Na letošní poslední Fatimský večer přinesly Sestry Misionářky Lásky spolu s dětmi sochu Panny Marie. Foto: 13.10.2021.

Diecézní pouť ministrantů u příležitosti 25 let výročí diecéze nabídla pestrý a zajímavý program. Foto: 9.10.2021.

Diecézní pouť v sobotu 2. října ve Frýdku nabídla program pro dospělé, mládež i děti. Foto: 2.10.2021.

Svatováclavský jarmark - oslavy svátku svatého Václava na náměstí v Ostravě-Přívoze a v našem kostele - o. Krzysztof Szewczyk. Foto: 28.9.2021.

Výlet farnosti pro ministranty - Slezskoostravský hrad a okolí. Foto: 25.9.2021.

Fatimský večer - letos už předposlední večer s Pannou Marií. Foto: 13.9.2021.

Po 5 letech sestra Nirupa opouští komunitu sester Misionářek Lásky v Ostravě-Přívoze. Děkujeme za její službu ve farnosti a zejména péči o děti. Foto: 12.9.2021.

Duchovní obnova - víkend podzimní Školy Marie. Díky všem zúčastněným za požehnaný čas! Foto: 10.-12.9.2021.

Martina, Nikolas a Radek byli na svátek Panny Marie uvedeni do služby ministranta. Foto: 8.9.2021.

Slavnost sv. Matky Terezy: Hlavním celebrant mše sv. v 17:00 hodin P. Mgr. Jan Czudek, Th.D., delegát ad omnia. Uctívání ostatků Matky Terezy, divadlo dětí, setkání na farním dvorku. Foto Tonda, o. Dominik: 5.9.2021.

Žehnání dětem a učitelům na začátku školního roku a také žehnání školních potřeb při mši svaté v 10:30. Foto: 5.9.2021.

Zářijové prvosobotní setkání dětí. Co znamená slovo MATKA? Foto: 4.9.2021.

Letní tábor pro děti z farnosti ve Štěnovicích u Plzně se uskutečnil 20.-29.8.2021. Téma: Hledání krále Davida.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, 122. výročí posvěcení kostela. Večerní mši svatou sloužil P. Mgr. Vladimír Ziffer. Foto: 15.8.2021.

Příměstský letní tábor u sester Misionářek Lásky s tématem "sv. Josef" proběhl ve dnech 2.-5.8.2021.

Setkání dětí a rodin na Prašivé s otcem biskupem Martinem. Foto: 1.7.2021.

Červnový Fatimský večer s Jacintou, Lucií a Františkem. Foto: 13.6.2021.

Dnes jsme při mši svaté v 8:00 a 10:30 oslavili jubileum 25 let kněžství otce Dominika. Foto: 6.6.2021.

Prvosobotní setkání dětí a jejich divadelní přání otci Dominikovi. Foto: 5.6.2021.

Slavnost Těla a Krve Páně - večerní mše svatá s průvodem k oltářům. Foto: 3.6.2021.

Obnova křestních slibů a první svaté přijímání Majdy, Barči, Marušky, Adélky a Lukáše. Foto: 29.,30.5.2021.

O letošní Noci kostelů zavítalo do přívozského kostela 267 návštěvníků. Foto: Libor Hranický, otec Dominik, Honza.

Vigílie slavnosti Seslání Ducha svatého v našem ksotele. Foto: 22.5.2021.

Dnes jsme Jezulátku přinášeli své díky a prosby. Pobožnost k Pražskému Jezulátku je vždy třetí neděli v měsíci. Foto: 16.5.2021.

Neděle 2.5 2021: požehnání sochy Pražského Jezulátka, křty, první polská mše svatá...

Děkujeme za přinesení a darování sošky Pražského Jezulátka. Přivítání a požehnání Pražského Jezulátka bude 2. května v 10:30. Foto: 16.4.2021.

O neděli zmrtvýchvstání Páně při mši svaté v 10:30 otec Dominik požehnal městu. Foto: 4.4.2021.

Bílá sobota v našem kostele: žehnání pokrmů, korunka k Božímu milosrdenství, vigílie. Foto: 3.4.2021.

Velký pátek v našem kostele: přípravy, křížová cesta a korunka, bohoslužba s čtením pašijí a uctíváním kříže, Boží hrob. Foto: 2.4.2021.

Zelený čtvrtek v našem kostele: přípravy, bohoslužba na památku poslední večeře Páně s obnovou kněžských slibů, přání, Getsemanská zahrada. Foto: 1.4.2021.

Na květnou neděli jsme také oslavili narozeniny a svátek otce Franciszka. Děkujeme za jeho službu a vyprošujeme požehnání pro další práci ve farnosti. Foto: 27.,28.3.2021.

Pobožnost křížové cesty za nemocné a odvrácení epidemie. Foto: 26.3.2021.

Pobožnost křížové cesty za naši farnost a rodiny o Slavnosti svatého Josefa. Foto: 19.3.2021.

První adorační den farnosti - po celý den možnost modlitby a přijetí svátostí. Foto: 12.3.2021.

Každou středu se zapojují do modlitby křížové cesty děti. Foto: 10.,24.3.2021.

Dnes jsme oslavili svátek a narozeniny otce Dominika. Děkujeme za jeho službu a vyprošujeme požehnání pro další práci ve farnosti. Foto: 7.3.2021.

První březnovou pobožnost křížové cesty si připravili muži. Modlili jsme se za rodiny. Foto: 5.3.2021.

Na večeru chval se scholou Mercedes zazněly nejen písně z Taizé. Foto: 4.3.2021.

Zveme k páteční modlitbě křížové cesty. Začátek v 16:30. Foto: 26.2.2021.

Každou středu v 15:45 zveme děti k modlitbě křížové cesty. Foto: 24.2. a 3.3. 2021.

První letošní Křížová cesta. Modlili jsme se za nová kněžská a řeholní povolání. Foto: 19.2.2021.

Na popeleční středu byly mše svaté v kostele v 8:00 a 17:00 hodin. Foto z večerní mše.

Mše svatá za nemocné a zdravotnické pracovníky s udělováním svátosti nemocných 11. února 2021 v 10:30.

Na prvosobotní bohoslužbě 6.2.2021 dostaly děti úkol vymalovat obrázek a napsat přání pro nemocné.

Svatoblažejské požehnání na závěr bohoslužby 3.2.2021.

Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice a žehnání svící. Foto: 2.2.2021.

Nedělní mše svatá v 10:30 pro rodiny s dětmi. Foto: 31.1.2021.

V naší farnosti jsme dnes slavili neděli Božího slova. Foto: 23.-24.1.2021.

O poutní slavnosti sv. Pavla, prvního poustevníka nás navštívil o. Krzysztof Szewczyk, administrátor farnosti Ostrava-Hrušov. Foto: 17.1.2021.

V den svátku sv. Pavla, prvního poustevníka, patrona a patriarchy Řádu Paulínů obnovili naši kněží své řeholní sliby. Foto: 15.1.2021.

Na svátek Křtu Páně jsme si připomněli svůj křest a obnovili křestní vyznání. Foto: 10.1.2021.

Fotky z nahrávání videoklipu písničky "Na nebi si svítí hvězda" nejen o putování třech králů - na podporu Tříkrálové sbírky Charity ČR. Foto: 7.-8.1.2021.

Slavnost Zjevení Páně - večerní bohoslužba s žehnáním vody, křídy, kadidla a zlatých předmětů.

Bohoslužba pro děti na první sobotu dne 2.1.2021 v 10:30.