Nejčastěji navštěvované

Vyběr nejčastěji navštěvovaných stránek našeho webu.

Akce

Akce pořádané nebo doporučené naší farností.

Bohoslužby

Rozpis mší svatých ve farnosti.

Oznámení

Nedělní ohlášky a aktuality.

Přívozník

Farní zpravodaj k přečtení ve formátu PDF.

Kalendář

Dnes je čtvrtek 2. týdne v mezidobí

Požádal učedníky, ať pro něho připraví loď, aby se zástup na něho netlačil. Mnohé totiž uzdravil, proto se ti, kdo trpěli chorobami, tlačili k němu, aby se ho dotkli.

V občanském kalendáři má svátek: Zdeněk

V církevním kalendáři slavíme: sv. Ildefons
1. čtení: 1Sam 18,6-9;19,1-7
Žalm: Zl 56
Evangelium: Mk 3,7-12


Téma týdne
Ani ty nejsi omyl přírody...
Nikdo z nás není produktem náhody, či dokonce omylu přírody. Každý z nás má totiž na světě své jedinečné místo. S každým z nás je počítáno. Každý z nás může svůj život prožít plnohodnotně a užitečně - bez ohledu na vnější podmínky, ve kterých se nalézáme.
18. 1. 2020, IMA

Je úžasné, že nikdo z nás není produktem náhody, či dokonce omylu přírody. Každý z nás má totiž na světě své jedinečné místo. S každým z nás je počítáno. Každý z nás může svůj život prožít plnohodnotně a užitečně - bez ohledu na vnější podmínky, ve kterých se nalézáme.

V světě totiž stále působí Bůh i skrze konkrétní lidi. I skrze tebe chce ve světě něčím pohnout. Máš být jeho "vyslancem". Ne snad na nějakém velkém velvyslanectví, ale možná můžeš být:
. člověkem, se kterým si může popovídat zatrpklá sousedka,
. maminkou dítěti potřebujícímu lásku,
. dítětem pro starou maminku, která potřebuje péči,
. člověkem působícím ve svém okolí pokoj a ne rozkol,
- atd. atd.

Bůh nás mnoha způsoby používá pro své plány lásky. Jsme si tak navzájem pomocníky a průvodci k Bohu. "Potřebuji tě," říká Bůh i tobě. Zeptej se ho právě nyní: "Bože, kde bych ti mohl být užitečný?" Jistě časem zaslechneš jeho odpověď". Naslouchej pozorně jeho tichému hlasu. Bůh mluví! Jen my jsme někdy příliš hluční...

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.

Galerie

Kliknutím na nadpis Galerie přejdete na seznam fotoalb. Níže je výběr nejčerstvějších fotoalb.

Slavnost sv. Pavla, prvního poustevníka, patrona řádu Paulínů 19.1.2020. Hlavním celebrantem byl v tento sváteční den o. Robert Jasiulewicz OSPPE, farní vikář farnosti Plzeň-Bory.

Osmý den novény k sv. Pavlu, prvnímu poustevníkovi a patronu řádu Paulínů. Mše svaté přes zimní oddobí od pondělka do soboty (mimo ohlášené slavnosti) jsou slouženy v teple v kapli na faře :).

Při poutním zájezdu 11.1.2020 jsme navštívili Turzu - slezskou Fatimu a vánočně vyzdobenou Jasnou Horu, která se připravovala na slavnosti sv. Pavla, prvního poustevníka, patrona řádu Paulínů.

Do Tříkrálové sbírky 2020 se v Přívoze zapojilo 5 skupinek a 24 dětí.

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Dne 3. dubna 1890 byly schváleny stanovy spolku pro stavbu kostela Panny Marie. Projekt vypracoval ředitel průmyslové státní školy ve Vídni, Camillo Sitte, který navrhl nejen kostel, ale vypracoval územní plán pro celý Přívoz, který je dodnes oceňován i UNESCEM. Kostel je postaven ve slohu novogoticko-románském. Po stranách průčelí kostela ční štíhlé gotické věže vysoké 67 metrů...

Přečíst si vice...