"Milión dětí se modlí růženec" za jednotu a pokoj ve světe a misie u sester Misionářek Lásky 18. října v 18:15.

Svatá Hedvika a dvě země - povídání pro děti z náboženství 16.10.2019.

Jubilejní 20. ministrantské pouti na Hukvaldech 12.10.2019 se účastnilo 8 ministrantů naší farnosti spolu s otcem Dominikem a Honzou.

Slavnost svatého Václava, tradiční svatováclavský jarmark na náměstí před přívozským kostelem. "Svatého Václava" v kostele přivítal a odpolední bohoslužbu vedl o. Libor Botek, ostravský děkan.

V neděli 22. září bylo na farní zahradě setkání manželů u grilovačky. Setkávání manželů a mše svatá za manžele bude bývat vždy 22. dne v měsíci (22. květen je památka sv. Rity).

V neděli 8. září proběhlo setkání manželů společenství Equipes Notre-Dame. Při mši svaté v 10:30 bylo zasvěcení manželů Panně Marii. Foto: Leszek Gerste.

Hlavním celebrantem mše svaté oslav svátku Matky Terezy byl Mons. Martin David, pomocný biskup (foto Tomáš Sládeček). Po mši svaté zahrály děti divadlo o sv. Tarsiciovi, pak následovalo setkání na farním dvorku.

Děti nacvičují program, který předvedou během oslav svátku sv. Matky Terezy 5.9.2019.

Při první nedělní zářijové mši svaté v 10:30 proběhlo tradiční žehnání aktovek a školních potřeb.

Druhý turnus příměstského letního tábora sester Misionářek Lásky spolu s bohoslovci ze Slovenska a Verčou z Čech proběhl v termínu od 12. do 15.8.2019.

Oslavy 120 let výročí posvěcení kostela v Přívoze, 25 let působení Paulínů. Hlavním celebrantem mše sv. 11.8.2019 v 10:30 byl o. biskup František Václav Lobkowicz. Foto: Tomáš Sládeček.

Hlavním celebrantem mše sv. 10. srpna v 17:00 hodin byl o. Wiesław Zając, představený kláštera Paulínů v Trnavě (SK). O. Wiesław působil v Ostravě v letech 1994-1998.

První turnus příměstského letního tábora sester Misionářek Lásky spolu s holkami ze Španělska proběhl v termínu od 31.7. do 2.8.2019.

V pondělí 22. července navštívili ministranti spolu s o. Dominikem dinopark.

V pondělí 22. července po ranní mši svaté vyšli poutníci již podeváté na pěší pouť z Přívozu do Čenstochové.

Diecézní setkání dětí s otcem biskupem Františkem Václavem na Prašivé 1.7.2019.

Dobrý pastýř - divadlo dětí o životní cestě sv. Vojtěcha, premiéra 27.6.2019.

Slavnost Těla a Krve Páně 20.6.2019 jsme oslavili průvodem kolem kostela.

Svatodušní bdění 8.6.2019: posezení při vaječině, adorace Nejsvětější svátosti, chvály, mše svatá...

Poprvé se s Pánem Ježíšem ve svatém přijímání dne 26.5.2019 v 10:30 setkali Patrik, Honzík, Marcelka, Martínek a Andrejka.

Noc kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie: koncerty, divadlo, výstavy, setkání, program pro děti, modlitba...

Duchovní obnovy ve farnosti 17. - 19. 5. 2019 (o. Adam Rucki a škola Marie)

Poutní zájezd do Koclířova - Českomoraské Fatimy 18. 5. 2019.

Neděle Zmrtvýchvstání Páně, mše svatá v 10:30 pro rodiny s dětmi 21. 4. 2019.

Jak jsme v naší farnosti slavili vigilii na Bílou sobotu 20. 4. 2019.

Velký pátek 19. 4. 2019 v našem kostele: dopoledne Křížová cesta, večer bohoslužba na památku Umučení Páně.

Dopoledne na Zelený čtvrtek 18. 4. 2019. se sešli kněží v katedrále při Missa chrismatis. Večer v našem farním kostele byla mše svatá na památku Večeře Páně.

Ve středu 17. 4. 2019 jsme s dětmi na faře slavili paschu - velikonoční večeři.

Květná neděle v naší farnosti. Fotky z ranní a dopolední mše sv. ve farním kostele a z odpolední mše sv. u sester Matky Terezy.

Děkujeme otci Dominikovi a hercům za přípravu divadla Zraněný Pastýř 13. 4. 2019. Repríza představení se chystá na Noc kostelů 24. 5.

Pár fotek z pondělního jarního úklidu kostela a fary 8. 4. 2019.

Herci pod vedením otce Dominika se pilně připravují na divadelní hru Zraněný Pastýř. Premiéra bude 13. 4. 2019.

Lamačské chvály v kulturním domě v Hlučíně 5. 4. 2019.

Při nedělní mši svaté 31.3.2019 v 8:00 jsme si připomněli narozeniny o. Franciszka, administrátora farnosti a v 10:30 také jubileum pastoračního asistenta Honzy.

Sobotní (23.3.2019) cesta na horu - Křížová cesta s dětmi.

Duchovní obnova školy Marie probíhala 15.-17.3.2019 na faře, nedělní mše svatá s postní katechezí pro děti.

Popeleční středa 6. 3. 2019. Ranní a večerní mše svatá, celodenní adorace, Křížová cesta s dětmi.

Návštěva zoo v rámci tříkrálového poděkování Charity Ostrava 2.3.2019.

Pohádkového karnevalu v sobotu 23. února ve velké tělocvičně CZŠ Přemysla Pittra se zúčastnilo kolem 40 dětí.

V pondělí 11. února při mši svaté v 10:00 hodin ve farní kapli byla udělována svátost pomazání nemocných.

V neděli 10. února bylo na faře setkání pro scholy u společného oběda.

O jarních prázdninách 8. února sestry Misionářky Lásky podnikly s dětmi výlet do Hodoňovic.

Při prázdninovém výletě 6. února do Teplic nad Bečvou a Hranic na Moravě si děti kromě sněhu užily prohlídku jeskyní, muzea a židovské synagogy.

Svatoblažejské požehnání na závěr mše svaté 3.2.2019 v 10:30.

Hlavním celebrantem při ranní a dopolední mši svaté o poutní slavnosti sv. Pavla, prvního poustevníka 20. 1. 2019 byl o. Tadeusz Słoniak, který se přijel za námi podívat z Polska.

Do služby ministranta byli 23. 12. 2018 při mši svaté v 10:30 uvedeni Marek, Lukáš, Dušan, Gejza a Honzík.

Poslední adventní sobotní roráty pro děti 22. 12. 2018.

Poutní slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie: Svatá hodina v kapli, mše sv. s o. Janem Plačkem, koncert Podľa Božej mapy (SK).

První neděle adventní. Mše svatá v 10:30 s žehnáním adventních věnců a překvapením.

Přívozským kostelem a náměstím prošel 31.10.2018 průvod svatých.

Oslavy svátku sv. Matky Terezy 5.9.2018: mše svatá, divadlo, pohoštění...

Roráty s dětmi v roce 2017.

Fotografie farního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie 2010-2017.