Aktuálně

Mše svaté dnes
6:40 v kapli řeholního domu sester Misionářek Lásky
17:00 ve farním kostele

Slavnostní mše svatá u příležitosti 100. založení ČR
28.10.2018 9:30
Slavnostní bohoslužbu v katedrále Božského Spasitele při příležitosti 100. výročí založení České republiky slouží otec biskup František Václav Lobkowicz.

Průvod svatých
31.10.2018 17:00
Při mši svaté 31. října se děti zapojí do průvodu svatých. Starší děti si vyberou některého ze svatých nebo blahoslavených, kterého budou představovat a přestrojí se za něj. Menší děti mohou jít za anděly. Více informací a přihlášení na webu: http://pruvodsvatych.nasefara.cz.