Říjen

1.-31.
út-ne

Modlitba růžence

Měsíc říjen je měsícem růžence, zveme Vás do našeho kostela ke společné modlitbě růžence s knězem v 16:15 každý den (kromě pondělka).

Říjen

22.
úterý

Mše svatá za manžele a setkání na faře

Každý 22. den v měsíci vyprošujeme při mši svaté požehnání pro manžele. Po mši svaté srdečně zveme manžele na setkání na faře, modlitbu a sdílení... Patronkou setkání je sv. Rita. Mše svatá začíná v 17:00 hodin.

Říjen

29
úterý

Tohle je Haiti

TOHLE JE HAITI - voda dává život - přednáší architekt Petr Vacek, účastník misí Praga-Haiti.
Cyklus přednášek NAROVINU v Klubu Atlantik obvykle každé poslední úterý v měsíci v 17:00 hodin.

Internetové stránky projektu NAROVINU: cyklusnarovinu.cz

Říjen

31.
čtvrtek

Slavnost všech svatých - program v předvečer

Program: 17:00 mše svatá, 18:00 adorace, 19:00 přímluvná modlitba, 19:30 večer chval, 21:00 požehnání.

Listopad

1.
pátek

Slavnost všech svatých - program v den slavnosti

Mše svaté v den slavnosti Všech svatých budou slouženy v kostele ráno v 7:00 a večer v 17:00 hodin.
Večerní mše svatá bude s průvodem svatých. Zveme děti k zapojení se do průvodu svatých. Starší děti si vyberou některého ze svatých nebo blahoslavených, kterého budou představovat a přestrojí se za něj. Menší děti mohou jít za anděly. Další informace a možnost přihlášení na webu: pruvodsvatych.nasefara.cz.
V kostele bude umístěna výstava svatých, kterou doplní aktuální fotky svatých z průvodu svatých.

Listopad

9.
sobota

Biblický den

Nejen pro školáky a středoškoláky, ale také pro mladší děti i jejich rodiče se připravuje Biblický den ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Další informace a možnost přihlášení na webu: biblickyden.cz.

Listopad

1.-30.
út-ne

Modlitba růžence za zemřelé

V listopadu budeme při modlitbě růžence pamatovat na zemřelé v „Otčenášcích“. Můžete nahlásit v sakristii nebo na faře jména zemřelých z vaší rodiny a svých blízkých. Za všechny se pak budeme společně modlit při růženci od 16:15 každý den po celý měsíc listopad (kromě pondělí).

Listopad

22.-24.
pá - ne

Duchovní obnova

Duchovní obnova - víkendové setkání Školy křesťanského života a evangelizace ve Frýdlantu. Bližší informace budou zveřejněny. Více informací v sekci Škola Marie nebo přímo na internetových stránkách školy: skolamarie.cz.