Říjen

3.
neděle

Živý růženec

Setkání společenství živého růžence je každou první neděli v měsíci po ranní mši svaté. Můžete se také přidat.
Závazek členů živého růžence je modlitba 1 desátku růžence každý den.