Dnes je Svátek sv. Šimona a Judy

Svolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které také nazval apoštoly: Šimona, kterému dal jméno Petr, jeho bratra Ondřeje, Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona zvaného Zélóta, Judu Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se pak stal zrádcem.
V občanském kalendáři má svátek: =Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu (1918)
V církevním kalendáři slavíme: Svátek sv. Šimona a Judy
1. čtení: Ef 2,19-22    Žalm: Zl 19(18)    Evangelium: Lk 6,12-19

Pořad bohoslužeb během týdne

Farní kostel Kaple na faře Kaple u Misionářek Lásky Kaple v domově Slunovrat
Pondělí 7:00
Úterý 17:00
Středa 17:00
Čtvrtek 17:00
Pátek 17:00
Sobota 17:00
Neděle 8:00, 10:30(D), 17:00
(D) mše svatá pro rodiny s dětmi
Pravidelné bohoslužby pro veřejnost jsou u sester Misionářek Lásky a v domově Slunovrat do odvolání zrušeny.

Pořad bohoslužeb ve farním kostele (kapli) s intencemi pro daný den

,
Neděle 25.10.
  8:00Za † Hofríkovy a syna Tomáškafarní kostel
Za farní společenstvífarní kostel
10:30Za † syny Dušana (nedožitých 62 let), Miroslava a Rudolfa Greška, celou rodinu a duše v očistci farní kostel
Za rodinu Tesařovou a tragicky zemřelou dcerufarní kostel
17:00Za † Jana, Julia, Jana, Kateřinu, Šarlotu a Miroslava Klempárovy; Marii a Marii Ščukovy; Ladislava Čuku; Jaroslava, Štefana a Kateřinu Tišerovyfarní kostel
Za † paní Kowalskoufarní kostel
Pondělí 26.10.
  7:00Za † paní Kowalskoufarní kostel
Úterý 27.10.
17:00Za Boží ochranufarní kostel
Středa 28.10.
17:00Za společenství CHOfarní kostel
Čtvrtek 29.10.
17:00Za † paní Kowalskoufarní kostel
Za † rodiče Blaženu a Jakuba Zdrálkovy a jejich zemřelé děti Lidušku, Pavla a Jirkufarní kostel
Pátek 30.10.
17:00Za Boží požehnání a dary Ducha svatéhofarní kostel
Sobota 31.10.
17:00Za † Elišku a Františka Prokopovy a zemřelou dceru Eliškufarní kostel
17:00Za † sestřenici Elenu, rodinu Janjurkovou, Kirovskou, za zemřelé kněze a za duše v očistcifarní kostel