Nejčastěji navštěvované

Vyběr nejčastěji navštěvovaných stránek našeho webu.

Rádio Přívoz

Živé vysílání z farnosti - bohoslužby, modlitby, vysílání pro děti.

Akce

Akce pořádané nebo doporučené naší farností.

Bohoslužby

Rozpis mší svatých ve farnosti.

Oznámení

Nedělní ohlášky a aktuality.

Kalendář

Dnes je Památka Panny Marie Matky církve

Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“ Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“

V občanském kalendáři má svátek: Laura

V církevním kalendáři slavíme: sv. Justin
1. čtení: Sk 1,12-14
Žalm: Zl 87
Evangelium: Jan 19,25-27


Téma týdne
Bůh přichází přímo do situace, kde se právě nalézám

Ježíš přišel tam, kde byli učedníci. Dveře měli ze strachu zavřeny. Řekl jim: „Pokoj vám!“ Pak jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! (srov. Jan 20,19-23)

30. 5. 2020, IMA

Ježíš přišel přímo a právě tam,
kde byli učedníci ve svém strachu uzavření.
Vyhledal je a přišel přímo
doprostřed jejich aktuální životní situace.

 

I každého z nás mnohdy přemáhá strach a uzavíráme se:
před druhými,
před Bohem,
sami před sebou…

Ale křesťanská víra nás ujišťuje,
že i ke každému z nás přichází Ježíš.
Vstupuje přímo do té situace, kde se právě nalézáme.
I do naší uzavřenosti, zmatků, frustrací a bolestí.

Přichází jako ten, kdo nás chápe
a kdo se do nás umí vcítit. Proto ukazuje své rány…
Každému z nás pak přináší a nabízí
svůj božský Pokoj – Shalom.

Ale nezůstává jen u toho. Učedníky a tedy i každého z nás
vybavuje svým Duchem. A takto po-sílené nás po-sílá do těch situací,
míst a vztahů, kde právě teď žijeme, kde se právě teď nacházíme.
Abychom právě tam mohli být užiteční (srov. 1 Kor 12,7; Sk 2,8).

Ať už se nám vede dobře,
anebo ať je náš život nějak akutně náročný,
nabízí nám do těchto situací „Parakleta“ *,
tedy toho, „kdo je nám po boku“.

On přichází.
Ale respektuje naši svobodu.
Proto čeká na naše rozhodnutí a svolení.
Zvolíme si ho jako svého Parakleta?

 

„Usiluj o spojení s Duchem svatým.
On přichází hned, jak je vzýván.
Když ho vzýváme, přichází
s hojností Božího požehnání“
(Vilém ze Saint-Thierry)

„Přijď Duchu svatý k nám,
přijď se svým dotykem,
svou náruč otvírám
před Tvým vlídným pokojem.
Přijď do všech mých zmatků,
přijď do všech mých obav,
přijď do všech mých nejistot,
přijď do všech mých neklidů…“
(Píseň k modlitbě)

* „Paraklétos“ je jedním z označení pro Ducha Božího. Toto označení pochází z řeckého slova a překládá se jako:  poradce, rádce, advokát, přímluvce, utěšitel, obhájce, „ten, kdo je nám po boku, aby nám pomáhal“…

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.


Aktuálně


Radio Přívoz - audiovysílání z farnostiNE 24.5.2020
9:00 Pán je skála (vysílání pro děti)
10:30 Mše svatá z farního kostela
16:30 Modlitba růžence za ukončení epidemie, za déšť a na Váš úmysl

Vysílání pro děti 1x týdně v sobotu v 18:00 (neděle 9:00 opakování)
Další informace na Blogu Rádia Přívoz.


Inspirace pro slavení v rodině


5. neděle velikonoční (PDF)
4. neděle velikonoční (PDF)

Rozhodnutí Vlády ČR o znovuobnovení bohoslužeb od 27. dubna

 • od 24. 4. – max. 15 účastníků bohoslužby
 • od 11. 5. – max. 100 účastníků

Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb schválená radou ČBK:

 • v kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
 • účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
 • všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
 • vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
 • kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;
 • délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;
 • kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.); údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;
 • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;
 • obdobná pravidla platí pro svatby a křty;
 • až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí;
 • kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;
 • za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.


Socialní sítě

Římskokatolická farnost Ostrava-Přívoz

Galerie

Kliknutím na nadpis Galerie přejdete na seznam fotoalb. Níže je výběr nejčerstvějších fotoalb.

V pátek 29.5.2020 se začalo s opravou vstupu kostela. Omítky budou provedeny po důkladném vyschnutí. Rozpočet prací je zhruba 120 tisíc.

V neděli 24.5.2020 při mši svaté v 10:30 se setkalo prvně s Pánem Ježíšem ve svátosti oltářní 7 dětí - Verča, Viki, Adélka, Maruška, Ondra, Radek a Nikolas.

Kající bohoslužba, první svátost smíření a přípravy na zítřejší první svaté přijímání. Foto 23.5.2020.

První Fatimský večer - mariánská pobožnost 13.5.2020 ve 20:00 hodin. Bude v našem kostele vždy 13. dne v měsíci od května do října.

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Dne 3. dubna 1890 byly schváleny stanovy spolku pro stavbu kostela Panny Marie. Projekt vypracoval ředitel průmyslové státní školy ve Vídni, Camillo Sitte, který navrhl nejen kostel, ale vypracoval územní plán pro celý Přívoz, který je dodnes oceňován i UNESCEM. Kostel je postaven ve slohu novogoticko-románském. Po stranách průčelí kostela ční štíhlé gotické věže vysoké 67 metrů...

Přečíst si vice...