Ve farnosti působí Řád svatého Pavla Prvního Poustevníka - Paulíni a Misionářky Lásky - sestry Matky Terezy.

Adresa:
Římskokatolická farnost Ostrava - Přívoz
Náměstí Svatopluka Čecha 5
702 00 Ostrava - Přívoz

Telefon pevná: +420 555 130 507, mobil: +420 730 184 295
Email: rkf.ostravaprivoz@doo.cz
Webové stránky: https://privoz.farnost.cz
Facebook: farnostostravaprivoz

IČ: 45210560
Bankovní spojení: 1643641359/0800

Dopravní spojení:
Zastávka MHD: Nám. S. Čecha
Tramvaj: 1, 2, 8, (18)
Trolejbus: 101, 102, 106, 108, (111), (112)
Vyhledat spojení k nám (v závorce jsou uvedeny noční linky)

Duchovní správci
Administrátor: Franciszek Gajewski OSPPE
Farní vikář: Dominik Partyka OSPPE

Pastorační asistenti: Jan Košárek (správce webu)

Farní kostel
Neposkvrněného početí Panny Marie

Interiér farního kostela s hlavním obrazem Neposkvrněné od Františka Ženíška

Budova fary a kláštera Paulínů

Farní kaple

Řeholní dům sester Misionářek Lásky, Palackého 67/47

Kaple v řeholním domě sester Misionářek Lásky

Domov seniorů Slunovrat,
Na Mlýnici 203/5

Kaple v domově seniorů Slunovrat