Nejčastěji navštěvované

Vyběr nejčastěji navštěvovaných stránek našeho webu.

Akce

Akce pořádané nebo doporučené naší farností.

Bohoslužby

Rozpis mší svatých ve farnosti.

Oznámení

Nedělní ohlášky a aktuality.

Přívozník

Farní časopis.

Dnes je sobota 24. týdne v mezidobí

Vyšel rozsévač rozsívat semeno. Když rozsíval, padlo některé zrno podél cesty, bylo pošlapáno a ptáci je sezobali...

V občanském kalendáři má svátek: Kryštof

V církevním kalendáři slavíme: sv. Josef Kupertinský


Čtení z dnešního dne: Sobota 18.9.

1 Tim 6,13-16; Žl 100;; Lk 8,4-15

Komentář k Lk 8,4-15: Tím, že se dnes zastavím v tichosti nad Božím slovem, si mohu být jist, že padlo do dobré půdy. Nyní zbývá nejdůležitější: s trpělivostí čekat na úrodu.


Bible na neděli: 19. 9. 2021, 12. 9. 2021


Bohoslužby dnes v kostele

17:00 mše svatá 19.5°C
teplota v kostele
12.09.2021 19:01

Téma týdne
Také se někdy potýkáte se závistí a žárlivostí?

"Číhejme na spravedlivého, podívejme se, zda jsou pravdivá jeho slova, zkusme, jak to s ním skončí.“ Mdr 2,12a

18. 9. 2021, BF

Představte si, že se ve vašem okolí objeví nějaký více méně dobrý a charakterní člověk. Co se obvykle časem stane? Zdá se mi, že je pravidlem, že se vždy objeví někdo, kdo o takovém člověku začne roznášet nějaké drby, zkoumat jeho minulost, jednoduše se snaží na takového člověka něco vyhrabat. Proč?

Mám pocit, že je někdy snazší druhé očerňovat a hledat na nich chyby, než snést pohled na charakterního člověka. Podvědomě nás při setkání s charakterním člověkem napadá, že jsme sami v lecčems nedokonalí, chybující a ušpinění od svých vlastních selhání. Dívat se do tváře charakternímu člověku je někdy tedy těžké, protože nám nějak zrcadlí naše vlastní nedostatky. Může se v nás objevit zlost, závist, žárlivost, touha to tomu druhému osolit, pokazit. Můžeme pociťovat nutkání snížit hodnotu toho druhého, abychom se my cítili výše a nemuseli si přiznat, že máme na čem pracovat.

Stejně tak pro nás může být někdy těžké hledět na spravedlivého a nejvýš charakterního Boha. Také ho budeme očerňovat a hledat na něm chyby? Budeme ho zpochybňovat a pomlouvat? Nebo uneseme Jeho pohled a přijmeme to, že máme před sebou ještě práci sami na sobě?

Kéž bychom se nechali charakterními lidmi spíše inspirovat či motivovat a nesnažili se druhé kolem sebe zpochybňovat a znevažovat. Jako vždy, rozhodnutí je jen a jen na nás.

Připadá mi jako dobrý plán
spíše ve spojení s Bohem
zvyšovat svou lidskou hodnotu,
než ji snižovat druhým.

A jak zvyšovat svou lidskou hodnotu?
Jak se stávat charakterním člověkem?
Jak nezávidět a nežárlit?
Možná je cestou,
když se nebudeme srovnávat s druhými,
když budeme žít pod pohledem milujícího Boha,
když si budeme uvědomovat obdarování,
která nám Bůh dává
a nebudeme ani slepí k našim selháním.

Protože Bůh je vždy víc
a nabízí nám víc,
než co nám kdokoliv může dát či vzít.

 

-redakčně upraveno-

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.


Slůvko od Honzy na 17. neděli v mezidobí

Miriam (příběh Josefa Janšty čte Magda)

více na: pustsito.nasefara.cz


Můžete příjít...

- na mši svatou (dle nařízení vlády od 26.4. platí: rouška nebo respirátor, dezinfekce u vstupu, rozestupy)

- na svátost smíření (60 minut před mší sv.), příp. i jindy dle domluvy

- možnosti online spojení

v modlitbě pamatují o. Franciszek a o. DominikNajdete nás na facebooku


Aktuálně z naší diecéze ostravsko-opavské

17. 9. 2021 - Benedikt XVI.: Uzákonění stejnopohlavního manželství je „deformací svědomí“
Vatikán - V úvodu nového souboru svých spisů o Evropě Benedikt XVI. uvádí, že „s uzákoněním tzv. stejnopohlavního manželství v šestnácti evropských zemích nabyla problematika manželství a rodiny nové dimenze, kterou nelze přehlížet“, a že jsme svědky „pokřivení svědomí“, které také zasáhlo některé církevní kruhy.

17. 9. 2021 - Ve Václavovicích uctí relikvie národního patrona a oslaví 20. výročí kostela sv. Václava
Václavovice - Svátek svatého Václava letos oslaví věřící ve farnosti Šenov u Ostravy jako připomínku 20leté historie filiálního kostela ve Václavovicích. Týden před samotnou slavností budou ve farnosti vystaveny v relikviáři ostatky sv. Václava, které zapůjčí dómský farář a probošt Metropolitní kapituly katedrály v Olomouci P. Ladislav Švirák. Věřící je budou mít možnost uctít při každé bohoslužbě od 19. do 26. září. Mše svaté budou v kostele sv. Václava ve Václavovicích v neděli v 8.30 hodin a od úterý do pátku v 18.00 hodin.

15. 9. 2021 - Den církevních škol v roce 1100. výročí umučení sv. Ludmily. Oslava na gymnáziu a poutě
Ostrava - Svatá Ludmila, babička a vychovatelka svatého Václava, od jejíž mučednické smrti uplynulo přesně 1100 let je rovněž patronkou církevních škol. V České republice se v den její památky 16. září slaví od roku 2000 jako Den církevního školství. Jak si jej letos školy v diecézi připomenou?

více na: doo.cz


Aktuálně z webu cirkev.cz

18. 9. 2021 - Fotogalerie: Latinské nešpory na Tetíně
Ve pátek 17. září 2021 proběhl převoz lebky sv. Ludmily z pražského arcibiskupství na Tetín. Po příjezdu lebky sv. Ludmily na Tetín pronese Dominik kardinál Duka OP, modlitbu za vlast a v kostele sv. Ludmily následovaly latinské nešpory, kterým předsedal světící biskup pražský Mons. Zdenek Wasserbauer a hudebně je doprovodila Svatojiřská benediktinská schola a sestry benediktinky z Opatství Venio. Přinášíme fotogalerii.

17. 9. 2021 - Pohřeb emeritního brněnského biskupa Petra Esterky
Po vyřízení administrativních záležitostí byly v pátek večer 17. září 2021 převezeny do České republiky ostatky emeritního brněnského pomocného biskupa Mons. ThDr. Petra Esterky, který zemřel po dlouhé nemoci v Kalifornii (USA) dne 10. srpna 2021. Za jeho život a službu poděkujeme při mši svaté v pátek 24. září 2021 v 9.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně a v 15.00 hodin v kostele sv. Václava v jeho rodišti v Dolních Bojanovicích. Rozloučení v katedrále na Petrově bude možné sledovat v on-line přenosu na YouTube kanálu „Katedrála Petrov“.

17. 9. 2021 - Benedikt XVI.: Uzákonění stejnopohlavního manželství je „deformací svědomí“
V úvodu nového souboru svých spisů o Evropě Benedikt XVI. uvádí, že „s uzákoněním tzv. stejnopohlavního manželství v šestnácti evropských zemích nabyla problematika manželství a rodiny nové dimenze, kterou nelze přehlížet“, a že jsme svědky „pokřivení svědomí“, které také zasáhlo některé církevní kruhy.

více na: cirkev.cz


Galerie

Kliknutím na nadpis Galerie přejdete na seznam fotoalb. Níže je výběr nejčerstvějších fotoalb.

Fatimský večer - letos už předposlední večer s Pannou Marií. Foto: 13.9.2021.

Po 5 letech sestra Nirupa opouští komunitu sester Misionářek Lásky v Ostravě-Přívoze. Děkujeme za její službu ve farnosti a zejména péči o děti. Foto: 12.9.2021.

Duchovní obnova - víkend podzimní Školy Marie. Díky všem zúčastněným za požehnaný čas! Foto: 10.-12.9.2021.

Martina, Nikolas a Radek byli na svátek Panny Marie uvedeni do služby ministranta. Foto: 8.9.2021.

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Dne 3. dubna 1890 byly schváleny stanovy spolku pro stavbu kostela Panny Marie. Projekt vypracoval ředitel průmyslové státní školy ve Vídni, Camillo Sitte, který navrhl nejen kostel, ale vypracoval územní plán pro celý Přívoz, který je dodnes oceňován i UNESCEM. Kostel je postaven ve slohu novogoticko-románském. Po stranách průčelí kostela ční štíhlé gotické věže vysoké 67 metrů...

Přečíst si vice...