Náboženství

Výuka náboženství probíhá na faře každou středu.
15:30 - 16:00 starší děti (otec Franciszek)
16:00 - 16:45 mladší děti (Jan Košárek)
16:00 - 16:45 děti po prvním svatém přijímání (otec Franciszek)

Mše svatá

Mše svaté pro děti jsou slouženy ve farnosti:
Ve farním kostele v pondělí v 17:00, od 16:40 nácvik písní a uvedení do evangelia
a v neděli v 10:30 (děti mají během kázání katechezi v sakristii). V tomto školním roce děti sbírají v neděli kartičky.

Dětská schola

Dětská schola hraje při pondělní večerní mši svaté a občas na mších v neděli na 10:30. Zkoušky scholy bývají podle potřeby, obvykle v úterý nebo čtvrtek.

Volnočasové aktivity

Tým dobrovolníků nabízí dětem volnočasové aktivity jako jsou výlety, víkendovky, sportovní a tvůrčí aktivity... Organizaci má na starost Jan Košárek (tel.: 777 576 112) a Magda Voštenáková (tel.: 605 223 580).

Program u sester Misionářek Lásky

V současné době mají sestry zavřeno a neprobíhá u nich do odvolání žádný program.