Červen

11.
pátek

Mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění

Začínáme v 18:30 setkáním s Pánem Ježíšem v Nejsvětější svátosti - adorací. Pak následuje mše svatá při které vyprošujeme uzdravení, smíření a odpuštění.