Náboženství

Výuka náboženství probíhá na faře každou středu.
15:30 - 16:00 starší děti (otec Franciszek)
16:00 - 16:45 mladší děti (Jan Košárek)
16:00 - 16:45 děti připravující se na první svaté přijímání (otec Franciszek)

Mše svatá

Mše svaté pro děti jsou slouženy ve farnosti:
U Sester Misionářek Lásky v pondělí v 17:00.
Ve farním kostele ve středu v 17:00 a
v neděli v 10:30 (děti mají během kázání katechezi v sakristii). V tomto školním roce děti sbírají v neděli kartičky.

Růženec / Křížová cesta

Každou první středu v měsíci od 16:30 se děti modlí v kostele růženec,
v postní době pak Křížovou cestu.

Dětská schola

Dětská schola hraje občas na mších v neděli na 10:30, v menším složení pak u sester Misionářek Lásky v pondělí a neděli. Zkoušky scholy bývají podle potřeby, obvykle v úterý nebo čtvrtek.

Volnočasové aktivity

Tým dobrovolníků nabízí dětem volnočasové aktivity jako jsou výlety, víkendovky, sportovní a tvůrčí aktivity... Organizaci má na starost Jan Košárek (tel.: 777 576 112) a Magda Voštenáková (tel.: 605 223 580).

Program u sester Misionářek Lásky

Sestry Misionářky Lásky na ul. Palackého 47 nabízejí dětem během týdne různé programy, které nabízejí nejen dětem z oblasti Palackého, ale také Muglinovské nebo Cihelní. V pondělí mají děti možnost k sestrám přicházet už v 16:00, v pátek mají děti u sester atrium, v sobotu je program od 9:00. Mimo to sestry pořádají pro děti výlety a příměstské tábory...