Přívozník

Přívozník je časopis naší farnosti. Vychází měsíčně obvykle každou první neděli v měsíci; na internetu se objeví později.

 

Ročník 2018


Přívozník č. 07/18 - cervenec-18.pdf
Mariino srdce, Nabídka exercicií, Petice na podporu manželství, Zpíváme s dětmi, Setkání na Prašivé, Jak strávit dovolenou jinak, Eucharistie - největší dar

Přívozník č. 06/18 - cerven-18.pdf
Úcta k Ježíšovu Srdci, Svěcení v Opavě a Ostravě, Personální změny, Výstava výtvarných prací, Uklízet kostel či neuklázet..., Noc kostelů, Istanbulská úmluva není posilou přátelství muže a ženy - píšou biskupové, Dětský den a diecézní setkání dětí

Přívozník č. 05/18 - kveten-18.pdf
Vidět Boha, Pozvání na májovou, Den vzájemných modliteb, Noc kostelů, Památka Panny Marie Matky církve, Synoda o mládeži, Zasvěcení farnosti Panně Marii, Slezská lilie 2018, Poznáš co je na obrázku?

Přívozník č. 04/18 - duben-18.pdf
Velikonoční doba, Velikonoce ve farnosti, Sbírka reflexních pásků, Kardinál Beran bude doma, Jak se obléknout?, Bludiště

Přívozník č. 03/18 - brezen-18.pdf
Ve světle, Pozvání na křížovou cestu, Tříkrálové poděkování, Duchovní adopce, Modlitby za mládež, Pochod pro život a rodinu, Pozdrav z cesty do Svaté země, Čínští křesťané, Postní luštěnka (pokračování)

Přívozník č. 02/18 - unor-17.pdf
Vy jste světlo světa, Hospodaření farnosti, Karneval, Setkání řeholníků a řeholnic, Rozloučení s P. Michalem Jadavanem, Minireportáž z oslav sv. Pavla v ČR, Postní luštěnka 

Přívozník č. 01/18 - leden-17.pdf
Teď je ten čas..., Rok 2017 v číslech, Žehnání bytů, Don Bosco, Výzva ČBK k prezidentským volbám, Neztrácejme naději v lepší svět, Tříkrálová sbírka, Tříkrálové zpívání, Sv. Pavel - poustevník Thébský, Oasis, naroVinu, O svátosti nemocných, Cesta za hvězdou


 

Ročník 2017


Přívozník č. 12/17 - prosinec-17.pdf
Mít jasno, noroVinu, Vánoce ve farnosti, 80. výročí kostela sv. Josefa v Ostravě, Papež o adventu, Adventní zpráva

Přívozník č. 11/17 - listopad-17.pdf
Já jsem světlo světa, Škola ve škole, Rozbité okno opraveno, Výzva ke dni chudých, Pozvánka na koncert, 35 let od úmrtí P. Antonína Šuránka, Modlitba za zemřelé, Svatých je mnoho

Přívozník č. 10/17 - rijen-17.pdf
Prostřednictvím Marie..., Ostrava slaví 750 let, Svatováclavský jarmark, Kořeny - rodina - smysl, Dny proti chudobě, Panna Maria jako vzor

Přívozník č. 09/17 - zari-17.pdf
Ve jménu..., Změny ve farnosti, Oslavy u sester, Náboženství na faře, naroVinu, Koncerty schol, Na cestě z Přívozu do Čenstochové, Jaký byl Bodžifest?, Apoštolát modlitby, Ukrajinský Krasilov, O jakého světce se jedná?

Přívozník č. 08/17 - číslo nevyšlo 

Přívozník č. 07/17 - cervenec-17.pdf
Což je Hospodinu něco nemořné?, Bodžifest, Pavel Obr vysvěcen na kněze, Restaurování vstupních dveří, Setkání na Prašivé, Schola Zrnka, První svaté přijímání, Vyprávění o Cyrilu a Metodějovi

Přívozník č. 06/17 - cerven-17.pdf
Zemědělská příhoda, Výročí svěcení našich kněží, Přípravy na Noc kostelů, Rozloučení s o. Dominikem, Paulíni v Plzni, Dětská schola překvapila, Jak se staví sen papeže Františka

Přívozník č. 05/17 - kveten-17.pdf 
Plná milosti, Smysl není jen v soupeření, naroVinu, Z Přívozu do Čenstochové, Mons. Martin David pomocným biskupem, Noc kostelů, Slezská lilie, Poznáš kdo je na obrázku? 

Přívozník č. 04/17 - duben-17.pdf
Jsme tu, Velikonoce ve škole, Nový katafalk, naroVinu, Náš pochod pro život, Blíží se Noc kostelů, Velikonoční veselice, Církevní školy v diecézi, Svatořečení pasáčků z Fatimy, Kalendář Svatého týdne, Testík 

Přívozník č. 03/17 - brezen-17.pdf
Teď je..., Cesta kolem světa, Malá duchovní obnova, Duchovní adopce, Modlitby za mládež, Pochod pro život, Události roku 2016, Smíření nám přináší do srdce radost, Plnomocné odpustky, Fatima, Čtení po internetu  

Přívozník č. 02/17 - unor-17.pdf
Zasvěcení nejen v řádu, Hospodaření farnosti, Tříkrálová sbírka, naroVinu, Žít pro Boha, Když se řekne řeholník, řeholnice, Ježíšovi učedníci... 

Přívozník č. 01/17 - leden-17.pdf
Byl bohatý..., Minulý rok v číslech, Přinesli požehnání, Apoštolát modlitby, Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí, Dva týdny modliteb, O svátosti nemocných, Tříkrálová sbírka, Tam se chci jednou podívat, Přívozníček (Co ti připomíná Ježíše) 

 

Ročník 2016 


Přívozník č. 12/16 - prosinec-16.pdf
Manželstvím ke svatosti, Promítání Sant Egidio, Setkání s Mikulášem, Modlitba za Aleppo, Betlémské světlo, Poocný biskup pro ostravsko-opavskou diecézi, Zastavit..., Vánoční přání papeže Františka, Přívozníček (Postav si Betlém) 

Přívozník č. 11/16 - listopad-16.pdf
Ty Bože trváš navěky, Biřmování, Divadlo o Matce Tereze, Do kostela na kole, Pěší pouť do Čenstochové, Z Enchiridionu odpustků, Dokument o pohřbívání zesnulých, Měníme noc v moc milosrdenství, Dopis z Ukrajiny, Adopce, Přívozníček (Pomoz duším v očistci dostat se do nebe!)

Přívozník č. 10/16 - číslo nevyšlo

Přívozník č. 09/16 - zari-16.pdf
Každý může trochu jinak, Co Vám všem - fara, kněží, farnost - nabízí?, Kde je Boží chrám, Dva tábory v Hodoňovicích, Tábor u sester Matky Terezy, První svátek sv. Terezie z Kalkaty, Lidské srdce versus Boží srdce, Skutky milosrdenství

Přívozník č. 08/16 - srpen-16.pdf
Neboj se malé stádce, Seminář na Velehradě, Do Krakova přes Přívoz, Tábor na Andělské Hoře, Minitábory u sester, Ježíš se na tebe dívá a říká ti: vstaň!, Před 80 lety zemřel patron Romů, Přívozníček (Milosrdní jako Otec)

Přívozník č. 07/16 - cervenec-16.pdf
Můžu ti pomoci?, Jáhenská a kněžská svěcení, Nabídka exercicií, Jak ne/odpočívat, Fotoohlédnutí, Přívozníček (Bible a sport)

Přívozník č. 06/16 - cerven-16.pdf
Božské srdce, Slezská lilie v centru, Zahájení Dnů víry, Poděkování, První pochod pro život v Ostravě, Noc kostelů, Přečtěte si (nePlánované), Přívozníček (Kde je tvoje srdce?)

Přívozník č. 05/16 - kveten-16.pdf
Bůh je láska, Zkus to znovu!, Rok s významnými osobnostmi, Národní pouť do Krakova, Svědectví o křtu, Nejsem gay?, Dny víry 5.-12.6.2016, Přívozníček (Kvíz o růženci)

Přívozník č. 04/16 - duben-16.pdf
Kdo mě ovlivnil, Pro život..., Zpovědní služba u Bran milosrdenství, Biscup v Těšíně,  Kurs efektivního rodičovství, Přečtěte si (Potřebuji tvou lásku, Do pátku bude vaše dítě jiné), Přívozníček (Ježíši, důvěřuji Ti)

Přívozník č. 03/16 - brezen-16.pdf
Milosrdný jako Otec, Hospodaření farnosti, Velikonoční veselice, Tříkrálová sbírka, Duchovní adopce, Události roku 2015, O roku milosrdenství, "Plán" Roku milosrdenství, Postní doba

Přívozník č. 02/16 -
číslo nevyšlo

Přívozník č. 01/16 - leden-16.pdf
Nej... zaměstnavatel, Rok 2015, Vstupy do ZŠ, Dva týdny modliteb, Obraz milosrdného Ježíše, Pravda o Tříkrálové sbírce, Tři mudrci nezaváhali 

 

Ročník 2015 


Přívozník č. 12/15 prosinec-15.pdf
Jako Otec, Roráty jsou v sedm, Mikuláš patron dětí, Florbalový turnaj, Krádeže v kostele?, Pozvánky, Betlémské světlo, Nová okna, Rok milosrdenství, Adventní kalendář

Přívozník č. 11/15 listopad-15.pdf
Je správné mít strach?, Zasněžený příběh, Znovuotevření katedrály, Bratři z Taize v Ostravě, Biskup vyhlásil eucharistickou hodinu, Národní eucharistický kongres, Projekce křesťanských filmů, Bůh pro mě dělá velké divy, Bible

Přívozník č. 10/15 rijen-15.pdf
Zvládneš sám, Svatý Václav, Scala Paradisi, Misál v mobilu, Seminář obnovy v Duchu svatém, Znáš růžencová tajemství?

Přívozník č. 09/15 zari-15.pdf
Faráři kde jsi?, Sant' Egidio v Ostravě, Život ve společenství, Slavnost Panny Marie, Jubilejní pěší pouť na Jasnou Horu, Pěšky z Ostravy do Frýdku, Čtení jmen kněží, Sešli se aby pomohli, Svědectví z Angie, Stromy a rostliny v Bibli

Přívozník č. 08/15 srpen-15.pdf
Proměnění Páně, Letní tábor v Zátoru, Tábor v Drahotuších, Minitábor u sester, Cesta na Slovensko, Silnější než smrt, Rok zasvěceného života, Prázdniny

Přívozník č. 07/15 cervenec-15.pdf
Hlasatel, První svaté přijímání, Duchovní obnova, Aliance křesťanských festivalů, Ohlédnutí za Nocí kostelů,  Pozvánky, Slavíme neděli

Přívozník č. 06/15 
cerven-15.pdf
Co musím, Slezská lilie, Pěší pouť do Čenstochové, Společenství u stolu, Učil jako ten který má moc,  Monstrance

Přívozník č. 05/15
kveten-15.pdf
Jsem s tebou, Nová okna na faře, Lesáci církve, Panna Maria nás učí..., Milá svatá rodino!, Kvíz o Panně Marii

Přívozník č. 04/15 duben-15.pdf
Nevidím, Tečka za člověkem, Noc kostelů, Jeho království, EQUIPE NOTRE DAME - Mezinárodní katolické hnutí manželských páru, Duchovní obnova u sester, Velikonoční svíce, Víkendovka

Přívozník č. 03/15 brezen-15.pdf
Opravdu skrytý?, Duchovní adopce, Noc kostelů, Postní obnova s Katkou Lachmanovou, Na cestě... v sobotu s Katkou, Větší je náš Bůh..., Papež píše mladým, Karneval, Pozvánka (Příběh Marie, Opři žebřík o nebe), Postní doba 

Přívozník č. 02/15 - unor-15.pdf
Kostel nebo hospoda?, Hospodaření farnosti, Tříkrálová sbírka, Cihla z Maďarska, Hvězda nad supermarketem, Události roku 2014, Já jsem cesta...

Přívozník č. 01/15 - leden-15.pdf
Radost, Malé ohlédnutí, Zimní tábor, Hvězda nad supermarketem, Týden modliteb za jednotu křesťanů, Pište nám, Nejdůležitější místo v kostele, Liturgie pro děti


Ročník 2014


Přívozník č. 12/14 - prosinec-14.pdf
Čím žijete?, Modleme se, Česká mše vánoční, Equipes Notre-Dame, Betlémské světlo, Sčítání v našem kostele, Rok zasvěceného života, Adventní kalendář


Přívozník č. 11/14 - listopad-14.pdf
Co tu děláš?, Návštěva ze Sośnicowic, Děti se modlí růženec, Potáborko, Poselství synody o rodině, Nápis na pomníku


Přívozník č. 10/14 - rijen-14.pdf
Makat na Hospodinu, Modlitba růžence, Výzva otce biskupa, Synoda o rodině, Oasis, 20 let Paulínů v Ostravě, Přívozníček - Růženec


Přívozník č. 09/14 - zari-14.pdf
Pes? řezník?, Zveme Vás, Výtvarka pro děti, Restituce jinak, Celý tábor byl moc fajn, 4. pěší pouť Přívoz - Čenstochová, Baví mě to se učit o Pánu Bohu, Do školy se prostě "chodí", Zvířata v Bibli, Pozvánky


Přívozník č. 08/14 - srpen-14.pdf
Ke komu se hlásím?, Síla dětské modlitby, Obrazy v našem kostele II., Doplňovačka


Přívozník č. 07/14 - cervenec-14.pdf
Dobré kázání, První svaté přijímání, Farní vaječina, Seminář Život v Duchu, Obrazy v našem kostele I., Cyril a Metoděj, Pozvánky


Přívozník č. 06/14 - cerven-14.pdf
Hledáme..., Koncert Přyvozáků, Víkend ve Středolesí, Návrat k otci, Plánování pěší pouti, Otec Tadeusz, Setkání s Michaelem Clarkem, Pastorační a ekonomická rada, Noc kostelů, Farní zájezdy, Co víš o Ježíši?


Přívozník č. 05/14 - kveten-14.pdf
Na koho myslíš?, Velikonoční zprávy, Noc kostelů, Bratr Tadeusz - rozhovor, Hlavolam s baterkou


Přívozník č. 04/14 - duben-14.pdf
20 let Paulínů, Modlitba po mši svaté, Křesťanské akce, Při mši svaté zaznívá v Přívoze latina i z úst laiků, Seminář obnovy v Duchu Svatém, Globální sexuální revoluce, Modlitba chval, Slavík za mříží, Vztahy s Bohem, Stopařský rébus


Přívozník č. 03/14brezen-14.pdf
Slyšeli jste..., Mše za nemocné, Setkání řeholníků, Úklid kostela, Krabička s náměty, Rok rodiny, CD Přyvozaků, Přívozské zvony už zase všechny zvoní, Škola křesťanského života a evangelizace, To podstatné k vydávání církevního majetku, Příběh preclíku, Výlet, Postní duchovní obnova


Přívozník č. 02/14 - unor-14.pdf
Jedno je třeba, Žehnání bytů, Je člověk úplně sám?, Náboženství pro dospělé, Hospodaření farnosti, Tříkrálová sbírka, Děti hrály divadlo, Pastorační a ekonomická rada, To podstatné k vydávání církevního majetku, Film jako vybídnutí ke svatosti, Stránka pro děti


Přívozník č. 01/14 - leden-14.pdf
To nejlepší před námi, Novinky v kostele, Společně do Říma, Bůh mezi hrnci, Události roku 2013, Proměna sv. Augustina, Co poskvrňuje člověka, Legenda o cedrech, Ježíš je světlem světa - stránka pro děti

 

Ročník 2013


Přívozník č. 12/13 -prosinec-13.pdf
Připravit se, Vychoval mě gangster, Poznávání úzké stezky, Vyhostili Ježíše z Vánoc, Cesta P. Josefa Toufara, Stránka pro děti

Přívozník č. 11/13 - listopad-13.pdf
Svatý, svatý, svatý, Další pokojné shromáždění, Velká malá Terezie, Cesta obrácení, Ježíš - Jediný král, Stránka pro děti

Přívozník č. 10/13 - rijen-13.pdf
Kdybych byl knězem, Novéna ke svaté Hedvice, Terezie z Los Andes, Misionářský život, Maria jako charisma, Stránka pro děti

Přívozník č. 09/13 - zari-13.pdf
Pomáhat a chránit, Kurzy Alfa, V síle Ducha, Modlitba je duchovní oběť, Znamení kříže, Třetí pěší pouť, Puťák, Stránka pro děti

Přívozník č. 08/13 - srpen-13.pdf
Dveře otevřené, Schválení projektu Školy, Pozvání k přímluvné modlitbě, Letní tábory, Miluji déšť, Vzácný poklad

Přívozník č. 07/13 - cervenec-13.pdf
Lépe vidět Krista, Duchovní poklad, V kadeřnickém salonu, Nikdy nebudu věřit, Stránka pro děti

Přívozník č. 06/13 - cerven-13.pdf
Jen pět chlebů? Jak se letos zdařila Noc kostelů, Cesta nedokonalosti, Naděje pro každého člověka, Stránka pro děti

Přívozník č. 05/13 - kveten-13.pdf
Jeden Pán, jeden křest, Večery chval nově, Hlásat velké skutky, Děti se ptají, odborníci odpovídají, Přívozníček

Přívozník č. 04/13 - duben-13.pdf
Malé stádce, Seminář obnovy v Duchu sv., Zázraky nového stvoření, Temperamentní světice, Velikonoční události II.

Přívozník č. 03/13 - brezen-13.pdf
Slyš, Izrael!, Pochod pro život 2013, Udělování svátostí doma, Bolest a růst, Přečtěte si, S Ním, Velikonoční události I.

Přívozník č. 02/13 - unor-13.pdf
Obracet se na Boha, Hospodaření farnosti za rok 2012, Dopis nemocným, Postní inspirace, Stránka pro děti

Přívozník č. 01/13 - leden-13.pdf
Klid, Waldku..., Vyjádření otce biskupa, Události roku 2012, O ekumenismu, Dobrá předsevzetí

 


 

Ročník 2012


Přívozník č. 12/12 -prosinec-12.pdf
Maria s námi, Ovoce semináře s odstupem, Knižní tipy, Místo pro advent, Do každého srdce, Stránka pro děti

Přívozník č. 11/12 - listopad-12.pdf
Jdi!, Kurz Alfa pro mladé, Modlitba za zemřelé, Dobro růžence, Povzbuzeni misiemi, Máme naději

Přívozník č. 10/12 - rijen-12.pdf
Upevnit víru, Začíná rok víry, Chybějící otec, chybující syn, A všechno bude dobré, Setkání mládeže, Cesta k Ježíši

Přívozník č. 09/12 - zari-12.pdf
List do Laodikeje, Františkánské misie podruhé, Poděkování, Význam kříže, Sv. Pater Pio, Pěší putování do Čenstochové

Přívozník č. 08/12 - srpen-12.pdf
Vidět neviditelného, Putování Panny Marie Čenstochovské, Nositel Eucharistie, Střípky radosti, Výherkyně

Přívozník č. 07/12 - cervenec-12.pdf
Jdi a jednej také tak, Ohlédnutí za kulturou, Trojí vítězství, Na misiích mezi námi III., Prázdninová putování

Přívozník č. 06/12 - cerven-12.pdf
Vidět víc, Noc kostelů u nás, Letní akce farnosti, Svaté přijímání, Knižní tipy

Přívozník č. 05/12 - kveten-12.pdf
Jubileum prosby, Noc kostelů potřetí, Schválené dotace, Překážky Duchu svatému v nás, Neštěstí

Přívozník č. 04/12 - duben-12.pdf
Věrnost, Z ášramu do kláštera, Milosrdenství pro všechny, Na misiích mezi námi II., Pexeso - 2. díl

Přívozník č. 03/12 - brezen-12.pdf
Navigace, Postní almužna, Patnáct let Přívozníku, Duchovní adopce, Ztratit, abych získal, Pexeso pro děti

Přívozník č. 02/12 - unor-12.pdf
Zamířit výš, Hospodaření farnosti 2011, Duchovně přežít s..., Jak se koledovalo, Dobré srdce

Přívozník č. 01/12 - leden-12.pdf
Jaká jednota?, Události roku 2011, Betlémská adorace II., Na misiích mezi námi, Stránka pro děti

 

Ročník 2011


Přívozník č. 12/11 - prosinec-11.pdf
Očekávat neočekávané, Knižní novinky, Betlémská adorace I., Ohlédnutí za farní poutí, Stránka pro děti

Přívozník č. 11/11 - listopad-11.pdf
Všechno činím nové, Dojmy z misií, Věrní zemřelí, Exercicie na moři, Stránka pro děti

Přívozník č. 10/11 - rijen-11.pdf
K Boží oslavě, Blahoslavení rodiče, Průvodkyně temnou nocí, Učitelka modlitby, Ozvěny z Madridu, Žebrák a rýže II.

Přívozník č. 09/11 - zari-11.pdf
Možností je mnoho, Evangelizace Ostravy, Dosáhnout plnosti Krista, Patron studentů, Letní putování na Jasnou Horu, Žebrák a rýže I.

Přívozník č. 08/11 - srpen-11.pdf
Nová generace, Ostravské misie se blíží, Hledám tvou tvář, Vlažná duše, Prázdniny v Blansku

Přívozník č. 07/11 - cervenec-11.pdf
Ne první, ale úspěšní, Večery chval končí, Ostravské misie, Patronka léta, Tato Lubina je moc fajná!

Přívozník č. 06/11 - cerven-11.pdf
Důležitý kontakt, Akční květen, Účast na úklidu kostela klesá, A tak zůstává víra, naděje a láska, Duchem obnoveni

Přívozník č. 05/11 - kveten-11.pdf
Na křižovatce, Násilná modlitba, Růženec, Na film o exorcismu s exorcistou, Děkuji Ti, Kdo nás naplňuje radostí

Přívozník č. 04/11 - duben-11.pdf
Křest, Velikonoční veselice III., Každý má šanci, Leták, Ukaž mi cestu, Farní pouť, Stránka pro děti

Přívozník č. 03/11 - brezen-11.pdf
Adopce počatého, Noc kostelů, Ty jsi, Pane, mé jediné dobro, Kristoterapie aneb vnitřní uzdravení, Útržky z deníku

Přívozník č. 02/11 - unor-11.pdf
Projev milosrdenství, Hospodaření farnosti 2010, Události roku 2010, Duchovní adopce, Prosba o všední den, Děkuji..., Hlas kamenů

Přívozník č. 01/11 - leden-11.pdf
Otec, Tři králové opět na cestách, Představujeme: Magda Šlachtová, Buď světlem mým nohám!, Nový rok

 

Ročník 2010


Přívozník č. 12/10 - prosinec-10.pdf
Patřící Bohu, Znovu do školy?, Mou cestu v rukou máš, Odevzdanost překonává vše, Kúsok neba, Vánoční dopis, Kde se tragédie střetává s věčností, Komiks pro děti

Přívozník č. 11/10 - listopad-10.pdf
Věrni v modlitbě, Škola se blíží, Radost z odevzdání se, Poslední budou prvními, Misie snem aneb co jste neslyšeli!, Kniha, která mění životy

Přívozník č. 10/10 - rijen-10.pdf
Právě ro vás..., Škola právě pro vás, Otec Dominik, A tma je nepohltila, Jak chvály vcházejí do života, Stránka pro děti

Přívozník č. 09/10 - zari-10.pdf
Touha po..., Od září v televizi, Co budeme mít?, Shrnutí oprav kostela, Tábory v Mochowě, Dvě slavnosti ve farnosti, Stránka pro děti

Přívozník č. 08/10 - srpen-10.pdf
Chrám, Vyleji na vás ducha prosby o smilování, Věda překážkou není, Katolická charismatická konference 2010, Záchranář a Boží posel, Jeden pohled, Nejcennější Boží dar člověku

Přívozník č. 07/10 - cervenec-10.pdf
Pár pytlů pšenice, Noc kostelů v číslech, Tebe jsem si vyvolil, Důvěrně s Ježíšem, Dělník na Božím díle, Stránka pro děti

Přívozník č. 06/10 - cerven-10.pdf
Být vyučován, Obnoveni Duchem, Vy jim dejte jíst!, Efrém Syrský, Pochod za život i životem, Děti o milosrdném Samaritánu, Letní konference chval, Ovoce Ducha sv.

Přívozník č. 05/10 - kveten-10.pdf
Prázdné ruce, Svatost je pro každého, A jak si již přeji!, Noc kostelů, Radost až "za hrob", Co pro mne znamenají chvály III., Jak přijmout Boží dar?

Přívozník č. 04/10 - duben-10.pdf
Růst, Farnost v přímém přenosu, A Slovo se stane tělem, Hle!, Evangelium z nemocnice, Co pro mne znamenají chvály II., Vášeň pro Ježíše II., Velikonoční rébus nejen pro děti

Přívozník č. 03/10 - brezen-10.pdf
Potěšit zpovědníka, Postní almužna, Blahoslavení chudí v duchu, Poselství papeže Benedikta XVI, Pohleďte k němu, Co pro mne znamenají chvály, Víkend ve stroji času, Karnevalový rej

Přívozník č. 02/10 - unor-10.pdf
Kázání, Hospodaření farnosti, Tříkrálová sbírka, Dvakrát o milosrdenství, Malá fatra ako ju nepoznáte, Každodenní polopravdy, Proč se nemodlím?, Jak jsme koledovali

Přívozník č. 01/10 - leden-10.pdf
Evangelium, Lidové misie ve zpětném zrcátku, Narodený versus nenarodený, Vize o křesťanství a umění, Opravy kostela - a co my?, Vánoce, Vybarvovánka

 

Ročník 2009


Přívozník č. 12/09 - prosinec-09.pdf
Festina lente, Finanční stránka oprav, Divadlo dětí opět na scéně, Crash test - narazit na oží lásku, Mojžíš - vůdce, Tri bodky za exerciciami, Lidové misie

Přívozník č. 11/09 - listopad-09.pdf
Slyš, Oprava vitráží v kostele, Otázka liturgické hudby, Modlitby za misie, Pouť důvěry do Taizé, Setkání se Svatým otcem očima poutníka, Bůh v ceně tří dolarů, Potáborko

Přívozník č. 10/09 - rijen-09.pdf
Růženec, Dvojí poděkování, Nové internetové stránky, Neseni bouří, Večeřadlo, Do kostela na kole, Jak se modlit za nevěřícího manžela, Skála církve

Přívozník č. 09/09 - zari-09.pdf
Zahrádka, Přehled aktivit ve farnosti, Letnice jsou pro život, Boží slovo vyučuje modlitbě, Novinky na Večeru chval, Nevšední výlet

Přívozník č. 08/09 - srpen-09.pdf
Boží chrám, Odpustky v Roku kněží, Opravy kostela pokračují, Cesta, pravda a život, Vyznání hříšníka, Čerešne, Boží Láska, Co máme dělat?, Indiánský tábor

Přívozník č. 07/09 - cervenec-09.pdf
Bůh je má korouhev, Rok kněží, Náročná služba, Cesta k vnitřnímu pokoji, Zač prosit?, Přijali jsme Ducha, Tajenka pro děti

Přívozník č. 06/09 - cerven-09.pdf
Lidové misie, Modlitba za Ostravu, Úvaha zastánce mučedníků, Život na smetišti, Stránka pro děti

Přívozník č. 05/09 - kveten-09.pdf
Vedení Duchem, Dvě výročí, Veselice očima účastnice, Průvodce křesťanským rodičovstvím, Ten, kdo oživuje, Stránka pro děti

Přívozník č. 04/09 - duben-09.pdf
Pravidelná adorace, Velikonoční veselice, Zrno nechce zůstat samo, Příspěvky čtenářů, Stránka pro děti

Přívozník č. 03/09 - brezen-09.pdf
Pravý půst, Netradiční postní obnova, Hospodaření farnosti, Farní veselice, Hledání Hospodina, Stránka pro děti

Přívozník č. 02/09 - unor-09.pdf
Oheň, Silvestr trochu jinak, Rozhovor s Pavlem, Hra Andělé, Dětská scholička, Stránka pro děti

Přívozník č. 01/09 - leden-09.pdf
Lakmusový papírek, Paulínská pouť, Tříkrálová sbírka, Adventní obnova s Vojtěchem Kodetem, Hvězda pro děti

Ročník 2008


Přívozník č. 10/08 - prosinec-08.pdf
Probudit spícího, P. Vojtěch Kodet v Přívoze, Liturgické postoje, Pro děti Přívozníček

Přívozník č. 09/08 - listopad-08.pdf
Náročný život, Dotační horečka, Putování se scholou, Program pro děti

Přívozník č. 07/08 - zari-08.pdf
Sbohem, prázdniny!, Už rok a půl, Mše za uzdravení rodových kořenů, Farní tábory: ohlednutí, Jak jsme zpívali na setkání mládeže na Velehradě, Slyšíme Hlas mučedníků?

Přívozník č. 06/08 - cerven-08.pdf
Měsíc zasvěcený Božském srdci Páně, Moudrost, Jaká jsme církev?, Farní misie, Jak jsem bděli na letnic, Alternativní mediciína

Přívozník č. 04-05/08 - duben-kveten-08.pdf
Seslání Ducha svatého, Pavučina, Farní misie s Tomem Edwardsem: Důvod pro naději, Anselm Grün v Brně

Přívozník č. 02-03/08 - unor-brezen-08.pdf
Doba velikonoční, Láska proměnila, Modlitba 24/1, Kříž, Otevřený dopis mému budoucímu manželovi, Na co se čeká, Čtyři knihy o následování Krista

Přívozník č. 01/08 - leden-08.pdf
Prvopočátky Řádu paulínů, Události roku 2007, Milovat Boha... ale jak?, Lidé kolem nás hladoví, Divadelní představení Světlo naděje, Chraňte náš život

Ročník 2007


Přívozník č. 09/07 - prosinec-07.pdf
My o Vánocích, Uctít narozeného, Změny ve schole, Opírám se o Boha, Dnešní Betlém, V boji..., Modlitba zasahuje, Duchovní "Aktivisti", Nevěstinec vedle kostela? 

Přívozník č. 08/07 - listopad-07.pdf
Dny Bible 2007, Senioři, Pouť farnosti, Večery chval na internetu, Náboženské vědomí v ČR, Uzdravení rodových kořenů - Kenneth McAll, Modlitba za Ostravu - problém kriminality, Karel Patočka - osobnosti Přívozu

Přívozník č. 07/07 - rijen-07.pdf
Opravy fasády kostela, Jasná Hora, Bohoslužba pro fotbalisty, Výročí Matky Terezy, Poděkování hrušovských farníků o. Franciszkovi, Formičky, Pochybnosti, Ježíš - lékař duše i těla,

Přívozník č. 06/07 - zari-07.pdf
Po prázdninách, Úspěšný, Výročí posvěcení kostela, Puťák na Velehrad, Cesta, kde je všechno hezčí, Nauč nás počítat naše dny, Naše kroky řídí Bůh, Vlídná zbraň, Nebuďme nevšímaví

Přívozník č. 05/07 - kveten-07.pdf
Svatodušní vigilie, Smrt, Virtuální farní knihovna, Na návštěvě u Sester Matky Terezy v Přívoze, Jarní naděje, Letnice před dvěma tisíci lety a dnes, Krása přírody, Vášeň pro Ježíše

Přívozník č. 03-04/07 - brezen-duben-07.pdf
Benedikt XVI., Probodený, Tečka za člověkem, Bůh je blízko všem - M. Kornelia Krammy, Umět trpět i být šťastni, Růst, Život je dar

Přívozník č. 01-02/07 - leden-unor-07.pdf
Den modlitby a postu, Nebyl s námi, Sestry Matky Terezy v Přívoze, Paní Miroslava Holušová - katechetka naší farnosti, Rozhodnutí, Nechme se vést, Následuj mě, Co skrývá naše srdce?, Silvestr 2006 Matrix

 
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Kalendář
Září 2018
P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Banery
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner