Září

15.
středa

Náboženství pro děti - první setkání

S novým školním rokem začne opět na faře výuka náboženství pro děti a také příprava ke svátostem. První spíše organizační setkání s dětmi a rodiči je ve středu v 16:00 hodin na faře. Děti i rodiče jsou pak zváni k aktivní účasti na mši svaté.