Zveme k páteční modlitbě křížové cesty. Začátek v 16:30. Foto: 26.2.2021.

Každou středu v 15:45 zveme děti k modlitbě křížové cesty. Foto: 24.2.2021.

První letošní Křížová cesta. Modlili jsme se za nová kněžská a řeholní povolání. Foto: 19.2.2021.

Na popeleční středu byly mše svaté v kostele v 8:00 a 17:00 hodin. Foto z večerní mše.

Mše svatá za nemocné a zdravotnické pracovníky s udělováním svátosti nemocných 11. února 2021 v 10:30.

Na prvosobotní bohoslužbě 6.2.2021 dostaly děti úkol vymalovat obrázek a napsat přání pro nemocné.

Svatoblažejské požehnání na závěr bohoslužby 3.2.2021.

Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice a žehnání svící. Foto: 2.2.2021.

Nedělní mše svatá v 10:30 pro rodiny s dětmi. Foto: 31.1.2021.

V naší farnosti jsme dnes slavili neděli Božího slova. Foto: 23.-24.1.2021.

O poutní slavnosti sv. Pavla, prvního poustevníka nás navštívil o. Krzysztof Szewczyk, administrátor farnosti Ostrava-Hrušov. Foto: 17.1.2021.

V den svátku sv. Pavla, prvního poustevníka, patrona a patriarchy Řádu Paulínů obnovili naši kněží své řeholní sliby. Foto: 15.1.2021.

Na svátek Křtu Páně jsme si připomněli svůj křest a obnovili křestní vyznání. Foto: 10.1.2021.

Fotky z nahrávání videoklipu písničky "Na nebi si svítí hvězda" nejen o putování třech králů - na podporu Tříkrálové sbírky Charity ČR. Foto: 7.-8.1.2021.

Slavnost Zjevení Páně - večerní bohoslužba s žehnáním vody, křídy, kadidla a zlatých předmětů.

Bohoslužba pro děti na první sobotu dne 2.1.2021 v 10:30.

Bohoslužba na poděkování za uplynulý rok dne 31.12.2020.

Žehnání rodinám, manželům a vína na závěr mše svaté v neděli 27.12.2020.

Bohoslužby na slavnost Narození Páně 25.12.2020, velký betlém s hořícím keřem.

Vánoční mše svatá pro rodiny v 15:00 a půlnoční v 19:30 na Štědrý den 24.12.2020.

O 4. neděli adventní přinesli skauti při mši svaté v 10:30 betlémské světlo. Rozloučili jsme se sestrou Miriam, která odejde do Polska. Foto 20.12.2020.

Na sobotní dětské roráty přišly děti s lucerničkami. Foto 12.12.2020.

Poutní slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Kostel je otevřen po celý den k modlitbě, svátostem a zasvěcení pod ochranu Panny Marie. Foto 8.12.2020.

Mše svatá pro děti se svatým Mikulášem a vyprávěním Babičky Magdy. Foto 5.12.2020.

První adventní neděle v našem kostele: žehnání adventních věnců, příprava medailek na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Foto 29.11.2020.

Drakiáda - pouštění vlaštovek, draků a všeho co lítá... v parku 3.10.2020.

Říjnová první sobota se staršími dětmi - sešli jsme se v hojném počtu :-). Foto 3.10.2020.

V září jste v našem kostele mohli shlédnout putovní výstavu velkoformátových fotografií spolku Člověk a Víra.

Již tradiční Svatováclavský jarmark a oslavy svátku sv. Václava v Ostravě-Přívoze dne 28.9.2020. Bohoslužbu ve 14:00 hodin vedl o. Petr Smolek, farář z Mariánských Hor. Foto o. Dominik a Honza.

Děkujeme ženám, které se starají o úklid kostela. Foto 14.9.2020.

Předposlední (zářijový) Fatimský večer 13.9.2020.

První poprázdninové prvosobotní setkání dětí proběhlo na faře 5.9.2020.

Letní prázdninový pobyt pro děti a Setkání v Plzni 21.-30.8.2020.

V neděli 23. srpna proběhlo na farní zahradě setkání manželů a rodin.

Slavnost výročí posvěcení kostela, večerní mši sv. sloužil o. František Kufa. Foto: Tomáš Sládeček.

Výstavu fotografií z pěších poutí do Čenstochové u příležitosti 10. jubilea připravil o. Dominik.

V sobotu 25.7.2020 po večerní mši svaté o. Franciszek před kostelem žehnal dopravní prostředky.

Mší sv. ve 12 hod. na Jasné Hoře v kapli Panny Marie 25.7.2020 jsme děkovali a prosili za Boží požehnání a zdraví pro celou naši farnost. Vzhledem k pandemii nebyla pěší pouť v takovém rozsahu jako obvykle.

Třetí letošní Fatimský večer v našem mariánském kostele 13.7.2020.

Žehnání nové fary u Paulínů v Plzni-Borech dne 8.7.2020. Foto: o. Robert a Soňa Pikrtová.

Mše svatá 28.6.2020 u příležitosti 50 let manželství Ivanky a Josefa, blahopřejeme!

Přednáška Mgr. Niny Novákové "Na rozcestí 2" 19.6.2020 nabídla zúčastněným a také posluchačům Rádia Přívoz fundovaný pohled na problematiku genderu.

Letos druhý Fatimský večer pod ochranou Panny Marie 13.6.2020.

Noc našeho kostela 12.6.2020 uvítala přes 400 návštěvníků. Velké díky všem účinkujícím a také dobrovolníkům.

Slavnost Těla a Krve Páně 11.6.2020 jsme na závěr večerní mše svaté oslavili průvodem k 4 oltářům. Foto: Tomáš Sládeček.

V pátek 29.5.2020 se začalo s opravou vstupu kostela. Omítky budou provedeny po důkladném vyschnutí. Rozpočet prací je zhruba 120 tisíc.

V neděli 24.5.2020 při mši svaté v 10:30 se setkalo prvně s Pánem Ježíšem ve svátosti oltářní 7 dětí - Verča, Viki, Adélka, Maruška, Ondra, Radek a Nikolas.

Kající bohoslužba, první svátost smíření a přípravy na zítřejší první svaté přijímání. Foto 23.5.2020.

První Fatimský večer - mariánská pobožnost 13.5.2020 ve 20:00 hodin. Bude v našem kostele vždy 13. dne v měsíci od května do října.

Mše svatá dne 26.4.2020 u příležitosti 40 let kněžství o. Franciszka, administrátora naší farnosti.

Velikonoční triduum a Velikonoce v našem kostele 9.-12.4.2020.

Na květnou neděli 5.4. připravujeme hrané pašije Hledá se Ježíš z Nazareta - v kostele v 18:00 hodin, následovat bude Večer chval. Foto ze zkoušky.

V postní době zveme každý pátek v 17:00 hodin k modlitbě křížové cesty ve farní kapli. (Foto Jana Barčová.)

Popeleční středou 26.2.2020 jsme vstoupili do doby postní. Mše svaté v 7:00 v kapli, v 17:00 v kostele, celodenní adorace. Foto Jana Barčová a Honza.

Zeleninovo ovocného karnevalu 22.2.2020 se zúčastnilo 28 dětí. Kromě představení, soutěží, her a tomboly si děti také zatancovaly - jak jinak než zeleninovo ovocný tanec :-).

Starší děti vyrazily s Honzou na jeden den jarních prázdnin 13.2.2020 za sněhem na Bruntálsko.

O jarních prázdninách 12.2.2020 vzaly sestry Matky Terezy děti do Hornického muzea - Landek Park.

Otec Franciszek 11.2.2020 při mši svaté v 10:00 uděloval svátost nemocných. Foto: Jana Barčová.

Děti, které se setkávají každou první sobotu v měsíci při duchovním slově, mši svaté a zasvěcení Panně Marii vyjely v sobotu 8.2.2020 na pouť do Zašové.

V pondělí 3.2.2020 od 8 hodin se konal povánoční úklid betléma a stromků. Děkujeme za pomoc.

Žehnání svící o svátku Uvedení Páně do chrámu 2.2.2020 nám připomnělo Simeonova slova, že Pán je světlem pro všechny lidi.

Setkání členů Živého růžence je každou první neděli v měsíci po ranní mši svaté, jste také zváni! Foto z 2.2.2020.

Duchovní obnova pořádaná Školou Marie 31.1.-2.2. proběhla v prostorách Klubu SHM v Zábřehu. Duchovně doprovázel o. Dominik. Jste zváni na příští setkání v květnu.

V neděli 26.1.2020 jsme poprvé slavili Neděli Božího Slova. "Přijmi Písmo Svaté. Čti, hlásej a žij Boží slovo s radostí!" Tak nás o. Dominik a o. Franciszek dnes vyzývali při slavnostním předávání Bible. Foto: Veronika a o. Dominik.

Slavnost sv. Pavla, prvního poustevníka, patrona řádu Paulínů 19.1.2020. Hlavním celebrantem byl v tento sváteční den o. Robert Jasiulewicz OSPPE, farní vikář farnosti Plzeň-Bory.

Osmý den novény k sv. Pavlu, prvnímu poustevníkovi a patronu řádu Paulínů. Mše svaté přes zimní oddobí od pondělka do soboty (mimo ohlášené slavnosti) jsou slouženy v teple v kapli na faře :).

Při poutním zájezdu 11.1.2020 jsme navštívili Turzu - slezskou Fatimu a vánočně vyzdobenou Jasnou Horu, která se připravovala na slavnosti sv. Pavla, prvního poustevníka, patrona řádu Paulínů.

Do Tříkrálové sbírky 2020 se v Přívoze zapojilo 5 skupinek a 24 dětí.

Repríza vánoční hry Anděl Desiderio 6.1. v 18:00. Pro děti hráli dospělí farníci a sestry Matky Terezy. Děkujeme!

Slavnost Zjevení Páně - Tří králů 6.1.2020; žehnání vody, křídy, kadidla a zlatých předmětů. Foto z večerní mše svaté v kostele.

Vánoční zpívání dětské scholy ve farní kapli 4.1.2020 v 18:00 hodin: 11 dětí, 11 písniček a více než 11 hudebních nástrojů (Foto: otec Dominik).

Vánoční divadlo Anděl Desiderio připravili pro děti dospělí farníci a sestry Matky Terezy. Premiéra 27.12. v 18:00 hodin, repríza 6.1. v 18:00 hodin v kostele v Přívoze.

Vánoční mše svatá pro rodiny s dětmi na Štědrý den 24.12.2019 v 15:00 hodin v kostele.

O čtvrté neděli advetní 22.12.2019 skauti oddílu Ludgeřovice přinesli slavnostně při mši svaté v 10:30 Betlémské světlo. Děkujeme za jejich službu.

Anděl Desiderio - dospělí nacvičují vánoční hru pro děti.

Poutní mši svatou o slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 8.12.2019 sloužil o. Lukáš Dořičák, novokněz působící ve farnosti Ostrava-Zábřeh. Po mši svaté čekalo na děti překvapení... :-)

Na první letošní adventní průvod s lucerničkami a sobotní roráty 7.12.2019 si přivstalo 12 dětí.

Zajímavá přednáška Mgr. Niny Novákové "Na rozcestí aneb nejen o Istanbulské úmluvě" ve farní kapli 3.12.2019.

Sobota na víkednové duchovní obnově 22.-24.11.2019 Školy křesťanského života a evangelizace v Hodoňovicích.

Na faře v Přívoze se dne 20.11.2019 setkalo osobně 5 otců Paulínů. Volili delegáta (a jeho zástupce), který je bude zastupovat při volbách nejvyššího představeného Řádu Paulínů v březnu 2020.

Umývaní oken a dveří na faře 19.11.2019... děkujeme!

Biblického dne ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 9.11.2019 se účastnilo 8 dětí z naší farnosti. Tři z nich - Martinka, Marek a Dušan se také účastnily Biblické olympiády, ve které získaly pěkné 7. místo, blahopřejeme!

Průvod světla žáků 2. stupně CZŠ Přemysla Pittra vedl od školy do našeho kostela. Modlitbou za zemřelé provázel o. Dariusz Sputo, školní kaplan. Akce se konala 1.11.2019 dopoledne.

Večerní mše svaté o svátku Všech svatých 1.11.2019 se účastnilo 29 zástupců z řad svatých a blahoslavených :-). Foto: Tomáš Sládeček.

Adorace, přímluvná modlitba a večer chval v předvečer slavnosti Všech svatých 31.10.2019.

Jeden den podzimních prázdnin 27.10.2019 strávily děti se sestrami Matky Terezy na Nové Šanci.

"Milión dětí se modlí růženec" za jednotu a pokoj ve světe a misie u sester Misionářek Lásky 18. října v 18:15.

Svatá Hedvika a dvě země - povídání pro děti z náboženství 16.10.2019.

Jubilejní 20. ministrantské pouti na Hukvaldech 12.10.2019 se účastnilo 8 ministrantů naší farnosti spolu s otcem Dominikem a Honzou.

Slavnost svatého Václava, tradiční svatováclavský jarmark na náměstí před přívozským kostelem. "Svatého Václava" v kostele přivítal a odpolední bohoslužbu vedl o. Libor Botek, ostravský děkan.

V neděli 22. září bylo na farní zahradě setkání manželů u grilovačky. Setkávání manželů a mše svatá za manžele bude bývat vždy 22. dne v měsíci (22. květen je památka sv. Rity).

V neděli 8. září proběhlo setkání manželů společenství Equipes Notre-Dame. Při mši svaté v 10:30 bylo zasvěcení manželů Panně Marii. Foto: Leszek Gerste.

Hlavním celebrantem mše svaté oslav svátku Matky Terezy byl Mons. Martin David, pomocný biskup (foto Tomáš Sládeček). Po mši svaté zahrály děti divadlo o sv. Tarsiciovi, pak následovalo setkání na farním dvorku.

Děti nacvičují program, který předvedou během oslav svátku sv. Matky Terezy 5.9.2019.

Při první nedělní zářijové mši svaté v 10:30 proběhlo tradiční žehnání aktovek a školních potřeb.

Druhý turnus příměstského letního tábora sester Misionářek Lásky spolu s bohoslovci ze Slovenska a Verčou z Čech proběhl v termínu od 12. do 15.8.2019.

Oslavy 120 let výročí posvěcení kostela v Přívoze, 25 let působení Paulínů. Hlavním celebrantem mše sv. 11.8.2019 v 10:30 byl o. biskup František Václav Lobkowicz. Foto: Tomáš Sládeček.

Hlavním celebrantem mše sv. 10. srpna v 17:00 hodin byl o. Wiesław Zając, představený kláštera Paulínů v Trnavě (SK). O. Wiesław působil v Ostravě v letech 1994-1998.

První turnus příměstského letního tábora sester Misionářek Lásky spolu s holkami ze Španělska proběhl v termínu od 31.7. do 2.8.2019.

V pondělí 22. července navštívili ministranti spolu s o. Dominikem dinopark.

V pondělí 22. července po ranní mši svaté vyšli poutníci již podeváté na pěší pouť z Přívozu do Čenstochové.

Diecézní setkání dětí s otcem biskupem Františkem Václavem na Prašivé 1.7.2019.

Dobrý pastýř - divadlo dětí o životní cestě sv. Vojtěcha, premiéra 27.6.2019.

Slavnost Těla a Krve Páně 20.6.2019 jsme oslavili průvodem kolem kostela.

Svatodušní bdění 8.6.2019: posezení při vaječině, adorace Nejsvětější svátosti, chvály, mše svatá...

Poprvé se s Pánem Ježíšem ve svatém přijímání dne 26.5.2019 v 10:30 setkali Patrik, Honzík, Marcelka, Martínek a Andrejka.

Noc kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie: koncerty, divadlo, výstavy, setkání, program pro děti, modlitba...

Duchovní obnovy ve farnosti 17. - 19. 5. 2019 (o. Adam Rucki a škola Marie)

Poutní zájezd do Koclířova - Českomoraské Fatimy 18. 5. 2019.

Neděle Zmrtvýchvstání Páně, mše svatá v 10:30 pro rodiny s dětmi 21. 4. 2019.

Jak jsme v naší farnosti slavili vigilii na Bílou sobotu 20. 4. 2019.

Velký pátek 19. 4. 2019 v našem kostele: dopoledne Křížová cesta, večer bohoslužba na památku Umučení Páně.

Dopoledne na Zelený čtvrtek 18. 4. 2019. se sešli kněží v katedrále při Missa chrismatis. Večer v našem farním kostele byla mše svatá na památku Večeře Páně.

Ve středu 17. 4. 2019 jsme s dětmi na faře slavili paschu - velikonoční večeři.

Květná neděle v naší farnosti. Fotky z ranní a dopolední mše sv. ve farním kostele a z odpolední mše sv. u sester Matky Terezy.

Děkujeme otci Dominikovi a hercům za přípravu divadla Zraněný Pastýř 13. 4. 2019. Repríza představení se chystá na Noc kostelů 24. 5.

Pár fotek z pondělního jarního úklidu kostela a fary 8. 4. 2019.

Herci pod vedením otce Dominika se pilně připravují na divadelní hru Zraněný Pastýř. Premiéra bude 13. 4. 2019.

Lamačské chvály v kulturním domě v Hlučíně 5. 4. 2019.

Při nedělní mši svaté 31.3.2019 v 8:00 jsme si připomněli narozeniny o. Franciszka, administrátora farnosti a v 10:30 také jubileum pastoračního asistenta Honzy.

Sobotní (23.3.2019) cesta na horu - Křížová cesta s dětmi.

Duchovní obnova školy Marie probíhala 15.-17.3.2019 na faře, nedělní mše svatá s postní katechezí pro děti.

Popeleční středa 6. 3. 2019. Ranní a večerní mše svatá, celodenní adorace, Křížová cesta s dětmi.

Návštěva zoo v rámci tříkrálového poděkování Charity Ostrava 2.3.2019.

Pohádkového karnevalu v sobotu 23. února ve velké tělocvičně CZŠ Přemysla Pittra se zúčastnilo kolem 40 dětí.

V pondělí 11. února při mši svaté v 10:00 hodin ve farní kapli byla udělována svátost pomazání nemocných.

V neděli 10. února bylo na faře setkání pro scholy u společného oběda.

O jarních prázdninách 8. února sestry Misionářky Lásky podnikly s dětmi výlet do Hodoňovic.

Při prázdninovém výletě 6. února do Teplic nad Bečvou a Hranic na Moravě si děti kromě sněhu užily prohlídku jeskyní, muzea a židovské synagogy.

Svatoblažejské požehnání na závěr mše svaté 3.2.2019 v 10:30.

Hlavním celebrantem při ranní a dopolední mši svaté o poutní slavnosti sv. Pavla, prvního poustevníka 20. 1. 2019 byl o. Tadeusz Słoniak, který se přijel za námi podívat z Polska.

Do služby ministranta byli 23. 12. 2018 při mši svaté v 10:30 uvedeni Marek, Lukáš, Dušan, Gejza a Honzík.

Poslední adventní sobotní roráty pro děti 22. 12. 2018.

Poutní slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie: Svatá hodina v kapli, mše sv. s o. Janem Plačkem, koncert Podľa Božej mapy (SK).

První neděle adventní. Mše svatá v 10:30 s žehnáním adventních věnců a překvapením.

Přívozským kostelem a náměstím prošel 31.10.2018 průvod svatých.

Oslavy svátku sv. Matky Terezy 5.9.2018: mše svatá, divadlo, pohoštění...

Roráty s dětmi v roce 2017.

Fotografie farního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie 2010-2017.