Červen

13.
neděle

Mše svatá v polštině

Mši svatou v polštině sloužíme co 14 dní v neděli (vždy v lichém týdnu) ve 14:00 hodin.