Galerie

Kliknutím na nadpis Galerie přejdete na seznam fotoalb. Níže je výběr nejčerstvějších fotoalb.

Poutní mši svatou o slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 8.12.2019 sloužil o. Lukáš Dořičák, novokněz působící ve farnosti Ostrava-Zábřeh. Po mši svaté čekalo na děti překvapení... :-)

Na první letošní adventní průvod s lucerničkami a sobotní roráty 7.12.2019 si přivstalo 12 dětí.

Zajímavá přednáška Mgr. Niny Novákové "Na rozcestí aneb nejen o Istanbulské úmluvě" ve farní kapli 3.12.2019.

Sobota na víkednové duchovní obnově 22.-24.11.2019 Školy křesťanského života a evangelizace v Hodoňovicích.