Listopad

1.-30.
út-ne

Modlitba růžence za zemřelé

V listopadu budeme při modlitbě růžence pamatovat na zemřelé v „Otčenášcích“. Můžete nahlásit v sakristii nebo na faře jména zemřelých z vaší rodiny a svých blízkých. Za všechny se pak budeme společně modlit při růženci od 16:15 každý den po celý měsíc listopad (kromě pondělí).

Listopad

17
sobota

30. výročí

V tomto měsíci si připomínáme 30. výročí pádu komunistického režimu, totality, která po dlouhá desetiletí devastovala naši zemi. Na připomínku listopadových událostí roku 1989 se rozezní dnes 17. listopadu, symbolicky v 17 hodin 11 minut, kostelní zvony. Při mši svaté se budeme modlit za naši zemi a zazpíváme českou hymnu.

Listopad

22.
pátek

Mše svatá za manžele a setkání na faře

Každý 22. den v měsíci vyprošujeme při mši svaté požehnání pro manžele. Po mši svaté srdečně zveme manžele na setkání na faře, modlitbu a sdílení... Patronkou setkání je sv. Rita. Mše svatá začíná v 17:00 hodin.

Listopad

22.-24.
pá - ne

Duchovní obnova

Duchovní obnova - víkendové setkání Školy křesťanského života a evangelizace ve Frýdlantu. Bližší informace budou zveřejněny. Více informací v sekci Škola Marie nebo přímo na internetových stránkách školy: skolamarie.cz.

Listopad

26
úterý

Pákistán, můj druhý domov

Setkání s DINOU ŠTĚRBOVOU, která zdolala 2 osmitisícovky, ale především založila nemocnici Czech hospital v pakistánské vesnici Arandu. Cyklus přednášek NAROVINU v Klubu Atlantik obvykle každé poslední úterý v měsíci v 17:00 hodin.

Internetové stránky projektu NAROVINU: cyklusnarovinu.cz

Listopad

27.
středa

Červená středa

Při mši svaté v 17:00 hodin budeme pamatovat v modlitbě na lidi ve světě, kteří jsou pro svoji víru pronásledováni.

Prosinec

3
úterý

Škodlivost genderových teorií a stav v ČR

V úterý 3. prosince v 18:00 zveme na přednášku Škodlivost genderových teorií a stav v ČR. Přednáší Mgr. Nina Nováková, předsedkyně spolku Středoevropská inspirace. Nina Nováková je ČBK pověřena ve věci petice proti přijetí Istanbulské úmluvy.

Akce se bude konat v naší farnosti, místo bude upřesněno.