Galerie

Kliknutím na nadpis Galerie přejdete na seznam fotoalb. Níže je výběr nejčerstvějších fotoalb.

Slavnost sv. Pavla, prvního poustevníka, patrona řádu Paulínů 19.1.2020. Hlavním celebrantem byl v tento sváteční den o. Robert Jasiulewicz OSPPE, farní vikář farnosti Plzeň-Bory.

Osmý den novény k sv. Pavlu, prvnímu poustevníkovi a patronu řádu Paulínů. Mše svaté přes zimní oddobí od pondělka do soboty (mimo ohlášené slavnosti) jsou slouženy v teple v kapli na faře :).

Při poutním zájezdu 11.1.2020 jsme navštívili Turzu - slezskou Fatimu a vánočně vyzdobenou Jasnou Horu, která se připravovala na slavnosti sv. Pavla, prvního poustevníka, patrona řádu Paulínů.

Do Tříkrálové sbírky 2020 se v Přívoze zapojilo 5 skupinek a 24 dětí.