Květen

7.-31.
pá-po

Radosti a bolesti sv. Josefa

V našem kostele můžete shlédnout výstavu Radosti a bolesti svatého Josefa. U příležitosti mezinárodní soutěže se nad životem svatého Josefa zamýšlely a obrázky nakreslily děti z naší farnosti. Kresby dětí si budete moci prohlédnout po celý květen.

Květen

13.
čtvrtek

Fatimský večer

Srdečně zveme na Fatimský večer do kostele v Ostravě-Přívoze.
Vždy 13. dne v měsíci v 19:00 hodin v kostele v Ostravě-Přívoze od května do října.
Na programu: průvod se sochou Panny Marie Fatimské, mariánské písně, modlitba růžence s rozjímáním.
Přineste si prosím svíčky.

Květen

14.
pátek

Adorační den

Během celého dne můžete přijít strávit čas s Ježíšem v Nejsvětější svátosti.

K dispozici budou texty k zamyšlení. Podrobné informace na plakátku.


Květen

14.
pátek

Mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění

Začínáme v 18:30 setkáním s Pánem Ježíšem v Nejsvětější svátosti - adorací. Pak následuje mše svatá při které vyprošujeme uzdravení, smíření a odpuštění.

Květen

16.
neděle

Mše svatá v polštině

Plánujeme sloužit mše svaté v polštině co 14 dní v neděli (vždy v lichém týdnu) ve 14:00 hodin.

Květen

17.
pondělí

Cestou dvou bratří - výtvarná soutěž

16. ročník výtvarné soutěže pro všechny děti od 3 do 11 let u příležitosti výročí 1100 let od smrti první české světice sv. Ludmily.

Bližší informace na plakátku.