Latinské slovo ministrare znamená "sloužit". Kdo ministruje, slouží nejen v kostele u oltáře, ale všude tam kde je, všem svým bližním. Ministrant se dává do služby Pánu Ježíši a půjčuje mu svá ústa, ruce a sebe celého, aby On sám mohl přijít mezi nás.

Máš-li zájem se stát ministrantem, domluv se s o. Franciszkem. Ministrantská schůzka je každou neděli v 10:00.