Děje se

Akce

Akce pořádané nebo doporučené naší farností.

Bohoslužby

Rozpis mší svatých ve farnosti.

Oznámení

Nedělní ohlášky a aktuality.

Pohřby

Poslední rozloučení se zesnulými.

Týden ve farnosti

Seznam pravidelných aktivit ve farnosti během týdne.