Červen

11.
pátek

Adorační den

Během celého dne můžete přijít strávit čas s Ježíšem v Nejsvětější svátosti.

K dispozici budou texty k zamyšlení. Podrobné informace budou zveřejněny na plakátku.