neděli 5. září oslavíme slavnost Matky Terezy. Večerní mši svatou v 17:00 hodin v našem kostele bude sloužit P. Mgr. Jan Czudek, Th.D., delegát ad omnia. Po mši svaté bude možnost uctění ostatků Matky Terezy. Pak bude následovat divadlo dětí o Matce Tereze a setkání na farním dvorku.
  Slavnosti bude předcházet od pátku 27.8. každý den v kostele modlitba novény k Matce Tereze. Začíná růžencem v 16:00 hodin. Srdečně zvou sestry Misionářky Lásky.
 • Termín podzimního duchovní obnovy Školy křesťanského života a evangelizace ve dnech 10. - 12. září se blíží. Prosíme vás, kteří jste se rozhodli, že se obnovy zúčastníte a zatím se nepřihlásili, dejte vědět do 23. srpna. Kontakty jsou ve vývěsce: skolamarie.ova(zavináč)gmail.com, 731 625 871 (p. Marta Porubová).
 • Na svátost manželství se připravují Růžena Šelongová, rozená Suchá a Radovan Šelong; Jana Moraviková a Marek Jedlička.

OZNÁMENÍ na 20. týden v mezidobí 15. - 21. srpna 2021

 • Dnes 15. srpna o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie slavíme 122. výročí posvěcení našeho kostela. Mše svaté jako v neděli v 8:00, 10:30 a 17:00 hodin. Slavnostní mši svatou v 17 hodin bude sloužit P. Mgr. Vladimír Ziffer, farní vikář farnosti Moravská Ostrava. Srdečně zveme.
 • V 16:30 bude v tento den pobožnost k Pražskému Jezulátku. Své díky a prosby můžete vkládat do označené krabičky.
 • pátek 20. srpna je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.
 • V sobotu 21. srpna je památka sv. Pia X., papeže.
 • Na svátost manželství se připravují Růžena Šelongová, rozená Suchá a Radovan Šelong; Jana Moraviková a Marek Jedlička.
 • Srdečně děkujeme skupině žen za úklid kostela a květinovou výzdobu. Pán Bůh zaplať.

OZNÁMENÍ na 19. týden v mezidobí 8. - 14. srpna 2021

 • V pondělí 9. srpna je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.
 • V úterý 10. srpna je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.
 • Ve středu 11. srpna je památka sv. Kláry, panny.
 • Příští pátek 13. srpna bude od 19 hodin v našem kostele Fatimský večer.
 • V sobotu 14. srpna je památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka.
 • V neděli 15. srpna o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie budeme slavit výročí posvěcení našeho kostela. Mše svaté budou slouženy jako v neděli v 8:00, 10:30 a 17:00 hodin. Slavnostní mši svatou v 17 hodin bude sloužit P. Mgr. Vladimír Ziffer, farní vikář farnosti Moravská Ostrava. Srdečně zveme.
  V 16:30 bude v tento den pobožnost k Pražskému Jezulátku. Své díky a prosby můžete vkládat do označené krabičky.
 • Na svátost manželství se připravují Růžena Šelongová, rozená Suchá a Radovan Šelong; Jana Moraviková a Marek Jedlička.
 • Srdečně děkujeme skupině žen za úklid kostela.
  Srdečně děkujeme Pavlovi a jeho schole za dnešní doprovázení mše svaté.
  Srdečně děkujeme Aničce, Majkovi, Laurinovi a všem dobrovolníkům, kteří pomáhali na příměstském táboře u sester Matky Terezy tento týden.
  Všem Pán Bůh zaplať.

OZNÁMENÍ na 18. týden v mezidobí 1. - 7. srpna 2021

 • Dnes po ranní mši svaté je setkání členů Živého růžence.
 • Ve středu 4. srpna je památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze.
 • V pátek 6. srpna je svátek Proměnění Páně.
 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Růžencová modlitba večeřadlo je v sobotu od 15 hodin.
 • Příští pátek 13. srpna bude od 19 hodin v našem kostele Fatimský večer.
 • V neděli 15. srpna o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie budeme slavit výročí posvěcení našeho kostela. Mše svaté budou slouženy jako v neděli v 8:00, 10:30 a 17:00 hodin. Slavnostní mši svatou v 17 hodin bude sloužit P. Mgr. Vladimír Ziffer, farní vikář farnosti Moravská Ostrava. Srdečně zveme.

OZNÁMENÍ na 17. týden v mezidobí 25. - 31. července 2021

 • Dnes 25. července je sbírka na renovaci kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
 • V pondělí 26. července je památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.
 • V pondělí 26. července bude Den modlitby a postu za farnost. Vzadu na stolku se můžete zapsat na modlitbu. Děkujeme za Vaši modlitbu i půst.
 • V úterý 27. července je památka sv. Gorazda a druhů.
 • Ve čtvrtek 29. července je památka sv. Marty.
 • V sobotu 31. července je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.
 • Příští neděli 1. srpna bude po ranní mši svaté setkání členů živého růžence.
 • Pamatujme ve svých modlitbách také na všechny postižené přírodními katastrofami u nás i ve světě.

OZNÁMENÍ na 16. týden v mezidobí 18. - 24. července 2021

 • Dnes (18. července) v 16:30 je v našem kostele pobožnost k Pražskému Jezulátku. Srdečně zveme.
 • Ve čtvrtek 22. července je svátek svaté Marie Magdalény.
 • V pátek 23. července je svátek svaté Brigity, řeholnice, patronky Evropy. -
 • Příští neděli 25. července bude sbírka na renovaci kostela. Pán Bůh zaplať za vaši veškerou podporu.
 • V neděli 25. července při ranní mši svaté v 8:00 zazní latinské ordinárium.
 • V pondělí 26. července bude Den modlitby a postu za farnost. Vzadu na stolku je k dispozici rozpis na modlitbu. Děkujeme, že pamatujete na tento úmysl.
 • Pamatujme ve svých modlitbách také na všechny postižené přírodními katastrofami u nás i ve světě.
 • Srdečně děkujeme ženám za úklid kostela.

OZNÁMENÍ na 15. týden v mezidobí 11. - 17. července 2021

 • V úterý 13. července je od 19 hodin Fatimský večer.
 • Ve čtvrtek 15. července je památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.
 • V pátek 16. července si připomínáme svátek výročí posvěcení katedrály Božského Spasitele.
  Tento den je také ve Slezské Ostravě pouť k Panně Marii Karmelské. Plakátek je ve vývěsce.
 • Příští neděli 18. července bude v 16:30 pobožnost k Pražskému Jezulátku. Své modlitby můžete dávat do označené krabičky.

OZNÁMENÍ na 14. týden v mezidobí 4. - 10. července 2021

 • Dnes po ranní mši svaté bude setkání členů živého růžence.
 • V pondělí 5. července je slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy. Mše svaté budou v 7:00 a 17:00 hodin.
 • Během letních prázdnin nebude sloužena mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění ani polská nedělní mše svatá. V červenci a srpnu také nebude adorační den. O setkávání jednotlivých společenství se informujte u vedoucích nebo na faře.
 • Na čtvrtou červencovou neděli vyhlásil papež František Světový den prarodičů a seniorů. Letos bude poprvé.
 • Minulou neděli bylo při sbírce na renovaci kostela vybráno 10.327,- Kč. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost.

OZNÁMENÍ na 13. týden v mezidobí 27. června – 3. července 2021

 • Dnešní sbírka je určena na renovaci kostela. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
 • V pondělí 28. června je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka.
  Tento den je také dnem modlitby a postu za farnost. Děkujeme, že pamatujete na tento úmysl. Rozpis na modlitbu najdete vzadu na stolku.
 • V úterý 29. června je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, doporučený svátek.
 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Růžencová modlitba večeřadla bude v sobotu 15:00 hodin.
 • V sobotu 3. června si připomeneme svátek sv. Tomáše, apoštola.
 • Příští neděli bude po ranní mši svaté setkání členů živého růžence.
 • Srdečně zveme všechny od 18 do 99 let na podzimní duchovní obnovu. Informace najdete ve vývěsce. Včasným přihlášením nám pomůžete s organizaci celé akce.
 • Prosím, zahrňte do svých modliteb prosbu za oběti ničivých bouří a tornáda na Hodonínsku a Břeclavsku. Ve vývěsce je plakátek s informací o možnosti finanční pomoci.

OZNÁMENÍ na 12. týden v mezidobí 20. - 26. června 2021

 • V neděli večer 20. června zveme na 16:30 na pobožnost k Pražskému Jezulátku. Můžete ještě napsat svoje díky a prosby a dát je do označené krabičky. V 17:00 hodin bude mše svatá a po ní pak bude přednáška o Pražském Jezulátku, srdečně zveme.
 • V pondělí 21. června si připomeneme památku sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.
 • Ve čtvrtek 24. června oslavíme slavnost narození sv. Jana Křtitele.
 • Příští neděli 27. června bude sbírka na renovaci kostela.
  Při ranní mši svaté v 8 hodin zazní latinské ordinárium.
 • Příští pondělí 28. června bude den modlitby a postu za farnost. Tabulka na modlitbu je vzadu na stolku.
 • Děti zveme na letní tábor do Štěnovic u Plzně. Přihlásit se můžete do pátku 25. června.
 • Zveme na duchovní obnovu - letní setkání školy křesťanského života a evangelizace 2. - 11. července ve Vranově u Brna.
 • Začátkem září se v Budapešti uskuteční Mezinárodní eucharistický kongres. Vzadu na stolku je k dispozici modlitba a také informace o možnosti poutního zájezdu, také najdete na webu.
 • Děkujeme za květinovou výzdobu Janě, Anně, Jizerce a Marii.
 • Pozvání otce biskupa Martina na Prašivou
  Milé děti, milí rodiče,
  nezadržitelně se blíží letní prázdniny a na jejich začátku se ve čtvrtek 1. července uskuteční setkání dětí a rodin na Prašivé. Jeho tématem je RODINA. Rád bych Vás všechny na toto setkání pozval. Začne dole v areálu Kamenité a cestou na horu Prašivá bude pro Vás připravena celá řada stanovišť. Aby bylo možné setkání dobře připravit je potřeba se na něj do 24. 6. přihlásit. Odkazy najdete na webu diecéze: https://prasiva.prorodiny.cz/prihlaseni/. Budu rád, když se přihlásíte, a budu se na Vás těšit na posledním stanovišti u kostela na Prašivé.
  S pozdravem a požehnáním
  +biskup Martin David

OZNÁMENÍ na 11. týden v mezidobí 13. - 19. června 2021

 • Srdečně zveme na Fatimský večer v neděli 13. června v 19:00 hodin. Přineste si prosím svíce.
 • V tomto měsíci bude pobožnost k Pražskému Jezulátku v neděli 20. června v 16:30. Do označené krabičky můžete vkládat svoje díky a prosby. Po večerní mši svaté bude přednáška o Pražském Jezulátku.
 • Pokud máte zájem o přímluvnou modlitbu ve čtvrtek 17. června, přihlaste se prosím do úterka u otce Dominika. Další možnost pak bude po prázdninách.
 • Vzadu na stolku si můžete vzít modlitbu za Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti, který proběhne 5.-12. září.
 • Vzadu na stolku jsou také přihlášky na letní tábor pro děti ve Štěnovicích u Plzně. Prosíme o přihlášení do 25. června.

OZNÁMENÍ na 10. týden v mezidobí 6. - 12. června 2021

 • V pátek 11. června bude Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Není postní den. Mše svaté budou v kostele v 8:00 a 17:00 hodin; v  18:30 za uzdravení, smíření a odpuštění.
  Tento den bude adorační den farnosti, možnost soukromé adorace po celý den od 9 hodin. Informace jsou na plakátku ve vývěsce.
 • V sobotu 12. června je památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
 • Příští neděli 13. června bude v našem kostele ve 14:00 hodin sloužena mše svatá v polštině.
 • Srdečně zveme na Fatimský večer v neděli 13. června v 19:00 hodin. Přineste si prosím svíce.
 • V červnu bude pobožnost k Pražskému Jezulátku v neděli 20. června v 16:30. Své díky a prosby můžete vhazovat do označené krabičky.
 • Při sbírce na renovaci kostela minulou neděli bylo vybráno 12.267,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
 • Vzadu na stolku se můžete zapsat a přijít na faru na přímluvnou modlitbu. Poslední dva termíny jsou 10, a 17. června, další možnost pak bude až po prázdninách.
 • Vzadu na stolku si můžete vzít modlitbu za Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti, konaný 5.-12. září.
 • Dnes po ranní mši svaté bude setkání členů živého růžence.

OZNÁMENÍ na 9. týden v mezidobí 30. května – 5. června 2021

 • Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice.
  Při mši svaté v 10:30 se setká ve svátosti oltářní s Ježíšem 5 dětí.
  Ve 14 hodin bude polská mše svatá.
 • V pondělí 31. května je svátek Navštívení Panny Marie.
  V tento den je také Den modlitby a postu za naši farnost. Vzadu na stolku se můžete zapsat na modlitbu. Děkujeme.
 • V úterý 1. června je památka sv. Justina, mučedníka.
 • Ve čtvrtek 3. června je slavnost Těla a krve Páně. Mše svaté budou slouženy v 8:00 a 17:00 hodin. Večerní bude s průvodem v kostele. Pokud můžete, přineste prosím květiny pro děti, které se budou prostírat před Nejsvětější svátostí.
  Vzadu na stolku se můžete zapsat na přímluvnou modlitbu – probíhá každý čtvrtek večer na faře.
 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Modlitba večeřadla je v sobotu v 15:00 hodin.
 • V sobotu 5. června je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.
 • Příští neděli při mši svaté v 8:00 a 10:30 hodin oslaví otec Dominik výročí 25 let kněžství.
  V tento den po ranní mši svaté bude setkání členů živého růžence.
 • Po celý měsíc červen se budeme v 16:45 modlit litanii k Nejsvětějšímu Srdci Páně; v pondělí v 6:45.
 • Fatimský večer bude v neděli 13. června v 19:00 hodin.
 • V měsíci červnu bude pobožnost k Pražskému Jezulátku v neděli 20. června v 16:30. Své díky a prosby můžete vhazovat do označené krabičky.
 • Dnešní sbírka je určena na renovaci kostela. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.
 • Sbírka z minulé neděle na Charitu činila 6.523,- Kč. Pán Bůh zaplať.
 • Děkujeme dobrovolníkům za pomoc a přípravu Noci kostelů. Díky patří také všem účinkujícím, hudebníkům a přednášejícím.

OZNÁMENÍ na 8. týden v mezidobí 23. - 29. května 2021

 • Dnes je slavnost Seslání Ducha Svatého. Sbírka je určena na Charitu.
 • V pondělí 24. května je památka Panny Marie, Matky církve.
 • Ve středu 26. května je památka sv. Filipa Neriho, kněze.
 • Ve čtvrtek 27. května je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
 • Ve čtvrtek 27. května je den vzájemných modliteb bohoslovců kněžského semináře v Olomouci a naší farnosti. Prosím pamatujte na tento úmysl ve svých modlitbách.
 • Každý čtvrtek můžete přijít osobně na faru a budeme se za Vás modlit. Seznam na přímluvnou modlitbu najdete vzadu na stolku.
 • V pátek 28. května bude Noc kostelů. Vzadu na stolku si můžete vzít Poutnické novinky a program našeho kostela.
 • Příští neděli 30. května je slavnost Nejsvětější Trojice.
  Při mši svaté v 10:30 bude první svaté přijímání dětí.
  Ve 14 hodin bude polská mše svatá.
 • Příští pondělí 31. května bude Den modlitby a postu za naši farnost. Můžete se zapsat na modlitbu. Děkujeme za modlitební podporu.
 • Po celý květen jsou májové pobožnosti vždy 15 minut před mší svatou, v neděli pouze ráno.
 • Na závěr srpna připravujeme letní tábor pro děti, informace jsou ve vývěsce.
 • Srdečně děkujeme za pravidelný úklid kostela. Pán Bůh zaplať.

OZNÁMENÍ na 7. týden velikonoční 16. - 22. května 2021

 • Srdečně zveme na Májové pobožnosti - vždy 15 minut před mší svatou, v neděli pouze ráno.
 • Dnes (v neděli 16. května) bude ve 14 hodin polská mše svatá. Mše svaté v polském jazyce jsou slouženy každou druhou neděli.
 • Dnes (v neděli 16. května) v 16:30 bude pobožnost k Pražskému Jezulátku - své díky a prosby můžete vkládat do označené krabičky.
 • Ve čtvrtek 20. května je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.
 • Probíhá Svatodušní novéna. Slavnost Seslání Ducha Svatého oslavíme příští neděli 23. května. V tento den bude sbírka na Charitu.
 • Příští čtvrtek 27. května je den vzájemných modliteb bohoslovců kněžského semináře v Olomouci a naší farnosti.
 • pátek 28. května bude Noc kostelů. Vzadu na stolku si můžete vzít Poutnické novinky. Náš kostel bude otevřen od 17 do 23 hodin. Podrobný program bude zveřejněn v tomto týdnu. Pokud byste měli zájem pomoci s organizací této akce, zastavte se domluvit na faře.
 • Vzadu na stolku se můžete zapsat na přímluvnou modlitbu. Probíhá každý čtvrtek na faře. Informace můžete získat u otce Dominika.
 • Na svátost manželství se připravují Renata Szczerbová a Libor Zavadil a Marcela Kroščenová a Ladislav Laczkó.
 • Sbírkou z minulé neděle na pomoc pronásledovaným křesťanům jsme přispěli částkou 8.660,- Kč. Pán Bůh zaplať.
 • Děkujeme za Vaše dary na renovaci kostela. Vchod a pieta už je opravena. Pán Bůh zaplať, že svým dílem přispíváte ke kráse tohoto Božího domu. Dále nás čeká malování celého interiéru, zednické práce, nová elektroinstalace. Plánujeme začít letos. Rozpočet je kolem 900 tisíc korun.
 • Připravujeme letní tábor pro děti spolu s farností Plzeň-Bory. Proběhne nedaleko Plzně ve Štěnovicích v termínu od 20. do 28. srpna. Přihlásit se můžete do 25. června. Plakátek s informacemi je ve vývěsce.

OZNÁMENÍ na 6. týden velikonoční 9. - 15. května 2021

 • Dnešní sbírka je určena na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Srdečně zveme na Májové pobožnosti - vždy 15 minut před mší svatou, v neděli pouze ráno.
 • Ve čtvrtek 13. května je slavnost Nanebevstoupení Páně, doporučený svátek. Mše svaté budou slouženy v 8 a 17 hodin.
 • Od května do října budou vždy 13. dne v měsíci bývat Fatimské večery. První bude už tento týden ve čtvrtek v 19:00 hodin. Přineste si prosím svíce.
 • V pátek 14. května je svátek sv. Matěje, apoštola. Začíná Svatodušní novéna.
 • Druhý pátek v měsíci 14. května bude adorační den farnosti. Po celý den budete moci se přijít poklonit Ježíši v Nejsvětější svátosti. Den bude zakončen mší svatou za uzdravení, smíření a odpuštění, která začíná v 18:30.
 • Mše svatá v polštině bude příští neděli 16. května ve 14 hodin. Polské mše svaté budou slouženy co 2 týdny v neděli (vždy v lichém týdnu).
 • Příští neděli 16. května v 16:30 budou modlitby k Pražskému Jezulátku - své díky a prosby můžete vkládat do označené krabičky. Modlitby budou bývat každou třetí neděli v měsíci.
 • Na svátost manželství se připravují Renata Szczerbová a Libor Zavadil a Marcela Kroščenová a Ladislav Laczkó.
 • Spolu s farností v Plzni-Borech připravujeme společný letní tábor pro děti ve Štěnovicích. Proběhne v termínu od 20. do 28. srpna.
 • Srdečně děkujeme za pomoc s úklidem Božího hrobu. Pán Bůh zaplať.

OZNÁMENÍ na 5. týden velikonoční 2. - 8. května 2021

 • Od dnešního dne máme v naší farnosti Pražské Jezulátko.
  Každou třetí neděli před večerní mší svatou budou modlitby k Pražskému Jezulátku - své díky a prosby můžete vkládat do označené krabičky.
 • V neděli 2. května bude po ranní mši svaté setkání členů živého růžence.
 • Plánujeme začít sloužit mše svaté v polštině co 14 dní v neděli (vždy v lichém týdnu) ve 14:00 hodin. První mše svatá bude dnes. Další mše svatá v polštině bude výjimečně v pondělí 3. května v 17:00 hodin.
 • Májové pobožnosti k Panně Marii budou začínat vždy 15 minut před mší svatou, v neděli pouze před ranní.
 • V pondělí 3. května je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.
 • Ve čtvrtek 6. května je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.
 • Vzadu na stolku je tabulka na přímluvnou modlitbu. Probíhá ve čtvrtek na faře. Další informace můžete získat u otce Dominika.
  Tento týden bude první pátek v měsíci.
 • V sobotu 8. května je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí.
 • Za týden 9. května bude sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Sbírka z minulé neděle na renovaci kostela činila 9.944,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
 • Od května do října budou vždy 13. dne v měsíci bývat Fatimské večery. Začátek v 19:00 hodin. Přineste si prosím svíce.
 • Druhý pátek v měsíci 14. května bude adorační den farnosti. Po celý den budete moci se přijít poklonit Ježíši v Nejsvětější svátosti. Den bude zakončen mší svatou za uzdravení, smíření a odpuštění, která začíná v 18:30.

OZNÁMENÍ na 4. týden velikonoční 25. dubna – 1. května 2021

 • Dnes je 4. neděle v mezidobí, neděle Dobrého pastýře. Sbírka je určena na renovaci našeho kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
 • Zítra v pondělí 26. dubna je den modlitby a postu za naši farnost.
 • Od pondělí 26. dubna neplatí omezení na 10% kapacity a neplatí ani zákaz zpěvu při bohoslužbách. Dále ale platí respirátory, rozestupy a desinfekce.
 • Do středy 28. dubna mohou děti nakreslit výjev ze života sv. Josefa. Výkresy pak budou vystaveny v kostele a ty nejlepší poslány do soutěže do Polska.
 • Ve čtvrtek 29. dubna je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.
 • Každý čtvrtek večer můžete přijít na faru na přímluvnou modlitbu za Vás a Vaše těžkosti... Stačí se zapsat do tabulky, která je vzadu na stolku a budeme na Vás čekat. Další informace získáte u otce Dominika.
 • Tento týden bude první sobota v měsíci. Růžencová modlitba večeřadla začíná v 15:15 hodin.
 • Májové pobožnosti budou začínat vždy 15 minut před mší svatou, v neděli pouze před ranní.
 • Příští neděli 2. května bude po ranní mši svaté setkání členů živého růžence.
 • Příští neděli 2. května při mši svaté v 10:30 bude přivítání a požehnání sošky pražského Jezulátka v naší farnosti.
  Dále plánujeme každou třetí neděli před večerní mší svatou modlitby k Pražskému Jezulátku - do označené krabičky budete moci vkládat svá poděkování a prosby.
 • Plánujeme začít sloužit mše svaté v polštině co 14 dní v neděli (v lichém týdnu) ve 14:00 hodin. První mše svatá bude 2. května. Další mše svatá v polštině bude výjimečně v pondělí 3. května v 17:00 hodin.
 • Od května do října budou bývat Fatimské večery. Tato pobožnost k Panně Marii bude vždy 13. dne v měsíci v 19:00 hodin.
 • Děkujeme ženám za pravidelný úklid kostela. Pán Bůh zaplať.

OZNÁMENÍ na 3. týden velikonoční 18. - 24. dubna 2021

 • V pátek 23. dubna je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze.
 • Příští neděli bude sbírka na renovaci našeho kostela.
 • Příští pondělí 26. dubna bude den modlitby a postu za naši farnost. Modlitební seznam je vzadu na stolku, můžete se zapsat, děkujeme.
 • Zveme děti k zapojení do dvou výtvarných soutěží. V první je úkolem nakreslit sv. Josefa, ve druhé sv. Ludmilu. Podrobnější informace jsou k dispozici ve vývěsce a Přívozníku a na internetových stránkách farnosti.
 • Přijměte prosím pozvání na radostnou událost - přivítání a požehnání sošky pražského Jezulátka v naší farnosti. Zveme vás do kostela Neposkvrněného početí Panny Marie dne 2. května 2021 na mši svatou v 10:30.
  Dále plánujeme počínaje květnem každou třetí neděli před večerní mší svatou modlitby k Pražskému Jezulátku. Budete moci do určené krabičky vkládat svá poděkování a prosby k Pražskému Jezulátku.
  Děkujeme za přinesení a darování této sošky. Pán Bůh zaplať dárcům.

OZNÁMENÍ na 2. týden velikonoční 11. - 17. dubna 2021

 • (Dnes 11.4.) slavíme neděli Božího milosrdenství.
  V 19 hodin srdečně zveme do našeho kostela na Večer chval. Hudebně provází schola Mercedes.
 • Na opravy chrámů ve Svaté zemi jsme odeslali 4.337,- Kč; na kněžský seminář 10.585,- Kč. Pán Bůh zaplať.
 • Každý čtvrtek večer můžete přijít na faru na přímluvnou modlitbu za Vás a Vaše těžkosti... Vzadu na stolku je tabulka, do které se můžete zapsat. Další informace získáte u otce Dominika.
 • Rodiče dětí, které rády kreslí a také děti samotné upozorňujeme na dvě výtvarné soutěže. Informace jsou k dispozici v Akcích.

OZNÁMENÍ na velikonoční oktáv 4. - 10. dubna 2021

 • Dnes je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční.
  Po ranní mši svaté (4. dubna) je setkání členů živého růžence.
  Dnešní sbírka je určena na kněžský seminář.
 • Každý den až do soboty zveme k modlitbě novény Korunky k Božímu milosrdenství, vždy v 16:30.
 • Každý čtvrtek večer nabízíme modlitbu za Vás a Vaše těžkosti... Vzadu na stolku je tabulka, do které se můžete zapsat. Informace můžete získat u otce Dominika.
 • V pátek 9. dubna zveme na mši svatou za uzdravení, smíření a odpuštění, začátek v 18:30 v kostele.
 • Příští neděle 11. dubna je 2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství.
  Večer v 19 hodin zveme do našeho kostela na Večer chval. Hraje schola Mercedes.
 • Minulou neděli bylo při sbírce na renovaci kostela vybráno 8.869,- Kč. Pán Bůh zaplať za všechny dary na tento úmysl.
 • Srdečně děkujeme všem dobrodincům za dary na květinovou výzdobu Božího hrobu a kostela; také za úklid kostela, očištění svícnů, květinovou výzdobu, veškerou pomoc, přání, dárky; otci Dominikovi a Honzovi za přípravu ministrantů; lektorům, hudebníkům, ministrantům za jejich službu. Pán Bůh zaplať.
 • Přejeme trpícím útěchu, hříšným milost, nemocným zdraví, smutným radost, úspěšným pokoru, malomyslným naději, všem hojnost požehnání od zmrtvýchvstalého Pána.

OZNÁMENÍ na Svatý týden 28. března – 3. dubna 2021

 • Dnes 28.3. je Květná neděle. Začíná Svatý týden.
 • V pondělí 29. března je Den modlitby a postu za naši farnost. Můžete se zapsat na modlitbu, tabulka je vzadu na stolku. Děkujeme.
 • Zveme zejména rodiny s dětmi a děti na středeční křížovou cestu v 15:45.
  Poslední pobožnost křížové cesty bude na Velký pátek ve 14:00 hodin.
 • Na Zelený čtvrtek a Velký pátek budou bohoslužby slouženy v 17:00 hodin.
  Velikonoční vigílie na Bílou sobotu v 19:00 hodin, přineste si prosím svíce.
 • O Velikonočním třídenní bude kostel otevřen po celý den k modlitbě. Také bude možnost svátosti smíření a eucharistie. Můžete si přinést požehnat velikonoční pokrmy. Podrobnosti jsou na plakátku ve vývěsce.
 • Od Velkého pátku se budeme každý den modlit novénu Korunky k Božímu milosrdenství. Na Velký pátek po křížové cestě, na Bílou sobotu v 15:00 hodin, další dny pak až do soboty 10. dubna vždy v 16:30.
 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Růžencová sobotní modlitba večeřadla začne po modlitbě korunky.
 • O velikonoční neděli 4. dubna bude po ranní mši svaté setkání členů živého růžence.
 • Dnes je poslední neděle v měsíci. Sbírka je určena na renovaci kostela. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
 • Na potřeby TV Noe byla odeslána sbírka z minulé neděle ve výši 5719,- Kč. Pán Bůh zaplať.
 • U příležitosti narozenin a svátku, přejeme Vám, otče Franciszku hodně zdraví a Boží požehnání. Kéž Vás, otče Františku, Panna Maria obklopuje svou mateřskou láskou a péčí a vyprošuje Vám u svého Syna veškerou laskavost a sílu potřebnou pro vedení naší farnosti a ohlašování Božího slova.

OZNÁMENÍ na 5. týden postní 21. - 27. března 2021

 • (Dnes 21. března) slavíme 5. neděle v mezidobí.
  Sbírka je určena na TV Noe.
 • V pondělí 22. března si poledním zvoněním kostelních zvonů připomeneme oběti pandemie.
 • Zveme k modlitbě křížové cesty: ve středu zvláště děti od 15:45; v pátek všechny – páteční křížová cesta za nemocné začíná v 16:00 hodin.
 • Ve čtvrtek 25. března je slavnost Zvěstování Páně.
  Mše svaté budou v kostele v 8:00 a 17:00 hodin.
  Při obou mších svatých budete moci zahájit duchovní adopci. Letáčky s informacemi jsou vzadu na stolku.
 • Příští neděli 28. března je Květná neděle.
  Žehnání ratolestí bude na začátku každé mše svaté.
  Sbírka této neděle bude na renovaci kostela.
  Poslední březnovou neděli je změna času.
  Ranní mše svatá v 8:00 hodin na Květnou neděli bude slavena na úmysl o. Franciszka u příležitosti jeho narozenin.
 • V pondělí 29. března je Den modlitby a postu za naši farnost. Rozpis na modlitbu je vzadu na stolku. Děkujeme všem, kteří pamatují na tento úmysl.
 • Každý čtvrtek večer nabízíme modlitbu za Vás a Vaše těžkosti... Vzadu na stolku je tabulka, do které se můžete zapsat, prosíme vždy jeden člověk na jeden čas. Informace můžete získat u otce Dominika.
 • Bohoslužby o velikonočním triduu budou:
  Zelený čtvrtek a Velký pátek v 17:00.
  Bílá sobota 19:00 hodin.
  Na Zelený čtvrtek bude možnost přijetí svátostí smíření a eucharistie po celý den.
 • Děkujeme skupině žen za pravidelný úklid kostela.

OZNÁMENÍ na 4. týden postní 14. - 20. března 2021

 • (Dnes 14. března) slavíme 4. neděli postní.
 • V pátek 19. března je slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie – doporučený svátek, není to postní den. Mše svaté v našem kostele budou v 8:00 a 17:00 hodin.
  Papež František od tohoto dne vyhlásil Rok rodiny a manželství.
 • Každou středu a pátek se modlíme křížovou cestu. Jste zváni. Plakátek je ve vývěsce.
 • Každý čtvrtek večer nabízíme modlitbu za Vás a Vaše těžkosti... Vzadu na stolku je tabulka, do které se můžete zapsat. Informace můžete získat u otce Dominika. Plakátek je ve vývěsce.
 • Příští neděli 21. března bude sbírka na TV NOE.
 • Ve čtvrtek 25. března bude slavnost Zvěstování Páně. Mše svaté budou v 8:00 a 17:00 hodin. Bude možnost zahájení duchovní adopce počatého dítěte. Informace jsou na letáčcích vzadu na stolku.
 • Srdečně Vás zveme na mši svatou v neděli 28. března v 8:00 hodin, která bude slavena na úmysl otce Františka u příležitosti jeho narozenin.

OZNÁMENÍ na 3. týden postní 7. - 13. března 2021

 • Každý čtvrtek večer nabízíme modlitbu za Vás a Vaše těžkosti... Může to být např. modlitba za uzdravení, odpuštění, duchovní ochranu, prosba za Boží vedení při důležitých životních rozhodnutích... Vzadu na stolku je tabulka, do které se můžete zapsat. Informace můžete získat u otce Dominika. Plakátek je ve vývěsce.
 • V pátek 12. března si připomínáme výroční den zvolení papeže Františka.
 • V pátek a sobotu před 4. nedělí postní vybízí papež František k adoraci, modlitbě a smíření v rámci tzv. 24 hodin pro Pána.
  V naší farnosti bude tato možnost v pátek 12. března - adorační den farnosti. Během celého dne budete moci využít možnosti osobní adorace a příležitosti ke svátosti smíření. K dispozici budou texty k rozjímání. Den bude zakončen společnou adorací za uzdravení, smíření a odpuštění a mší svatou – začátek v 18:30. Plakátek s informacemi je ve vývěsce.
 • Srdečně Vás zveme k modlitbě křížové cesty. Tento pátek v 16:30 se budeme modlit zvláště za mládež. Večerní mše svatá bude následovat hned po skončení pobožnosti křížové cesty.
  Děti zveme k modlitbě křížové cesty každou středu v 15:45.
 • Minulou neděli bylo při sbírce na renovaci kostela vybráno 9.472,- Kč. Celkem za tento rok jste na tento účel včetně darů přispěli 26.733,- Kč. Velké díky všem dárcům a dobrodincům. Pán Bůh zaplať. Informace o sbírce a opravách jsou na letáčcích vzadu na stolku.
 • Srdečně děkujeme skupině žen za úklid a umytí oken na faře.
 • Na svátost manželství se připravují Kristina Lukáčová a Alex Lukas.
 • (Dnes) 7. března bude po ranní mši svaté setkání členů živého růžence.
 • Otci Dominikovi přejeme u příležitosti svátku hojnost Božích milostí, plnost darů Ducha svatého a ochranu Panny Marie. Děkujeme za jeho službu a vyprošujeme požehnání pro další práci ve farnosti. Pán Bůh zaplať.

OZNÁMENÍ na 2. týden postní 28. února – 6. března 2021

 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Růžencová modlitba večeřadla je v sobotu v 15:15.
 • Ve čtvrtek 4. března v 18:00 hodin zveme do našeho kostela na večer chval s písněmi s Taizé a možností přímluvné modlitby.
 • V neděli 7. března ve mši svaté v 8:00 hodin popřejeme u příležitosti svátku i narozenin otci Dominikovi.
 • Příští neděli 7. března bude po ranní mši svaté setkání členů živého růžence.
 • Příští pátek 12. března bude adorační den farnosti.
 • Během postní doby zveme k modlitbě křížové cesty každý pátek v 16:30. Následuje mše svatá.
  Děti zveme k modlitbě křížové cesty každou středu v 15:45.
 • Na úmysly papeže bylo ve sbírce Svatopetrský haléř odesláno 7.005,- Kč. Pán Bůh zaplať.
 • Děkujeme skupině žen za pravidelný úklid kostela.

OZNÁMENÍ na 1. týden postní 21. - 27. února 2021

 • Dnes (21. února) je sbírka „Haléř svatého Petra“.
 • V pondělí 22. února je svátek Stolce svatého Petra, apoštola. V tento den je také Den modlitby a postu za farnost. Rozpis na modlitbu 24/1 je vzadu na stolku. Děkujeme.
 • Během postní doby zveme k modlitbě křížové cesty každý pátek v 16:30. Následuje mše svatá.
  Děti zveme k modlitbě křížové cesty každou středu v 15:45.
 • Na postní dobu připravil otec Dominik pro dospělé dopis od Svatého otce. Pro děti je k dispozici postní kalendář.
 • Příští neděli je poslední neděle v měsíci. Bude sbírka na renovaci kostela. Informace o opravách nejdete na letáčcích vzadu na stolku.

OZNÁMENÍ na 6. týden v mezidobí 14. - 20. února 2021

 • Ve středu 17. února je Popeleční středa. Začíná postní doba. Popeleční středa je dnem přísného postu. Mše svaté budou v kostele v 8:00 a 17:00 hodin. Po ranní mši svaté až do 20 hodin (kromě času večerní mše sv.) bude ve farní kapli možnost adorace. Během dne také můžete přijít na faru ke zpovědi nebo ke svatému přijímání.
 • Na postní dobu jsme připravili pro děti kalendář – mohou si vzít už dnes po mši svaté. Pro dospělé připravil otec Dominik dopis od Svatého otce – ten bude k dispozici od Popeleční středy.
 • Příští neděli 21. února bude sbírka „Haléř svatého Petra“. Toto ušlechtilé gesto lásky k nástupci sv. Petra se spojuje s láskou papeže k Božímu lidu a projevuje se péčí společného Otce o nejpotřebnější mezi jeho dětmi. Z této sbírky jsou financovány stovky pomocných akcí obětem přírodních katastrof, válek, terorismu ad.
 • Příští pondělí 22. února je Den modlitby a postu za farnost. Pamatujte prosím na tento úmysl. Rozpis na modlitbu 24/1 je vzadu na stolku.
 • Během postní doby zveme k modlitbě křížové cesty každý pátek v 16:30. Následuje mše svatá.

OZNÁMENÍ na 5. týden v mezidobí 7. - 13. února 2021

 • Ve středu 10. února je památka sv. Scholastiky, panny.
 • Ve čtvrtek 11. února je památka Panny Marie Lurdské, světový den nomocných. V našem kostele v 10:30 bude mše svatá s udělováním svátosti pomazání nemocných.
 • V pátek 12. února je druhý pátek v měsíci. Mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění bude v 18:30.
 • Příští středu 17. února je Popeleční středa. Mše svaté budou v kostele v 8:00 a 17:00 hodin. Po ranní mši svaté až do 20 hodin bude ve farní kapli možnost adorace a také svátosti smíření a eucharistie.
 • Do pokladniček Tříkrálové sbírky se nasbíralo v naší farnosti 24.403,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům. Příspěvky na sbírkové konto Charity Ostrava je možné posílat až do 30. dubna 2021.
 • Srdečně děkujeme skupině žen, které pravidelně uklízejí kostel a také dalším dobrovolníkům za středeční úklid betléma a vánoční výzdoby, umytí kostela a lavic. Pán Bůh zaplať.
 • Po ranní mši svaté (7. února) je setkání členů živého růžence.

OZNÁMENÍ na 4. týden v mezidobí 31. ledna – 6. února 2021

 • V úterý 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Mše svatá bude v 17:00 hodin. Přineste si prosím svíce na požehnání.
 • Ve středu 3. února, v den památky sv. Blažeje biskupa a mučedníka, se bude udělovat svatoblažejské požehnání.
 • V pátek 5. února je památka sv. Agáty, panny a mučednice.
 • V sobotu 6. února je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.
 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Modlitba večeřadla je v sobotu v 15:15. Srdečně zveme.
 • Příští neděli po ranní mši svaté bude setkání členů živého růžence.
 • Sbírka na biblický apoštolát z minulé neděle činila 4.387,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

OZNÁMENÍ na 3. týden v mezidobí 24. – 30. ledna 2021

 • Dnes 24. ledna je neděle Božího Slova.
  Je sbírka na biblický apoštolát.
  Před večerní mší svatou od 16:15 zveme k modlitbě Biblického růžence.
 • V pondělí 25. ledna je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.
  Končí týden modlitby za jednotu křesťanů.
  V tento den je také Den modlitby a postu za farnost. Vzadu na stolku je tabulka, do které se můžete zapsat na modlitbu. Děkujeme.
 • V úterý 26. ledna je svátek sv. Timoteje a Tita, biskupů.
 • Ve čtvrtek 28. ledna je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.
 • Dnes 24. ledna je poslední den, kdy můžete přispět do Tříkrálové sbírky. Označená pokladnička je v kostele. Děkujeme.

OZNÁMENÍ na 2. týden v mezidobí 17. – 23. ledna 2021

 • Dnes 17. ledna slavíme poutní slavnost sv. Pavla, prvního poustevníka, patrona a patriarchy řádu Paulínů.
 • V pondělí 18. ledna je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Tímto dnem začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujte prosím na tento úmysl ve svých modlitbách.
 • Ve středu 20. ledna je památka bl. Eusebia, zakladatele řádu Paulínů.
 • Ve čtvrtek 21. ledna je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.
 • Třetí neděle v mezidobí 24. ledna je nedělí Božího Slova. Bude žehnání Bible. Na mši svatou si můžete přinést svoji Bibli nebo Nový Zákon, děti si mohou přinést dětskou Bibli.
  Pokud se chcete zapojit do čtení Božího slova a přečíst například váš oblíbený text z Bible, přihlaste se prosím v sakristii nebo na faře.
  Před večerní mší svatou od 16:15 zveme k modlitbě Biblického růžence.
  V tento den bude sbírka na biblický apoštolát.
 • Příští pondělí je Den modlitby a postu za farnost. Vzadu na stolku je tabulka, do které se můžete zapsat na modlitbu. Děkujeme.
 • Prosíme o podporu Tříkrálové sbírky. Označená pokladnička je v kostele. Děkujeme.
 • Pro děti, které už umí číst jsme připravili malý dárek – knížečku o svatém Pavlovi s omalovánkami.

OZNÁMENÍ na 1. týden v mezidobí 10. – 16. ledna 2021

 • Dnes 10. ledna je svátek Křtu Páně. Tímto dnem končí doba vánoční a začne liturgické mezidobí.
 • Probíhá novéna k sv. Pavlu, prvnímu poustevníku, patronu a patriarchovi Řádu Paulínů. Jeho svátek si připomeneme v pátek 15. ledna.
  Poutní slavnost pak bude v neděli 17. ledna. Svým slovem nás povzbudí při mši svaté v 8:00, 10:30 i 17:00 hodin o. Krzysztof Szewczyk, administrátor farnosti Ostrava-Hrušov. Při mši svaté v 10:30 bude požehnání pro děti.
 • V sobotu 16. ledna je svátek Panny Marie, Královny poustevníků.
 • Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.
 • Třetí neděle v mezidobí 24. ledna je nedělí Božího Slova. Bude žehnání Bible. Na mši svatou si můžete přinést svoji Bibli nebo Nový Zákon, děti si mohou přinést dětskou Bibli.
  Pokud se chcete zapojit do čtení Božího slova a přečíst například váš oblíbený text z Bible, přihlaste se prosím v sakristii nebo na faře.
  Před večerní mší svatou od 16:15 zveme k modlitbě Biblického růžence.
  V tento den bude sbírka na biblický apoštolát.
 • Na Tříkrálovou sbírku můžete přispět do označené pokladničky v kostele.
 • Srdečně děkujeme za úklid kostela. Pán Bůh zaplať.
 • Vítáme mezi námi sestru Genapol [džinapol], která bude novou přestavenou sester Misionářek Lásky v Přívoze. Sestra Miriam Terez odjede do Polska. Oběma sestrám přejeme Boží požehnání v jejich životě i službě.

OZNÁMENÍ na 2. týden po Narození Páně 3. – 9. ledna 2021

 • Ve středu 6. ledna je slavnost Zjevení Páně, doporučený svátek. Mše svaté v 7:00 a 17:00 hodin. U té příležitostí proběhne žehnání vody, křídy, kadidla a zlatých předmětů.
 • V pátek 8. ledna bude v našem kostele od 18:30 sloužena mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění.
 • Příští neděli 10. ledna je svátek Křtu Páně, končí doba vánoční.
 • Slavnost sv. Pavla, I. poustevníka, patrona a patriarchy Řádu Paulínů si připomeneme v pátek 15. ledna.
  V pátek 8. ledna začne novéna.
  Poutní slavnost bude v neděli 17. ledna.
 • Do pokladničky na misie jste přispěli 5.870,-. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
 • Tříkrálová sbírka probíhá od 1. do 24. ledna 2021. Po dobu trvání pátého stupně PES koledníci nevyjdou. Koleda ale zrušena není! Přesouvá se do online prostředí, budete také moci přispět dárcovskou SMS-kou anebo do označené pokladničky v kostele. Plakátek je ve vývěsce.
 • Po ranní mši svaté 3. ledna je setkání členů živého růžence.

OZNÁMENÍ na vánoční oktáv 27. prosince 2020 – 2. ledna 2021

 • Dnes 27. prosince slavíme svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.
 • V pondělí 28. prosince je svátek sv. Mláďátek, mučedníků.
 • V pondělí 28. prosince je den modlitby a postu za farnost. Modlitební tabulka je vzadu na stolku. Děkujeme, že pamatujete na tento úmysl.
 • Ve čtvrtek 31. prosince je poslední den občanského roku. Při mši svaté v 17:00 hodin budeme děkovat za uplynulý rok a prosit o požehnání do roku nového.
 • V pátek 1. ledna je slavnost Matky Boží, Panny Marie.
 • V sobotu 2. ledna je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.
 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Modlitba večeřadla je v sobotu v 15:15.
 • Příští neděli bude po ranní mši svaté setkání členů živého růžence.
 • Do označené pokladničky u dveří kostela můžete do konce roku přispět do sbírky na misie.
 • Děkujeme všem za vánoční přání, cukroví, dary.
  Děkujeme také všem hudebníkům za jejich podíl při oslavě Vánoc, Pán Bůh zaplať.
 • Podle nařízení vlády může být od dnešního dne kostel při bohoslužbě obsazen z 10% kapacity míst k sezení.
 • Tříkrálová sbírka bude probíhat od 1. do 24. ledna 2021. Navzdory převládající nejistotě, chceme všem lidem předat radostné poselství o narození Spasitele Ježíše Krista a popřát Boží požehnání, zdraví a sílu do nového roku. S Tříkrálovou koledou přichází možnost projevit solidaritu s lidmi, kteří potřebují naši pomoc. Do průběhu sbírky zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření, proto po dobu trvání pátého stupně PES koledníci nevyjdou. Koleda ale zrušena není! Přesouvá se do online prostředí, budete také moci přispět dárcovskou SMS-kou anebo do pokladničky v kostele.