Latinské slovo ministrare se dá přeložit jako "sloužit". Takže kdo ministruje, slouží. Slouží u oltáře, ale i mimo něj, knězi a všem bližním. Ministrant půjčuje svá ústa, ruce a sebe celého Ježíšovi, aby On sám mohl přijít mezi nás. Ministrant, když ministruje, dává se Pánu Ježíši do služby.

Máš-li zájem se stát ministrantem, domluv se s o. Franciszkem. Ministrantská schůzka je každou neděli v 9:40.