Dnes je pondělí 2. postního týdne

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.
V občanském kalendáři má svátek: Bedřich
V církevním kalendáři slavíme: sv. Suitbert
1. čtení: Dan 9,4b-10    Žalm: Zl 79    Evangelium: Lk 6,36-38

OZNÁMENÍ na 2. týden postní 28. února – 6. března 2021

 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Růžencová modlitba večeřadla je v sobotu v 15:15.
 • Ve čtvrtek 4. března v 18:00 hodin zveme do našeho kostela na večer chval s písněmi s Taizé a možností přímluvné modlitby.
 • V neděli 7. března ve mši svaté v 8:00 hodin popřejeme u příležitosti svátku i narozenin otci Dominikovi.
 • Příští neděli 7. března bude po ranní mši svaté setkání členů živého růžence.
 • Příští pátek 12. března bude adorační den farnosti.
 • Během postní doby zveme k modlitbě křížové cesty každý pátek v 16:30. Následuje mše svatá.
  Děti zveme k modlitbě křížové cesty každou středu v 15:45.
 • Na úmysly papeže bylo ve sbírce Svatopetrský haléř odesláno 7.005,- Kč. Pán Bůh zaplať.
 • Děkujeme skupině žen za pravidelný úklid kostela.

OZNÁMENÍ na 1. týden postní 21. - 27. února 2021

 • Dnes (21. února) je sbírka „Haléř svatého Petra“.
 • V pondělí 22. února je svátek Stolce svatého Petra, apoštola. V tento den je také Den modlitby a postu za farnost. Rozpis na modlitbu 24/1 je vzadu na stolku. Děkujeme.
 • Během postní doby zveme k modlitbě křížové cesty každý pátek v 16:30. Následuje mše svatá.
  Děti zveme k modlitbě křížové cesty každou středu v 15:45.
 • Na postní dobu připravil otec Dominik pro dospělé dopis od Svatého otce. Pro děti je k dispozici postní kalendář.
 • Příští neděli je poslední neděle v měsíci. Bude sbírka na renovaci kostela. Informace o opravách nejdete na letáčcích vzadu na stolku.

OZNÁMENÍ na 6. týden v mezidobí 14. - 20. února 2021

 • Ve středu 17. února je Popeleční středa. Začíná postní doba. Popeleční středa je dnem přísného postu. Mše svaté budou v kostele v 8:00 a 17:00 hodin. Po ranní mši svaté až do 20 hodin (kromě času večerní mše sv.) bude ve farní kapli možnost adorace. Během dne také můžete přijít na faru ke zpovědi nebo ke svatému přijímání.
 • Na postní dobu jsme připravili pro děti kalendář – mohou si vzít už dnes po mši svaté. Pro dospělé připravil otec Dominik dopis od Svatého otce – ten bude k dispozici od Popeleční středy.
 • Příští neděli 21. února bude sbírka „Haléř svatého Petra“. Toto ušlechtilé gesto lásky k nástupci sv. Petra se spojuje s láskou papeže k Božímu lidu a projevuje se péčí společného Otce o nejpotřebnější mezi jeho dětmi. Z této sbírky jsou financovány stovky pomocných akcí obětem přírodních katastrof, válek, terorismu ad.
 • Příští pondělí 22. února je Den modlitby a postu za farnost. Pamatujte prosím na tento úmysl. Rozpis na modlitbu 24/1 je vzadu na stolku.
 • Během postní doby zveme k modlitbě křížové cesty každý pátek v 16:30. Následuje mše svatá.

OZNÁMENÍ na 5. týden v mezidobí 7. - 13. února 2021

 • Ve středu 10. února je památka sv. Scholastiky, panny.
 • Ve čtvrtek 11. února je památka Panny Marie Lurdské, světový den nomocných. V našem kostele v 10:30 bude mše svatá s udělováním svátosti pomazání nemocných.
 • V pátek 12. února je druhý pátek v měsíci. Mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění bude v 18:30.
 • Příští středu 17. února je Popeleční středa. Mše svaté budou v kostele v 8:00 a 17:00 hodin. Po ranní mši svaté až do 20 hodin bude ve farní kapli možnost adorace a také svátosti smíření a eucharistie.
 • Do pokladniček Tříkrálové sbírky se nasbíralo v naší farnosti 24.403,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům. Příspěvky na sbírkové konto Charity Ostrava je možné posílat až do 30. dubna 2021.
 • Srdečně děkujeme skupině žen, které pravidelně uklízejí kostel a také dalším dobrovolníkům za středeční úklid betléma a vánoční výzdoby, umytí kostela a lavic. Pán Bůh zaplať.
 • Po ranní mši svaté (7. února) je setkání členů živého růžence.

OZNÁMENÍ na 4. týden v mezidobí 31. ledna – 6. února 2021

 • V úterý 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Mše svatá bude v 17:00 hodin. Přineste si prosím svíce na požehnání.
 • Ve středu 3. února, v den památky sv. Blažeje biskupa a mučedníka, se bude udělovat svatoblažejské požehnání.
 • V pátek 5. února je památka sv. Agáty, panny a mučednice.
 • V sobotu 6. února je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.
 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Modlitba večeřadla je v sobotu v 15:15. Srdečně zveme.
 • Příští neděli po ranní mši svaté bude setkání členů živého růžence.
 • Sbírka na biblický apoštolát z minulé neděle činila 4.387,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

OZNÁMENÍ na 3. týden v mezidobí 24. – 30. ledna 2021

 • Dnes 24. ledna je neděle Božího Slova.
  Je sbírka na biblický apoštolát.
  Před večerní mší svatou od 16:15 zveme k modlitbě Biblického růžence.
 • V pondělí 25. ledna je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.
  Končí týden modlitby za jednotu křesťanů.
  V tento den je také Den modlitby a postu za farnost. Vzadu na stolku je tabulka, do které se můžete zapsat na modlitbu. Děkujeme.
 • V úterý 26. ledna je svátek sv. Timoteje a Tita, biskupů.
 • Ve čtvrtek 28. ledna je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.
 • Dnes 24. ledna je poslední den, kdy můžete přispět do Tříkrálové sbírky. Označená pokladnička je v kostele. Děkujeme.

OZNÁMENÍ na 2. týden v mezidobí 17. – 23. ledna 2021

 • Dnes 17. ledna slavíme poutní slavnost sv. Pavla, prvního poustevníka, patrona a patriarchy řádu Paulínů.
 • V pondělí 18. ledna je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Tímto dnem začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujte prosím na tento úmysl ve svých modlitbách.
 • Ve středu 20. ledna je památka bl. Eusebia, zakladatele řádu Paulínů.
 • Ve čtvrtek 21. ledna je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.
 • Třetí neděle v mezidobí 24. ledna je nedělí Božího Slova. Bude žehnání Bible. Na mši svatou si můžete přinést svoji Bibli nebo Nový Zákon, děti si mohou přinést dětskou Bibli.
  Pokud se chcete zapojit do čtení Božího slova a přečíst například váš oblíbený text z Bible, přihlaste se prosím v sakristii nebo na faře.
  Před večerní mší svatou od 16:15 zveme k modlitbě Biblického růžence.
  V tento den bude sbírka na biblický apoštolát.
 • Příští pondělí je Den modlitby a postu za farnost. Vzadu na stolku je tabulka, do které se můžete zapsat na modlitbu. Děkujeme.
 • Prosíme o podporu Tříkrálové sbírky. Označená pokladnička je v kostele. Děkujeme.
 • Pro děti, které už umí číst jsme připravili malý dárek – knížečku o svatém Pavlovi s omalovánkami.

OZNÁMENÍ na 1. týden v mezidobí 10. – 16. ledna 2021

 • Dnes 10. ledna je svátek Křtu Páně. Tímto dnem končí doba vánoční a začne liturgické mezidobí.
 • Probíhá novéna k sv. Pavlu, prvnímu poustevníku, patronu a patriarchovi Řádu Paulínů. Jeho svátek si připomeneme v pátek 15. ledna.
  Poutní slavnost pak bude v neděli 17. ledna. Svým slovem nás povzbudí při mši svaté v 8:00, 10:30 i 17:00 hodin o. Krzysztof Szewczyk, administrátor farnosti Ostrava-Hrušov. Při mši svaté v 10:30 bude požehnání pro děti.
 • V sobotu 16. ledna je svátek Panny Marie, Královny poustevníků.
 • Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.
 • Třetí neděle v mezidobí 24. ledna je nedělí Božího Slova. Bude žehnání Bible. Na mši svatou si můžete přinést svoji Bibli nebo Nový Zákon, děti si mohou přinést dětskou Bibli.
  Pokud se chcete zapojit do čtení Božího slova a přečíst například váš oblíbený text z Bible, přihlaste se prosím v sakristii nebo na faře.
  Před večerní mší svatou od 16:15 zveme k modlitbě Biblického růžence.
  V tento den bude sbírka na biblický apoštolát.
 • Na Tříkrálovou sbírku můžete přispět do označené pokladničky v kostele.
 • Srdečně děkujeme za úklid kostela. Pán Bůh zaplať.
 • Vítáme mezi námi sestru Genapol [džinapol], která bude novou přestavenou sester Misionářek Lásky v Přívoze. Sestra Miriam Terez odjede do Polska. Oběma sestrám přejeme Boží požehnání v jejich životě i službě.

OZNÁMENÍ na 2. týden po Narození Páně 3. – 9. ledna 2021

 • Ve středu 6. ledna je slavnost Zjevení Páně, doporučený svátek. Mše svaté v 7:00 a 17:00 hodin. U té příležitostí proběhne žehnání vody, křídy, kadidla a zlatých předmětů.
 • V pátek 8. ledna bude v našem kostele od 18:30 sloužena mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění.
 • Příští neděli 10. ledna je svátek Křtu Páně, končí doba vánoční.
 • Slavnost sv. Pavla, I. poustevníka, patrona a patriarchy Řádu Paulínů si připomeneme v pátek 15. ledna.
  V pátek 8. ledna začne novéna.
  Poutní slavnost bude v neděli 17. ledna.
 • Do pokladničky na misie jste přispěli 5.870,-. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
 • Tříkrálová sbírka probíhá od 1. do 24. ledna 2021. Po dobu trvání pátého stupně PES koledníci nevyjdou. Koleda ale zrušena není! Přesouvá se do online prostředí, budete také moci přispět dárcovskou SMS-kou anebo do označené pokladničky v kostele. Plakátek je ve vývěsce.
 • Po ranní mši svaté 3. ledna je setkání členů živého růžence.

OZNÁMENÍ na vánoční oktáv 27. prosince 2020 – 2. ledna 2021

 • Dnes 27. prosince slavíme svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.
 • V pondělí 28. prosince je svátek sv. Mláďátek, mučedníků.
 • V pondělí 28. prosince je den modlitby a postu za farnost. Modlitební tabulka je vzadu na stolku. Děkujeme, že pamatujete na tento úmysl.
 • Ve čtvrtek 31. prosince je poslední den občanského roku. Při mši svaté v 17:00 hodin budeme děkovat za uplynulý rok a prosit o požehnání do roku nového.
 • V pátek 1. ledna je slavnost Matky Boží, Panny Marie.
 • V sobotu 2. ledna je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.
 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Modlitba večeřadla je v sobotu v 15:15.
 • Příští neděli bude po ranní mši svaté setkání členů živého růžence.
 • Do označené pokladničky u dveří kostela můžete do konce roku přispět do sbírky na misie.
 • Děkujeme všem za vánoční přání, cukroví, dary.
  Děkujeme také všem hudebníkům za jejich podíl při oslavě Vánoc, Pán Bůh zaplať.
 • Podle nařízení vlády může být od dnešního dne kostel při bohoslužbě obsazen z 10% kapacity míst k sezení.
 • Tříkrálová sbírka bude probíhat od 1. do 24. ledna 2021. Navzdory převládající nejistotě, chceme všem lidem předat radostné poselství o narození Spasitele Ježíše Krista a popřát Boží požehnání, zdraví a sílu do nového roku. S Tříkrálovou koledou přichází možnost projevit solidaritu s lidmi, kteří potřebují naši pomoc. Do průběhu sbírky zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření, proto po dobu trvání pátého stupně PES koledníci nevyjdou. Koleda ale zrušena není! Přesouvá se do online prostředí, budete také moci přispět dárcovskou SMS-kou anebo do pokladničky v kostele.

OZNÁMENÍ na 4. týden adventní 20. - 26. prosince 2020

 • Dnes 20. prosince je čtvrtá neděle adventní.
 • Bohoslužby během vánočních svátků (pokud se nezpřísní nařízení vlády) budou:
  na Štědrý den 24. prosince poslední roráty v 7:00 ráno
  mše svatá půlnoční pro děti v 15:00 hodin (dětská schola)
  v 19:30 (schola) a 21:00 (varhany)
  Na Boží hod vánoční, svátek sv. Štěpána a v neděli 27. prosince mše svaté v 8:00, 10:30 a 17:00.
 • Při půlnoční mši svaté pro děti v 15:00 hodin bude žehnání betléma. Můžete si také přinést svůj betlém k požehnání.
 • Možnost svaté zpovědi bude v našem kostele dne 23. prosince od 9:00 do 16:30 a od 17:45 do 19:00 hodin v kapli na faře.
 • První povánoční neděle je svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Bude žehnání manželům a rodinám. Tradičně 27. prosince bude také žehnání vína.
 • V pondělí 28. prosince je den modlitby a postu za farnost. Můžete se zapsat na modlitbu do rozpisu vzadu na stolku. Děkujeme.
 • V „Roce sv. Josefa“ vyhlášeném papežem Františkem lze získat plnomocné odpustky. Kromě obvyklých podmínek je třeba se pomodlit ke sv. Josefovi nebo učinit skutek zbožnosti v jeho jméně. Lze vykonat ve dnech 19. března, 1. května, dále 19. dne každého měsíce a také po všechny středy.
 • Děkujeme všem, kteří v těchto dnech jakýmkoliv způsobem pomáhají: za dovezení vánočních stromků, výzdobu, přípravu betléma, úklid kostela, veškeré dary, Biskupským lesům za darování stromků. Všem srdečně děkujeme.
 • Při sbírce na potřeby TV Noe jste přispěli 6.782,- Kč. Pán Bůh zaplať.
 • Betlémské světlo je k dispozici v kostele a na faře.
 • Podle nařízení vlády se může účastnit bohoslužeb 20% kapacity míst k sezení.

OZNÁMENÍ na 3. týden adventní 13. - 19. prosince 2020

 • Dnes 13. prosince je třetí neděle adventní.
 • V pondělí 14. prosince je památka sv. Jana od kříže, kněze a učitele církve.
 • Betlémské světlo bude slavnostně přineseno skauty příští neděli 20. prosince při mši svaté v 10:30.
 • Výjimečná možnost svaté zpovědi bude v naší farnosti dne 23. prosince od 9:00 do 16:30 a od 17:45 do 19:00 hodin v kapli na faře.
 • Bohoslužby během vánočních svátků (pokud se nezpřísní nařízení vlády) budou:
  na Štědrý den 24. prosince poslední roráty v 7:00 ráno
  mše svatá půlnoční pro děti v 15:00 hodin (dětská schola)
  v 19:30 (schola) a 21:00 (varhany)
 • Ve dnech 25., 26. a 27. prosince mše svaté jako v neděli v 8:00, 10:30 a 17:00.
 • Na svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa dne 27. prosince bude žehnání manželům a rodin.
 • Svatý otec František napsal apoštolský list u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve. Vybízí nás v něm ke vzrůstu lásky k tomuto velkému Světci a pobízí, abychom prosili o jeho přímluvu a napodobovali jeho ctnosti a jeho rozlet. Byl vyhlášen „Rok sv. Josefa“ a stanoveny podmínky pro získání odpustků.
 • Uprostřed adventního očekávání byl na věčnost povolán Mons. Adam Rucki, pamatujme na něj v modlitbě. V našem kostele budeme za něj sloužit mši svatou ve čtvrtek 17. prosince v 17:00 hodin.

OZNÁMENÍ na 2. týden adventní 6. - 12. prosince 2020

 • Dnes 6. prosince je druhá neděle adventní.
 • V pondělí 7. prosince je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.
 • V úterý 8. prosince slavíme titulární slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, doporučený svátek. Mše svaté se zasvěcením a předáním Zázračné medailky v 7:00 a 17:00 hodin. Kostel bude otevřen po celý den k modlitbě a svátostem. Ve 12:00 bude Svatá hodina. Informace najdete na plakátku ve vývěsce a letáčcích vzadu na stolku.
 • V pátek 11. prosince v 18:30 bude v kostele mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění.
 • V adventu zveme na ranní mše svaté – roráty. V sobotu zveme zejména děti, můžete si přinést svoji lucerničku. Přijďte včas.
 • Do sbírky na misie můžete přispět do označené pokladničky u dveří kostela.
 • Dle nařízení vlády se bohoslužeb může účastnit 30% kapacity míst k sezení. Nadále v platnosti zůstává: nošení roušek, rozestupy, dezinfekce a zákaz hromadného zpěvu.

OZNÁMENÍ na 1. týden adventní 29. listopadu – 5. prosince 2020

 • Dnes 29. listopadu je první neděle adventní.
 • Celou dobu aventní adventní budou navíc rorátní mše svaté ráno v 7:00 hodin (kromě neděle).
 • V pondělí 30. listopadu je den modlitby a postu za farnost. Vzadu na stolku je modlitební seznam. Děkujeme, že pamatujete na tento úmysl.
 • Ve čtvrtek 3. prosince je památka sv. Františka Xaverského, kněze.
 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Modlitba večeřadla začíná v sobotu v 15:15.
 • V úterý 8. prosince slavíme v naší farnosti poutní slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Mše svaté se zasvěcením Panně Marii budou slouženy v 7:00 a 17:00 hodin. Kostel bude otevřen po celý den k modlitbě a svátostem. Podrobné informace najdete na plakátku ve vývěsce a letáčcích vzadu na stolku.
  Před slavností Neposkvrněného početí Panny Marie se budeme modlit novénu od 30. listopadu.
 • Do označené pokladničky u dveří kostela můžete přispět do sbírky na misie.
 • Děkujeme ženám za úklid kostela. Pán Bůh zaplať.

OZNÁMENÍ na 34. týden v mezidobí 22. - 28. listopadu 2020

 • Dnes 22. listopadu je slavnost Ježíše Krista Krále, poslední neděle církevního roku.
 • V úterý 24. listopadu je památka sv. Onřeje Dung Laca, kněze.
 • Příští neděle 29. listopadu je první neděle adventní. Žehnání adventních věnců bude na začátku každé mše svaté (a také v sobotu večer).
 • V době adventní budou navíc rorátní mše svaté v 7:00 (kromě neděle).
 • Příští pondělí 30. listopadu je den modlitby a postu za farnost. Vzadu na stolku se můžete zapsat na modlitbu.
 • V úterý 8. prosince slavíme v naší farnosti poutní slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Tento den bude možnost osobního zasvěcení se Panně Marii. Informace najdete na plakátku ve vývěsce a letáčcích vzadu na stolku.
 • Do označené pokladničky u dveří kostela můžete přispět do sbírky na misie.
 • Děkujeme ženám za umytí oken a úklid na faře.
 • Podle rozhodnutí vlády se od pondělí 23. listopadu může účastnit bohoslužeb 20 lidí.

OZNÁMENÍ na 33. týden v mezidobí 15. - 21. listopadu 2020

 • V úterý 17. listopadu je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.
 • V sobotu 21. listopadu je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.
 • V neděli 22. listopadu je slavnost Ježíše Krista Krále, poslední neděle církevního roku.
 • Dnešní neděle 15. listopadu je 4. světovým dnem chudých. Svatý Otec ve svém poselství mimo jiné píše. Chudoba má různé tváře a v každé situaci vyžaduje zvláštní pozornost: v každé z těchto tváří se můžeme setkat s Ježíšem, který sděluje, že je přítomen v těch nejslabších bratřích. Podaná ruka je projevem naší schopnosti konat skutky, které dávají našemu životu smysl. Období pandemie nás donutilo k násilné izolaci, dokonce nám zabránilo být nablízku přátelům a známým a tišit ty, kdo utrpěli ztrátu svých blízkých. Podaná ruka je znamením: je bezprostředním znamením blízkosti, solidarity, lásky. Cílem každé naší činnosti nemůže být nic jiného než láska. Na cestě každodenního setkání s chudými nás doprovází Matka Boží, která je více než každá jiná matka Matkou chudých. Kéž se milované děti a všechny, kdo jim v Kristově jménu slouží, spojí v modlitbě k Matce chudých. Modlitba ať promění podanou ruku v objetí a sdílení nalezeného bratrství.

OZNÁMENÍ na 32. týden v mezidobí 8. - 14. listopadu 2020

 • V pondělí 9. listopadu je svátek Posvěcení lateránské baziliky.
 • V úterý 10. listopadu je památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve.
 • Ve středu 11. listopadu je památka sv. Martina biskupa.
 • Ve čtvrtek 12. listopadu je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.
 • V pátek 13. listopadu je památka sv. Anežky České, panny.
 • Naléhavý úmysl papeže Františka na měsíc listopad je modlitba za trvalý mír v Náhorním Karabachu.
 • Biskupové nás vybízejí k modlitbě za ukončení pandemie a za duchovní povolání.
 • V měsíci listopadu se modlíme před mší sv. růženec za zemřelé. Letáčky s informacemi jsou vzadu na stolku.

OZNÁMENÍ na 31. týden v mezidobí 1. - 7. listopadu 2020

 • Dnes 1. listopadu je Slavnost všech svatých.
 • V úterý 2. listopadu je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše svaté jsou v 7:00 a 17:00 večer.
 • Ve středu 4. listopadu je památka sv. Karla Boromejského, biskupa.
 • Tento týden je první pátek a sobota v měsíci. Večeřadlo v 15:15.
 • Po celý měsíc listopad se budeme modlit růženec za zemřelé. Můžete napsat jména svých blízkých zemřelých a známých a odevzdat v sakristii nebo na faře. Letáčky s informacemi jsou vzadu na stolku.
 • Z rozhodnutí papeže po celý měsíc listopad lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci.
  Z důvodu pandemie Covid-19 jsou úkony a podmínky jejich získání přizpůsobené tak, aby se zajistila bezpečnost věřících.
  Podmínkou je návštěva kostela nebo kapličky a modlitby Otčenáš a Věřím v Boha a dalších obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu).
  Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.
  Mohou to být např. chvály z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap vlastního života.
 • Biskupové nás vyzývají k dodržování vládních opatření. Jejich list najdete v Článcích na webu farnosti.

OZNÁMENÍ na 30. týden v mezidobí 25. - 31. října 2020

 • Ve středu 28. října je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.
 • V době nouzového stavu a vládních opatření můžete přijít:
  - na mši svatou přednostně ti, kteří máte zapsaný úmysl (dle nařízení vlády do 2 osob);
  - na svaté přijímání (30 minut před mší sv.), svátost smíření (60 minut před mší sv.), příp. i jindy dle domluvy;
  - modleme se za všechny nemocné a také naše biskupy a kněze.
 • Děkujeme ženám za úklid kostela.
 • V listopadu budeme při modlitbě růžence pamatovat na zemřelé v „Otčenášcích“. Letáčky s informacemi jsou vzadu na stolku.
 • Z rozhodnutí papeže počínaje 25. říjnem a po celý měsíc listopad lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci.
  Z důvodu pandemie Covid-19 jsou úkony a podmínky jejich získání přizpůsobené tak, aby se zajistila bezpečnost věřících.
  Podmínkou je návštěva kostela nebo kapličky a modlitby Otčenáš a Věřím v Boha a dalších obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu).
  Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.
  Mohou to být např. chvály z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap vlastního života.

OZNÁMENÍ na 29. týden v mezidobí 18. - 24. října 2020

 • Dnes je den modliteb za misie.
 • Ve čtvrtek 22. října je nezávazná památka sv. Jana Pavla II., papeže.
 • Příští pondělí 26. října je den modlitby a postu za farnost.
 • V měsíci říjnu Vás zveme k modlitbě růžence. Každý den kromě pondělí od 16:30 hodin. V pondělí v 6:30.
 • Po celý měsíc říjen můžete v našem kostele shlédnout výstavu o Panně Marii.
 • V listopadu budeme při modlitbě růžence pamatovat na zemřelé v „Otčenášcích“. Letáčky s informacemi jsou vzadu na stolku.
 • V době nouzového stavu a vládních opatření můžete přijít:
  - na mši svatou přednostně ti, kteří máte zapsaný úmysl (dle nařízení vlády do 6 osob);
  - na svaté přijímání (30 minut před mší sv.), svátost smíření (60 minut před mší sv.), příp. i jindy dle domluvy.

OZNÁMENÍ na 28. týden v mezidobí 11. - 17. října 2020

 • V úterý 13. října ve 20:00 hodin bude letos poslední Fatimský večer s průvodem se sochou panny Marie. Přineste si prosím svíčky.
 • Ve čtvrtek 15. října je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.
 • V pátek 16. října je slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska.
 • V sobotu 17. října je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.
 • V měsíci říjnu Vás zveme k modlitbě růžence. Každý den kromě pondělí od 16:30 hodin. V pondělí v 6:30.
 • Po celý měsíc říjen můžete v našem kostele shlédnout výstavu o Panně Marii.
 • V listopadu budeme při modlitbě růžence pamatovat na zemřelé v „Otčenášcích“. Letáčky jsou vzadu na stolku.

OZNÁMENÍ na 27. týden v mezidobí 4. - 10. října 2020

 • Dnes 4. října po ranní mši svaté bude setkání členů živého růžence.
 • Ve středu 7. října je památka Panny Marie růžencové.
 • V pátek 9. října bude v 18:30 mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění: adorace, přímluvné modlitby.
 • V úterý 13. října ve 20:00 hodin bude letos poslední Fatimský večer s průvodem se sochou panny Marie. Přineste si prosím svíčky.
 • V měsíci říjnu Vás zveme k modlitbě růžence. Každý den kromě pondělí od 16:30 hodin. V pondělí v 6:30.
 • Po celý měsíc říjen můžete v našem kostele shlédnout výstavu o Panně Marii.
 • Do stávajících opatření: nošení roušek, dezinfekce rukou, rozestupy vejde v platnost od pondělí 5. října nezpívání během bohoslužeb.
 • Vzhledem k omezení počtu osob na akcích se plánovaná duchovní obnova 16. - 18. října neuskuteční.
 • Po celý měsíc listopad budeme při modlitbě růžence pamatovat na zemřelé v „Otčenášcích“. Letáčky jsou vzadu na stolku.
 • Na opravy chrámů ve Svaté zemi bylo odesláno 2.200,- Kč. Pán Bůh zaplať.
 • Srdečně děkujeme za úklid kostela. Pán Bůh zaplať.

OZNÁMENÍ na 26. týden v mezidobí 27. září – 3. října 2020

 • V pondělí 28. září je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, doporučený svátek. Mše svaté v našem kostele v 8:00 a 17:00 hodin. Po 14 hodině modlitební setkání se sv. Václavem v rámci Svatováclavského jarmarku. Kostel bude otevřen po celý den.
 • Informace k poutní slavnosti v kostele sv. Václava v Ostravě najdete na plakátu ve vývěsce.
 • V pondělí 28. září je den modlitby za farnost. Můžete se zapsat vzadu na stolku do rozpisu. Děkujeme za modlitby.
 • V úterý 29. září je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.
 • Ve středu 30. září je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.
 • Ve čtvrtek 1. října je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.
 • V pátek 2. října je památka svatých andělů strážných.
 • Do konce měsíce září můžete přispívat na opravy chrámů ve Svaté zemi. Označenou pokladničku najdete u vchodu.
 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Modlitba večeřadla bude od 15:15 v sobotu.
 • V sobotu 3. října bude ve Frýdku diecézní pouť za obnovu rodin a nová povolání. Z důvodu šíření nákazy Covid-19 se spojíme duchovně.
 • V měsíci říjnu Vás zveme k modlitbě růžence. Každý den kromě pondělka od 16:30 hodin. V pondělí v 6:30.
 • Příští neděli 4. října bude po ranní mši svaté setkání členů živého růžence.
 • V úterý 13. října ve 20:00 hodin bude letos poslední Fatimský večer s průvodem se sochou panny Marie. Přineste si prosím svíčky.
 • V termínu 16. - 18. října Vás srdečně zveme na duchovní obnovu. Zúčastnit se mohou všichni od 18 do 99 let. Duchovně doprovází otec Dominik. Plakátek je ve vývěsce.

OZNÁMENÍ na 25. týden v mezidobí 20. - 26. září 2020

 • V pondělí 21. září je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
 • V úterý 22. září před večerní mší svatou v 17:00 hodin budeme vyprošovat na přímluvu sv. Rity ochranu pro manžele a rodiny.
 • Ve středu 23. září je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.
 • Ve středu 23. září je pouť seniorů do Opavy.
 • V neděli 27. září zazní při ranní mši svaté latinské ordinárium.
 • V pondělí 28. září je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, doporučený svátek. Mše svaté v 8:00 a 17:00 hodin. Na náměstí se v tento den plánuje Svatováclavský jarmark a po 14 hodině v kostele modlitební setkání se sv. Václavem. Kostel bude otevřen po celý den.
 • Informace k poutní slavnosti v kostele sv. Václava v Ostravě jsou na plakátu ve vývěsce.
 • Příští pondělí 28. září je den modlitby za farnost. Vzadu na stolku najdete rozpis na modlitbu. Můžete se zapsat. Děkujeme, že pamatujete na tento úmysl.
 • Na svátost manželství se připravují Barbora Machalová a Richard Klučka.
 • Do konce měsíce září můžete přispívat na opravy chrámů ve Svaté zemi. Označenou pokladničku najdete u vchodu.
 • O víkendu 16. - 18. října se připravuje duchovní obnova školy křesťanského života a evangelizace. Plakátek je ve vývěsce. Srdečně zveme.
 • Srdečně děkujeme ženám, které se starají o úklid kostela. Pán Bůh zaplať.

OZNÁMENÍ na 24. týden v mezidobí 13. - 19. září 2020

 • Srdečně zveme na Fatimský večer dnes 13. září ve 20:00 hodin. Vezměte si prosím s sebou svíčky.
 • Dnes 13. září je sbírka na potřeby církevních škol.
 • V pondělí 14. září je svátek Povýšení svatého kříže.
 • V úterý 15. září je památka Panny Marie Bolestné.
 • Ve středu odpoledne probíhá na faře výuka náboženství pro děti. Můžete se ještě přihlásit.
 • Po celý měsíc září můžete přispět do označené pokladničky u vchodu do Sbírky na opravy chrámů ve Svaté zemi.
 • Centrum pro rodinu zve na prezentaci nové knížky Domácí násilí: příručka (nejen) pro pastorační praxi dne 17. září v 18:00 ve velké klubovně Centra pro rodinu a sociální péči z. s.
 • V sobotu 19. září bude Pouť národů na Maria Hilf. Mše svatá začíná v 11:00 hodin, celebruje apoštolský administrátor diecéze Mons. Martin David.
 • V sobotu 19. září se také uskuteční Romská pouť v Olomouci v katedrále sv. Václava a přilehlých parkánových zahradách.
 • Centrum pro rodinu pořádá 19. září pro všechny děti, rodiče a dospělé od 15 do 21 hodin rodinný festival Fandíme rodině.
 • Farnost Moravská Ostrava oslaví slavnost hlavního patrona českého národa ve filiálním kostele sv. Václava. Program je ve vývěsce.
 • Na svátost manželství se připravují Richard Klučka a Barbora Machalová.

OZNÁMENÍ na 23. týden v mezidobí 6. - 12. září 2020

 • V úterý 8. září je svátek Narození Panny Marie.
 • S novým školním rokem můžete přihlásit své děti do náboženství. První informační setkání bude ve středu 9. září v 15:30. Přihlášky jsou k dispozici vzadu na stolku.
 • V pátek 11. září bude v 18:30 mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění. Srdečně zveme.
 • V sobotu 12. září je nezávazná památka Jména Panny Marie.
 • V neděli 13. září bude sbírka na církevní školy.
 • Srdečně zveme na Fatimský večer v neděli 13. září ve 20:00 hodin. Přineste si prosím s sebou svíčky.
 • Také srdečně zveme na duchovní obnovu, která proběhne ve dnech 16. - 18. října. Bližší informace jsou na plakátku ve vývěsce.
 • Děkujeme za přivezení výstavy. Tyto velkoformátové fotografie z naši diecéze spolku Člověk a Víra si můžete prohlédnout až do 29. září.
 • Na prázdninový pobyt pro děti v Plzni jste do pokladničky přispěli 5.498,- Kč. Velké Pán Bůh zaplať.
 • Srdečně děkujeme ženám za úklid kostela.
 • Dnes po ranní mši svaté je setkání členů živého růžence.
 • Dnes v 19:00 hodin bude na faře první setkání nedělního společenství po prázdninách. Nabízí společnou modlitbu, setkání, a přednášky účastníků na různá témata.

OZNÁMENÍ na 22. týden v mezidobí 30. srpna – 5. září 2020

 • V pondělí 31. srpna je Den modlitby a postu za farnost. Vzadu na stolku se můžete zapsat na modlitbu 24/1. Děkujeme, že pamatujete na tento úmysl.
 • Ve čtvrtek 3. září je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.
 • V sobotu 5. září je svátek sv. Terezy z Kalkaty.
 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Modlitba večeřadla je v sobotu od 15:15 hodin.
 • V neděli 6. září při mši svaté v 10:30 bude žehnání aktovek a školních potřeb na začátku nového školního roku.
 • Ve středu 9. září v 15:30 bude první náboženství – setkání rodičů s dětmi. Přihlášky do náboženství budou k dispozici od 1. září.
 • Příští pátek 11. září bude v 18:30 mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění. Srdečně zveme.
 • Srdečně zveme na Fatimský večer v neděli 13. září ve 20:00 hodin v našem kostele. Přineste si prosím s sebou svíčky.

OZNÁMENÍ na 21. týden v mezidobí 23. - 29. srpna 2020

 • V pondělí 24. srpna je svátek sv. Bartoloměje, apoštola.
 • Ve čtvrtek 27. srpna si připomínáme památku sv. Moniky.
 • V pátek 28. srpna je památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.
 • V sobotu 29. srpna slavíme památku Umučení sv. Jana Křtitele.
 • Příští neděli zazní při ranní mši svaté latinské ordinárium.
 • Příští pondělí 31. srpna je poslední pondělí v měsíci – Den modlitby a postu za farnost. Pamatujme prosím na tento úmysl. Modlitební rozpis je vzadu na stolku.
 • V neděli 6. září při mši svaté v 10:30 bude žehnání aktovek a školních potřeb.

OZNÁMENÍ na 20. týden v mezidobí 16. - 22. srpna 2020

 • Ve čtvrtek 20. srpna je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.
 • V pátek 21. srpna si připomínáme památku sv. Pia X., papeže.
 • V sobotu 22. srpna slavíme památku Panny Marie Královny.
 • Srdečně zveme manžely a rodiny na setkání na farní zahradě v neděli 23. srpna. Na programu bude grilování a modlitba.
 • Do označené pokladničky v kostele u vchodu můžete přispět na prázdninový pobyt pro děti. Pán Bůh zaplať.
 • Na svátost manželství se připravují Štěpán Holub a Jarmila Terkelyová.

OZNÁMENÍ na 19. týden v mezidobí 9. - 15. srpna 2020

 • Probíhá Novéna k Panně Marii.
 • V pondělí 10. srpna je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.
 • V úterý 11. srpna je památka sv. Kláry, panny.
 • Srdečně zveme na Fatimský večer ve čtvrtek 13. srpna ve 20:00 hodin v našem kostele. Přineste si prosím s sebou svíčky.
 • V pátek 14. srpna si připomínáme památku sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka.
 • V sobotu 15. srpna je slavnost Nanebevzetí Panny Marie, doporučený svátek. V tento den také oslavíme 121. výročí posvěcení kostela. Mše svaté v našem kostele budou v 8:00 a 17:00 hodin. Večerní mši svatou hodin bude sloužit o. František Kufa.
 • Srdečně zveme manžely a rodiny na setkání na farní zahradě v neděli 23. srpna. Na programu bude grilování a modlitba.
 • Na pokrytí nákladů prázdninového pobytu ve Štěnovicích můžete dětem ze sociálně slabších rodin přispět svým finančním darem do označené pokladničky v kostele u vchodu. Pán Bůh zaplať.
 • V měsíci srpnu si můžete v našem kostele prohlédnout fotky z pěších poutí do Čenstochové. Výstavu u příležitosti 10. jubilea připravil o. Dominik.
 • Na svátost manželství se připravují Stanislav Horváth a Romana Kroščenová a také Štěpán Holub a Jarmila Terkelyová.
 • Srdečně děkujeme ženám, které se starají o úklid, čistotu a výzdobu kostela. Pán Bůh zaplať.

OZNÁMENÍ na 18. týden v mezidobí 2. - 8. srpna 2020

 • Dnes po ranní mši svaté je setkání členů živého růžence.
 • V úterý 4. srpna je památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze.
 • Ve čtvrtek 6. srpna je svátek Proměnění Páně.
 • Tento týden je první pátek v měsíci.
 • V sobotu 8. srpna je památka sv. Dominika, kněze.
 • Fatimský večer v našem kostele bude 13. srpna ve 20:00 hodin.
 • V sobotu 15. srpna na slavnost Nanebevzetí Panny Marie oslavíme 121. výročí posvěcení kostela. Mše svaté v našem kostele budou v 8:00 a 17:00 hodin. Večerní mši svatou bude sloužit o. František Kufa.
 • Ve čtvrtek 6. srpna začne novéna k Panně Marii, kterou se budeme připravovat nejen na požehnání Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, ale také na naši slavnost. Každý den 15 minut před mší svatou.
 • Srdečně děkujeme ženám za úklid kostela. Pán Bůh zaplať.
 • Koncem srpna bude tábor pro děti Štěnovicích, jak je psáno v Přívozníku. Na pokrytí nákladů můžete dětem ze sociálně slabších rodin přispět svým finančním darem do označené pokladničky v kostele u vchodu. Pán Bůh zaplať.
 • Letos si připomínáme desetiletou tradici poutí do Čenstochové. Můžete si prohlédnout výstavu fotografií z pěších poutí, kterou připravil otec Dominik.

OZNÁMENÍ na 17. týden v mezidobí 26. července – 1. srpna 2020

 • V pondělí 27. července je památka sv. Gorazda a druhů.
  Tento den je také dnem modlitby a postu. Vzadu na stolku se můžete zapsat do tabulky na modlitbu. Děkujeme.
 • Ve středu 29. července je památka sv. Marty.
 • V pátek 31. července je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.
 • V sobotu 1. srpna je památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve.
 • Tento týden je první sobota v měsíci. Večeřadlo je v 15:15.
 • Příští neděli po ranní mši svaté je setkání členů živého růžence.
 • Děkujeme všem, kteří se zapojili do omezeného letošního putování. Kvůli pandemie se pěší pouť do Čenstochové nekonala tak jako obvykle. Mší svatou ve 12 hodin na Jasné Hoře v kapli Panny Marie jsme děkovali a prosili za Boží požehnání požehnání a zdraví pro celou naši farnost.

OZNÁMENÍ na 16. týden v mezidobí 19. - 25. července 2020

 • Letos by se uskutečnila 10. pěší pouť do Čenstochové. Vzhledem k situaci s koronavirem se pěší pouť konat nebude. Bude ale možné vydat se na pouť duchovně – každý den od pondělí do pátku, můžete přijít na mši svatou a modlitbu do našeho kostela.
  V sobotu 25. července pak bude mše svatá na Jasné Hoře v Čenstochové. Pojede se několika auty. Pokud byste se chtěli zúčastnit, domluvte se s o. Dominikem.
 • Ve středu 22. července je svátek sv. Marie Magdalény.
  V tento den se budeme při mši svaté modlit za manžele a rodiny.
 • Ve čtvrtek 23. července je svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.
 • V sobotu 25. července je svátek sv. Jakuba, apoštola. Po večerní mši svaté bude žehnání dopravních prostředků.
 • Příští neděli zazní při mši svaté v 8 hodin latinské ordinárium.
 • V pondělí 27. července je den modlitby a postu. Vzadu na stolku se můžete zapsat do tabulky na modlitbu. Děkujeme.

OZNÁMENÍ na 15. týden v mezidobí 12. - 18. července 2020

 • V pondělí 13. července je Fatimský večer ve 20:00 v kostele. Srdečně zveme k modlitbě. Vezměte si prosím svíce.
 • Ve středu 15. července je památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.
 • Ve čtvrtek 16. července je svátek Výročí posvěcení katedrály Božského Spasitele.
  V tento den je také pouť k Panně Marii Karmelské na Slezké Ostravě. Informace jsou ve vývěsce.
 • Ve středu 8. července proběhlo žehnání nové budovy fary u Paulínů v Plzni.

OZNÁMENÍ na 14. týden v mezidobí 5. - 11. července 2020

 • Dnes 5. července slavíme slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy.
  Dnes 5. července po ranní mši svaté je setkání členů živého růžence.
 • V sobotu 11. července je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.
 • Ve čtvrtek 16. července se koná pouť k Panně Marii Karmelské v kostele ve Slezské Ostravě. Pěší pouť bude ve středu 15. července v 19:00 hod. od kostela sv. Václava.

OZNÁMENÍ na 13. týden v mezidobí 28. června – 4. července 2020

 • V pondělí 29. června je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – doporučený svátek.
  V tento den je den modlitby a postu za farnost. Vzhledem ke slavnosti se můžeme více modlit a méně postit. Vzadu na stolku se můžete zapsat na modlitbu 24/1. Děkujeme.
 • V pátek 3. července je svátek sv. Tomáše, apoštola.
 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Srdečně zveme k růžencové modlitbě večeřadla v sobotu od 15:15 hodin.
 • V neděli 5. července je slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy.
  V tento den po ranní mši svaté bude setkání členů živého růžence.
 • U sester Misionářek lásky do odvolání neprobíhají pravidelné bohoslužby pro veřejnost. V pondělí 29. června bude v kostele v 17:00 hodin mše sv. pro děti. Nácvik písní a příprava na mši od 16:40.
 • Při sbírce z minulé neděle na dostavbu Diecézního střediska mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí bylo vybráno 10.918,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

OZNÁMENÍ na 12. týden v mezidobí 21. - 27. června 2020

 • Ve středu 24. června je slavnost narození sv. Jana Křtitele.
 • V sobotu 27. června budou v 9:30 v katedrále Božského Spasitele kněžská svěcení.
 • V neděli 28. června zazní v našem kostele při ranní mši svaté latinské ordinárium.
 • Příští pondělí je poslední pondělí v měsíci – den modlitby a postu za farnost. Vzadu na stolku se můžete zapsat na modlitbu 24/1. Děkujeme.
 • U sester Misionářek lásky do odvolání neprobíhají pravidelné bohoslužby pro veřejnost. Pondělní mše sv. pro děti budou 22. a 29. června v kostele v 17:00 hodin. Nácvik písní a příprava na mši od 16:40.
 • Páteční přednáškou Mgr. Niny Novákové a nedělním vysíláním pro děti ukončilo Rádio Přívoz své vysílání. Pro děti vznikl podcast, na kterém je k poslechu nedělní evangelium, slůvko, příběh a písnička. Podrobnosti ve vývěsce.
 • Srdečně děkujeme ženám, které se starají o úklid a čistotu kostela. Pán Bůh zaplať.
 • Dnešní sbírka 21. června je určena na dostavbu Diecézního střediska mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
 • Zemřela paní Drahomíra Lorenzová, pohřeb má v pondělí ve 12 hodin.

OZNÁMENÍ na 11. týden v mezidobí 14. - 20. června 2020

 • V pátek 19. června je slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova.
 • V tento den se uskuteční v našem kostele přednáška Mgr. Niny Novákové Na rozcestí 2, které bude předcházet modlitební příprava - v 16:15 modlitba růžence. Plakátek je ve vývěsce.
 • V sobotu 20. června je památka Neposkvrněného srdce Panny Marie.
 • V sobotu 20. června jsou v katedrále jáhenská a o týden později kněžská svěcení. Začátek v 9:30.
 • Srdečně děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě Noci kostelů, i těm, co spolupracovali při jejím průběhu. Díky patří také zpěvákům, hudebníkům a hercům. Pán Bůh zaplať.

OZNÁMENÍ na 10. týden v mezidobí 7. - 13. června 2020

 • Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice.
 • Ve čtvrtek 11. června je slavnost Těla a Krve Páně, doporučený svátek. Mše sv. v 7:00 a 17:00 hodin. Na závěr večerní mše svaté bude v kostele průvod ke čtyřem oltářům.
 • V pátek 12. června je památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny a druhů, mučedníků.
  V tento den je Noc kostelů. Uvítáme vaši pomoc. Program Noci je ve vývěsce, na letáčcích a také v Přívozníku. Srdečně zveme Vás i Vaše známé.
 • V sobotu 13. června je památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.
  Večer ve 20:00 hodin bude v kostele Fatimský večer. Přineste si s sebou svíce.
 • Festival Slezská lilie bude živě přenášen TV Noe.
 • V pátek 19. června se uskuteční v našem kostele přednáška Mgr. Nina Novákové Na rozcestí, které bude předcházet modlitební příprava. Plakátek je ve vývěsce.
 • Mše svaté za uzdravení, smíření a odpuštění budou dle situace od září.
 • Svatodušní sbírka na diecézní charitu činila 5.616,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
 • Děkujeme za úklid kostela po oklepání omítek zádveří.

OZNÁMENÍ na 9. týden v mezidobí 31. května - 6. června 2020

 • Dnes 31. května je Slavnost Seslání Ducha svatého. Končí doba velikonoční.
  Sbírka dnešní neděle je určena na diecézní charitu. Pán Bůh zaplať.
 • V pondělí 1. června je památka Panny Marie, Matky církve.
 • Ve středu 3. června je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.
 • Ve čtvrtek 4. června je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
 • V pátek 5. června je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.
 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Růžencová modlitba Večeřadla je v sobotu od 15:15 hodin.
 • Příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice.
  Po ranní mši svaté je setkání členů živého růžence.
 • Během měsíce června se budeme modlit litanii k Nejsvětějšímu Srdci Páně 15 minut před večerní mši svatou (v pondělí před ranní).
 • Noc kostelů je 12. června. Kdybyste měli zájem pomoci s Nocí kostelů, můžete se přihlásit u Honzy.
 • Jubilejní 10. ročník festivalu Slezská lilie ve dnech 13. a 14. 6. 2020 bude živě přenášet TV Noe.
 • Od 1. června již nebudeme přenášet bohoslužby z našeho kostela prostřednictvím Rádia Přívoz.
  Výjimkou bude pátek 19. června, kdy budete moci na Rádiu Přívoz slyšet přednášku a také mši svatou. Nedělní vysílání pro děti v červnu ještě budete moci naladit.
  V pátek 19. června se uskuteční v našem kostele přednáška Mgr. Niny Novákové „Na rozcestí 2 aneb zachovejme přirozený řád“. Informace na plakátku ve vývěsce.
 • Začalo se s opravou vstupu kostela. Omítky budou provedeny po důkladném vyschnutí.

OZNÁMENÍ na 7. týden velikonoční 24. - 30. května 2020

 • V pondělí 25. května je Den modlitby a postu za farnost. Vzadu na stolku se můžete zapsat na modlitbu 24/1. Děkujeme.
 • V úterý 26. května je památka sv. Filipa Neriho, kněze.
 • Ve středu 27. května je Den vzájemných modliteb. V tento den se bohoslovci v semináři v Olomouci modlí za naši farnost a také my budeme pamatovat na bohoslovce v modlitbě.
 • V neděli 31. května je Slavnost Seslání Ducha svatého. Končí doba velikonoční.
  V tento den je sbírka na diecézní charitu.
  Při ranní mši svaté zazní latinské ordinárium.
 • Noc kostelů je posunuta o týden později na 12. června. Program našeho kostela bude zveřejněn v červnovém čísle Přívozníku.
 • Jubilejní 10. ročník mezinárodního křesťanského festivalu Slezská lilie ve dnech 13. a 14. 6. 2020 bude živě přenášet TV Noe.

OZNÁMENÍ na 6. týden velikonoční 17. - 23. května 2020

 • Dnes je 6. neděle velikonoční.
  Sbírka je určena pro pronásledované křesťany.
 • Ve středu 20. května je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.
 • Ve čtvrtek 21. května je slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek.
  Mše svaté v našem kostele jsou v 7 a 17 hodin.
 • V pátek 22. května je památka sv. Rity z Cascie, řeholnice.
  V pátek začne Svatodušní novéna.
 • V neděli 24. května při mši svaté v 10:30 přistoupí 7 dětí k prvnímu svatému přijímání.
 • Příští pondělí 25. května je den modlitby a postu za farnost. Můžete se zapsat do modlitebního seznamu. Děkujeme.

OZNÁMENÍ na 5. týden velikonoční 10. - 16. května 2020

 • Ve středu 13. května je památka Panny Marie Fatimské.
 • Tento den bude ve 20:00 hodin první fatimská pobožnost – Fatimský večer. Přineste si s sebou svíčky. Více informací je na plakátku ve vývěsce.
 • Ve čtvrtek 14. května je svátek sv. Matěje, apoštola.
 • V sobotu 16. května je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.
 • Po celý měsíc květen Vás zveme k mariánské pobožnosti. V 16:30 se modlíme svatý růženec, litanii k Panně Marii, zpíváme mariánské písně. Modlitební úmysl je za zastavení epidemie a za déšť. Můžete také připojit svůj úmysl a vložit jej do košíčku.
 • Od 11. května jsou mše svaté slouženy až pro 100 účastníků.
 • Děkujeme za úklid kostela a úklid Božího hrobu.
 • Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům bude 17. května.

Rozhodnutí Vlády ČR o znovuobnovení bohoslužeb od 27. dubna

 • od 24. 4. – max. 15 účastníků bohoslužby
 • od 11. 5. – max. 100 účastníků

Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb schválená radou ČBK:

 • v kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
 • účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
 • všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
 • vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
 • kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;
 • délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;
 • kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.); údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;
 • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;
 • obdobná pravidla platí pro svatby a křty;
 • až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí;
 • kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;
 • za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

Stav nouze vyhlášený v ČR v době od 12. března na dobu 30 dní

Podle pokynů našeho otce biskupa Františka Václava mají být mše svaté slouženy bez účastí lidu. „Přijměme tuto mimořádnou situaci především jako postní výzvu k modlitbě. Spojme se každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Také já na vás pamatuji v modlitbě a žehnám - biskup František Václav Lobkowicz“

Všichni věřící jsou z důvodu mimořádné situace dispenzováni (omluveni) od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné a doporučuje se sledovat ve sdělovacích prostředcích (TV NOE, TV LUX, Radio Proglas a dále viz. níže) a slavit Den Páně v rodinném kruhu (např. četbou čtení pro danou neděli).
Přehled živě vysílaných katolických bohoslužeb v ČR: https://mseonline.cz.

Bohoslužby v našem kostele (kapli) budou slouženy v obvyklých časech na přijaté úmysly. Zpověď nebo svaté přijímání ve farním kostele (kapli): pondělí 6:00-8:00, úterý-neděle 16:00-18:00 nebo podle domluv. Informace k živému vysílání (pouze zvuk) z naší farnosti https://privoz.farnost.cz.

OZNÁMENÍ na 4. týden velikonoční 3. - 9. května 2020

 • Ve středu 6. května je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.
 • V pátek 8. května je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Mše svaté budou v našem kostele v 8:00 a 17:00 hodin.
 • Po celý měsíc květen jsou Májové pobožnosti (na začátku mše svaté).
 • V 16:30 je modlitba růžence. Více na plakátku.
 • Noc kostelů je přesunuta na 12. června.
 • V současné době nouzového stavu je možné se účastnit mše svaté v počtu do 15 osob, od 11. května 100 účastníků.

OZNÁMENÍ na 3. týden velikonoční 26. dubna – 2. května 2020

 • Dnes je třetí neděle velikonoční.
 • V pondělí je Den modlitby a postu za farnost. Můžete se napsat na modlitbu.
 • Ve středu 29. dubna je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.
 • V pátek 1. května je památka sv. Josefa, dělníka.
 • V sobotu 2. května je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.
 • V tomto týdnu je první pátek a první sobota v měsíci.
 • Májové pobožnosti během měsíce května budou na začátku mše svaté.
 • Diecézní pouť rodin plánovaná na sobotu 9. května na Mariha Hilf se ruší.
 • Noc kostelů je přesunuta na 12. června.
 • V současné době nouzového stavu je možné se účastnit mše svaté v počtu do 15 osob. Informace jsou na plakátku.

OZNÁMENÍ na 2. týden velikonoční 19. - 25. dubna 2020

 • Dnes je druhá neděle velikonoční, Božího milosrdenství.
 • Ve čtvrtek 23. dubna je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze.
 • V sobotu 25. dubna je svátek sv. Marka, evangelisty.
 • Pamatujme ve svých modlitbách na nemocné, zemřelé, zdravotníky a všechny, kteří naši přímluvu potřebují. Panno Maria, uzdravení nemocných, oroduj za nás.

OZNÁMENÍ na velikonoční oktáv 12. - 18. dubna 2020

 • Modlíme se Novénu k Božímu milosrdenství každý den v 15 hodin. Příští neděle je 2. neděle velikonoční - Božího milosrdenství.
 • Srdečně děkujeme za úklid, výzdobu kostela a přípravu Božího hrobu.
 • Srdečně děkujeme za velikonoční přání a pečivo a přejeme Vám i Vašim blízkým požehnané Velikonoce a mnoho darů a milostí. Ať zmrtvýchvstalý Pán vlévá do Vašich srdcí pokoj a naději.

OZNÁMENÍ na Svatý týden 5. - 11. dubna 2020

 • Bohoslužby ve Svatém týdnu budou u nás na Zelený čtvrtek a Velký pátek v 17 hodin, na Bílou sobotu v 19 hodin.
 • Podle pokynů biskupů, aby se zabránilo šíření nemoci mají být bohoslužby slouženy bez účasti lidu.
  Mše svaté z našeho kostela můžete poslouchat v rádiu naší farnosti. Můžete také využít přímé přenosy bohohoslužeb v dalších médiích.
  Biskupové naší země vyzývají k vystavení svíčky nebo obrazu Pána Ježíše na Bílou sobotu v souladu se starou tradicí.
  Více informací i ke slavení Velikonoc najdete na internetových stránkách.
 • Zemřela paní Margita Andělová, která docházela do našeho kostela na nedělní ranní i dopolední bohoslužbu. Mše svatá ze zemřelou bude sloužena na Zelený čtvrtek v 17:00 hodin.

OZNÁMENÍ na 5. týden doby postní 29. března – 4. dubna 2020

 • Dnes 29. března slaví otec Franciszek narozeniny, prosíme pamatujte na něj ve svých modlitbách.
 • V pondělí 30. března je Den modlitby a postu za farnost. Prosíme pamatujte také na tento úmysl.
 • Příští neděli slavíme květnou neděli. Pokud byste chtěli požehnat ratolesti, můžete se zastavit během neděle na faře.
 • Bohoslužby ve Svatém týdnu budou u nás na Zelený čtvrtek a Velký pátek v 17 hodin, na Bílou sobotu v 19 hodin.
  Můžete je poslouchat v rádiu naší farnosti. Letáčky jsou vzadu v kostele. Anebo využít přímé přenosy bohohoslužeb v dalších médiích.
 • Pamatujme ve svých modlitbách na nemocné a zdravotníky.

OZNÁMENÍ na Svatý týden 5. - 11. dubna 2020

 • Bohoslužby ve Svatém týdnu budou u nás na Zelený čtvrtek a Velký pátek v 17 hodin, na Bílou sobotu v 19 hodin.
  Podle pokynů biskupů, aby se zabránilo šíření nemoci mají být bohoslužby slouženy bez účasti lidu.
  Mše svaté z našeho kostela můžete poslouchat v rádiu naší farnosti. Můžete také využít přímé přenosy bohohoslužeb v dalších médiích.
 • Biskupové naší země vyzývají k vystavení svíčky nebo obrazu Pána Ježíše na Bílou sobotu v souladu se starou tradicí.
  Více informací i ke slavení Velikonoc najdete na internetových stránkách.
 • Zemřela paní Margita Andělová, která docházela do našeho kostela na nedělní ranní i dopolední bohoslužbu. Mše svatá ze zemřelou bude sloužena na Zelený čtvrtek v 17:00 hodin.

OZNÁMENÍ na 4. týden doby postní 22. - 28. března 2020

 • Sbírka dnešní neděle 21. března je určena na TV Noe.
 • Ve středu 25. března je slavnost Zvěstování Páně. V tento je možné zahájit duchovní adopci – závazek k modlitbě za nenarozené dítě.
 • V neděli 29. března slaví otec Franciszek narozeniny, prosíme pamatujte na něj ve svých modlitbách.
 • Příští pondělí 30. března je Den modlitby a postu za farnost. Prosíme pamatujte na tento úmysl.
 • Naše farnost zřídila radiové vysílání po internetu https://privoz.farnost.cz/radio/. Můžete tak být spojeni s námi a poslouchat bohoslužby, modlitbu růžence nebo vysílání pro děti. Letáčky jsou vzadu v kostele.

OZNÁMENÍ na 3. týden doby postní 15. - 21. března 2020

 • Ve čtvrtek 19. března je slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie.
 • Příští neděli 22. března je sbírka na TV NOE. Přispět můžete v tento den do označené pokladničky v kostele nebo během týdne na faře.

OZNÁMENÍ na 2. týden doby postní 8. - 14. března 2020

 • Srdečně zveme každý pátek ke společné modlitbě křížové cesty. Začíná v 17:00 hodin, mše svatá následuje.
 • Zveme k zapojení do postních aktivit, více najdete v Přívozníku.
  Papírové pokladničky – postničky jsou již k dispozici.
 • Zveme k prožití 24 hodin pro Pána ve dnech 20. - 21. 3. v kostele sv. Josefa - Don Bosko. Bližší informace ve vývěsce.
 • V sobotu 21. března se na Slezské Ostravě koná poutní slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie, tzv. „Malá pouť“. Modlitba růže­nce v 6:30, mše svaté v 7:00 a v 8:30.
 • Do 20. března se můžete přihlásit na poutní zájezd do Medžugorje v termínu 29. dubna – 6. května. Bližší informace na letáčcích nebo v Přívozníku. Srdečně zveme. Přihlásit se můžete u otce Dominika.
 • Kapitula Paulínů na Jasné Hoře potvrdila o. Arnolda Chrapkowského ve funkci generálního před­sta­veného a prodloužila jeho funkčního období o 6 let.
 • Na svátost manželství se připravují Jiří Pulko a Petra Veronika Šebestová.

OZNÁMENÍ na 1. týden doby postní 1. - 7. března 2020

 • Dnes 1. března po ranní mši svaté je setkání členů živého růžence.
 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Růžencová modlitba večeřadla je v sobotu v 15:15 hodin.
 • Zveme ke společné modlitbě křížové cesty. V postní době každý pátek v 17:00 hodin, mše svatá následuje.
 • Na postní dobu otec Dominik připravil 3 nádoby:
  MODLITBA – určena na lístek s Vaším jménem,
  PŮST – určena na lístek s napsaným úmyslem Vašeho postu (za rodinu, děti...),
  ALMUŽNA - dary pro děti (budou použity na aktivity pro děti ve farnosti).
  Při každé mši svaté společně prosíme na Vaše úmysly a pamatujeme na dárce.
 • Pro děti v rámci postních nedělních mších svatých v 10:30 je připravena postní aktivita Poznáváním Písma poznávám Krista.
 • Sbírka z minulé neděle Haléř sv. Petra činila 6.868,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
 • V pondělí 2. března proběhne v Don Bosku přednáška o škodlivosti pornografie. Plakátek je ve vývěsce.
 • Farnost Polanka zve na duchovní obnovu v sobotu 7. března. Vede P. Adam Rucki. Plakátek je ve vývěsce.
 • Papírové pokladničky charity – postničky budou opět provázet postní dobu. K vyzvednutí budou na faře během týdne.
 • Na svátost manželství se připravují Jiří Pulko a Petra Veronika Šebestová.

OZNÁMENÍ na 7. týden v mezidobí 23. - 29. února 2020

 • Dnes 23. února je sbírka Haléř sv. Petra. O určení získaných prostředků rozhoduje Svatý otec. Obvykle jsou určeny ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živel­ných katastrof, uprchlíkům a dalším potřebným.
 • Zítra 24. února je den modlitby a postu za farnost. Vzadu na stolku je rozpis na modlitbu. Děkujeme, že pamatujete na tento úmysl.
 • Eutanázie – opravdu dobrá smrt? - to je název přednášky z cyklu narovinu v úterý 25. února. Plakátek je ve vývěsce.
 • Ve středu 26. února je popeleční středa. Den přísného postu od masa a jednodenního nasycení. Začíná doba postní.
 • Po celý den od 6:00 do 16:00 bude možnost osobní adorace ve farní kapli, od 16:00 v kostele. Mše svaté s udělováním popelce budou slouženy v 7:00 v kapli na faře a v 17:00 v kostele. Také případně první postní neděli.
 • Ve čtvrtek 27. února zve farnost Třebovice na setkání se slovenským misionářem P. Peterem Krenickým. Plakátek je ve vývěsce.
 • Zveme k modlitbě křížové cesty během doby postní každý pátek v 17:00 hodin, pak následuje mše svatá.
 • Příští neděli po ranní mši svaté bude setkání členů živého růžence.
 • Na svátost manželství se připravují Jiří Pulko a Petra Veronika Šebestová.

OZNÁMENÍ na 6. týden v mezidobí 16. - 22. února 2020

 • V sobotu 22. února je svátek Stolce svatého apoštola Petra.
 • V sobotu 22. února bude karneval pro děti. Letos se budeme těšit, že se setkáme v kostýmech ovoce a zeleniny. Vstupenku si můžete vyzvednout u Honzy. Srdečně zveme.
 • V sobotu 22. února budeme při mši svaté v 17:00 hodin vyprošovat požehnání pro manžele. Po mši svaté zveme manžele na setkání na faře.
 • Příští neděli 23. února je sbírka Haléř sv. Petra.
 • V pondělí 24. února je den modlitby a postu za farnost. Vzadu na stolku je rozpis na modlitbu. Děkujeme, že pamatujete na tento úmysl.
 • V úterý 25. února přednáší na téma eutanazie v klubu Atlantik v rámci cyklu narovinu doc. PhDr. Radka Bužgová Ph.D. z lékařské fakulty Ostravské univerzity.
 • Příští středu je popeleční středa. Den přísného postu od masa a jednodenního nasycení. Začíná doba postní.
 • Po celý den od 6:00 do 16:00 bude možnost osobní adorace ve farní kapli, od 16:00 v kostele. Mše svaté s udělováním popelce budou slouženy v 7:00 v kapli na faře a v 17:00 v kostele. Také případně první postní neděli.
 • Ve čtvrtek 27. února zve farnost Třebovice na setkání se slovenským misionářem P. Peterem Krenickým - povídání o životě a misijní činnosti na Ukrajině.

OZNÁMENÍ na 5. týden v mezidobí 9. – 15. února 2020

 • V pondělí 10. února je památka sv. Scholastiky, panny.
 • V úterý 11. února je památka Panny Marie Lurdské, Světový den nemocných. Mše svatá s udělováním svátosti nemocných bude sloužena ve farní kapli v 10 hodin. Pokud víte o někom, kdo by měl zájem a nemůže sám přijít, pomozte mu prosím nebo se nebojte požádat na faře kněze o jeho návštěvu.
 • V pátek 14. února je druhý pátek v měsíci. V 18:30 je adorace, chvály, přímluvné modlitby. Pak následuje mše svatá při které vyprošujeme uzdravení, smíření a odpuštění.
 • Sobotní odpoledne 22. února bude patřit farnímu karnevalu pro děti. Letos se budeme těšit, že se setkáme v kostýmech ovoce a zeleniny. Vstupenku si můžete vyzvednout u Honzy. Srdečně zveme.
 • Připravujeme poutní zájezd do Medžugorje v termínu 29. dubna – 6. května. Letáčky s informacemi najdete vzadu na stolku.
 • Srdečně děkujeme skupině žen, které pravidelně uklízejí kostel a také dalším dobrovolníkům za pondělní úklid betléma a kostela a také za úklid v kapli sv. Aloise a v garáži. Všem srdečné Pán Bůh zaplať.
 • Děkujeme za Vaše dary a účast v Tříkrálové sbírce. Ve farnosti se vykoledovalo 50.708,- Kč. Pán Bůh zaplať.
 • Komunitu sester Misionářek Lásky v Přívoze opustila sestra Chilla Maria, jejím novým působištěm je Arménie. Vítáme mezi námi sestru Marii Vibhu a přejeme ji Boží požehnání.

OZNÁMENÍ na 4. týden v mezidobí 2. - 8. února 2020

 • Dnes 2. února slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice.
 • Po ranní mši svaté je setkání členů Živého růžence.
 • Tento týden je první pátek v měsíci.
 • V pondělí 3. února je nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. V tento den a také v úterý 4. února se bude udělovat Svatoblažejské požehnání.
 • Ve středu 5. února je památka sv. Agáty, panny a mučednice.
 • Ve čtvrtek 6. února je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.
 • V úterý 11. února je nezávazná památka Panny Marie Lurdské, Světový den nemocných. Mše svatá s udělováním svátosti nemocných bude sloužena ve farní kapli v 10 hodin.
 • Sobotní odpoledne 22. února bude patřit farnímu karnevalu pro děti. Vstupenku si můžete vyzvednout u Honzy. Srdečně zveme.
 • Připravujeme poutní zájezd do Medžugorje v termínu 29. dubna – 6. května. Letáčky s informacemi najdete vzadu na stolku.

OZNÁMENÍ na 3. týden v mezidobí 26. ledna – 1. února 2020

 • V pondělí 27. ledna je den modlitby a postu za farnost. Vzadu na stolku se můžete zapsat na modlitbu. Děkujeme.
 • V úterý 28. ledna je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.
 • V pátek 31. ledna je památka sv. Jana Boska, kněze.
 • Tento týden je první sobota v měsíci. Modlitba večeřadla bude od 15:15.
  V sobotu je den zasvěceného života. Řeholníci a řeholnice jsou zváni na setkání s otcem biskupem.
 • Příští neděli slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Prosím, přineste si svíce na požehnání.
 • V pondělí 3. února je nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. V tento den a také v úterý se bude udělovat Svatoblažejské požehnání.
 • Ve dnech 31. ledna – 2. února proběhne duchovní obnova Školy Marie.
 • Srdečně zveme na poutní zájezd do Medžugorje. Letáčky s informacemi jsou vzadu na stolku.

OZNÁMENÍ na 2. týden v mezidobí 19. - 25. ledna 2020

 • Dnes je druhá neděle v mezidobí. V naší farnosti slavíme slavnost sv. Pavla, prvního poustevníka, patrona řádu Paulínů.
 • Do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů.
 • V pondělí 20. ledna je památka bl. Eusebia, zakladatele řádu Paulínů.
 • V úterý 21. ledna je památka sv. Anežky, panny a mučednice.
 • Chceme z dětí vychovat rodiče je název přednášky MUDr. Marie Fridrichové z cyklu Narovinu. Proběhne v úterý, plakátek je ve vývěsce.
 • Ve středu 22. ledna v 17:00 hodin zveme na mši svatou a setkání pro manžele.
 • V pátek 24. ledna je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.
 • V sobotu 25. ledna je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.
 • Příští neděli je Neděle Božího slova. Můžete si na mši svatou přinést svoji Bibli nebo Nový Zákon, děti si mohou přinést dětskou Bibli. Po požehnání Vám bude slavnostně předána.
  Pokud se chcete zapojit do čtení Božího slova a přečíst například váš oblíbený text z Bible, přihlaste se prosím v sakristii nebo na faře.
 • Příští neděli při ranní mši svaté zazní latinské ordinárium.
 • V pondělí 27. ledna je den modlitby a postu za farnost. Vzadu na stolku se můžete zapsat na modlitbu. Děkujeme.
 • 31. ledna – 2. února zveme na duchovní obnovu Školy Marie. Plakátek je ve vývěsce.
 • Připravujeme poutní zájezd do Medžugorje. Letáčky s informacemi jsou vzadu na stolku.

OZNÁMENÍ na 1. týden v mezidobí 12. - 18. ledna 2020

 • Dnes je svátek Křtu Páně. Končí doba vánoční a začíná liturgické mezidobí.
 • Probíhá novéna před slavností svatého Pavla, prvního poustevníka, patrona řádu Paulínů. Na začátku mše sv. zpíváme hymny k poctě tohoto světce.
 • Dnes končí alianční týden společných modliteb různých křesťanských denominací. Program je ve vývěsce.
 • Ve středu 15. ledna slavíme svátek sv. Pavla, prvního poustevníka. Mše svatá bude v 17:00 hodin v kapli na faře.
 • Ve čtvrtek 16. ledna si připomínáme svátek Panny Marie, královny poustevníků.
 • V pátek 17. ledna je památka sv. Antonína, opata.
 • V sobotu 18. ledna je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Tímto dnem začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.
 • V neděli 19. ledna slavíme slavnost sv. Pavla, prvního poustevníka, patrona Řádu Paulínů. Bohoslužby jsou v 8, 10:30 (pro rodiny s požehnáním dětem) a 17 hodin. Slovem nás v tento poutní den povzbudí o. Robert Jasiulewicz OSPPE, farní vikář farnosti Plzeň-Bory.
 • Do 14. ledna probíhá Tříkrálová sbírka. Děkujeme za pomoc i dary.
 • Připravujeme poutní zájezd do Medžugorje v termínu 29. dubna – 6. května. Cena včetně dopravy, ubytování a pojištění je 2500,- Kč + 160 euro. Bližší informace u otce Dominika.

OZNÁMENÍ na 2. týden doby vánoční 5. - 11. ledna 2020

 • V pondělí 6. ledna je slavnost Zjevení Páně, doporučený svátek. Bude se žehnat voda, křída, kadidlo a zlaté předměty. Mše svaté budou v 7:00 v kapli na faře a v 17:00 v kostele. U sester Misionářek Lásky večerní mše svatá nebude.
 • V tento den 6. ledna po mši svaté v 18:00 hodin bude repríza a zároveň derniéra vánočního divadla Anděl Desiderio, které pro děti připravili dospělí farníci a sestry Matky Terezy. Více najdete v Akcích.
 • V pátek 10. ledna začne devítidenní příprava na pouť svatého Pavla, prvního poustevníka, patrona řádu Paulínů.
 • V pátek 10. ledna v 18:30 je adorace, přímluvná modlitba a mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění – v kapli na faře.
 • V sobotu 11. ledna je poutní zájezd na Jasnou Horu. Odjezd v 9:00 hodin. Je možné se ještě přihlásit.
 • Příští neděli 12. ledna je svátek Křtu Páně.
 • Ve dnech 1. až 14. ledna probíhá Tříkrálová sbírka. Děkujeme za pomoc i dary.
 • Aliančního týden společných modliteb různých křesťanských denominací v Ostravě je od 5. do 12. ledna. Program najdete v Akcích.
 • Připravujeme poutní zájezd do Medžugorje v termínu 29. dubna – 6. května. Bližší informace u otce Dominika.

OZNÁMENÍ na dobu vánoční 29. prosince – 4. ledna 2019

 • Dnes je neděle 29. prosince, slavíme svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.
 • V pondělí 30. prosince je den modlitby a postu za farnost. Můžete se zapsat do rozpisu na modlitbu vzadu na stolku. Děkujeme.
 • V úterý 31. prosince je poslední den občanského roku. Mše svatá v 17:00 hodin v kostele bude obětována na poděkování Pánu Bohu za rok 2019 s prosbou o požehnání do nového roku.
  U sester Misionářek Lásky bude 31. prosince půlnoční mše svatá ve 23:00 hodin, jste také zváni.
 • Ve středu 1. ledna je slavnost Matky Boží, Panny Marie, zasvěcený svátek. Mše svaté v kostele jako v neděli.
 • Ve čtvrtek 2. ledna je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.
 • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Růžencová modlitba večeřadla je v sobotu v 15:15 ve farní kapli.
 • V sobotu 4. ledna v 18:00 hodin srdečně zveme do farní kaple na vánoční zpívání dětské scholy. 11 dětí si pro nás připravilo 11 písní s více než 11 nástroji. Plakátek je ve vývěsce.
 • V pondělí 6. ledna je slavnost Zjevení Páně, doporučený svátek. Mše svaté budou v 7:00 v kapli na faře a v 17:00 v kostele. Bude se žehnat voda, křída, kadidlo a zlaté předměty.
  Na Tři Krále 6. ledna po mši svaté v 18:00 hodin zveme do kostela na reprízu a zároveň derniéru vánočního divadla Anděl Desiderio, které pro děti připravili dospělí farníci a sestry Matky Terezy. Plakátek je ve vývěsce.
 • Ve dnech 1. až 14. ledna bude probíhat Tříkrálová sbírka. Dobrovolníci, kteří chtějí pomoci s její organizací – zejména dospělí, ale také děti – se mohou přihlásit na faře.
 • Na sobotu 11. ledna chystáme poutní zájezd na Jasnou Horu. Informace jsou na plakátku ve vývěsce.
 • Připravujeme poutní zájezd do Medžugorje v termínu 29. dubna – 6. května. Bližší informace u otce Dominika.
 • Děkujeme všem, kteří přispěli svým dílem k oslavě vánočních svátků: za výzdobu a úklid kostela, přípravu betléma, hudební doprovod. Děkujeme za vánoční přání, cukroví i dary. Srdečné Pán Bůh zaplať.