Oznámení - archiv

OZNÁMENÍ
na 1. týden doby vánoční 24.-30. prosince 2017

Dnes jsou mše svaté v kostele v 8, 10:30, 15 vánoční pro rodiny s dětmi, 22 půlnoční.

Zájemci o betlémské světlo si mohou přijít po mši do zákristie, nebo během dne na faru.

V pondělí 25. prosince slavíme slavnost Narození Páně.

V úterý 26. prosince svátek sv. Štěpána, prvomučedníka.

Mše svaté v tyto dny (25. a 26. prosince) budou v 8, v 10:30 a v 17 hodin v kostele.

V pondělí 25. prosince je také možnost zapojit se do modlitebního řetězce 24/1 za naši farnost. Rozpis s modlitbou je vzadu na stolku. Součástí modlitby za farnost je i adorace, která proběhne v kapli na faře od 18 do 21 hodiny.

Ve středu 27. prosince svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Při mši svaté v 17 hodin v kapli bude žehnání vína.

Ve čtvrtek 28. prosince svátek sv. Mláďátek, mučedníků.

V neděli 31. prosince svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.
Při mši svaté v 10:30 bude žehnání manželům. 
Večer v 17 hodin bude sloužena mše svatá Na poděkování za rok 2017.

Srdečně děkujeme za úklid kostela, pomoc s výzdobou kostela, betlémem i stromky. Také děkujeme za vánoční přání a dary.

Na svátost manželství se připravují Helena Horvátová a Adam Horvát.

Pokud má někdo z vás čas a chuť pomoci s tříkrálovým koledováním, prosíme, hlaste se u Honzy. S dětmi vítáme také jejich rodiče.

Charita Ostrava nabízí dvě pracovní nabídky pro zdravotní sestry, bratry. Více informací na plakátcích ve vývěsce.

Přejeme Vám, i Vašim blízkým, abyste měli srdce plné pokoje a radosti z narození našeho Spasitele, Ježíše Krista.

OZNÁMENÍ
na 3. týden doby adventní 17. - 23. prosince 2017

Dnes slavíme III. neděli adventní.

Zveme na ranní mše sv. o Panně Marii, tzv. roráty v 7 hodin. Na poslední roráty tohoto roku v sobotu jsou zvány především děti, průvod s dětmi od kostela v 6:50.

Od zítřejšího dne 18. prosince bude k dispozici na faře Betlémské světlo.

V úterý 19. prosince jsou všichni srdečně zváni do klubu Atlantik na přednášku cyklu naroVinu, Jana a Ivy Zajíčkových. Téma Rodina jako sociální děloha – paralela odvážná podobnost přímo fascinující. Více na plakátku ve vývěsce.

Zveme děti ve středu 20. prosince na faru. Od 15 hodin si budou moci vyrobit svůj betlém. Žehnání betlémů pak bude v neděli.

Mše svaté v našem kostele během vánočních svátků: 24. prosince v 8:00, 10:30, 
15:00 vánoční pro rodiny s dětmi, ve 22 hodin „půlnoční“. 25. a 26. prosince mše svaté v 8, 10:30 a v 17 hodin. Bohoslužby celého ostravského děkanátu jsou ve vývěsce.

Prosím zahrňte do příprav na vánoční svátky také svátost smíření. Příležitost ke svátosti smíření v našem kostele je vždy půl hodiny přede mší. Mimořádná příležitost bude v sobotu 23. prosince také po večerní mši svaté.

Pokud by někdo z Vašich známých rád přijal svátost smíření a není v jeho silách přijít do kostela, prosím, přijďte se domluvit na faru.

V pondělí 25. prosince je možné se zapojit do modlitby 24/1 za farnost. Rozpis s modlitebním řetězcem je vzadu na stolku. Adorace a půst v tento den nebude.

Zveme všechny zájemce, kteří by se rádi zapojili do Tříkrálového koledování, aby se přihlásili na faře. Je to skvělá příležitost i pro rodiče.

Srdečně děkujeme za pomoc s přípravou betléma.

V pondělí 18. prosince proběhne v klubu PANT beseda s jedním z prezidentských kandidátů Pavlem Fischerem. Začátek v 18 hodin.

OZNÁMENÍ
na 2. týden doby adventní 10. - 16. prosince 2017

Ve středu 13. prosince si připomínáme památku sv. Lucie, panny a mučednice.

Ve čtvrtek 14. prosince památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

Příští neděle 17. prosince je III. nedělí adventní.

Dnes po mši svaté v 10:30 hod. je pro děti a jejich rodiče připraveno ve farní kapli povídání o sv. Mikulášovi.

Vyšlo nové číslo Přívozníku.

Na svátost manželství se připravují Adam Horvát a Helena Horvátová.

Zveme na ranní mše sv. o Panně Marii, tzv. roráty od pondělka do soboty v 7 hodin. Při sobotních rorátech je průvod s dětmi od kostela v 6:50.

Skupinka farnic uklízí co 14 dní kostel. Děkujeme za úklid před poutní slavností. Kdo by chtěl pomoci s úklidem, může se domluvit s Janou Barčovou (tel.: 736 772 116).

V neděli 17. prosince bude skauty rozváženo Betlémské světlo. Na faře bude k dispozici od pondělí 18. prosince.

Pořad bohoslužeb o Vánocích je následující: na Štědrý den 24.12. adventní mše sv. v 8 a 10:30 hodin; vánoční pro rodiny s dětmi v 15 hodin a půlnoční ve 22 hodin. Na první i druhý svátek vánoční mše svaté jako v neděli. Bohoslužby v celém ostravském děkanátu jsou ve vývěsce.

V pondělí 11. prosince proběhne od 16 hodiny Duchovní setkání u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí. Od 16:30 hod. je možné zúčastnit se v katedrále mariánského večeřadla, vedeného P. Koníčkem.

Jsme srdečně zváni na besedu s jedním z prezidentských kandidátů Pavlem Fischerem. Beseda bude v pondělí 18.12. v 18 hodin v klubu PANT u zastávky Elektra.

Centrum pro rodinný život v Olomouci vydalo knihu Manželství cesta ke svatosti. Knihu v ceně 200,- Kč, která předkládá kandidáty svatosti v různých stadiích kanonizačního procesu, je možné zakoupit v Centru pro rodinu v Ostravě, popř. na ostravsko-opavském biskupství u pana Dostála. Kniha může být pěkným vánočním dárkem.

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České v Odrách zve na den otevřených dveří, který proběhne 11. ledna 2018. Letáčky s přehledem aktivit školy jsou k dispozici vzadu na stolku.

OZNÁMENÍ
na 1. týden doby adventní 3.-9. prosince 2017


Dnes 3. prosince je I. neděle adventní.

Ve čtvrtek 7. prosince si připomínáme památku sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.

V pátek 8. prosince slavíme slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu – tento den je doporučeným svátkem. Je to také titul našeho kostela. V našem kostele budou slouženy mše svaté v 7 a v 17 hodin. Celebrantem mše v 17 hodin bude o. Bogdan. 
Dále v 18:30 hod. mše za uzdravení, smíření a odpuštění.

V úterý 5. prosince proběhne v kostele sv. Václava pravidelný Večer chval. Začátek v 18:30 hod.

Ve čtvrtek 7. prosince v 15 hodin zveme děti na faru k výrobě lucerniček. S lucerničkou budou moci přicházet a zapojit se do rorátních mší. Především jsou děti zvány na roráty v sobotu v 7 hodin.

Advent plný křídlení. Benefiční akce, na podporu neziskových organizací s prodejem vlastních výrobků, proběhne 7. prosince od 15 do 19 hodin.

V sobotu 9. prosince bude v kostele v Mariánských Horách ojedinělý benefiční koncert. Plakátek s informacemi je ve vývěsce.

Ve dnech 15.-17. prosince se uskuteční pro dívky ve věku 17-35 let adventní duchovní obnova s tématem Co pro mě znamená Maria? Více informací na plakátku ve vývěsce.

Rozvoz Betlémského světla proběhne v neděli 17. prosince. Více na www.betlemskesvetlo.cz.

Nástěnný kalendář s tipy na rodinné výlety nabízí Centrum pro rodinu v Ostravě. Celá částka za kalendář, tj. 200,-Kč jde na podporu rodiny, které hledají pomoc ve svých těžkých situacích. Zájemci o kalendář se mohou hlásit na faře, nebo v zákristii.

Při sbírce na chudé bylo vybráno 9.192,- Kč. Částka byla jak bylo avizováno předána sestrám Matky Terezy.

Od pondělí 4. prosince probíhají mše svaté ve farní kapli. Výjimku tvoří neděle a slavnosti.

Po celou dobu adventu budou od pondělí do soboty slouženy také ranní – rorátní mše v 7 hodin.

Na adventní neděle při katechezích na mši v 10:30 je pro děti připraven program Adventní vlak.

Příští neděli po dopolední mši svaté jsou děti s rodiči zváni na povídání o sv. Mikuláši.

Děkuji za úklid kostela.

Po ranní mši svaté se sejdou členové Živého růžence.

OZNÁMENÍ
na 34. týden liturgického mezidobí 26. listopadu – 2. prosince 2017

Dnes 26. listopadu slavíme slavnost Ježíše Krista Krále.

Ve čtvrtek 30. listopadu svátek sv. Ondřeje, apoštola.

Příští neděle 3. prosince je 1. adventní nedělí. Před každou mší svatou se budou žehnat adventní věnce.

V pondělí 27. listopadu využíváme modlitební řetězec 24/1 k duchovní podpoře naší farnosti. Rozpis s modlitbou je vzadu na stolku. Adorace v našem kostele proběhne od 18 do 21 hodiny.

V úterý 28. listopadu od 17 hodin proběhne další přednáška cyklu naroVinu. S tématem „Zvládnou naše děti manželství a rodinu?“, bude seznamovat MUDr. Maria Fridrichová. Více na plakátku ve vývěsce.

Ve středu 29. listopadu začne novéna před slavností Neposkvrněné Panny Marie.

Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Modlitba Večeřadla v sobotu v 15:15.

V pátek 8. prosince slavíme slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu – tento den je doporučeným svátkem. Je to také titul našeho kostela. Mše svaté budou v 7 a 17 hodin. Celebrantem mše v 17 hod. bude o. Bogdan.

V neděli 10. prosince po mši v 10:30 hod. bude v kapli program ke sv. Mikuláši pro děti a jejich rodiče.

Sbírka minulé neděle určená na biblický apoštolát činila 4.734,-Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

Počínaje adventem budou mše svaté ve všední dny slouženy v kapli na faře. Zveme na rorátní mše svaté v 7 hodin.

U vchodu je označená pokladnička na chudé. Dnešním dnem tato sbírka končí.

OZNÁMENÍ
na 33. týden liturgického mezidobí 19.-25. listopadu 2017

V úterý 21. listopadu si připomínáme památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

Ve středu 22. listopadu památku sv. Cecílie, panny a mučednice.

V pátek 24. listopadu památku sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků.

Příští neděli 26. listopadu slavíme slavnost Ježíše Krista Krále.

V pátek 24. listopadu pořádá od 19 hodiny ostravsko-opavská charita ples s benefičním charakterem. Více informací na plakátku ve vývěsce.

Papež František nás vyzývá k pomoci chudým. Pro tento úmysl bude do neděle 26. listopadu u vchodu do kostela označená pokladnička. Celkový obnos bude předán sestrám Misionářkám Lásky. Je také možné zapojit se do programu komunity Sant' Egidio v sobotu 25. listopadu. Po společné modlitbě v kostele v 16 hodin následuje občerstvení pro chudé. Na 16:30 můžete přinést např. ponožky nebo rukavice. Bližší informace jsou v Přívozníku.

V pondělí 27. listopadu modlitbou 24/1 myslíme na potřeby naší farnosti. K modlitbě je možné připojit půst. Rozpis s modlitbou je vzadu na stolku.

Otec biskup František Václav se na nás obrací s prosbou o podporu petice na obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Petiční archy je možné podepisovat vzadu na stolku.

Příští neděli zazní při ranní mši svaté latinské ordinárium.

Dnešní sbírka je určena na biblický apoštolát. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

OZNÁMENÍ
na 32. týden liturgického mezidobí 12.-18. listopadu 2017

V pondělí 13. listopadu si připomínáme památku sv. Anežky České, panny.

V pátek 17. listopadu památku sv. Alžběty Uherské, řeholnice.

V pondělí 13. listopadu proběhne od 16 hodin Duchovní setkání u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí, následně mariánské večeřadlo v katedrále.

Papež František vyhlásil na neděli 19. listopadu Světový den chudých a vyzývá nás k zapojení se. Jednou z možností je účast ve sbírce na chudé. Od dnešního dne do 26. listopadu bude u vchodu do kostela označená pokladnička na tento úmysl. Sesbírané finanční dary budou předány sestrám Misionářkám Lásky. Další možností je zapojení se do programu komunity Sant' Egidio v sobotu 25. listopadu. Informace jsou v Přívozníku.

Děkuji za úklid kostela.

OZNÁMENÍ
na 31. týden liturgického mezidobí 5.-11. listopadu 2017

Ve čtvrtek 9. listopadu slavíme svátek Posvěcení Lateránské baziliky.

V pátek 10. listopadu památka sv. Lva Velikého, papeže.

V sobotu 11. listopadu památka sv. Martina, biskupa.

V pátek 10. listopadu bude v našem kostele sloužena mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění. Začíná adorací v 18:30 hod.

V pondělí 13. listopadu proběhne od 16 hodin Duchovní setkání u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí. Následně bude možné zúčastnit se v 16:30 hod. mariánského večeřadla v Ostravské katedrále, které povede o. Szewczyk.

Papež František vyhlásil Světový den chudých, jeho premiéra připadne na neděli 19. listopadu. Svatý otec k tomuto dni vydal poselství s názvem „Nemilujme slovy, ale skutky“ a vyzývá nás k zapojení se. Jednou z možností je účast na sbírce na chudé. K tomuto účelu bude od 12. do 26. listopadu určena označená pokladnička u vchodu do kostela. Sesbíráné finanční dary budou předány sestrám Misionářkám Lásky.

Dnes se po ranní mši svaté sejdou členové Živého růžence. Pokud by měl někdo zájem přidat se k tomuto společenství, ať zůstane po mši v kostele.

Vyšlo nové číslo Přívozníku.

OZNÁMENÍ
na 30. týden liturgického mezidobí 29. října – 4. listopadu 2017

Ve středu 1. listopadu slavíme slavnost Všech svatých. Tento den je doporučeným svátkem. Mše svaté budou v 7 a 17 hodin.

Ve čtvrtek 2. listopadu vzpomínka na Všechny věrné zemřelé. Mše svaté budou v 7 a 17 hodin.

V tento den bude v 16:30 modlitba růžence za zemřelé. Je možné nahlásit jména zemřelých ze své rodiny nebo blízkých. Za všechny se pak budeme společně modlit.

V sobotu 4. listopadu památka sv. Karla Boromejského, biskupa.

V pondělí 30. října pamatujeme svými modlitbami a postem na potřeby naší farnosti. Rozpis s modlitbou 24/1 je vzadu na stolku. Večerní adorace v tento den nebude.

V úterý 31. října proběhne v klubu Atlantik od 17 hodin přednáška cyklu naroVinu, pořádaný naší farností. Více informací na plakátku ve vývěsce.

Ve stejný den bude v našem kostele od 18 do 22 hodin adorace. Plakátek je ve vývěsce.

Pátek 3. listopadu je prvním pátkem v měsíci.

V sobotu 4. listopadu se v našem kostele modlíme od 15:15 hod. modlitbu Večeřadla.

V neděli 5. listopadu se po ranní mši svaté sejdou členové Živého růžence.

Ve dnech od 2. do 8. listopadu je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Při splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) a návštěvou hřbitova, kde se pomodlíme za zemřelé. Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky už od 25. října, pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitov v obvyklé době tj. od 2. do 8. listopadu.
Odpoledne 1. listopadu a 2. listopadu po celý den je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci také při návštěvě kostela. Podmínkou je pomodlit se v kostele modlitbu Páně, vyznání víry a splnit tři obvyklé podmínky.

Sbírka z minulé neděle určena na Misie činila 17.400,-Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

Děkujeme za úklid kostela.

OZNÁMENÍ
na 29. týden liturgického mezidobí 22. - 28. října 2017

Dnes je misijní neděle, den modliteb za misie. Dnešní sbírka je určena na misie.

V sobotu 28. října je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.
V tento den se uskuteční diecézní pouť do Trzebnice u příležitosti 750. výročí kanonizace sv. Hedviky. Více informaci ve vývěsce.

Příští neděli zazní při ranní mši svaté latinské ordinárium.

V měsíci říjnu zveme k modlitbě růžence s knězem během týdne od úterka do soboty od 16:40 (mimo středu). Ve středu je růženec s dětmi od 16:20.

V pondělí 30. října je den modlitby a postu za farnost. Rozpis na modlitbu je vzadu na stolku. Děkujeme, za vaše modlitby a oběti.

V úterý 31. října zveme v rámci cyklu naroVinu na přednášku Překážky trvalého vztahu. Plakátek ve vývěsce.

V týdnu od 2. do 8. listopadu lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Pokud navštívíme hřbitov, kde se pomodlíme za zemřelé a splníme tři obvyklé podmínky (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce). Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky už od 25. října, pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době tj. od 2. do 8. listopadu.
V den vzpomínky na všechny zemřelé i odpoledne předcházejícího dne je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci také při návštěvě kostela. Podmínkou je pomodlit se v kostele modlitbu Páně, vyznání víry a splnit tři obvyklé podmínky.

Skupinka farnic uklízí co 14 dní kostel. Tento týden se bude uklízet v pátek dopoledne. Nabídku pomoci můžete adresovat Janě Barčové (tel.: 736 772 116), se kterou se můžete domluvit třeba pro příště i na jiném termínu úklidu, podle vašich možností.

Ze soboty na neděli dochází ke změně času.

OZNÁMENÍ
na 28. týden liturgického mezidobí 15. - 21. října 2017

V pondělí 16. října je slavnost sv. Hedviky, řeholnice, patronky naší ostravsko - opavské diecéze a hlavní patronky Slezska.

V úterý 17. října je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.
Ve středu 18. října je svátek sv. Lukáše, evangelisty.

Příští víkend proběhne setkání Školy křesťanského života a evangelizace. Srdečně všechny zveme.

Ve stejném termínu 20. – 22. října oslavuje farnost Ostrava - Zábřeh 10. výročí posvěcení kostela sv. Ducha. Program oslav je na plakátku ve vývěsce.

Příští neděle je misijní. Den modliteb za misie, při mších bude sbírka na misie.

Rozbité okno kostela bylo opraveno. Děkuji za pomoc při následném úklidu kostela.

Utvořila se skupinka farnic, které budou co 14 dní uklízet kostel. Pokud se bude chtít někdo připojit, může se přihlásit u Jany Barčové (tel.: 736 772 116).

V měsíci říjnu zveme k modlitbě růžence s knězem. Během týdne od úterka do soboty od 16:40, ve středu s dětmi od 16:20.

OZNÁMENÍ
na 27. týden liturgického mezidobí 8.-14. října 2017

V pondělí 9. října v 16 hodin bude Duchovní setkání u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí. V 16:30 hod. mariánské večeřadlo v Ostravské katedrále, vedené o. Šustáčkem.
Ve stejný den proběhne v Domově Přístav v Kunčičkách Ekumenické setkání v rámci Dnů proti chudobě. Setkání začíná od 8 hodiny ranní.

V pátek 13. října bude v našem kostele sloužena mše za uzdravení, smíření a odpuštění. Začátek v 18:30 hod.

Biskupství ostravsko-opavské organizuje u příležitosti 750. výročí kanonizace sv. Hedviky pouť do Trzebnice ke hrobu sv. Hedviky. Více informaci zde.

Ministranti jsou zváni 14. října na pouť do Fulneku. Program poutě zde.

Na nástěnce v předsíni je několik nabídek volných pracovních míst Charity Ostravy.

OZNÁMENÍ
na 26. týden liturgického mezidobí 1.-7. října 2017

V pondělí 2. října si připomínáme památku svatých andělů strážných.

Ve středu 4. října památka sv. Františka z Assisi.

Pátek 6. října je prvním pátkem v měsíci.

V sobotu 7. října památka Panny Marie Růžencové. V tento den se v našem kostele modlíme od 15:15 hod modlitbu Večeřadla. Všechny srdečně zvu.

V pondělí 9. října srdečně zve Charita Ostrava ve spolupráci s Armádou Spásy na Ekumenické setkání v rámci Dnů proti chudobě, které proběhne v Domově Přístav v Kunčičkách, od 8 hodiny ranní.

Ve dnech 20.-22. října budou probíhat oslavy desátého výročí posvěcení kostela Svatého Ducha v Ostravě – Zábřehu. Program zahájí páteční mše na poděkování celebrovaná otcem biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem. Více na plakátku ve vývěsce.

Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. připravuje na sobotu 14. října Seminář o plánování rodičovství. Více na stránkách www.prorodiny.cz

Měsíc říjen je „měsícem růžence“. Zveme ke společné modlitbě růžence. V úterý, čtvrtek, pátek a sobotu v 16:40, následuje mše svatá. Ve středu je růženec s dětmi od cca 16:20.

Dnes po ranní mši svaté se sejdou členové Živého růžence.

OZNÁMENÍ
na 25. týden liturgického mezidobí 24. - 30. září 2017

Ve středu 27. září památka sv. Vincence z Paula, kněze.

Ve čtvrtek 28. září slavíme slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa. Tento den je doporučeným svátkem. Mše svaté v našem kostele budou slouženy v 8 a v 17 hodin. 
V tento den proběhne na náměstí tradiční svatováclavský jarmark. Ve 14 hodin bude náměstím procházet Václav se svojí družinou. Zavítají na modlitbu do našeho kostela, vedenou o. Martinem Davidem, který udělí všem přítomným požehnání.

V pátek 29. září svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

V sobotu 30. září památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

V pondělí 25. září pamatujeme modlitbou 24/1 na naši farnost. K tomuto účelu je možné připojit půst. Rozpis s modlitbou je vzadu na stolku. Děkuji za Vaše zapojení.

V úterý 26. září proběhne přednáška Domácí násilí cyklu naroVinu. Více na plakátku ve vývěsce.

Sbírka z minulé neděle určena na církevní školství činila 6.020,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Pouť do Českomoravské Fatimy byla z důvodu malého zájmu zrušena.

V měsíci říjnu zveme k růžencovým pobožnostem.

Na svátost manželství se připravují Vanessa DeRhen a Lukáš Vojáček.

OZNÁMENÍ
na 24. týden liturgického mezidobí 17.-23. září 2017

Ve středu 20. září si připomínáme památku sv. Ondřeje Kim Tae-goňa, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků.

Ve čtvrtek 21. září svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

V sobotu 23. září památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

V pondělí 25. září myslíme modlitbou 24/1 na naši farnost. K tomuto účelu slouží dvacetičtyřhodinový rozpis vzadu na stolku. Podle svých možností si můžete zvolit modlitební půlhodinku, kterou věnujete na úmysl naší farnosti. Modlit se můžete i doma.

V úterý 26. září proběhne od 16 hodin v klubu Atlantik první přednáška letošního školního roku pořadu naroVinu, který pořádá naše farnost. Tématem Domácí násilí provede PhDr. Lucie Paprsteinová z ostravského Bílého kruhu bezpečí. Plakátek k akci je ve vývěsce.

Ve čtvrtek 21. září pořádá ostravsko – opavské biskupství ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči 3. pouťseniorů do Konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Program zahájí v 9:30 hod. mše svatá. Hlásit se můžete u paní Ludmily Kaňokové na tel. čísle 734 876 497.

Charita Ostrava nabízí pracovní místo na pozici Sociální pracovník (pracovnice) pro Poradnu Charity Ostrava. Bližší informace s kontakty ve vývěsce.

Dnešní sbírka je určena na církevní školy. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

Příští neděli zazní při ranní mši svaté latinské ordinárium.

OZNÁMENÍ
na 23. týden liturgického mezidobí 10.-16. září 2017

Ve středu 13. září si připomínáme památku sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.

Ve čtvrtek 14. září svátek Povýšení svatého kříže.

V pátek 15. září památka Panny Marie Bolestné.

V sobotu 16. září památka sv. Ludmily, mučednice.

Ve stejný den proběhne 22. pouť národů na Mariahilf ve Zlatých Horách. Program pouti najdete na plakátku ve vývěsce.

V pondělí 11. září je možné zúčastnit se od 16 hodin Duchovního setkání u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí. Po něm bude následovat modlitba Večeřadla, kterou od 16:30 povede v katedrále Božského Spasitele otec Polášek.

Setkání kandidátů na ministranty – dětí bude v sobotu 16. září ve 13:20 v kostele.

V sobotu 16. září bude na Svatém Kopečku Romská pouť.

Ve čtvrtek 21. září proběhne benefiční koncert Charity Ostrava Sešli se, aby pomohli… Více informací na plakátu ve vývěsce.

Každé poslední úterý v měsíci budou naší farností za podpory ostravsko-opavského biskupství organizovány přednášky na téma Život, jeho křehkost a ohrožení. Zářijová přednáška proběhne 26. září v klubu Atlantik od 16 hodin. Bližší informace na plakátku ve vývěsce.

Všechny srdečně zvu na podzimní víkend Školy křesťanského života a evangelizace, který v naší farnosti proběhne 20.-22. října. Přihlašování je možné emailem, telefonicky, nebo přímo na faře.

Sbírka příští neděle 17. září je určena na církevní školy.

Do příští neděle 17. září se můžete přihlásit na farní poutní zájezd do Koclířova. Informace jsou na plakátku ve vývěsce. Pokud se nenasbírá dostatek zájemců, bude zájezd zrušen.

Vyšlo zářijové číslo Přívozníku.

OZNÁMENÍ
na 22. týden liturgického mezidobí 3.-9. září 2017

V úterý 5. září proběhne u sester Misionářek Lásky na Palackého oslava svátku sv. Matky Terezy. Všichni jsou srdečně zváni na mši svatou i následné divadlo dětí o fatimském zjevení. Mše svatá začíná v 15 hodin. Hlavním celebrantem bude pomocný biskup Martin David.

Od středy 6. září začíná na faře náboženství pro děti. Přihlásit děti můžete pomocí přihlášky, která je vzadu na stolku. Vyplněnou ji, prosím, přineste do zákristie, nebo na faru. Po každém náboženství následuje mše svatá pro děti. První setkání dětí je v 16 hodin.

V pátek 8. září slavíme svátek Narození Panny Marie.

V pátek 8. září bude v našem kostele od 18:30 hod. sloužena mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění.

V sobotu 9. září v 10 hodin bude o. biskup František na Masarykově náměstí sloužit děkovnou bohoslužbu u příležitosti 750. výročí města Ostravy. Plakátek je ve vývěsce. Jste všichni srdečně zváni.

V pondělí 11. září proběhne od 16 hodin Duchovní setkání u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí. Zájemci se mohou zúčastnit následné modlitby Večeřadla, kterou od 16:30 povede otec Polášek v katedrále Božského Spasitele.

Na čtvrtek 21. září připravuje Charita Ostrava benefiční koncert, Sešli se, aby pomohli…na podporu Charitního domu sv. Zdislavy. Vstupenky je možné koupit v Ostravském informačním servise. Plakátek s bližšími informacemi je k dispozici ve vývěsce.Organizátoři Celostátního setkání mládeže v Olomouci co nejsrdečněji děkují všem, kteří toto setkání podpořili svou modlitbou, obětí či jakýmkoli jiným způsobem. Věříme, že hojnost plodů tohoto setkání bude vidět i v našich farnostech. Jménem Sekce pro mládež ČBK P. Jan Balík.

S novým školním rokem v naší farnosti opět fungují všechna společenství.

Dnes se po ranní mši svaté sejdou členové Živého růžence.

OZNÁMENÍ
na 21. týden liturgického mezidobí 27. srpna – 2. září 2017

V pondělí 28. srpna si připomínáme památku sv. Augustina, biskupa a učitele církve. V tento den se modlíme modlitební řetězec 24/1 za naši farnost. Rozpis s modlitbou je vzadu na stolku. Děkuji za vaše zapojení.

V úterý 29. srpna památka Umučení svatého Jana Křtitele.

Pátek 1. září je prvním pátkem v měsíci.

V sobotu 2. září se budeme v našem kostele od 15:15 hod. modlit Večeřadlo. Srdečně zvu ke společné modlitbě růžence.

První setkáni kandidátů na ministranty v sobotu 2. září ve 13:20 hod. v kostele.

Příští neděli 3. září se po ranní mši svaté sejdou členové Živého růžence.

Pozvání O. Biskupa Františka Václava: Milovaní bratři a sestry,
přijměte mé pozvání na sobotu 9. září, kdy se v 10.00 hod. na Masarykově náměstí v centru Ostravy uskuteční děkovná bohoslužba u příležitosti 750. výročí města Ostravy. Mše svatá byla připravena z iniciativy Města Ostravy a je na nás věřících, abychom se slavením eucharistie připojili k díkůvzdání za dosavadní historii města a zároveň si vyprosili pro sebe a hlavně pro všechny, kdo nesou zodpovědnost za toto město, Boží pomoc a ochranu. Součástí bohoslužby bude žehnání praporů jednotlivých obvodů, hasičů, skautů a dalších složek podílejících se na životě města. Ke slavnosti jsou zváni biskupové sousedních diecézí a partnerských měst Ostravy, naši ekumeničtí bratři a sestry, ale také široká veřejnost. Věřím, že svou hojnou účastí a přítomností společně projevíme to, k čemu vyzýval apoštol Pavel: "Ať se konají prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem" (srov. 1 Tim 2,1–2). Oslava 750. výročí města je k tomu vhodnou příležitostí. Srdečně zve a žehná František Václav váš biskup.

OZNÁMENÍ
na 20. týden liturgického mezidobí 20.-26. srpna 2017

V pondělí 21. srpna si připomínáme památku sv. Pia X., papeže.

V úterý 22. srpna památku Panny Marie Královny.

Ve čtvrtek 24. srpna svátek sv. Bartoloměje, apoštola.

V pátek 25. srpna si v naší diecézi připomínáme památku bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka.

V pondělí 28. srpna jako každé poslední pondělí v měsíci, věnujeme své modlitby a půst na úmysl naší farnosti. Rozpis s modlitebním dvacetičtyřhodinovým řetězcem najdete vzadu na stolku.

Rodiče, kteří uvažují o přihlášení dětí do náboženství, prosíme, aby si vzadu na stolku vzali přihlášku a vyplněnou ji do konce srpna přinesli na faru, nebo do zakristie. Náboženství bude probíhat na faře každou středu odpoledne. První náboženství v tomto školním roce proběhne ve středu 6. září od 16 hodin.

Z důvodu velkého zájmu poutníků nabízí Cestovní kancelář Palomino další termín poutního zájezdu do Fatimy s bohatým programem a účastí na Národní Pouti ve Fatimě. Zve k návštěvě významných sakrálních i historických památek Portugalska. Plakátek s bližšími informacemi je k dispozici ve vývěsce.

Na první sobotu 7. října připravujeme poutní zájezd do Českomoravské Fatimy – Koclířova. Zúčastníme se oslav jubilea Fatimy a mše svaté v 10:30. Předpokládaná cena je 450,- Kč včetně oběda. Přihlásit se můžete v sakristii nebo na faře.

Vzadu na stolku jsou k dispozici modlitby, které je vhodné se modlit v rámci oslav jubilea Fatimy.

Příští neděli zazní při ranní mši svaté latinské ordinárium.

OZNÁMENÍ
na 19. týden liturgického mezidobí 13.-19. srpna 2017

V pondělí 14. srpna si připomínáme památku sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka.

V úterý 15. srpna slavíme slavnost Nanebevzetí Panny Marie – tento den je doporučeným svátkem. Spolu s ním slavíme výročí posvěcení našeho kostela. Mše svaté v našem kostele budou slouženy v 7 a v 17 hodin. Celebrantem mše svaté v 17 hodin bude novokněz Pavel Obr.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do úklidu kostela.

V pondělí 14. srpna v 16 hodin bude Duchovní setkání u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí. Od 16:30 hod. bude možné zúčastnit se mariánského večeřadla v ostravské katedrále.

Vzadu na stolku jsou přihlášky do náboženství. Prosíme rodiče, kteří chtějí posílat své děti do náboženství, aby vyplněné přihlášky do konce srpna přinesli na faru, nebo do sakristie. Náboženství bude probíhat na faře každou středu odpoledne. 

V neděli 3. září si mohou děti přinést na mši v 10:30 hod. své aktovky, které budou požehnány. 

Ve čtvrtek 21. září v divadle Antonína Dvořáka od 19 hodiny proběhne benefiční koncert Charity Ostrava Sešli se, aby pomohli… na podporu Charitního domu sv. Zdislavy – azylového domu pro matky s dětmi. Vstupenky je možné koupit v Ostravském informačním servise.

Ve dnech od 8. do 16 září se koná Národní Pouť do Fatimy v Portugalsku. Více – ve vývěsce. 
Na první sobotu 7. října se připravuje poutní zájezd do Českomoravské Fatimy – Koclířova. Poutníci se zúčastní oslav jubilea Fatimy a mší svaté v 10:30. Předpokládaná cena činí 450,- Kč včetně oběda. Zápisy v sakristii nebo na faře.

OZNÁMENÍ 
na 18. týden liturgického mezidobí 5.-12. srpna 2017

Dnes 6. srpna slavíme svátek Proměnění Páně.
V úterý 8. srpna památka sv. Dominika, kněze.
Ve středu 9. srpna svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.
Ve čtvrtek 10. srpna svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.
V pátek 11. srpna památka sv. Kláry, panny. 
Tento den v našem kostele v 18.30 hodin bude sloužená mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění.

Srdečně děkujeme o. Bogdanowi za jeho obětavou službu v přívozské farnosti. Pro jeho působení v Plzni vyprošujeme Boží požehnání a dary Ducha Svatého. 
Děkujeme všem, kteří se zapojili do organizace nedělního setkání s o. Bogdanem. (Odneste si prosím své plechy, nádoby, talíře, atd.)

Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie v úterý 15. srpna je výročí posvěcení našeho kostela. Je to doporučený svátek. Mše svaté budou v 7 a 17 hodin. Večerní mši svatou bude sloužit novokněz P. Pavel Obr, který na závěr udělí novokněžské požehnání. 
Před slavností zapojte se prosím do úklidu kostela v sobotu 12. srpna od 9 hod.

Děkujeme účastníkům 7. pěší pouti na Jasnou Horu, a také všem, kteří poutníky doprovázeli svými modlitbami.

Charita Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozice. Bližší informace s kontakty na plakátku ve vývěsce.

V sobotu 12. srpna je v Hrabyni pouť u příležitosti 130 let od svěcení kostela. Více na plakátku ve vývěsce.

Tento měsíc nevyšlo nové číslo Přívozníku.

Po ranní mši svaté se sejdou členové Živého růžence.

OZNÁMENÍ
na 17. týden liturgického mezidobí 30. července – 5. srpna 2017

V pondělí 31. července památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.

V úterý 1. srpna památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve.

Na první pátek 4. srpna připadá památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze.

V sobotu 5. srpna památka Posvěcení římské baziliky. Ve stejný den zvu všechny do kostela k modlitbě Večeřadla. Začínáme v 15:15 hod.

V pondělí 31. července se modlíme dvacetičtyřhodinový řetězec 24/1 za farnost. Rozpis s modlitbou je vzadu na stolku.

Příští neděli 6. srpna se po ranní mši svaté sejdou členové Živého růžence.

Od 01. srpna 2017 farářem farnosti Ostrava-Přívoz se stává o. Franciszek Gajewski. Farním vikářem zůstává o. Tadeusz Słoniak.

OZNÁMENÍ
na 16. týden liturgického mezidobí 23.-29. července 2017

V úterý 25. července slavíme svátek sv. Jakuba, apoštola.

Ve středu 26. července památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.

Ve čtvrtek 27. července památka sv. Gorazda a druhů.

V sobotu 29. července památka sv. Marty.

V pondělí 24. července po ranní mši svaté vyjdou poutníci VII. pěší poutě do Čenstochové. Pouť zakončí v sobotu 29. července společnou mší svatou na Jasné Hoře. Pamatujme na poutníky ve svých modlitbách.

Pondělí 31. července se společně modlíme za potřeby naší farnosti. K modlitbě můžeme na tento úmysl přidat také půst. Půlhodinový rozpis s modlitbou 24/1 je vzadu na stolku. Děkuji za vaše zapojení.

Charita Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na tři pracovní pozice. Terénní sociální pracovník pro Charitní dům sv. Benedikta Labre; vedoucího pracovníka sociální péče pro Charitní dům sv. Alžběty, a všeobecná zdravotní sestra pro Hospic sv. Lukáše. Více informací na plakátku ve vývěsce.

Příští neděli 30. července proběhne setkání-rozloučení s otcem Bogdanem nazvané Bodži fest. Zahájen bude mší svatou v 10:30 po které bude v sále na náměstí OTU pokračovat bohatým programem. Všichni jsou srdečně zváni. Podmínkou  účasti je přihlášení přes stránky www.bodzifest.cz nebo osobně na faře u pastoračních asistentů. Finanční příspěvky v hotovosti na faře nebo bankovním převodem budou sloužit k pokrytí nákladů spojených s Bodži festem (nákup potravin na občerstvení a nájem sálu) Peníze vybrané navíc budou předány o. Bogdanovi jako dárek od farníků.

OZNÁMENÍ
na 15. týden liturgického mezidobí 16.-22. července 2017

Dnes slavíme v naší diecézi slavnost Výročí posvěcení katedrály.

V sobotu 22. července slavíme svátek sv. Marie Magdalény. Ve stejný den proběhne v kapli sv. Anny v Ostravě – Muglinově poutní mše svatá. Všichni jsou srdečně zváni.

VII. pěší pouť z Přívozu do Čenstochové proběhne 24. – 29. července. Pamatujme na poutníky ve svých modlitbách.

30. července proběhne setkání s o. Bogdanem nazvané BODŽI FEST. Všichni jsou srdečně zváni na mši svatou v 10:30, která zahájí pestrý program Bodži festu. Prosíme o Vaše přihlášení, které organizátorům velmi pomůže. Hlásit se můžete osobně na faře, nebo přes stránky www.bodzifest.cz


31. července je poslední pondělí v měsíci – den modlitby a postu za farnost, prosíme pamatujme na tento úmysl. V zadu na stolku si můžete vybrat a zapsat půlhodinu, kterou se budete modlit za farnost. Modlit se můžete na místě, kde zrovna jste a způsobem jaký si sami zvolíte.

Od 15. do 20. srpna bude v Olomouci Celostátní setkání mládeže. To probíhá v duchu světových dní mládeže a koná se v České republice přibližně jednou za 5 let. Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít několik dní ve společenství svých vrstevníků. Organizátoři slibují velmi pestrý a bohatý program.

OZNÁMENÍ
na 14. týden liturgického mezidobí 9.-15. července 2017

V úterý 11. července slavíme svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.

V pátek 14. července svátek bl. Hroznaty, mučedníka.

V sobotu 15. července památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele cíkrve.

V neděli 16. července slavnost Výročí posvěcení Katedrály.

Od 24. do 29. července proběhne VII. pěší pouť z Přívozu do Čenstochové. Informace o pouti s kontakty na organizátory najdete na plakátku ve vývěsce.

30. července proběhne setkání s o. Bogdanem nazvané BODŽI FEST. Všichni jste srdečně zváni k účasti na bohatém programu. Program zahájí mše svatá v 10:30 hod. Prosíme o Vaše přihlášení osobně na faře, nebo přes stránky www.bodzifest.cz

Na základě prosby národního ředitele Apoštolátu modlitby v ČR, P. Pavla Ambrose a s doporučením otce biskupa Františka Václava jsme vybídnuti k vytvoření „Celosvětové sítě modlitby s papežem“. V červenci se modlíme za solidaritu s rodinami jihoamerické Venezuely a s jejich zemřelými, kteří byli zavražděni během pouličních manifestací. Modleme se za ukončení násilí a hledání pokojného a demokratického řešení současné krize.

OZNÁMENÍ
na 13. týden liturgického mezidobí 2.-8. července 2017

V pondělí 3. července slavíme svátek sv. Tomáše, apoštola.

V úterý 4. července památka sv. Prokopa, opata.

Ve středu 5. července slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy – tento den je doporučeným svátkem.

Pátek 7. července je prvním pátkem v měsíci.

Dny lidí dobré vůle proběhnou na Velehradě 4. a 5. července.
 
Dalšího ročníku Katolické charismatické konference je možné se zúčastnit v Brně 5.-9. Plakátek s programem je na webu http://konference.cho.cz/.

V pondělí 10. července v 16 hodin proběhne na Masarykově náměstí Duchovní setkání u Mariánského sloupu. Od 16:30 mají všichni možnost zúčastnit se v katedrále modlitby večeřadla vedené o. Šustáčkem.

Zveme všechny zájemce k účasti na VII. pěší pouti z Přívozu do Čenstochové od 24. do 29. července. Více informací s kontakty na organizátory najdete zde.

Na svátost manželství se připravují Martin Veselý a Monika Mryka

OZNÁMENÍ
na 12. týden liturgického mezidobí 25. června – 1. července 2017

Ve středu 28. června si připomínáme památku sv. Ireneje, biskupa a mučedníka.

Ve čtvrtek 29. června slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze – doporučený svátek.

V pondělí 26. června je den modlitby a postu za farnost. Každý si může zvolit způsob, jakým chce podpořit naši farnost. Rozpis s modlitbou je k dispozici vzadu na stolku.

V pátek 30. června bude v katedrále Božského Spasitele sloužena od 18 hodiny mše svatá za horníky a hutníky. Po mši následuje krátké povídání s prohlídkou Katedrály.

Diecézní setkání dětí na Prašivé na závěr školního roku je v sobotu 1. července. Bližší informace jsou na internetu: prasivadeti.cz
 
V sobotu 24. června byl Pavel Obr  vysvěcen na kněze. Primiční mši svatou bude sloužit 1. července v 10 hodin v Pustkovci.

Od 4. do 5. července je možné se zúčastnit Dnů lidí dobré vůle na Velehradě. 
 
Ve dnech 5.-9. července proběhne v Brně na výstavišti Katolická charismatická konference. Plakátek s programem je ve vývěsce.

Na svátost manželství se připravují Martin Veselý a Monika Mryka.

Zakoupením bezové limonády můžete přispět na aktivity pro děti. Bližší informace na webu.

OZNÁMENÍ
na 11. týden liturgického mezidobí 18.-24. června 2017

Ve středu 21. června si připomínáme památku sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.

V pátek 23. června slavíme slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova.

V sobotu 24. června slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Ve stejný den přijme v katedrále Božského Spasitele, Pavel Obr, bývalý pastorační asistent naší farnosti, kněžské svěcení. Pozvánka s bližšími informace je ve vývěsce.

Ve středu 21. června se uskuteční v tomto školním roce poslední přednáška cyklu naroVinu. Přednáška s tématem Pornografie začne v kavárně divadelního klubu Stará aréna na Masarykově náměstí v 17 hodin.

V pondělí 26. června můžeme své modlitby věnovat na potřeby naší farnosti. Rozpis modlitebního řetězce 24/1 je vzadu na stolku. Každý se může zapojit půlhodinovou modlitbou.
Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz.

V rámci projektu NÁŠ LES děti vyrobily limonádu z černého bezu. Můžete si ji koupit za dobrovolný finanční dar. Ten podpoří další pracovní zapojení dětí při stavbě chatky – klubovny. Děti budou limonádu nabízet po mši svaté v 10:30. Bližší informace na webu.

OZNÁMENÍ
na 10. týden liturgického mezidobí 11.-17. června 2017

V pondělí 12. června si připomínáme památku bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny, a druhů, mučedníků.

V úterý 13. června památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.

Ve čtvrtek 15. června slavíme slavnost Těla a Krve Páně.
Doporučený zasvěcený svátek. Mše svaté v našem kostele budou v 7 a v 17 hodin. 
V katedrále o. biskup František bude sloužit mši svatou v 18 hodin. Po mši svaté vyjde eucharistický průvod do kostela sv. Václava.

Děkuji o. Tadeuszovi, Magdě, Honzovi a všem dobrovolníkům i účinkujícím za přípravu a realizaci Noci kostelů.

Sbírka minulé neděle určená na charitu činila 6288,-Kč. Pán Bůh zaplať.

4.-5. července proběhnou Dny lidí dobré vůle na Velehradě. Plakátek s bližšími informacemi na nástěnce u vchodu.

V neděli 18. června při mši svaté v 10:30 přijmou dětí první svaté přijímání.

V sobotu 24. června bude v katedrále Božského Spasitele uděleno kněžské svěcení Pavlu Obrovi. Pozvánka s bližšími informace je k dispozici ve vývěsce. Provázejme Pavla svými modlitbami.

OZNÁMENÍ
na 9. týden liturgického mezidobí 4.-10. června 2017


Dnes končí doba velikonoční a zítra začíná liturgické mezidobí.

V pondělí 5. června si připomínáme památku sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.

Ve čtvrtek 8. června svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

V neděli 11. června je slavnost Nejsvětější Trojice.

V měsíci červnu začínají mše svaté litanií k Nejsvětějšímu srdci Páně.

Ve dnech 8. a 10.-11. června se koná festival Slezská lilie.

Noc kostelů je v pátek 9. června. 

V pátek 9. června bude v našem kostele mše za uzdravení, smíření a odpuštění. Spolu s večerem chval začne v 18:30 hod.

Vyšlo nové číslo Přívozníku.

Po ranní mši svaté je setkání členů Živého růžence.

OZNÁMENÍ
na 7. týden velikonoční 28. května – 3. června 2017

V úterý 30. května slavíme svátek sv. Zdislavy.

Ve středu 31. května svátek Navštívení Panny Marie.

Ve čtvrtek 1. června památka sv. Justina, mučedníka.

Pátek 2. června je prvním pátkem v měsíci.

Na první sobotu v měsíci 3. června připadá památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.

Dnes 28. května bude v katedrále Božského Spasitele vysvěcen Mons. Martin David. Biskupské svěcení přijme z rukou otce biskupa F. V. Lobkowicze. Začátek v 15 hodin. Je dobré přijít včas.

V pondělí 29. května máme všichni možnost zapojit se do dvaceti čtyř hodinového řetězce 24/1 za naši farnost. Rozpis s květnovou modlitbou je vzadu na stolku.

Ve středu 31. května proběhne předposlední přednáška z cyklu naroVinu. Tentokrát s Kateřinou Lachmanovou na téma Karikatury Boha. Plakátek ve vývěsce.

V sobotu 3. června se od 15:15 hod. modlíme v našem kostele Večeřadlo – růženec. Ve stejný den proběhne od 19 do 23 hodiny svatodušní bdění (mše svatá, chvály, prosby, modlitba za usmíření, adorace). Připravujeme se tak na slavnost následujícího dne Seslání Ducha svatého.

Sbírka minulé neděle určená na potřeby Tv Noe činila 8.905,-Kč. Pán Bůh zaplať.

Po ranní mši svaté se sejdou členové Živého růžence.

OZNÁMENÍ
na 6. týden velikonoční 21. – 27. května 2017

Ve čtvrtek 25. května slavíme slavnost Nanebevstoupení Páně. Tento den je doporučeným svátkem.

V pátek 26. května památka sv. Filipa Neriho, kněze. Ve stejný den začíná v naší farnosti příprava na slavnost Seslání Ducha svatého. Po devět dní se budeme připravovat modlitbou novény.

V neděli 28. května v 15 hodin přijme v katedrále biskupské svěcení Mons. Martin David. Hlavním světitelem bude Mons. F.V. Lobkowicz. Spolusvětiteli budou olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle.

Příští neděli 28. května zazní při ranní mši svaté latinské ordinarium.

V pondělí 29. května věnujeme své modlitby a půst zvláště naší farnosti. V rozpise vzadu na stolku si můžete vybrat půlhodinku, během které se budete za naši farnost modlit. Zvu Vás také ve stejný den do našeho kostela k adoraci na tento úmysl, od 18 do 21 hodiny.

Svatodušní bdění proběhne 3. června. Zvu Vás do našeho kostela ke společnému bdění od 19 do 23 hodiny.

Papež František prosil křesťany, aby se modlili za své pronásledované bratry a sestry. „Jsou pronásledováni a zabíjeni, protože jsou křesťané. Ptám se vás, jak moc se modlíte za pronásledované křesťany? Přidejte se ke mně, abychom je mohli podpořit modlitbou a materiální pomocí.” Přidejme se tedy alespoň o 6. neděli velikonoční!

Dnešní sbírka je určena na potřeby TV Noe. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

OZNÁMENÍ
na 5. týden velikonoční 14. – 20. května 2017

V úterý 16. května slavíme svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.

V sobotu 20. května památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.

Dnes14. května proběhne od 18 hodiny Modlitba za naše město Ostravu. V prostorách KS Ostrava, V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh (Pískové Doly).

Příští neděle bude v katolické církvi věnována modlitbám za pronásledované křesťany.

Sbírka příští neděle 21. května je určena na TV Noe.

Zvu všechny zájemce o společenství seniorů, aby přišli v pondělí na faru. Společenství vedené otcem Franciszkem probíhá každé pondělí od 10 hodin.

V úterý 23. května proběhne na biskupství od 9 do 14 hodin diecézní setkání seniorů. Možnost přihlásit se je do 19. května.

Ve středu 31. května proběhne ve Staré aréně na Masarykově náměstí přednáška Katky Lachmanové, s názvem Karikatury Boha. Více na plakátku ve vývěsce.

V pátek 9. června bude další ročník Noci kostelů. Zveme všechny dobrovolníky, kteří by chtěli pomoct s realizací, aby se hlásili na faře.

Všechno má svůj začátek i konec. Potkalo to i naši farnost a komunitu Paulínů. Od srpna v Přívoze bude farářem o. Franciszek, farním vikářem zůstává o. Tadeusz. O. Bogdan odchází do Plzně. Prosím, abyste přijali toto rozhodnutí v pokoji.

Nové číslo Přívozníku je k dispozici vzadu na stolku.

OZNÁMENÍ
na 4. týden velikonoční 07. – 13. května 2017

V pondělí 8. května si připomínáme památku Panny Marie, Prostřednice všech milostí.

V pátek 12. května bude v našem kostele od 18:30 sloužena mše za uzdravení, smíření a odpuštění. Součástí mše bude večer chval.

14. května 2017 se sejdeme k modlitbám za naše město, za Ostravu. Společné modlitby budou v prostorách KS Ostrava, V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh (Pískové Doly). Začátek setkání je v 18 hodin.

V minulém čísle Přívozníku byl avizován 2. pochod pro život plánovaný na 28. květen. Z důvodu biskupského svěcení se pochod odkládá. Termín ještě není znám.

Měsíc květen je zasvěcen Panně Marii. Zvu Vás k účasti na májových pobožnostech před každou mší svatou.

Po ranní mši svaté se sejdou členové Živého růžence.

Přejeme otci Tadeuszovi hojnost Božích milostí, ochranu Panny Marie a vedení Duchem Svatým.

OZNÁMENÍ
na 3. týden velikonoční 30. dubna – 06. května 2017

V úterý 02. května je památka sv. Atanáše.

Ve středu 03. května je svátek sv. Filipa a Jakuba.

Pátek 5. května je prvním pátkem v měsíci.

V sobotu 6. května se budeme v našem kostele od 15:15 hod. modlit Večeřadlo. Všechny zvu ke společné modlitbě růžence.

Členové Živého růžence se sejdou příští neděli po ranní mši.

Srdečně zvu k májovým pobožnostem v měsíci květnu.

0d 1. do 7. května 2017 proběhne Týden modliteb za duchovní povolání. 
Týden modliteb uzavírá neděle Dobrého pastýře, jež je zvolena na 4. neděli velikonoční, kdy se čte evangelium o Kristu, který je dobrým pastýřem. Tento den je zároveň Světovým dnem modliteb za povolání.
Ve svém poselství papež František píše, že všichni křesťané jsou povoláni k tomu, aby byli misionáři evangelia. Kristův učedník nedostává dar Boží lásky jen pro soukromou útěchu. „Není volán k tomu, aby přinášel sám sebe nebo se staral o firemní zájmy. Prostě se ho dotkla a proměnila ho radost z toho, že se cítí být Bohem milovaný, a tento prožitek si nemůže nechávat jen pro sebe,“ píše František.
Zasvěcené osoby, kněží, a také ostatní křesťané jsou podle papeže „povoláni, aby s novým misijním nadšením vycházeli z posvátného chrámového okruhu a umožňovali Boží něžnosti rozlévat se pro dobro lidí“.
Papež dále vyzývá věřící k modlitbám: „Toužím upřímně všechny povzbudit k niternému přátelství s Pánem především proto, abychom si shůry vyprošovali nová povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu. Boží lid potřebuje, aby byl veden pastýři, kteří tráví svůj život službou evangeliu. Proto prosím farní společenství, sdružení i početné modlitební skupiny v církvi: proti pokušení malomyslnosti se i nadále modlete k Pánu, aby posílal dělníky na svou žeň a aby nám dával kněze zamilované do evangelia, schopné stávat se pro bratry jejich bližními, a tak být živým znamením milosrdné Boží lásky.“

OZNÁMENÍ
na druhý týden velikonoční 23. - 29. dubna 2017

Dnes 2. neděli velikonoční slavíme svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II.

V úterý 25. dubna slavíme svátek sv. Marka, evangelisty.

V sobotu 29. dubna svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

V pondělí 24. dubna se budeme společně modlit za naši farnost a její potřeby. Rozpis s modlitbou 24/1 je k dispozici vzadu na stolku. Adorace na tento úmysl proběhne v našem kostele od 18 do 21 hodiny.

Ve středu 26. dubna proběhne na Masarykově náměstí v klubu Stará aréna od 17 hodin další přednáška pořadu naroVinu. Na téma Sexualita bude hovořit publicista David Floryk. Plakátek.

V neděli 30. dubna jsme všichni srdečně zváni na farní ples – Velikonoční veselici. Veselice proběhne v prostorách obecního domu Ludgeřovice od 19 hodin. Bohatý program zahrnuje vedle kvalitní živé hudby tombolu, taneční vystoupení profesionálních tanečníků, soutěž o dort a mnoho dalšího. Vstupenky, jejichž součástí je také večeře je možné ještě zakoupit na faře, popř. přes webové stránky www.velikonocniveselice.cz

Sbírka od Božího hrobu určena na Svatou zemi činila 4.787,- Kč. Sbírka na Kněžský seminář 8.512,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

Mše svaté i přes týden budou probíhat v kostele.

OZNÁMENÍ
na první týden velikonoční 16. - 22. dubna 2017

Na velikonoční pondělí 17. dubna budou mše svaté v našem kostele v 8 a v 17 hodin.

Příští víkend 21.-23. dubna proběhne jarní setkání Školy křesťanského života a evangelizace. Zveme všechny zájemce o tuto duchovní obnovu, aby se hlásili na faře. Více na stránkách www.skolamarie.cz

Po velikonočním oktávu máme možnost v pondělí 24. dubna věnovat svůj půst a modlitby na úmysl potřeb naší farnosti. Rozpis s modlitbou 24/1, který slouží k tomuto účelu je vzadu na stolku.

Ve středu 26. dubna se koná v divadelním klubu Stará Aréna na Masarykově náměstí další přednáška cyklu naroVinu. Tématem sexuality provede publicista David Floryk. Plakátek.

30. dubna jsme všichni srdečně zváni na farní ples – Velikonoční veselici. Nabízí se tak možnost společně ve farním společenství slavit velikonoční svátky. Vstupenky si mohou zájemci kupovat na faře, nebo přes stránky uvedené na plakátku ve vývěsce.

Týden modliteb za duchovní povolání 1.-7. května. Světový den modliteb za duchovní povolání 4. neděle velikonoční. Příručka je volně ke stažení na www.hledampovolani.cz

Sobotní sbírka je určena na Svatou zemi. Dnešní sbírka na Kněžský seminář.

2. neděle velikonoční – Božího milosrdenství.

Děkuji všem za pomoc při přípravě na Velikonoce. Přeji nám všem, zakoušení Kristova vítězství nad každou naší smrtí.

OZNÁMENÍ
na Svatý týden 9.-15. dubna 2017

Dnešní Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne.
Obřady Velikonočního tridua:
Zelený čtvrtek 13. dubna mše svatá v 18 hodin.
Velkopáteční obřady 14. dubna v 16 hodin.
Velikonoční vigilie Bílé soboty 15. dubna v 19:30 hod.
Bohoslužby budou slouženy v kostele.
Páteční a sobotní sbírka je určena na Svatou zemi a Kněžský seminář.
Rozpis s adorací u Božího hrobu na Bílou sobotu je vzadu na stolku.
V sobotu si, prosím, přineste s sebou svíce k obnově křestních slibů.

Na Zelený čtvrtek 13. dubna bude v katedrále od 9 hodin Missa Chrismatis se svěcením olejů. Hlavním celebrantem bude biskup František Václav Lobkowicz. Koncelebrovat budou kněží naší diecéze, kteří budou obnovovat své kněžské sliby.

Nezapomínejte před velikonočními přípravami na svátost smíření a věnujte dostateční prostor k její přípravě i průběhu. Zpovídáme vždy půl hodiny před každou mší svatou. V neděli 9. dubna a v pondělí 10. dubna také od 18 do 20 hodin na faře.

Na velikonoční pondělí 17. dubna budou mše svaté v našem kostele v 8 a v 17 hodin.

Modleme se za nově zvoleného pomocného biskupa Martina Davida.

Nové číslo Přívozníku je k dispozici vzadu na stolku.

OZNÁMENÍ
na 5. týden doby postní 2.-8. dubna 2017

Pátek 7. dubna je prvním pátkem v měsíci.

Příští nedělí - Květnou vstupujeme do Svatého týdne. Žehnání ratolestí na mši v 8 a 10:30. Děkuji o. Franciszkovi, že už mnoho let vždy připravuje větvičky na průvod.

Modleme se za svatého otce a volbu pomocného biskupa naší diecéze.

V sobotu 8. 4. je florbalový turnaj na biskupském gymnáziu v Ostravě-Porubě. Účastnit se bude i tým od nás.

V neděli 30.4. bude VELIKONOČNÍ VESELICE - farní ples. Vstupenky lze pořídit přes web nebo osobně na faře. Více informací je na plakátku ve vývěsce.

Prosím, nezapomeňte se připravit na Velikonoce skrze svátost smíření. Zpovídáme před každou mší svatou. Prosím přicházejte s předstihem, aby tato svátost měla dostatečný prostor. Kromě toho budeme zpovídat v neděli 9. 4. a v pondělí 10. 4. od 18:00 do 20:00 hod.

O. Franciszkovi přejeme hojnost Božích darů, lidskou přízeň, dobré zdraví a vše ostatní k věrnému kráčení za Ježíšem.

Dnes se po ranní mši svaté sejde společenství Živého růžence.

OZNÁMENÍ
na 4. týden doby postní 26. března – 1. dubna 2017

Děkuji všem, kteří se zapojují do modlitby 24/1 a tak modlitbou a půstem podporují naši farnost. Rozpis březnového řetězce, který připadá na zítřejší den 27. března je vzadu na stolku.

V sobotu 1. dubna máme všichni možnost zúčastnit se ve farní kapli modlitby růžence. Od 15:15 hod. se společně budeme modlit Večeřadlo. Všichni jste srdečně zváni.

Diecézní setkání mládeže s o. biskupem Františkem se uskuteční v Jeseníku od pátku 31. března do neděle 2. dubna, kdy v 10.30 hod. bude slavit mši sv. pro mládež ve farním kostele.

Sbírka minulé neděle určená na potřeby diecéze činila 5032,-Kč. Pán Bůh zaplať.

Příští neděli 2. dubna se po mši svaté sejde společenství Živého růžence.

Na dnešní den připadá 750. výročí kanonizace sv. Hedviky, patronky diecéze.

Byl pořízen nový katafalk, jelikož ten starý byl už ve velmi špatném stavu. Můžete si jej prohlédnout nedaleko obrazu milosrdného Ježíše.

OZNÁMENÍ
na 3. týden doby postní 19.-25. března 2017

V pondělí 20. března slavíme slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie – tento den je doporučeným svátkem.

V sobotu 25. března je slavnost Zvěstování Páně. Den modliteb za úctu k životu. Mše svaté u nás v 7 a 17 hod. Na mši svaté v 17 hod. bude možnost zapojit se do Duchovní adopce.

Příští neděli při ranní mši svaté zazní latinské ordinárium.

"Poutní Místo Mariahilf ve Zlatých Horách je místem modliteb k Panně Marii Pomocné za všechny nastávající matky a za ochranu nenarozených dětí. K těmto modlitbám Vás zvláště zveme v den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti v sobotu 25. března v 10.30 hod. Podrobnosti na webu https://mariahilf.eu.“

V pondělí 27. března máme možnost spojit své modlitby na úmysl naší farnosti. K tomu slouží rozpis s modlitbou 24/1 vzadu na stolku. Také jsme všichni zváni k adoraci do farní kaple od 18 do 21 hodiny.

Ve středu 29. března pořádá naše farnost za podpory ostravsko-opavského biskupství druhou přednášku pořadu naroVinu. Březnové téma Okultismus, satanismus, magie – Co nabízí a co berou, přednáší o. Vojtěch Kodet. Plakátek.

Ve dnech 21.-26. března proběhne šestý ostravský festival Templfest, věnovaný židovsko-křesťanské kultuře. Připomíná židovskou stopu v historii Ostravy, společné hodnoty Židů i křesťanů a chce pomoci budovat dobré vztahy k Židům i jejich nové domovině. Více informací s podrobným programem, najdete na webových stránkách http://templfest.webnode.cz/.

Příští neděli dojde ke změně času.

Prosím přicházejte včas na mši svatou. Děkuji. Uchraníte mě tím přemýšlení nad důvody vašeho pozdního příchodu :-).

OZNÁMENÍ
na 2. týden doby postní 12.-18. března 2017

V pondělí 13. března je výročí den zvolení papeže Františka.

Od pátku 31. března do neděle 2. dubna se uskuteční v Jeseníku Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem. Všichni mladí jsou srdečně zváni. Podrobněji na stránkách diecéze.

Postní dobou jsme vybízení k hlubší přípravě na slavení Velikonoc. Využijme tento čas k účasti na Křížové cestě, která probíhá každý pátek v 17 hodin a také přistoupením ke svátosti smíření. Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo by měl zájem přijmout svátost smíření a nemůže přijít, prosím, přijďte se domluvit na faru.

Jménem organizátorů Vás všechny zvu na VELIKONOČNÍ VESELICI - farní ples, který si klade za cíl stmelovat lidi z naší farnosti ale i mimo ni a současně nabídnout prostor k neformálnímu setkání. Organizátoři nabízí večer plný kvalitní živé hudby a zajímavý program. Vše za pomoci mnoha dobrovolníků.  Součástí programu bude přehled připravovaných akcí naší farnosti. Je to také skvělá příležitost k setkání a rozhovoru s našimi spolubratry Paulíny. Vstupenky lze pořídit přes web: www.velikonocniveselice.cz nebo osobně na faře. Více informací na plakátku ve vývěsce.

V neděli 9. dubna představí skupina Přyvozacy s divadlem Z hůry hudebně dramatické pašije Tečka za člověkem. Přijměte pozvání do evangelického kostela v Albrechticích, kde od 16 hodin bude toto pásmo k zhlédnutí. Plakátek ve vývěsce.

Děkuji moc o. Petrovi za jeho službu pro naši farnost.

Příští neděli bude kázat P. Vit Zatloukal biskupský vikář pro pastoraci.

OZNÁMENÍ
na 1. týden doby postní 05. – 11. března 2017

V pátek 10.3. v 18:30 je mše za uzdravení, smíření a odpuštění, následuje večer chval.

Zvu k modlitbě Křížové cesty každý pátek v 17:00 hodin. Následuje mše svatá. Děti se modlí Křížovou cestu ve středu od 16:30.

V naší farnosti bude 2. a 3. postní neděli duchovní obnova. Příští neděli ji povede P. Petr Smolek (z Rychvaldu u Karviné) a 19.3. P. Vít Zatloukal, biskupský vikář pro pastoraci (z Petřvaldu u Karviné). Program obnovy bude stejný v rámci každé mši svaté. Také bude možnost přistoupit ke svátosti smíření.

Dovoluji si Vás poprosit o pomoc a solidární službu s naší farností, která jak víte shání všemožným způsobem finanční prostředky na stavbu nového kostela v Brně-Lesné.
V měsíci březnu končí poslední možnost výměny papírových padesátikorun. Dle zpráv z ČNB je jich u lidí roztroušeno ještě za několik stovek milionů korun a od 1.4. budou mít jen nepatrnou hodnotu pro sběratele.
Prosíme o ohlášení v kostelích, že kdo nechce, aby tyto prostředky propadly ve prospěch státu, může je nám darovat na stavbu kostela v Brně-Lesné, nejpozději dp pátku 24. března, abychom je ještě stačili v brněnské ČNB vyměnit.  
Předem mnohokrát děkujeme.

OZNÁMENÍ
na 8. týden liturgického mezidobí a začátek doby postní 26. února – 4. března 2017

Během posledního pondělí v měsíci 27. února budeme ve svých modlitbách zvláště pamatovat na potřeby naší farnosti. Rozpis s modlitbou 24/1 do které se mohou všichni zapojit, je vzadu na stolku.

Ve středu 1. března je Popeleční středa – den přísného postu. Mše svaté budou v 7 hodin ráno ve farní kapli a v 17 hodin v kostele. Na obou mších bude udělován popelec.  

Pátek 3. března je prvním pátkem v měsíci.

V sobotu 4. března se budeme ve farní kapli modlit od 15:15 hod. Večeřadlo. Přijďte ke společné modlitbě růžence.

V neděli 5. března se po ranní mši svaté sejdou v kostele členové Živého růžence. Noví zájemci jsou srdečně vítáni a mohou přijít na setkání také.

Během postní doby se každý pátek budeme modlit Křížovou cestu. Začátek v 17 hodin. Prosím, využijte této modlitby k rozjímání nad spasitelnou obětí Ježíše Krista.

Sbírka Svatopetrský haléř, která činila 8.271 ,-Kč, bude odeslána svatému otci, aby využil tyto prostředky na podporu papežských charitativních děl. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost.

Vzadu na stolku je možné si vzít pokladničku – postničku. Je to výborný prostředek k uvědomění nejen pro děti, že pokud si odřeknu nějakou zábavu, něco příjemného, mohu ušetřit a uspořené peníze věnovat podle svého uváží např. farnímu společenství, nemocným lidem, uprchlíkům, nebo dalším aktivitám Charity uvedeným na postničce.

Ve dnech 12. a 19. března proběhne v naší farnosti Postní duchovní obnova.

OZNÁMENÍ
na 7. týden liturgického mezidobí 19.-25. února 2017

Ve středu 22. února slavíme svátek Stolce svatého apoštola Petra.

Ve čtvrtek 23. února je památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka.

V sobotu 25. února zveme všechny děti na Karneval spojený s Večerem chval. Plakátek s podrobnými informacemi je ve vývěsce.

V pondělí 27. února máme možnost svojí modlitbou a půstem podpořit potřeby naší farnosti. K tomu slouží vzadu na stolku rozpis s modlitbou, do kterého se můžete zapsat. Ve stejný den je také možné zúčastnit se adorace, která proběhne ve farní kapli od 18 do 21 hodiny.

Naše farnost za finanční podpory ostravsko-opavského biskupství pořádá od února do června každou poslední středu v měsíci cyklus přednášek s názvem naroVinu. Ve středu 22. února proběhne od 17 hodin první přednáška na téma Závislost. Přednášku je možné si vyposlechnout v divadelním klubu Stará aréna na Masarykově náměstí. Všichni jste srdečně zváni.

Děkuji všem, kteří přispěli do dnešní sbírky Haléře sv. Petra.

OZNÁMENÍ
na 6. týden liturgického mezidobí 12.-18. února 2017

Příští neděli 19. února je sbírka Haléř sv. Petra.

Charita Ostrava nabízí dvě pracovní místa na pozice Všeobecná zdravotní sestra pro Hospic sv. Lukáše a Sociální pracovník pro Charitní středisko sv. Lucie. Podrobnější informace s kontakty jsou na letácích ve vývěsce.

Pamatujme ve svých modlitbách na volbu pomocného biskupa naší diecéze.

V pondělí 13. února v 16 hodin bude Duchovní setkání u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí a pak v 16:30 hod. mariánské večeřadlo v Ostravské katedrále.

Do konce března mohou muži a studenti poznávající povolání ke kněžství odevzdat přihlášky do kněžského semináře skrze faráře na biskupství. Bližší informace na faře.

V sobotu 25. února bude karneval pro děti, jehož součástí budou chvály. Více na plakátku ve vývěsce.

OZNÁMENÍ
na 5. týden liturgického mezidobí 5.-11. února 2017

V pondělí 6. února si připomínáme památku sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.

V pátek 10. února je památka sv. Scholastiky, panny.

V pátek 10. února proběhne v kapli na faře mše za uzdravení, smíření a odpuštění spolu s večerem chval. Začátek v 18:30 hod.

V sobotu 11. února bude ve farní kapli během mše svaté v 9 hodin udělována svátost nemocných. Máte-li ve své rodině, nebo okolí nemocného, prosíme, pomozte mu s dopravou na faru. V případě, že tuto možnost nemáte, požádejte na faře o návštěvu kněze.

Děkuji za pomoc s úklidem betléma.

Vyšlo únorové číslo Přívozníku.

Děkuji za projevy blízkosti a přátelství u příležitosti narozenin.

Dnes po ranní mši sv. je setkání členů živého růžence.

OZNÁMENÍ
na 4. týden liturgického mezidobí 29. ledna - 4. února 2017

V úterý 31. ledna je památka sv. Jana Bosca, kněze.
 
Ve čtvrtek 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše svaté v 7:00 hod. na faře a v 17:00 hod. v kostele. Při mši svaté jsou žehnány svíce, můžete si přinést.
 
Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. 
V pátek po mši budeme udělovat svatoblažejské požehnání. Růžencová modlitba večeřadla začíná v sobotu v 15:15 v kapli na faře.
 
V pondělí 30. ledna je den modlitby a postu za farnost a její společenství. Na modlitbu se můžete zapsat do rozpisu, který je vzadu na stolku. Můžete si tak vybrat půlhodinu během dne, kdy se budete na místě, kde právě jste modlit za potřeby farnosti. Také můžete věnovat čas adoraci v kapli na faře v pondělí od 18:00 do 21:00 hod.

Tento týden plánujeme úklid betléma. Mate-li ochotu pomoct, nahlaste který den je pro vás vhodnější – pátek nebo sobota.

OZNÁMENÍ
na 3. týden liturgického mezidobí 22.-28. ledna 2017

V úterý 24. ledna je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

Ve středu 25. ledna je svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola.

V čtvrtek 26. ledna je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.

V sobotu 28. ledna je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

Vzadu na stolku je připraven rozpis s modlitbou 24/1.

OZNÁMENÍ
na 2. týden liturgického mezidobí 15.-21. ledna 2017

V pondělí 16. ledna je svátek Panny Marie, královny poustevníků.

V úterý 17. ledna si připomínáme památku sv. Antonína, opata.

Ve středu 18. ledna památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.

V sobotu 21. ledna památka sv. Anežky, panny a mučednice.

Děkuji všem dospělým a především dětem, které se zapojily do Tříkrálového koledování.

Přijměte pozvání na zimní víkend Školy křesťanského života a evangelizace. Přihlásit se můžete na faře, nebo využít kontakty na stránkách www.skolamarie.cz

Dnes je v rámci aliančního týdne modliteb ekumenické setkání v 18 hodin v naši farní kapli.

Vyšlo nové číslo Přívozníku.

U příležitosti slavnosti sv. Pavla, prvního poustevníka, chci poděkovat za veškeré dobro, které se nám paulínům zde dostává.

OZNÁMENÍ
na 1. týden liturgického mezidobí 8.-14. ledna 2017

Dnes 8. ledna slavíme svátek Křtu Páně. Končí doba vánoční, zítra začíná liturgické mezidobí.

V pátek 13. ledna proběhne od 18:30 ve farní kapli spolu s večerem chval, mše za uzdravení, smíření a odpuštění.

Od včerejška se zpěvem hymnů modlíme novénu, která je přípravou na poutní slavnost sv. Pavla, prvního poustevníka, patrona řádu Paulínů.

Začíná alianční týden modliteb, v našem kostele bude toto ekumenické setkání 15. ledna v 18 hodin.

V neděli 15. ledna je poutní slavnost sv. Pavla. Homilií nás při mši v 8 a 10:30 povzbudí P. Radim Kuchař, spirituál arcibiskupského gymnázia na Velehradě.

Srdečně zveme na zimní víkend Školy křesťanského života a evangelizace, který proběhne ve dnech 20.-22. ledna. Přihlásit se můžete osobně na faře, nebo elektronicky přes stránky www.skolamarie.cz

Od 23. ledna do 13. března budou probíhat na faře v Moravské Ostravě Manželské večery pořádané Centrem pro rodinu a sociální péči.

Zájemci o koledování v rámci Tříkrálové sbírky, především z řad dospělých prosíme, aby se hlásili na faře. Koledování potrvá do 15. ledna.

Dnes 8. ledna v 18:00 je v našem kostele novoroční koncert Lidové konzervatoře a Múzické školy.

Prosím, provázejme svými modlitbami volbu pomocného biskupa naší diecéze.

OZNÁMENÍ
na 2. týden doby vánoční 1.-7. ledna 2017

Dnes 1. ledna je slavnost Matky Boží, Panny Marie.

V pondělí 2. ledna je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.

V úterý 3. ledna je památka Nejsvětějšího jména Ježíš.

V pátek 6. ledna je slavnost Zjevení Páně, doporučený svátek.

Mše svaté ráno v 7 hodin v kapli na faře, večer v 17 hodin v kostele. Žehnání vody, křídy, kadidla a zlatých předmětů.

V neděli 8. ledna je svátek Křtu Páně.

Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Modlitba večeřadla je v sobotu od 15:15.

V sobotu začne Novéna k sv. Pavlu, prvnímu poustevníku.

Tříkrálová sbírka probíhá od 1. do 15. ledna. Dětí, ale i dospělí, kteří mají zájem podpořit tuto aktivitu se mohou hlásit na faře.

Od 8. do 15. ledna probíhá alianční týden modliteb. Rozpis je ve vývěsce.

Pamatujme v modlitbách za dobrou volbu pomocného biskupa pro naši diecézi.

Dnes po ranní mši sv. je setkání členů živého růžence.

Do nového roku přejeme hojnost Božího požehnání podle slov Písma z prvního čtení.

OZNÁMENÍ
na 1. týden doby vánoční 25.-31. prosince 2016

Dnes 25. prosince slavíme slavnost Narození Páně – zasvěcený svátek.

V pondělí 26. prosince svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Mše svaté v tento den budou v 8, 10:30 a v 17 hodin v kostele.

V úterý 27. prosince svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty.

Ve středu 28. prosince svátek sv. Mláďátek, mučedníků.

V pátek 30. prosince svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.

V sobotu 31. prosince bude v 17 hodin v kostele sloužena mše svatá na poděkování za rok 2016.

Tříkrálové koledování bude v novém roce probíhat od 1. do 15. ledna. Zájemce z řad dětí, ale i dospělých, srdečně zveme, aby se hlásili na faře.

Rozpis s modlitebním dvaceti čtyř hodinovým řetězcem za farnost je položen vzadu na stolku. Děkuji za Vaše zapojení. Můžete se k tomuto úmyslu připojit také během adorace, která bude probíhat v pondělí 26. prosince na faře, od 18 do 21 hodiny.

Přeji Vám plný podíl na tom co slavíme, lásku, radost, pokoj a to všechno, co Ježíš přináší, ať stále ve vás přebývá a obohacuje vás i vaše rodiny.

OZNÁMENÍ
na 4. týden doby adventní 18.-24. prosince 2016

24. prosince bude ve farní kapli sloužena od 7 hodin ráno rorátní mše. Mše pro rodiny s dětmi v 15 hodin a mše ve 23 hodin budou probíhat v kostele. 25. a 26. prosince mše svaté v 8, 10:30 a v 17 hodin také v kostele.

Svými modlitbami popřípadě půstem můžeme zvláště v pondělí 26. prosince podpořit naši farnost. Kromě modlitebního řetězce se také nabízí večerní adorace od 18 do 21 hodin. Rozpis s modlitbou 24/1 je vzadu na stolku.

Prosím, nezapomínejte během příprav vánočních svátků také na svátost smíření. Možnosti ke zpovědi jsou v rámci zpovědní služby každý den v katedrále. V naší farnosti kromě pravidelných půlhodin před mší svatou, také v pátek 23. prosince po mši.

Pokud někdo z Vaší rodiny, popř. známí by rád přijal svátost smíření a není v jeho silách přijít, prosím, přijďte se domluvit na faru.

Od soboty 17. prosince je na faře k dispozici Betlémské světlo.

Charita zve k účasti na tradiční Tříkrálové sbírce. Ta bude se konat 1.-15. ledna. Kromě finančních darů se můžete také zapojit do koledování, a to děti i dospělí. Pro organizaci sbírky prosíme zejména dospělé, kteří by si našli pár volných večerů a ujali se vedení koledujících skupinek, aby se přihlásili na faře.

Ještě jedna prosba. V pondělí 19. prosince plánujeme úklid kostela. Mate-li trochu času, sil a ochotu, prosím, přispějte svou pomoci. Začátek v 15:00 hod.

OZNÁMENÍ
na 3. týden doby adventní 11.-17. prosince 2016

V úterý 13. prosince si připomínáme památku sv. Lucie, panny a mučednice.

Ve středu 14. prosince památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

V pondělí 12. prosince jsme všichni zváni otcem biskupem na setkání u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí. Tímto setkáním chceme vyprošovat pokoj a bezpečí naší zemi a svěřit naše město do péče Matky Boží. Začátek v 15:30 hod.

V sobotu 17. prosince již po osmadvacáté rozvezou skauti a skautky Betlémské světlo. Motto letošního ročníku je inspirováno Horským kázáním (Mt 5, 9-10) a zní: „Odvážně vytvářet mír.“ Na hlavní nádraží bude přivezeno vlakem R825 v 9:22. Od neděle bude k dispozici na faře.

Mše svaté během vánočních svátků: 24. prosince rorátní v 7 hodin v kapli na faře. Mše v 15 (pro rodiny s dětmi) a mše ve 23 hodin budou probíhat v kostele. 25. a 26. prosince v 8, 10:30 a v 17 hodin také v kostele. 

Na pondělí 26. prosince připadá modlitba 24/1 za farnost. Někdo možná rád uvítá i v tento sváteční den příležitost k odepření si něčeho příjemného. Rozpis s modlitbou vzadu na stolku.

Biskup František Václav Lobkowicz požádal papeže Františka o jmenování pomocného biskupa pro ostravsko-opavskou diecézi. Současně vyzývá kněze své diecéze a věřící k modlitbě za dobrou volbu pro tuto službu.

Vyšlo nové číslo Přívozníku.

OZNÁMENÍ
na 2. týden doby adventní 4.-10. prosince 2016

V úterý 6. prosince je sv. Mikuláše, biskupa.

Ve středu 7. prosince památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.

Ve čtvrtek 8. prosince slavíme slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Tento den je doporučeným svátkem. Mše svaté budou ráno v 7 hodin ve farní kapli a večerní v 17 hodin v kostele. Udělejte si čas na bohoslužbu, naše farnost je zasvěcena Neposkvrněnému početí Panny Marie.Tento den je jako maminčin svátek.

V pátek 9. prosince bude ve farní kapli sloužena mše za uzdravení, smíření a odpuštění. Spolu s večerem chval začne v 18:30 hod.

Po celou dobu adventní probíhají ve farní kapli ranní mše svaté - roráty. Začátek v 7 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.

Příští neděle je III. nedělí adventní, zvaná radostná.

Dnes po mši svaté v 10:30 hod. proběhne na faře Povídání o sv. Mikuláši. Zveme děti.

OZNÁMENÍ
na 1. týden doby adventní 27. listopadu – 3. prosince 2016

Začali jsme adventní dobu, kterou máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu.

Ve středu 30. listopadu si slavíme svátek sv. Ondřeje, apoštola.

Pátek 2. prosince je prvním pátkem v měsíci.

Na první sobotu v měsíci 3. prosince připadá památka sv. Františka Xaverského,.kněze. V tento den se modlíme stejně jako každou první sobotu v měsíci, modlitbu Večeřadla. Společný růženec začne v 15:15 na faře.

V neděli 4. prosince se po ranní mši svaté sejdou členové Živého růžence. Po mši svaté v 10:30 bude povídání o Mikuláši pro děti.

V pondělí 28. listopadu se může každý zapojit do modlitebního řetězce 24/1, za naši farnost. Rozpis s modlitbou je vzadu na stolku. Nově na tento úmysl budou každé poslední pondělí v měsíci probíhat večerní adorace. Vždy od 18 do 21 hodiny.

Biskupské gymnázium zve 7. prosince na Den otevřených dveří. Od 9 do 16 hodin si může široká veřejnost i případní zájemci o studium, prohlédnout prostory gymnázia a informovat se o obsahu studia. Stejnou příležitost budou mít zájemci také 26. ledna ve stejném čase.

Další nabídkou biskupského gymnázia je Adventní koncert pořádaný 13. prosince od 17 hodin v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě – Pustkovci. Všichni jsou srdečně zváni.

Jeden televizní tip. V úterý 29. listopadu bude ČT2 vysílat dokument Jako bychom dnes zemřít měli. Dokumentární film o životním příběhu kněze Josefa Toufara začíná ve 21 hodin.

OZNÁMENÍ
na 34. týden liturgického mezidobí 20.-26. listopadu 2016

V pondělí 21. listopadu si připomínáme památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

V úterý 22. listopadu památka sv. Cecílie, panny a mučednice.

Ve čtvrtek 24. listopadu památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků.

Od pondělí 21. listopadu budou mše svaté během týdne probíhat v kapli na faře.

Ve čtvrtek po mši svaté, bude mít komunita Sant Egidio v našem kostele připravený program s promítáním. Program, který začne v 18:30 hod., má seznámit širokou veřejnost s aktivitami komunity. Všichni jsou srdečně zváni. Bližší informace na plakátku ve vývěsce.

Ještě dnes se mohou přihlašovat zájemci o potáborové setkání, které proběhne od 25. do 27. listopadu. Více informací na plakátku ve vývěsce.

Příští nedělí 27. listopadu začíná doba adventní. Při mších sv. se budou žehnat adventní věnce. Při ranní mši svaté zazní latinské ordinárium.

V adventní době budou slouženy ranní mše svaté – roráty v 7:00 hodin.

V pondělí 28. listopadu mají všichni možnost zapojit se svými modlitbami a posty do modlitebního řetězce 24/1 a tak podpořit život naší farnosti. Rozpis s modlitbou je vzadu na stolku.

OZNÁMENÍ
na 33. týden liturgického mezidobí 13.-19. listopadu 2016

Ve čtvrtek 17. listopadu si připomínáme památku sv. Alžběty Uherské, řeholnice.

V neděli 20. listopadu slavíme slavnost Ježíše Krista Krále.

Dnešní sbírka je určena na dílo Bible. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

Dnes 13. listopadu jsou všichni zváni do modlitebny Církve bratrské, kde od 18 hodiny bude probíhat Modlitba za Ostravu. Adresa modlitebny: 28.října 148, Ostrava.

Ve čtvrtek 24. listopadu bude mít v našem kostele po mši svaté komunita Sant Egidio připravený program s promítáním, který má seznámit širší okolí s jejich aktivitami a působením. Začátek programu v 18:30 hod. Všichni jsou srdečně vítáni. Komunita Sant Egidio se v naší farnosti pravidelně věnuje lidem bez domova.

Od 25. do 27. listopadu je potáborové setkání. Možnost přihlášení je do příští neděle. Informace jsou na plakátku ve vývěsce.

Charita Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Terénní sociální pracovník (pracovnice). Bližší informace s kontakty najdete na plakátku ve vývěsce.

OZNÁMENÍ
na 32. týden liturgického mezidobí 6.-12. listopadu 2016

Ve středu 9. listopadu slavíme svátek Posvěcení lateránské baziliky.

Ve čtvrtek 10. listopadu památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve.

V pátek 11. listopadu památka sv. Martina, biskupa. Od 18:30 hod bude v našem kostele sloužena mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění.

V sobotu 12. listopadu památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.

Ve stejný den máme možnost se prostřednictvím Charity, zapojit do národní potravinové sbírky. Možnost darovat potraviny klientům Charity Ostrava bude v Tescu Ostrava – Třebovice a Hrabová, od 8 do 20 hodin.

Sbírka příští neděle 13. listopadu je určena na dílo Bible.

Vyšlo nové číslo Přívozníku.

Po ranní mši svaté se sejdou členové Živého růžence.

OZNÁMENÍ
na 31. týden liturgického mezidobí 30. října – 5. listopadu 2016

V úterý 1. listopadu slavíme slavnost Všech svatých – doporučený svátek.

Ve středu 2. listopadu si připomínáme Všechny věrné zemřelé. Mše svaté v obou dnech budou slouženy v 7 a v 17 hodin.

Na první pátek 4. listopadu připadá památka sv. Karla Boromejského, biskupa.

V sobotu 5. listopadu zvu všechny farníky do farní kaple k modlitbě Večeřadla. Začínáme v 15:15 hod.

V pondělí 31. října se budeme modlit zvláště za naši farnost a její potřeby. K tomu slouží modlitební řetězec 24/1. Rozpis najdete vzadu na stolku.

V pondělí 31. října bude v kostele modlitební večer od 18 do 24 hodin. Plakátek je ve vývěsce.

Sbírka minulé neděle určená na Světové misie činila 9.228,-Kč. Pán Bůh zaplať.

Získání plnomocných odpustků je možné v období do 8. listopadu. Po splnění obvyklých podmínek. Informace jsou vzadu na stolku.

Po ranní mši svaté se sejdou členové Živého růžence.

OZNÁMENÍ
na 30. týden liturgického mezidobí 23.-29. října 2016

V pátek 28. října slavíme svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.

Příští neděli 30. října zazní při ranní mši svaté latinské ordinárium.

Pondělí 31. října věnujeme jako každé poslední pondělí v měsíci modlitbě a postu za farnost 24/1. Rozpis s modlitbou je vzadu na stolku.

Dnešní sbírka je určena na Světové misie.

Při příležitosti vyvrcholení Roku milosrdenství, se koná ve Zlíně ve dnech 18.-20. listopadu konference na téma: „Já a evangelizace?“ Pořadateli konference je Komunita blahoslavenství a nadační fond Credo. Více informací je na plakátku ve vývěsce.

Od 25. října do 8. listopadu je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitova a splnění tří obvyklých podmínek.

Nezapomeňte, že v neděli 30. října dojde ke změně času.

OZNÁMENÍ
na 29. týden liturgického mezidobí 16.-22. října 2016

V pondělí 17. října si připomínáme památku sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.

V úterý 18. října svátek sv. Lukáše, evangelisty.

Máte-li děti ve věku 13 – 18 let, zveme je na víkend Oasis, který proběhne 4.-6. listopadu u Salesiánů Dona Bosca. Víkendový program tvoří přednášky, chvály, modlitba, workshopy, společenství. Kontakt k přihlášení i bližší informace jsou k dispozici na plakátku ve vývěsce.

Od pátku 21. do neděle 23. října budou v kostele Krista Krále v Ostravě - Svinově vystaveny ostatky Matky Terezy. 23. října proběhne také vernisáž výstavy o Matce Tereze, která bude přístupná do konce října, každý den od 8 do 17 hodin.

Sbírka příští neděle je určena na Světové misie.

OZNÁMENÍ
na 28. týden liturgického mezidobí 9.-15. října 2016

V sobotu 15. října si připomínáme památku sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.

V pátek 14. října jsou všichni zváni do našeho kostela, kde od 18:30 proběhne mše za uzdravení, smíření a odpuštění. Součástí mše svaté je večer chval.

Měsíc říjen je věnován Panně Marii a modlitbě růžence. Zveme vás k modlitbě růžence před každou mší svatou.

Charita Ostrava nabízí dvě pracovní místa. Místo zdravotní sestry v hospici sv. Lukáše a sociálního pracovního v charitním domě sv. Benedikta Labre. Bližší informace jsou k dispozici ve vývěsce.

V zákristii, popřípadě na faře se mohou hlásit zájemci o nástěnný kalendář, který nabízí Centrum pro rodinu. Zakoupením kalendáře podpoříte aktivity Centra pro rodinu a můžete jím udělat radost někomu ze svých blízkých. Cena kalendáře je 200,-Kč.

Ve dnech 25.-30. října se koná v Hejnicích duchovní obnova Návrat domů – Otcovo srdce pod vedením Jeffa Scaldwella. Více informací na plakátku ve vývěsce.

Tento měsíc nevyšlo nové číslo Přívozníku.

OZNÁMENÍ
na 27. týden liturgického mezidobí 2.-8. října 2016

V úterý 4. října je památka sv. Františka z Assisi.

Na první pátek 7. října připadá památka Panny Marie Růžencové.

V pátek 14. října bude v našem kostele sloužena mše za uzdravení, smíření a odpuštění. Začátek mše svaté v 18:30 hod.

Zveme všechny zájemce o Školu křesťanského života a evangelizace, aby se přihlásili na faře, nebo využili kontaktů uvedených na plakátku ve vývěsce. Nejbližší víkend 7.-9. října.

Centrum pro rodinu nabízí možnost zakoupení rodinného nástěnného kalendáře. Je to výborná příležitost, jak podpořit aktivity centra pro rodinu a kalendářem udělat radost někomu z blízkých. Cena jednoho kalendáře činí 200,-Kč. Děkuji za Vaši podporu.

OZNÁMENÍ
na 26. týden liturgického mezidobí 25. září – 1. října 2016

V úterý 27. září si připomeneme památku sv. Vincence z Paula, kněze.

Ve středu 28. září slavíme slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. Tento den je doporučeným svátkem. Mše svaté budou v našem kostele slouženy v 7 a v 17 hodin.

Ve čtvrtek 29. září svátek sv. Michaela, Gabriela, a Rafaela, archandělů.

V pátek 30. září památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

V sobotu 1. října památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. Modlitba večeřadla je od 15:15.

V pondělí 25. září můžeme svojí modlitbou, nebo postem podpořit potřeby naší farnosti, potřeby každého z nás. K tomuto účelu slouží modlitba 24/1. Je to dvaceti čtyř hodinový modlitební řetězec, do kterého se zapojujete podle svých možností. Vyberete si pro Vás vyhovující půlhodinu a zapíšete se do rozpisu vzadu na stolku. Děkuji všem, kteří se do této aktivity zapojují.

Charita Ostrava nabízí dvě pracovní místa. Jedná se o terénního sociálního pracovníka v charitním domě sv. Benedikta Labre a všeobecnou zdravotní sestru v Hospici sv. Lukáše. Bližší informace na plakátcích ve vývěsce.

Sbírka minulé neděle určená na potřeby církevních škol činila 6.400,-Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

OZNÁMENÍ
na 25. týden liturgického mezidobí 18.-24. září 2016

V úterý 20. září si připomínáme památku sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků.

Ve středu 21. září svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

V pátek 23. září památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

V úterý 20. září zve Vysokoškolské katolické hnutí Ostrava všechny studenty do kostela v Pustkovci, kde proběhne od 19 hodin zahajovací studentská mše. Mší svatou a úvodním programem zahajuje Vysokoškolské hnutí další ročník, v němž nabízí v Ostravě studujícím studentům křesťanské zázemí. Pokud máte ve svém okolí nějaké studenty, kteří hledají společenství, přátelé, prosím, předejte jim některý z kontaktů uvedených na plakátku ve vývěsce. Děkuji.

Ve středu 21. září se výjimečně nebude přede mší svatou zpovídat.

Noví zájemci o ministrantskou službu, mohou přijít ještě na setkání do kostela v sobotu 24. září ve 13 hodin.

Příští neděli při ranní mši svaté zazní latinské ordinárium.

V pondělí 26. září je den modlitby a postu za farnost. Rozpis je vzadu na stolku.

Ve dnech 7.-9. října proběhne další z víkendů Školy křesťanského života a evangelizace. Noví zájemci jsou srdečně zváni a vítáni. Hlásit se je možné na faře, nebo využít kontaktů na stránkách www.skolamarie.cz.

Na svátost manželství se připravují Eva Čmielová a Aleš Prachovský.

Sbírka dnešní neděle bude využita na potřeby církevních škol.

OZNÁMENÍ
na 24. týden liturgického mezidobí 11.-17. září 2016

V úterý 13. září si připomínáme památku sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.

Ve středu svátek Povýšení svatého kříže.

Ve čtvrtek 15. září památka Panny Marie Bolestné.

Stále je možné přihlásit děti do náboženství, probíhající každou středu. Přihlášky je možné si vzít vzadu na stolku a vyplněné přinést na faru.

V sobotu 17. září začínají pravidelné sobotní ministrantské schůzky. Současní ministranti se budou scházet stejně, jako v minulém roce v 13:20 hod. Noví kandidáti na ministranty začínají setkání v sobotu ve13:00 hod. Přihlásit se je možné do konce září u otce Tadeusze.

Ve stejný den je možné zúčastnit se 21. poutě národů na Maria Hilf ve Zlatých Horách. Mše svatá bude na poutním místě sloužena v 11 hodin.

Ve středu 21. září se koná od 19 hodiny v Ostravě – Vítkovicích benefiční koncert pořádaný ostravskou Charitou, kterým bude podpořen mobilní hospic sv. Kryštofa. Bližší informace s přehledem účinkujících najdete na plakátku ve vývěsce.

Sbírka příští neděle 18. září je určena na církevní školy.

OZNÁMENÍ
na 23. týden liturgického mezidobí 4.-10. září 2016


Dnes 4. září byla svatým otcem Františkem svatořečena Matka Tereza. V pondělí 5. září bude u sester Misionářek Lásky na Palackého sloužena v 15:00 hodin mše sv. u příležitosti svátku Matky Terezy. Celebruje P. Adam Rucki. Po mši sv. bude divadlo dětí o Matce Tereze.

Ve čtvrtek 8. září slavíme svátek Narození Panny Marie.

S novým školním rokem přichází nabídka výuky náboženství pro děti. Rodiče, kteří by chtěli své děti do náboženství přihlásit, mohou vyplnit přihlášku připravenou vzadu na stolku a přinést do zákristie, nebo na faru. 
Ve středu 7. září v 16:00 je zápis do náboženství.

V 17:00 bude mše svatá pro děti, při které budeme žehnat dětem, učitelům a také školní potřeby. Děti si na mši svatou mohou přinést svoji aktovku.

V pátek 9. září v 18:30 bude mše sv. za uzdravení, smíření a odpuštění. Následuje Večer chval.

Od září také fungují všechna společenství.
Pondělí – dopoledne společenství seniorů 
Úterý – společenství mužů
Středa – společenství Charismatické obnovy a zkoušky gregoriánské scholy; pro děti náboženství
Čtvrtek – společenství přímluvné modlitby
Neděle – zkouška scholy
Zájemci o společenství se mohou hlásit na faře.

Po ranní mši svaté se sejdou členové Živého růžence.

Vyšlo nové číslo Přívozníku.

OZNÁMENÍ
na 22. týden liturgického mezidobí 28. srpna – 3.září 2016

V pondělí 29. srpna si připomeneme památku Umučení svatého Jana Křtitele.

Pátek 2. září je prvním pátkem v měsíci.

V sobotu památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. V tento den se modlíme v našem kostele od 15:15 růženec, nebo-li Večeřadlo. Prosím, zapojte se do této modlitební aktivity.

V pátek 2. září od 17 hodin pořádá diecézní charita na zahradě TV NOE v centru Ostravy 2. ukrajinský festival. Jste srdečně zváni na kulturní program i ukrajinskou kuchyni. Další informace jsou ve vývěsce.

V neděli 4. září se sejdou po ranní mši svaté členové Živého růžence. Pokud byste se chtěli stát členem tohoto modlitebního společenství, prosím, přijďte také.

V neděli 4. září při mši v 10:30 bude udělována svátost biřmování.

V pondělí 5. září bude u sester Misionářek Lásky sloužena v 15:00 hodin mše sv. u příležitosti svátku Matky Terezy. Celebruje P. Adam Rucki.

Příští středu 7. září bude při mši svaté v 17:00 hodin žehnání školních aktovek a potřeb.

Otec biskup František nás vyzývá, abychom podpořili svým podpisem petici proti novele zákona o registrovaném partnerství. Text petice i podpisové archy jsou vzadu na stolku.

Zítra (29. srpna) je poslední pondělí v měsíci. V tento den pamatujeme modlitbami a postem na farnost a její potřeby. Rozpis s modlitbou 24/1 je k dispozici na stolku. Každý si může zvolit podle svých možností půlhodinku, během které se bude modlit.

OZNÁMENÍ
na 21. týden liturgického mezidobí 21.-27. srpna 2016

V pondělí 22. srpna si připomínáme památku Panny Marie Královny.

Ve středu 24. srpna svátek sv. Bartoloměje, apoštola.

Ve čtvrtek 25. srpna památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka.

V sobotu 26. srpna památka sv. Moniky.

Příští neděli zazní při ranní mši svaté latinské ordinárium.

V pondělí 29. srpna svými modlitbami a případným půstem pamatujeme zvláště na naši farnost a její potřeby. Rozpis s modlitbou 24/1 je k dispozici na stolku. Každý si může zvolit podle svých možností půlhodinku, během které se bude modlit.

V neděli 4. září při mši v 10:30 bude svátost biřmování. Provázejme ty co se na svátost připravují svými modlitbami.

V pondělí 5. září bude u sester Misionářek Lásky sloužena v 15:00 hodin mše sv. u příležitosti svátku Matky Terezy. Ta bude o den dříve papežem svatořečena.

OZNÁMENÍ
na 20. týden liturgického mezidobí 14.-20. srpna 2016

V pondělí 15. srpna slavíme v naší farnosti slavnost Nanebevzetí Panny Marie a výročí posvěcení kostela. Mše svaté budou slouženy v 7 a v 17 hodin. Mši svatou v 17 hodin bude celebrovat děkan z Opavy o. Jan Czudek. 
Všechny srdečně zvu také k posezení na farní zahradě po večerní mši. Děkuji všem, kteří se jakkoliv zapojili do příprav (úklidem kostela, nebo upečením něčeho dobrého).

V sobotu 20. srpna si připomínáme památku sv. Bernarda, opata a učitele církve.

OZNÁMENÍ
na 19. týden liturgického mezidobí 7.-13. srpna 2016

V pondělí 8. srpna si připomínáme památku sv. Dominika, kněze.

V úterý 9. srpna svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.

Ve středu 10. srpna svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

Ve čtvrtek 11. srpna památka sv. Kláry, panny.

V pátek 12. srpna vás zvu do našeho kostela na mši v 18:30 za uzdravení, smíření a odpuštění.

V pondělí 15. srpna slavíme slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše svaté v našem kostele budou slouženy v 7 a v 17 hodin. Celebrantem mše v 17 hodin bude o. Jan Czudek, děkan.
Zapojit se do této oslavy můžete při pomoci s úklidem kostela v pondělí 8. srpna od 15 hodin, upečením něčeho dobrého anebo svou účastí na večerní mši a následného posezení na farní zahradě, na které srdečně všechny zvu. 

Děkuji otci Franciszkovi za organizaci i doprovod pěší pouti do Čenstochové.

Díky také otci Tadeuszovi za zastupování ve farnosti.

Dnes se po ranní mši sejdou členové Živého růžence.

OZNÁMENÍ
na 18. týden liturgického mezidobí 31. července – 6. srpna 2016

V pondělí 1. srpna si připomínáme památku sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve.

Ve čtvrtek 4. srpna památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze.

Pátek 5. srpna je prvním pátkem v měsíci.

V sobotu 6. srpna na svátek Proměnění Páně se budeme v našem kostele modlit růženec. Modlitba Večeřadla začíná v 15:15 hod.

V pondělí 1. srpna vyjdou ráno po mši přihlášení poutníci na pouť z Přívozu do Čenstochové. Prosím, provázejte je svými modlitbami.

Příští neděli 7. srpna se sejdou po ranní mši svaté členové Živého růžence.

V pondělí 15. srpna slavíme slavnost Nanebevzetí Panny Marie a výročí posvěcení kostela. Mše svaté v našem kostele budou slouženy v 7 a v 17 hodin.

OZNÁMENÍ
na 17. týden liturgického mezidobí 24.-30. července 2016

V pondělí 25. července slavíme svátek sv. Jakuba, apoštola.

Tento den pamatujeme svými modlitbami na naši farnost. Rozpis s modlitbou je vzadu na stolku. Prosím o Vaše zapojení.

V úterý 26. července památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.

Ve středu 27. července památka sv. Gorazda a druhů.

V pátek 29. července památka sv. Marty.

Příští neděli zazní při ranní mši svaté latinské ordinárium.

Charita Ostrava, Dobrovolnické hospicové centrum hledá dobrovolníky - muže i ženy, pro ostravský hospic. Více informací na plakátku ve vývěsce.

Zájemci o pěší pouť z Přívozu do Čenstochové ať se hlásí na faře, nebo u otce Franciszka. Podrobnější informace na plakátku ve vývěsce.

Pokud máte poslední týden v srpnu 19.-28. volno, můžete se zúčastnit letního setkání Školy křesťanského života a evangelizace, na Hoře Matky Boží v Králíkách. Možnost přihlášení na faře, popř. přes webové stránky www.skolamarie.cz Přihlašování je možné do 31. července.

Letní setkání pro mládež (12 - 18 let) s názvem Oasis proběhne na Orlím hnízdě. Workshopy, přednášky, chvály, tanec, soutěže, společenství... můžete společně zakoušet 6.-13. srpna. Plakátek s kontakty k přihlášení ve vývěsce.

Před týdnem zemřela paní Anežka Vařáková, pohřeb byl 23. července.

V neděli 24. července zemřela paní Krystyna Gajewska, matka o. Franciszka Gajewskiego. Pohřeb bude 28. července v 11 hod. ve farnosti Grzegorzowice.

OZNÁMENÍ
na 16. týden liturgického mezidobí 17.-23. července 2016

V pátek 22. července si připomínáme svátek sv. Marie Magdalény.

V sobotu 23. července svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy. Ve stejný den proběhne v kapli sv. Anny v Ostravě – Muglinově poutní mše svatá. Začátek v 17 hodin. Spojení: trolejbusem č. 108, zastávka Sídliště Muglinov.

Pondělí 24. července je posledním pondělím v měsíci. Tento den věnujeme své modlitby a posty především potřebám naší farnosti. Pro tento účel slouží rozpis s modlitbou 24/1 vzadu na stolku. Prosím, zapojte se i vy svojí modlitbou.

Zájemci o pěší pouť z Přívozu do Čenstochové se mohou hlásit na faře nebo u otce Františka. Pouť proběhne ve dnech 1. - 6. srpna. Bližší informace najdete na plakátku ve vývěsce.

Další srpnovou aktivitou je letní setkání Školy křesťanského života a evangelizace, Marie z Nazaretu matky církve. Setkání se uskuteční na Hoře Matky Boží v Králíkách od 19. do 28. srpna. Více informací můžete získat na stránkách www.skolamarie.cz , nebo osobně na faře. Přihlašování je možné do 31. července.

Mládež ve věku 12 – 18 let zveme k účasti na letním setkání Oasis na Orlím hnízdě. Přednášky, workshopy, chvály, soutěže, společenství,…a mnohem více mají mladí možnost zakoušet 6.-18. srpna. Více informací s kontaktem k přihlášení na plakátku ve vývěsce.

OZNÁMENÍ
na 15. týden liturgického mezidobí 10.-16. července 2016

V pondělí 11. července si připomínáme svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.

V pátek 15. července památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.

V sobotu 16. července slavíme slavnost Výročí posvěcení katedrály.

Na svátost manželství se připravují Pavel Orság a Nelly Kutá, Michal Cibulka a Anežka Marelová.

OZNÁMENÍ
na 14. týden liturgického mezidobí 3. - 9. července 2016

V úterý 5. července je slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, doporučený svátek. Mše svaté budou v našem kostele v 7:00 a 17:00 hodin.

Jako každý druhý pátek v měsíci bude i 8. července sloužena mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění, začíná v 18:30 a po ní následují chvály.

Od 2. do 10. července probíhá farní tábor na Andělské Hoře. Prosíme, pamatujte na děti i pořadatele ve svých modlitbách.

Od 6. do 10. července bude v Brně Katolická charismatická konference.

Pěší pouť do Čenstochové bude 1. - 6. srpna. Zájemci se mohou hlásit a získat bližší informace na faře nebo na kontaktech uvedených na plakátku ve vývěsce.

Vyšlo červencové číslo Přívozníku.

OZNÁMENÍ
na 13. týden liturgického mezidobí 26. června – 2. července 2016

V úterý 28. června si připomínáme památku sv. Ireneje, biskupa a mučedníka.

Ve středu 29. června slavíme Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.

Pátek 1. července je prvním pátkem v měsíci.

V sobotu 2. července jsme všichni zváni do našeho kostela ke společné modlitbě růžence. Začínáme v 15:15 hod.

V neděli 3. července se sejdou po ranní mši svaté členové Živého růžence.

V pondělí 26. června svými modlitbami pamatujeme na naši farnost. Rozpis s modlitbou 24/1, která k tomuto účelu slouží je k dispozici vzadu na stolku.

Včera proběhlo v Katedrále Božského Spasitele kněžské svěcení. Mezi vysvěcenými byl i jáhen David Tyleček. Ve farnosti Ostrava – Svinov, kde působil jako jáhen, bude sloužit primiční mši svatou 3. července v 8 a v 10 hodin.

1. července je diecézní setkání dětí na Prašivé.

Za 3 týdny začíná Světový den mládeže v Krakově. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak prožít jubilejní rok milosrdenství, jak zakusit sounáležitost s celosvětovou církví a s papežem. Obracíme se zvláště na vás mladé, kteří jste se ještě pro tuto pouť nerozhodli, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: krakov2016.signaly.cz Organizátoři žádají o přihlášení do konce června. Pozdější přihlášení s sebou nese organizační komplikace.

Armáda spásy centrum sociálních služeb přijme 2 zaměstnance na pozice: Sociální pracovník a Sociální – terénní pracovník. Bližší informace na plakátku ve vývěsce.

Sbírka z minulé neděle určená na TV Noe činila 7.700,-Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

Od 2. do 10. července proběhne farní tábor na Andělské Hoře. Prosíme, pamatujte na děti i pořadatele ve svých modlitbách.

OZNÁMENÍ
na 12. týden liturgického mezidobí 19.-25. června 2016

V úterý 21. června si připomínáme památku sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.

V pátek 24. června slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

V sobotu 25. června budou v 9:30 v Katedrále Božského Spasitele kněžská svěcení.

V pondělí 27. června věnujeme své modlitby naší farnosti a jejím potřebám. Děkuji všem, kteří se pravidelně zapojují do modlitby 24/1 s úmyslem naši farnost podpořit. Rozpis s červnovou modlitbou je vzadu na stolku.

Od 6. do 10. července je možné zúčastnit se Katolické charismatické konference v Brně. Více na stránkách www.cho.cz

Zájemci o pěší pouť z Přívozu do Čenstochové mohou využít kontakty uvedené na plakátku ve vývěsce, popř. přijít na faru. Přihlášení poutníci budou putovat ve dnech 1.- 6. srpna. Všichni jsou srdečně zváni.

Děkuji všem za Vaši účast na Dnech víry. Za Vaše zapojení do organizace, průběhu, ale i Vaše modlitby.

Dnešní sbírka je určena na TV Noe. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Včera v opavské konkatedrále vysvětil olomoucký arcibiskup Jan Graubner 5 nových jáhnů. Mezi nimi také přijal jáhenské svěcení Pavel Obr.

OZNÁMENÍ
na 11. týden liturgického mezidobí 12.-18. června 2016

V pondělí je památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.

Dnešním dnem končí program Dnů víry, které byly součástí oslav dvacátého výročí ostravsko-opavské diecéze. Posledním bodem programu je Modlitba za Ostravu, která proběhne dnes. Všichni jsou srdečně zváni před novou radnici na Prokešově náměstí, kde bude od 18 hodiny Modlitba probíhat.
Děkuji všem, kteří se zapojili do organizace programů Dnů víry – Pochodu pro život, Noci kostelů i dalších aktivit. Pán Bůh zaplať.

Od 26. června do 2. července povede otec Bogdan s týmem seminář Obnovy v Duchu svatém. Plakátek s bližším informacemi najdete ve vývěsce.

Pokud ještě nemáte naplánované letní měsíce, nabízíme Vám několik možných aktivit. 6.-10. července bude probíhat v Brně Katolická charismatická konference. Více na stránkách www.cho.cz

V měsíci srpnu se můžete přihlásit na pěší pouť z Přívozu do Czenstochowe. Přihlášení poutníci budou putovat ve dnech 1.-6. srpna. Plakátek s kontakty k přihlášení najdete ve vývěsce.

V druhé polovině srpna je možné zúčastnit se letního setkání Školy křesťanského života a evangelizace Marie z Nazaretu, matky církve. Setkání proběhne v Králíkách ve dnech 19.-28. srpna. Přihlašování je možné přes webové stránky www.skolamarie.cz

Sbírka příští neděle je určena na podporu TV Noe.

Vyšlo nové číslo Přívozníku.

OZNÁMENÍ
na 10. týden liturgického mezidobí 5.-11. června 2016

V sobotu 11. června si připomínáme památku sv. Barnabáše, apoštola.

Od dnešního dne 5.června začínají na území naší diecéze Dny víry, které potrvají do neděle 12. června. Celotýdenní program, na který jste zváni, najdete na stránkách www.dnyviry2016.cz
Naše farnost nabízí programy: 
Dnešní Pochod pro život z našeho kostela k Salesiánům Dona Bosca s následnou mší svatou a hudebním vystoupením Přyvozaku Tečka za člověkem, na závěr. Začátek pochodu je v 15 hodin. 
Celotýdenní aktivita Kostel otevřený pro vás, kdy si návštěvníci budou moci v čase od 9 do 19 hodin prohlédnout kostel, popř. využít možnosti rozhovoru. 
Diskusní podvečer Horká vana ve Staré aréně, na téma Křesťanství, je připraven na středu 8. června od 17 hodin. 
Páteční Noc kostelů, jejíž součástí je také mše za uzdravení, smíření a odpuštění spojená s večerem chval. 
Všechny také srdečně zvu 12. června ke společné Modlitbě za Ostravu na Prokešově náměstí. Další informace k těmto aktivitám najdete na plakátku ve vývěsce.

Centrum pro rodinu připravuje na čtvrtek 9. června od 16:30 přednášku Sexuální výchova dětí. Přednáška proběhne ve Velké klubovně Centra pro rodinu.

Hudební nabídkou je víkendový křesťanský festival Slezská lilie, který bude probíhat 11.-12.června, na několika místech – kostel sv. Václava, prostranství před katedrálou Božského Spasitele, nákupní centrum Avion Shopping park, a také každoročně využívané prostory u kostela v Kunčičkách.

V kostele byla instalována výstava fotografií k roku rodiny.

OZNÁMENÍ
na 9. týden liturgického mezidobí 29. května – 4. června 2016

V pondělí 30. května je památka sv. Zdislavy.

V úterý 31. května svátek Navštívení Panny Marie.

Ve středu 1. června památka sv. Justina, mučedníka.

Na první pátek 3. června připadá slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

V sobotu 4. června památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. V tento den se od 15:15 modlíme v našem kostele jako každou první sobotu v měsíci Večeřadlo. Všechny zvu ke společné modlitbě růžence.

V pondělí 30. května pamatujeme modlitbou 24/1 na potřeby naší farnosti. Zapojit se modlitbou, popřípadě postem, může každý. K zapsání využijte rozpis vzadu na stolku.

Příští neděli 5. června se po ranní mši svaté sejdou členové Živého růžence.

Ve dnech 5.-12. června proběhnou v rámci oslav dvacátého výročí trvání ostravsko-opavské diecéze Dny víry. 
Zahájeny budou příští neděli v 10:00 hodin slavnostní bohoslužbou na Masarykově náměstí v Ostravě.
Mši svatou bude celebrovat arcibiskup Jan Graubner a homilii by měl přednést brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Mše svatá bude slavena také za účasti apoštolského nuncia Giuseppe Leanzi. 
Bude připraveno asi 500 míst k sezení na lavičkách, ostatní nechť si vezmou jednoduché poutnické posezení.
Od 9:20 hodin bude probíhat modlitba růžence s texty buly Misericordiae vultus.
Po mši svaté bude připraveno pohoštění pro účastníky bohoslužby a další program (vystoupení sborů Datio a  Ondrášek, a poté Keep Smiling Gospel) do zhruba 14 hodin.
Od 15 hodin bude první pochod pro život v Ostravě. Cesta povede od našeho kostela k Salesiánům, připojit se bude také případně možné po cestě. V Don Bosku pak bude na úmysl ochrany lidského života sloužena mše svatá. A po ní budou následovat hudební pašije Tečka za člověkem scholy Přyvozacy.

Během víkendu 11.-12. června se uskuteční další ročník křesťanského hudebního festivalu Slezská lilie. Festival je jedním z programů Dnů víry. Plakátek k festivalu najdete na nástěnce v předsíni kostela.

OZNÁMENÍ
na 8. týden liturgického mezidobí 22.-28. května 2016

Ve čtvrtek 26. května slavíme slavnost Těla a krve Páně – tento den je doporučeným svátkem. Mše svaté budou v našem kostele slouženy v 7 a v 17 hodin.

V pondělí 30. května můžeme v rámci modlitby 24/1 věnovat své modlitby, popřípadě půst naší farnosti. Kdo by se chtěl zapojit do modlitebního dvacetičtyřhodinového řetězce, může využít rozpis vzadu na stolku. Děkuji všem, kteří naši farnost svými modlitbami a posty podporují.

Každý 24. den v měsíci bývá v naší farnosti sloužena mše svatá za ochranu lidského života, zastavení zla potratů a všech praktik vedoucích k zabíjení nenarozených dětí. Tento měsíc bude výjimečně 23. května v 7:00 hodin.

Ve dnech 5.-12. června proběhnou v rámci oslav dvacátého výročí trvání ostravsko-opavské diecéze Dny víry. Všichni jsou zváni k zapojení, které může mít podobu fyzickou, organizační, materiální, ale především modlitební. Hlásit se můžete na faře. Několik aktivit v rámci Dnů víry pořádá také naše farnost. V neděli 5. června proběhne od 15 hodiny První pochod pro život v Ostravě. Všechny, zvláště rodiny zveme k účasti. Pochod mohou rodiny pojmout jako nedělní procházku z našeho kostela k Salesiánům, kde bude na úmysl ochrany lidského života sloužena mše svatá. Po mši svaté budou následovat hudební pašije Tečka za člověkem scholy Přyvozacy. 6.-10. června bude otevřen náš kostel s možností rozhovorů a prohlídky kostela. Další aktivitou je moderovaná diskuse Horká vana, na téma „Křesťanství“, která proběhne ve Staré aréně ve středu 8. června od 17 hodin. Dny víry budou zakončeny 12. června Modlitbou za Ostravu před novou radnicí na Prokešově náměstí. Začátek modlitby v 18 hodin. Více o programu Dnů víry na stránkách www.dnyviry2016.cz

2.-10. července mají děti možnost zúčastnit se letního tábora v Andělské hoře. Děti zažijí spoustu zábavy, legrace a přátelství. Plakátek s bližšími informacemi je ve vývěsce.

Příští neděli zazní při ranní mši svaté latinské ordinárium. 

Sbírka minulé neděle určena pro Diecézní charitu činila 7.430,-Kč. Pán Bůh zaplať.

OZNÁMENÍ
na 7. týden liturgického mezidobí 15.-21. května 2016

V pondělí 16. května slavíme svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.

Ve čtvrtek 19. května svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

V pátek 20. května památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.

V neděli 22. května slavnost Nejsvětější Trojice.

Biskupství ostravsko-opavské ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči zvou na 9. diecézní setkání seniorů, které proběhne v úterý 17. května od 9 do 15 hodin na biskupství. Plakátek s programem je k dispozici ve vývěsce.

V sobotu 21. května pořádá komunita Sant Egidio, Piknik pro lidi bez domova. Společný program začne v 16 hodin modlitbou v našem kostele. Po ní bude následovat přesun do parku.

Každý 24. den v měsíci bývá v naší farnosti sloužena mše svatá za ochranu lidského života, zastavení zla potratů a všech praktik vedoucích k zabíjení nenarozených dětí. Tento měsíc bude výjimečně 23. května v 7:00 hodin.

Pokud máte zájem pomoci s Nocí kostelů, která bude 10. června, nechte na sebe kontakt na faře.

Farní letní tábor na Andělské Hoře bude 2. - 10. července. Přihlásit se můžete nejlépe do 22. května. Letáček s informacemi je ve vývěsce.

Dnešní sbírka je určena na potřeby Diecézní charity.

Slavností Seslání Ducha svatého končí doba velikonoční a začíná liturgické mezidobí.

Po večerní mši svaté zvu všechny na farní zahradu na Vaječinu. Vejce jsou vítána :-).

OZNÁMENÍ
na 7. týden doby velikonoční 8.-14. května 2016

V sobotu 14. května slavíme svátek sv. Matěje, apoštola.

V pátek 13. května bude v našem kostele od 18:30 hod. sloužena mše za uzdravení, smíření a odpuštění. Adorace, večer chval, přímluvná modlitba bude součástí mše.

Během víkendu 13.-15. května bude u Salesiánů připraven pro mládež bohatý duchovní program Oasis. Plakátek k akci i kontakty k přihlášení na webu: http://skolamarie.cz/homepage/skola/oasis.

V sobotu 28. května je možné zúčastnit se s farností Ostrava – Svinov, národní poutě k Božímu milosrdenství do Krakova – Lagievnik. Cena poutě činí 500,-Kč. Hlásit se můžete přímo ve svinovské farnosti, nebo na tel. čísle 732 838 899.

Po celý květen, měsíc zasvěcený Panně Marii, začínají mše svaté v našem kostele májovými pobožnostmi. Všichni jste k účasti srdečně zváni.

Sbírka na pomoc Ukrajině činila 7.210,- Kč. Pán Bůh zaplať.

Sbírka příští neděle 15. května bude určena na Diecézní charitu.

OZNÁMENÍ
na 6. týden doby velikonoční 1.-7. května 2016

V pondělí 2. května je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.

V úterý 3. května svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.

Ve čtvrtek 5. května slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek.

Na první pátek v měsíci 6. května připadá památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. Začíná příprava na slavnost Seslání Ducha svatého.

V sobotu 7. května se budeme v našem kostele od 15:15 modlit Večeřadlo. Ke společné modlitbě růžence jste všichni zváni.

Po celý květen budou bohoslužby začínat Májovou pobožností.

Ve středu 4. května v 16:30 bude na faře přednáška na téma Jak to říct dobře a včas anebo jak a kdy mluvit s dětmi o intimních věcech. Přednáší Marie Fridrichová.

V pátek 13. května od 18 hodin, pořádá Centrum pro rodinu a farnost Ostrava – Zábřeh celonoční bdění pro rodinu. Více zde.

O víkendu 13.-15. května se může mládež zúčastnit víkendu Oasis, který bude probíhat u Salesiánů. Zveme všechny ve věku od 13 do 18 let ke společně strávenému času. Tématem víkendu je Plán pro můj život. Plakátek na webu: http://skolamarie.cz/homepage/skola/oasis.

Dnes končí celoevropská sbírka na pomoc Ukrajině, vyhlášená sv. otcem Františkem. Pokud byste chtěli tuto sbírku podpořit, můžete vhodit svůj finanční příspěvek do označené pokladničky vzadu za lavicemi.

Sbírka minulé neděle určená na dofinancování oprav Katedrály, činila 7.630,-Kč. Pán Bůh zaplať.

Vyšlo nové číslo Přívozníku, které je k dispozici vzadu na stolku.

Po ranní mši svaté se sejdou členové Živého růžence.

OZNÁMENÍ 
na 5. týden doby velikonoční 24.-30. dubna 2016 

V pondělí 25. dubna slavíme svátek sv. Marka, evangelisty. 

V pátek 29. dubna svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

V pondělí 25. dubna se můžeme všichni spojit v modlitbě za naši farnost 24/1. Rozpis s modlitbou je vzadu na stolku.

Ve čtvrtek 28. dubna se v kostele sv. Františka a Viktora v Hrušově uskuteční benefiční koncert Václava Neckáře, na podporu kostela. Začátek koncertu v 19 hodin. 

Příští neděli po ranní mši sv. bude setkání členů Živého růžence.

Do konce dubna je možné se přihlásit na celosvětové setkání mládeže se sv. otcem Františkem v Krakově, za zvýhodněné ceny. Více informací i možnost přihlášení na stránkách krakov2016.signaly.cz

Ve dnech 6.-8. května proběhne další z víkendů Školy křesťanského života a evangelizace. Všichni jsou srdečně zváni. Přihlašování na faře, telefonicky, nebo elektronicky. Plakátek je k dispozici ve vývěsce.

V sobotu 28. května se koná v rámci Svatého roku milosrdenství národní pouť do Krakova-Lagewnik k Božímu milosrdenství. Je možné jet například s farností Ostrava – Svinov. Odjezd v 7:00, návrat v 19:00, cena 500 Kč. V případě zájmu se obracejte na svinovskou farnost. 

Dnešní sbírka je určena na dofinancování oprav Katedrály. 

Od dnešního dne po celý týden bude probíhat celoevropská sbírka na pomoc Ukrajině, vyhlášená sv. otcem Františkem. Označemá pokladnička je umístěna za lavicemi. Děkuji za Vaše finanční příspěvky.

Zájemci z řad dětí o účast na víkendovce v Hati, která proběhne příští víkend od 29. dubna do 1. května, se mohou hlásit, popř. získat bližší informace na webu akcí pro děti http://nasefara.cz

Letní tábor pro děti bude letos na Andělské Hoře od 2. do 10. července 2016. Hledají se lidé, kteří by vydrželi s dětmi na celém táboře nebo pro začátek i na víkendovce. Budeme rádi za pomoc s organizací aktivit pro děti a také vaření na akcích. Pokud o někom víte nebo jste to vy sami, můžete se přihlásit u Honzy.

OZNÁMENÍ 
na 4. týden doby velikonoční 17.-23. dubna 2016

V sobotu 23. dubna slavíme svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze.

Sbírka příští neděle 24. dubna je určena na dofinancování opravy Katedrály.

Papež František vyhlásil na neděli 24. dubna 2016 celoevropskou sbírku na pomoc Ukrajině. Proto od neděle 24. dubna do neděle 1. května bude umístěna v kostele pro tento účel kasička, aby všichni se mohli tímto způsobem k papežem vyhlášené sbírce připojit.

V pondělí 25. dubna máme možnost zapojit se svojí modlitbou, půstem do dvacetičtyřhodinové modlitby za farnost. Rozpis s modlitbou 24/1 je vzadu na stolku.

O víkendu 29.4. - 1.5. zveme všechny děti na víkendovku do Hati. Bližší informace a přihlášky na webu: http://nasefara.cz.

Naše farnost ve spolupráci s Centrem pro rodinu pořádá První pochod pro život v Ostravě. Pochod bude zahájen v našem kostele 5. června v 15 hodin a následně bude pokračovat do Moravské Ostravy, kde bude ukončen mší svatou u Salesiánů. 
Pochod je součástí Dnů víry, které budou v Ostravě a Opavě probíhat ve dnech 5.-12. června.

Příští neděli zazní při ranní mši svaté latinské ordinárium.

OZNÁMENÍ 
na 3. týden doby velikonoční 10.-16. dubna 2016

V pondělí 11. dubna si připomínáme památku sv. Stanislava, biskupa a mučedníka.

Od 11. do 17. dubna 2016 proběhne Týden modliteb za duchovní povolání. Zařaďme i tyto úmysly do svých modliteb.

Dnes začíná vizitace z Jasné Hory.

Festival Templfest má již pátý rok bohatý program. Více na plakátu ve vývěsce.

V neděli 17. dubna se bude v našem kostele po mši svaté v 10:30 P. Alvaro Grammatika modlit za uzdravení.

Otec biskup František Václav Lobkowicz podstoupil z pátku na sobotu 1. – 2. dubna 2016 ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně transplantační operaci jater. Dle vyjádření lékařů probíhá náročná pooperační léčba nadějně. Otec biskup vyjádřil všem věřícím ze své diecéze a celé vlasti velký dík za modlitby a také prosbu, aby tato modlitební podpora dále trvala.

Tento týden bude Polsko prožívat hlavní slavnosti spojené s 1050. výročím křtu Polska. Jelikož křesťanství přišlo do této země z Čech, doprovázejme tyto události svou modlitbou, aby evangelium pronikalo do všech oblastí.

OZNÁMENÍ 
na 2. týden doby velikonoční 3.-9. dubna 2016

V pondělí 4. dubna slavíme slavnost Zvěstování Páně. Mše svaté v kostele budou v 7 a v 17 hodin. Tímto dnem začíná v naší farnosti další ročník Duchovní adopce. Zájemci, kteří by se chtěli modlitebně ujmout dítěte ohroženého zabitím, ať se hlásí na faře.

Ve čtvrtek 7. dubna památka sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze.

Sbírka od Božího hrobu určena na podporu Svaté země činila 1.405,-Kč. Sbírka na olomoucký kněžský seminář z minulé neděle činila 8.823,-Kč. Pán Bůh zaplať.

Dnes je nabídka na benefiční koncert Štěpána Raka a Pavla Helana, který proběhne od 18:30 v kostele sv. Ducha v Ostravě – Zábřehu. Více na plakátku ve vývěsce.

Na svátost manželství se připravují Filip Vavera a Marie Skřivánková, Jaroslav Tománek a Stela Holubová.

V pátek 8. dubna v 18:30 je mše sv. za uzdravení, smíření a odpuštění a Večer chval. 

O udělení jáhenského svěcení požádal Mgr. Pavel Obr. Svěcení má být uděleno 18. června v Opavě. Biskup František nás v této souvislosti vyzývá, abychom podle svého nejlepšího svědomí upřímně a pravdivě ohlásili na faře, kdybychom mohli něco namítat, nebo uvést jako překážku proti udělení tohoto svěcení. Také nás prosí o modlitby, zvláště v den svěcení.

Od 10. dubna proběhne v naší farnosti vizitace z komunity Paulínů.

Tento týden skončila výměna oken na faře. Moc děkuji všem, kteří se zapojili do prací, které byly s výměnou spojeny – úklid, malování, opravy, vaření, žehlení, atd. Pán Bůh zaplať. Ještě jednou děkuji za přípravu na Velikonoce, zvláště svým spolubratrům.

Po ranní mši se sejdou členové Živého růžence.

Vyšlo nové číslo Přívozníku.

OZNÁMENÍ 
na 1. týden doby velikonoční 27. března – 2. dubna 2016

V pondělí 28. března na velikonoční pondělí budou v našem kostele slouženy mše svaté v 8 a v 17 hodin. Tento den je dnem modlitby za farnost. Prosím o Vaše zapojení. Rozpis s modlitbou 24/1 je vzadu na stolku.

Pátek 1. dubna je prvním pátkem v měsíci. Po mši svaté bude možnost adorace.

V sobotu 2. dubna se budeme ve farní kapli modlit Večeřadlo. Všichni jste zváni k modlitbě růžence. Začínáme v 15:15 hod.

Ve stejný den se uskuteční farní Velikonoční Veselice. Všichni jsme zváni na 19 hodinu do Obecního domu v Ludgeřovicích. Plakátek s bližšími informacemi najdete ve vývěsce. Vstupenky je možné si zakoupit na faře. 
Na faře je také možno zakoupit CD scholy Přyvozacy Tečka za člověkem.

Dalším možným programem na sobotu je mezinárodní Pochod pro život, který proběhne v Praze. Při této příležitosti jsou vypravovány vlaky s výraznou slevou. Máte-li zájem využít této slevy, přihlaste se, prosím, do středy na faře. Účastníci, kteří chtějí, mohou přijmout pozvání kardinála Duky na oběd.

V pondělí 4. dubna začne v naší farnosti další ročník adopce nenarozených dětí. Zájemci, kteří by se rádi modlili po dobu devíti měsíců za dítě ohrožené smrtí, ať se hlásí na faře. V naší farnosti je každý dvacátý čtvrtý den sloužena mše svatá za Zastavení zla potratů a všech praktik vedoucích k usmrcování dětí.

Příští neděli 3. dubna je věnována Božímu milosrdenství. 
Po ranní mši svaté se sejdou členové Živého růžence.

Děkuji všem za pomoc s úklidem fary i kostela. Děkuji také spolubratrům. Pán Bůh zaplať.

Dnešní sbírka je určena na Kněžský seminář v Olomouci.

OZNÁMENÍ 
na Svatý týden 20.-26. března 2016

V úterý 22. března proběhne na faře po mši svaté od 18 hodin Křížová cesta s projekcí. Zhruba devadesátiminutovou Křížovou cestu povede o. Pavel Šupol, vicerektor olomouckého semináře.

Obřady Velikonočního tridua:
Zelený čtvrtek 24. března mše svatá v 18:00 hod.
Velkopáteční obřady 25. března v 18:00 hod.
Velikonoční vigilie Bílé soboty 26. března v 19:30 hod.
Bohoslužby budou v kostele.
Páteční a sobotní sbírka je určena na Svatou zemi a Kněžský seminář.
Rozpis s adorací u Božího hrobu na bílou sobotu je vzadu na stolku.
V sobotu si prosím doneste svíce na obnovu křestních slibů.

Na Zelený čtvrtek bude v 9:00 hodin v katedrále sloužena mše svatá se svěcením olejů. Hlavním celebrantem biskup František Václav Lobkowicz, koncelebrovat budou kněží naší diecéze, kteří budou obnovovat své kněžské sliby.

Věnujte, prosím, pozornost svátosti smíření před Velikonocemi. Kromě obvyklých časů nabízíme možnost v pondělí a  úterý 21. a 22. března od 18 hodin.

V neděli 27. března zazní při ranní mši svaté Latinské ordinárium. Příští neděli 27. března měníme čas o hodinu dopředu.

Mše svaté na velikonoční pondělí 28. března v 8 a v 17 hodin. Na tento den připadá Modliba 24/1 za farnost. Rozpis s modlitbou je vzadu na stolku.

Děkuji těm, kteří se zapojili do velkého úklidu. 
Úklid kostela bude v pondělí 21. března od 15 hodin.

Po mši svaté v 10:30 zvu děti dopředu na krátký program. Budete dozdobovat monstranci pro Ježíše a dostanete povídání k Zelenému čtvrtku.

OZNÁMENÍ 
na 5. týden doby postní 13.-19. března 2016

V sobotu 19. března slavíme slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Tento den je doporučeným svátkem.

Na květnou neděli 20. března budou při mších v 8:00 a v 10:30 žehnány ratolesti.

Od středy do pátku 16.-18. března proběhne u sester Matky Terezy duchovní obnova pro lidi bez domova.

Pamatujte, prosím, na svátost smíření před Velikonocemi. Půl hodiny před každou mší svatou, nebo během zpovědních dnů 21. a 22. března od 18 hodin.

V úterý 22. března budeme mít možnost zúčastnit se na faře Křížové cesty s videoklipy, vedené otcem Pavlem Šupolem. Od 18:00 do 19:30 hod.

Bohoslužby během velikonočního třídenní:
Zelený čtvrtek 24. března mše svatá v 18 hodin.
Velký pátek 25. března v 18 hodin.
Bílá sobota 26. března vigilie v 19:30 hod.

Sbírka z minulé neděle určená na podporu Světového dne mládeže v Krakově činila 5200,- Kč. Pán Bůh zaplať.

Děkuji všem, kteří se zapojili do úklidu fary. Ti, kteří by se rádi zúčastnili úklidu, ale např. časově jim to nevyšlo, mají možnost při úklidu kostela. V pondělí 21. března od 15 hodin.

V sobotu 2. dubna se bude konat v obecním domě Ludgeřovice Velikonoční veselice, společenské setkání naší farnosti. Vstupenky jsou k dispozici na faře.

OZNÁMENÍ 
na 4. týden doby postní 6.-12. března 2016

V pátek 11. března je mše za uzdravení, smíření a odpuštění. Začíná 18:30 v kapli. Její součástí je Večer chval.

V sobotu 12. března se uskuteční v Českém Těšíně diecézní setkání mládeže s o. biskupem Františkem. Program začíná v 9 hodin. V 16 hodin, bude mše sv. ve farním kostele. Informace na plakátku ve vývěsce.

Příští neděli 13. března je výroční den zvolení papeže Františka.

Pokud má někdo z Vašich nemocných známých zájem o přijetí svátosti smíření před Velikonocemi a není v jeho silách přijít do kostela, prosím, přijďte domluvit na faru osobní návštěvu kněze.

Dnešní sbírka je určena na Světové dny mládeže v Krakově. Děkuji všem dárcům.

Dnes se po ranní mši svaté sejdou členové Živého růžence.

OZNÁMENÍ
na 3. týden doby postní 28. února – 5. března 2016

V pondělí 29. února jsme všichni zváni k modlitbě a postu za farnost 24/1. Rozpis s modlitbou je vzadu na stolku.

Pátek 4. března je prvním pátkem v měsíci.

Všechny zvu k modlitbě Křížové cesty přede mší i společné adoraci. Křížovou cestu se modlíme každý pátek v 17 hodin přede mší svatou.

V sobotu 5. března se budeme společně modlit Večeřadlo – modlitbu růžence. Začínáme v 15:15 hod v kapli na faře. Prosím, přijďte.

Ve dnech 4. - 5. března proběhne u Salesiánů akce s názvem 24 hodin pro Pána. Program zahrnuje mši svatou, Křížovou cestu a Duchovní obnovu vedenou P. Janem Komárkem. Bližší informace na plakátku ve vývěsce.

V neděli 6. března se po ranní mši svaté sejdou členové Živého růžence.

Sbírka Svatopetrský haléř minulé neděle činila 9. 857,-Kč. Pán Bůh zaplať.

Další aktivitou v rámci Roku milosrdenství na území naší diecéze je zpovědní služba. Probíhá v Katedrále vždy od úterý do soboty 8:15 – 12:15 a 13:15 – 17:15 hod.

A ještě další skutek milosrdenství: úklid po výměně oken a malování na faře, po domluvě :-).

Stále je možné kupovat si vstupenky na Velikonoční veselici, připravovanou na 2. dubna. Podrobnější informace najdete na plakátcích ve vývěsce a předsíni kostela.

OZNÁMENÍ 
na 2. týden doby postní 21.-27. února 2016

V pondělí 22. února slavíme svátek Stolce svatého apoštola Petra.

Děkuji všem dárcům za příspěvek do dnešní sbírky Svatopetrský haléř.

V pondělí 29. února budeme mít všichni možnost zapojit se svojí modlitbou, postem, nebo obojím do modlitby 24/1 za naši farnost. Rozpis s modlitbou je připraven vzadu na stolku. Děkuji za vaše zapojení.

Vhodnou modlitbou pro postní dobu je Křížová cesta. Zvu ke společné modlitbě každý pátek v 17:00 hodin.

Příští neděli zazní při ranní mši svaté latinské ordinárium.

Diecézní setkání mládeže s o. biskupem Františkem se uskuteční v sobotu 12. března v Českém Těšíně od 9.00 hod. V 16.00 hod. bude mše sv. ve farním kostele. Informace na vývěsce.

OZNÁMENÍ 
na 1. týden doby postní 14.-20. února 2016

Od pátku do neděle 19.-21. února proběhne zimní víkend Školy křesťanského života a evangelizace. Srdečně zveme všechny nové zájemce. Plakátek s podrobnějšími informacemi a kontakty k přihlašování je k dispozici ve vývěsce.

Během postní doby se modlíme před páteční mší svatou Křížovou cestu. Začátek v 17 hodin.

Postní dobu je možné prožívat v doprovodu myšlenek o Božím milosrdenství. Myšlenka na každý den, tak se jmenuje nabídka ostravsko-opavského biskupství. Registrací svého mobilního čísla, nebo emailu na stránce pust.doo.cz se můžete přihlásit k dennímu odběru myšlenek. Více k této nabídce poslouží plakátek ve vývěsce.

V sobotu 2. dubna bude od 19 hodin v Obecním domě v Ludgeřovicích Velikonoční veselice s bohatým programem. Plakátek k akci najdete ve vývěsce, nebo na nástěnce v předsíni kostela. Vstupenky je možné si zakoupit na faře.

V neděli 21. února v 10 hodin bude v Ostravě-Svinově slavit mši svatou kardinál Dominik Duka jako poděkování za získanou svobodu. Budou vzpomenuty oběti totalitních režimů v minulém století a vyslovena prosba za ukončení pronásledování křesťanů i nevěřících v dnešní době na celém světě.

Příští neděli 21. února bude sbírka Haléř sv. Petra.

OZNÁMENÍ 
na 5. týden v mezidobí a začátek doby postní 7.-13. února 2016

10. února je Popeleční středa – den přísného postu. Ranní mše svatá v 7 hodin bude sloužena v kapli a odpoledne v 17 hodin v kostele. Na obou mších bude udělován popelec.

Ve čtvrtek 11. února bude ve farní kapli během mše svaté v 9 hodin udělována svátost nemocných. Máte-li ve své rodině, nebo okolí nemocného, prosíme, pomozte mu s dopravou na faru. V případě, že tuto možnost nemáte, požádejte na faře o návštěvu kněze.

V pátek 12. února jste všichni zváni na mši za uzdravení, smíření a odpuštění. Začíná 18:30 v kapli. Její součástí je Večer chval.

Během postní doby se budeme modlit Křížovou cestu. Vždy přede mší svatou 17 hodin.

Vzadu na stolku jsou k rozebrání pokladničky – postničky, připravené Charitou ČR. Můžeme se během postní doby zříct nějakého příjemného požitku a takto ušetřené finance přinést v pokladničce na faru. Na spodní straně pokladničky zvolíte, jak mají být Vámi ušetřené peníze použity.

Charita Ostrava vyhlašuje výběrové řízení pro Charitní středisko Matky Terezy na pracovní pozici Sociální pracovnice. Bližší informace najdete ve vývěsce.

Dnes se po ranní mši svaté sejdou členové Živého růžence.

OZNÁMENÍ 
na 4. týden v mezidobí 31. ledna – 6. února 2016

Sbírka minulé neděle určená na pomoc rodině, která se ocitla ve finanční tísni vynesla 5.445,-Kč. Pán Bůh zaplať.

Příští týden se po ranní mši svaté sejdou členové Živého růžence.

V úterý 2. února slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Ranní mše svatá v 7 hodin bude sloužena v kapli. Odpolední mše v 17 hodin v kostele. Při obou se bude žehnat svíce.

Ve středu 3. února bude při mši v 17 hodin udělováno svatoblažejské požehnání.

Pátek 5. února památka sv. Agáty, panny a mučednice. Tento den je prvním pátkem v měsíci.

V sobotu 6. února památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků. Jako každou první sobotu se modlíme společně od 15:15 modlitbu růžence - Večeřadlo.

Děkuji všem, kteří se zapojili do úklidu betléma. Pán Bůh zaplať.

OZNÁMENÍ 
na 3. týden v mezidobí 24.-30. ledna 2015

V pondělí 25. ledna je svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola.

V úterý 26. ledna památka svatých Timoteje a Tita, biskupů.

Ve čtvrtek 28. ledna památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

Vzadu na stolku je připraven rozpis s modlitbou 24/1. Je to rozdělení celého dne do půl hodinových částí. Každý zájemce si může vybrat jemu vyhovující půl hodinu a tento čas naplnit svojí modlitbou věnovanou naší farnosti. K modlitbě je možné přidat půst dle vlastního uvážení. Modlíte se samozřejmě doma, není nutné přicházet do kostela. Děkuji za vaše zapojení.

V sobotu 30. ledna proběhne v tělocvičně Školy Přemysla Pittra Hudební karneval pro děti. Začátek ve 13:30 hod. Bližší informace na plakátku ve vývěsce.

Příští neděli zazní při ranní mši svaté latinské ordinárium.

Jelikož ne všichni byli na bohoslužbách minulou neděli, informujeme, že ještě dnes probíhá sbírka na pomoc mladé rodiny, která se rozhodla místo potratu pro narození svého dítěte, ale je nyní ve finanční tísni. Bližší informace o rodině je možné získat u Gejzy Machaly. Částka vybraná minulou neděli činila 9.639,- Kč. Pán Bůh zaplať.

Ve včerejším florbalovém přátelském zápase naše farnost vyhrála nad Třebovicemi. Pokud by se někdo z dětí chtěl přidat a chodit na florbalové tréninky, může získat bližší informace u Honzy.

OZNÁMENÍ 
na 2. týden v mezidobí 17.-23. ledna 2015

V pondělí 18. ledna je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů, pamatujme prosím více na tento úmysl.

Ve čtvrtek 21. ledna památka sv. Anežky, panny a mučednice.

Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do Tříkrálové sbírky. V letošním roce koledovalo 9 dospělých, a 15 dětí. Děkuji dětem, které našly odvahu a kromě zpěvu během koledování také hrály na hudební nástroje. Letošní koledování zahrnovalo i místa obvykle nenavštěvovaná – například policejní stanici, hostinec, diagnostický ústav, ale i domy, v uplynulých letech nenavštívené. Tím byl zprostředkován kontakt s rodinami, které projevovaly z návštěvy tří králů velkou radost. Někteří se s koledníky fotili. Děti se při jedné z návštěv setkali také se svojí paní učitelkou. Do koledování se zapojili také kněží, především otec Franciszek.

Ve stejnou dobu probíhalo na ulici Palackého žehnání bytů, které zorganizovaly sestry Matky Terezy. Velké díky také jim.

Naše farnost byla oslovena s prosbou týkající se pomoci mladé rodině, která přes svou negativní finanční situaci se rozhodla místo potratu pro narození svého dítěte. Současná situace rodiny je svízelná, proto se obracíme a prosíme ty, kteří se mohou zapojit do finanční pomoci. Po mši svaté bude u vchodových dveří možnost přispět do košíku a následně je možné svůj finanční podporující dar na faru. Děkuji za Váš projev milosrdenství. Pokud by měl někdo zájem o bližší informace o této rodině, prosím, obraťte se na Gejzu Machalu.

Pokud byste chtěli modlitbou podpořit Řád Paulínů, můžete se přihlásit do Společenství bl. Eusebia. Vámi vybraný den v měsíci se pak budete modlit na tento úmysl. Modlitbu si můžete sami zvolit. Informace a přihlášky jsou vzadu na stolku.

Otec biskup je nadále v nemocnici. Doprovázejme ho prosím i nadále svou modlitbou.

Na faře od středy 13. ledna probíhá Kurz efektivního rodičovství, pořádaný Centrem pro rodinu. Kurz je vhodný pro rodiče dětí různého věku. V jednotlivých lekcích jsou probírány základní principy pozitivní výchovy a jejich aplikace do praktického rodinného života. Jedná se o devět setkání. Pokud máte zájem, můžete se ještě přihlásit. Bližší informace a přihlášení tel.: 777 31 31 41 nebo http://kurz-efektivniho-rodicovstvi.webnode.cz/.

Příští sobotu 23. ledna ve 14:30 hod. bude přátelský zápas ve florbale našich dětí s farností O.- Třebovice.

 

OZNÁMENÍ 
na 1. týden v mezidobí 10.-17.ledna 2015

Dnes 10. ledna slavíme svátek Křtu Páně. Dnešním dnem končí doba vánoční. V pondělí 11. ledna začíná doba liturgického mezidobí, která potrvá do úterý před Popeleční středou.

V pátek 15. ledna je slavnost sv. Pavla, prvního poustevníka, patrona Řádu Paulínů.

V sobotu 16. ledna je svátek Panny Marie, Královny poustevníků.

Od včerejšího dne 9. ledna se modlitbou novény ke svatému Pavlu, prvnímu poustevníku připravujeme na poutní slavnost. Pouť patrona řádu Paulínů oslavíme v neděli 17. ledna. Mše v 10:30 bude s požehnáním dětem. Dopoledne bude kázat P. Vojtěch Janšta, spirituál Biskupského gymnázia v Ostravě.

Dnes v 18:00 hodin v našem kostele proběhne Novoroční koncert. Účinkují posluchači a pedagogové Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava. Plakátek ke koncertu je ve vývěsce i na nástěnce v předsíni kostela. Vstupné dobrovolné.

Dnes také v 18:00 hodin končí Alianční týden modliteb. Hostitelem setkání je Křesťanské společenství Ostrava. Tato církev sídli Ostrava-Pískové doly, V Zálomu 1.

OZNÁMENÍ
na dobu vánoční 3. - 9. ledna 2016

V neděli 3. ledna začíná Alianční týden modliteb. První setkání je v našem kostele. Rozpis na celý týden je ve vývěsce. Setkání vždy začíná v 18:00 hod. Přijďte už dnes na to první.

Zájemci o tříkrálové koledování z řad dětí, ale i dospělých se mohou hlásit v zákristii, nebo na faře. Koledování pořádané Charitou bude probíhat ve dnech 1. až 14. ledna. Děkujeme za Vaši pomoc.

Ve středu 6. ledna je Slavnost Zjevení Páně. Mše svaté budou v 7:00 v kapli na faře a v 17:00 v kostele. Bude se žehnat kadidlo, křída, voda a zlaté předměty.

V pátek 8. ledna v 18:30 bude v kapli na faře mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění.

V sobotu 9. ledna se začneme zpěvem hymnů připravovat na slavnost sv. Pavla, prvního poustevníka, patrona Řádu Paulínů.

Příští neděli bude v našem kostele Novoroční koncert Lidové konzervatoře.

V novém roce přeji hojnost Božího požehnání a všech Božích darů.

OZNÁMENÍ
na 1. týden doby vánoční 27. prosince – 2.ledna 2015

V pondělí 28. prosince je svátek sv. Mláďátek, mučedníků.

Ve čtvrtek 31. prosince v 17:00 hodin bude mše na poděkování za uplynulý rok.

Na první pátek v měsíci 1. ledna připadá slavnost Matky Boží, Panny Marie. 
Mše svaté budou v našem kostele slouženy v 8, v 10:30 a v 17 hodin.

V sobotu 2. ledna si připomínáme památku sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.
Tento den se modlíme v kapli na faře modlitbu růžence – Večeřadlo. Začátek v 15:15 hod.

Pokud chcete podpořit svojí modlitbou, nebo půstem naši farnost, máte možnost zvláště v pondělí 28. prosince. Vzadu na stolku je rozpis s modlitbou, do kterého se můžete zapsat.

V neděli 3. ledna se po ranní mši svaté sejdou členové Živého růžence.

OZNÁMENÍ
na 4. týden doby adventní a začátek doby vánoční 20.-26. prosince 2015

Děkuji, že věnujte pozornost svátosti smíření, která se nabízí vždy půl hodiny přede mší svatou. Je to pro nás dar, zvláště teď v roku milosrdenství.
Příležitost ke svátosti smíření ve dnech 22. a 23. prosince bude také po mši od 18 hodin.

Ve čtvrtek 24. prosince na Štědrý den bude sloužena rorátní mše v 7:00 hodin ráno v kapli na faře. Mše svaté v 15:00 hodin pro rodiny s dětmi a „půlnoční“ ve 23:00 hodin budou slouženy v kostele.

Mše svaté 25. prosince na slavnost Narození Páně a 26. prosince na svátek sv. Štěpána, budou slouženy jako v neděli, tj. v 8:00, 10:30 a 17:00 hodin.

V neděli 27. prosince je svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Při ranní mši svaté zazní latinské ordinárium.

V pondělí 28. prosince můžeme své modlitby (popř. půst) věnovat na úmysl naší farnosti. Kdo by se chtěl zapojit do modlitby 24/1, může využít rozpis vzadu na stolku.

Zájemci o betlémské světlo se mohou přihlásit v zákristii, nebo na faře.

Děkuji všem, kteří se zapojili do úklidu i příprav na vánoční svátky.

Přeji požehnané Vánoce, milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše pro nás Narozeného.

OZNÁMENÍ
na 3. týden doby adventní 13.-19. prosince 2015

V pondělí 14. prosince je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

Věnujte v předvánočním období pozornost svátosti smíření, která se nabízí vždy půl hodiny přede mší svatou. Zdůrazňuji přede mší svatou. Zvláště teď v roku milosrdenství.
Příležitost ke svátosti smíření ve dnech 22. a 23. prosince bude také po mši od 18 hodin.

Mše svaté 24. prosince na Štědrý den budou slouženy ráno v 7:00 hod. v kapli. Mše v 15:00 a ve 23:00 budou slouženy v kostele.

Mše svaté na slavnost Narození Páně 25. prosince a 26. prosince na svátek sv. Štěpána budou slouženy v kostele jako v neděli, tj. v 8:00, v 10:30 a v 17:00 hod.

Betlémské světlo bude přivezeno na hlavní nádraží v sobotu 19. prosince. Následující dny bude k dispozici také na faře.

Prosím všechny, kteří mohou pomoct s předvánočním úklidem v sobotu 19. prosince, aby se hlásili v zákristii, nebo na faře. Děkuji za Vaši pomoc.

Sbírka minulé neděle určená na potřeby Katedrály činila 6 400,-Kč. Pán Bůh zaplať.

Dnes 13. prosince od 15:30 proběhne v našem kostele adventní koncert pěveckého sdružení Quo Vadis. Plakátek ke koncertu najdete ve vývěsce.

Všechny farníky zvu po ranní mši svaté na faru na společné farní kafe. Můžeme se tak společně sdílet o tom, co nás oslovilo na mši svaté. Především ze čtení a kázání.

OZNÁMENÍ
na 2. týden doby adventní 5.-12. prosince 2015

V pondělí 7. prosince si připomínáme památku sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.

V úterý 8. prosince slavíme slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, pouť. Mše svaté budou v 7:00 v kapli na faře a v 17:00 v kostele.

Dnešní sbírka je určena na podporu Katedrály. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost.

Po ranní mši svaté se sejdou členové Živého růžence.
Po mši svaté v 10:30 bude na faře oslava svátku sv. Mikuláše pro děti.
Od 18 hodiny proběhne na faře Pastorační a ekonomická rada.

V pátek 11. prosince bude mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění a večer chval. Od 18:30 v kapli na faře.

V neděli 13. prosince v 15:30 je v našem kostele Adventní koncert pěveckého sdružení Quo vadis.

Biskupské gymnázium zve na Adventní koncert a Den otevřených dveří. Informace jsou na plakátcích ve vývěsce.

Uvítáme pomoc dospělých s koledováním při Tříkrálové sbírce. Pokud se chcete zapojit, prosím přihlaste se z organizačních důvodů co nejdříve.

Vyšlo prosincové číslo Přívozníku.

OZNÁMENÍ
na 1. týden doby adventní 29. listopadu – 5. prosince 2015

V pondělí 30. listopadu slavíme svátek sv. Ondřeje, apoštola. 

Ve čtvrtek 3. prosince památka sv. Františka Xaverského, kněze.  

Na první pátek v měsíci 4. prosince připadá památka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve.   

V sobotu 5. prosince zvu ke společné modlitbě růžence. Modlíme se ve farní kapli od 15:15 hod. 

V pondělí 30. listopadu pamatujeme svými modlitbami a postem na potřeby naší farnosti. Prosím, zapište se do rozpisu vzadu na stolku. 

V neděli 6. prosince se po ranní mši svaté sejdou členové Živého růžence.          

Po mši svaté v 10:30 bude na faře oslava svátku sv. Mikuláše pro děti.

Ve stejný den proběhne na faře od 18 hodiny Pastorační a ekonomická rada. 

Sbírka příští neděle je určena na podporu Katedrály. 

Během celé adventní doby zvu všechny do farní kaple na ranní mše svaté – roráty. Začínáme v 7 hodin ráno. 

S výjimkou nedělních mší svatých budou přes týden slouženy mše ve farní kapli. 

Dnešním dnem se začínáme modlit novénu před slavností Neposkvrněného početí. 

Na svátost manželství se připravují Dušan Kalok a Růžena Balogová.

 

OZNÁMENÍ
na 34. týden liturgického mezidobí 22.-28. listopadu 2015

V úterý 24. listopadu je památka sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů.

Příští neděle 29. listopadu je I. neděle adventní. Advent zahájíme žehnáním adventních věnců.

S blížící se adventní dobou se nabízí možnost vybrat si z připravené nabídky duchovních obnov a tak se připravit na slavnost Narození Páně. Prozatímní nabídku duchovních obnov můžete najít ve vývěsce.

V pondělí 30. listopadu modlitbou 24/1 pamatujeme na potřeby naší farnosti. K modlitbě je možné připojit také půst. Rozpis najdete vzadu na stolku.

Příští neděli zazní při ranní mši svaté latinské ordinárium.

Sbírka minulé neděle činila 5.367,-Kč. Pán Bůh zaplať.

OZNÁMENÍ
na 33. týden liturgického mezidobí 15.-21. listopadu 2015

Na dnešní den připadá celosvětový den obětí dopravních nehod. Prosme za oběti nehod, jejich rodiny vyrovnávající se s těžkostmi, které dopravní neštěstí přináší i za lidi, kteří se zapojují do pomoci.

V úterý 17. listopadu si připomínáme památku sv. Alžběty Uherské, řeholnice.

V sobotu 21. listopadu památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

V neděli 22. listopadu na slavnost Ježíše Krista Krále zveme k účasti na slavnostním znovuotevření Katedrály Božského Spasitele. Součástí otevření je mše svatá v 10:00 hod. slavená otcem biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem, po které následuje prohlídka katedrály a koncert vážné hudby.

S ohledem na opakující se krádeže v našem kostele, prosím všechny farníky, nenechávejte své osobní věci bez dozoru.

Dnešní sbírka je určena na Biblické dílo. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. K této příležitosti nám kardinál Dominik Duka adresuje dopis.

OZNÁMENÍ
na 32. týden liturgického mezidobí 8.-14. listopadu

V pondělí 9. listopadu slavíme svátek Posvěcení lateránské baziliky.

V úterý 10. listopadu památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve.

Ve středu 11. listopadu památka sv. Martina, biskupa.

Ve čtvrtek 12. listopadu památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.

V pátek 13. listopadu památka sv. Anežky České, panny.

Ve stejný den proběhne v našem kostele od 18:30 mše za uzdravení, smíření a odpuštění. Mše je spojena s adorací a večerem chval.

Během víkendu 13.-15. listopadu proběhne potáborové setkání pro všechny účastníky letního tábora. Více informací u Honzy.

Pro zájemce, kteří by rádi podpořili Misijní dílo je k dispozici ještě několik stolních kalendářů. Částkou 200,-Kč tak zachráníte jedno dítě z celoroční bídy. Kalendář si můžete zakoupit v zákristii, nebo na faře.

Sbírka příští neděle je určena na podporu Biblického díla.

Vzadu na stolku je k dispozici nové číslo Přívozníku.

OZNÁMENÍ
na 31. týden liturgického mezidobí 1.– 7. listopadu

V pondělí 02. listopadu připadá vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše sv. budou v 7.00 a v 17.00 hod.

Ve středu 4. listopadu je památka sv. Karla Boromejského, biskupa.

Ve čtvrtek 5. listopadu bude mše sv. v 7.30 hod. v kostele sv. Václava obětována za zemřelé kněze ostravského děkanátu, kterou bude slavit o. biskup s kněžími našeho děkanátu.

Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Večeřadlo v sobotu začíná v 15:15.

Na slavnost Všech svatých 1. listopadu odpoledne a v den vzpomínky na všechny věrné zemřelé 2. listopadu při návštěvě kteréhokoliv kostela lze získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce), je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otče náš a Věřím v Boha.
 
Od 1. do 8. listopadu včetně je možno získat po splnění obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

Potáborové setkání pro účastníky letního tábora bude 13.-15. listopadu.

Pro podporu misijního díla, byly vydány stolní kalendáře. Hodnota jednoho kalendáře je 200,-Kč. Máte-li zájem o zakoupení, hlaste se, prosím v zákristii, nebo na faře.

OZNÁMENÍ
na 30. týden liturgického mezidobí 25.-31. října

Ve středu 28. října slavíme svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.

V neděli 1. listopadu slavíme slavnost Všech svatých.

Sbírka minulé neděle na Světové misie činila 9.790,-Kč. Pán Bůh zaplať.

Pro podporu misijního díla, byly vydány stolní kalendáře. Hodnota jednoho kalendáře je 200,-Kč. Máte-li zájem o zakoupení, hlaste se, prosím v zákristii, nebo na faře.

Každé poslední pondělí v měsíci věnujeme své modlitby zvláště naší farnosti. Modlitbu je možné doplnit půstem – odřeknutím si něčeho příjemného. Aby modlitba trvala celých 24 hodin, slouží nám k tomu rozpis, do kterého se může každý zapsat a vybrat si podle svých možností svoji půlhodinku. Děkuji za Vaše zapojení. Rozpis najdete vzadu na stolku.

Ve středu 28. října se ve Sborovém domě Bratrské jednoty baptistů v Ostravě – Zábřehu uskuteční od 18 hodiny přednáška bývalého muslima z Iráku s názvem Pravda o Islámu. Letáček k akci najdete ve vývěsce.

Příští neděli se sejdou po ranní mši svaté členové Živého růžence.

V červenci příštího roku se uskuteční setkání mládeže se svatým otcem Františkem v Krakově. K této příležitosti byly zřízeny webové stránky: krakov2016.signaly.cz, na kterých jsou k dispozici informace o průběhu setkání, přihlášky i soutěž k získání bezplatného pobytu. Na setkání jsou zváni také dospělí.

Potáborové setkání pro účastníky letního tábora bude 13.-15. listopadu.

OZNÁMENÍ
na 29. týden liturgického mezidobí 18.-24. října

Dnes 18. října večer proběhne Modlitba za Ostravu. Bližší informace jsou na plakátku ve vývěsce.

Zveme Vás na projekci křesťanských filmů. Od pondělí do středy 19.-21. října bude každý večer od 19 hodin promítán vždy jeden film. Projekce bude probíhat v sále OTU na náměstí. Plakátek s přehledem filmů je k dispozici ve vývěsce a v předsíni kostela.

Pondělí 26. října věnujeme modlitbě a postu zvláště za naši farnost. K tomuto účelu slouží rozpis s modlitbou, který je k dispozici vzadu na stolku. Děkuji všem, kteří se do modlitby zapojují.

Během víkendu 23.-25. října proběhne na faře podzimní víkend Školy křesťanského života a evangelizace pro stupně OB a II.

Dnešní sbírka je určena na Světové misie. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost.

Na svátost manželství se připravují Vladimír Gazdík a Nataliya Demchuk.

Otec biskup František zakládá duchovní společenství věřících, kteří osobním závazkem adorace a konkrétní služby přispějí k růstu svého duchovního života a obnově života s Ježíšem v Nejsvětější svátosti oltářní. Společenství nese název Eucharistcká hodina a navazuje na historická sdružení a eucharistická bratrstva, která v historii existovala ve více jak třech stech farnostech olomoucké arcidiecéze. Členové společenství se snaží prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku každý týden, usilují o růst v osobním přátelství s Ježíšem a slouží mu v potřebných. Podrobnější informace budou zveřejněny v listopadovém Přívozníku.

Upozorňujeme zvláště mladé lidi, že na nástěnce je vyvěšen plakát ohledně světového dne mládeže v Krakově, který se bude konat v červenci příštího roku. Zájemci se mohou zúčastnit soutěže na signály.cz. Hlavní výherci získají pobyt v Krakově zdarma. Závěrečné části této mimořádné události se může zúčastnit každý, kdo si troufne spát pod širákem. Více informací na webu setkání: krakov2016.signaly.cz

OZNÁMENÍ
na 28. týden liturgického mezidobí 11.-17. října

Ve čtvrtek 15. října je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.

V pátek 16. října slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska.

V sobotu 17. října památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.

V neděli 18. října v Křesťanském centru, V Zálomu 1, v Pískových Dolech, proběhne Modlitba za Ostravu. Více na plakátku ve vývěsce.

Měsíc říjen je měsícem Panny Marie, zveme ke společné modlitbě růžence, vždy 40 minut přede mší svatou. Ve středu zveme zvláště děti.

Hledáte způsob, jak zařadit modlitbu do každého dne? Jak se odpoutat od každodenních starostí a vyhradit si na modlitbu pravidelný čas? Dozvědět se, jak se správně modlit, aby modlitba nebyla jen odříkáváním naučených modliteb? Zakoušet prostřednictvím modlitby důvěrný vztah s Bohem, Jeho blízkost? Můžete přijít ve středu 14. října na faru, kde od 18 hodiny bude probíhat první setkání kurzu modlitby Scala Paradisi. Bližší informace jsou k dispozici na plakátku ve vývěsce.

Další aktivitou do které se můžete zapojit je Petice proti novele zákona o registrovaném partnerství týkající se adopce dětí homosexuálními páry. Petice k podpisu je k dispozici vzadu na stolku, nebo také na faře. Podepsané archy budou odesílány na adresu poslankyně Pavlíny Nytrové. Děkujeme za Vaše zapojení.

Ve dnech 19.-21. října proběhne na náměstí v sále ostravské tělovýchovné unie promítání křesťanských filmů. Každý večer od 19 hodin vždy jeden film. Těšíme se na Vás.

Sbírka příští neděle je určena na Světové misie.

OZNÁMENÍ
na 27. týden liturgického mezidobí 4. - 10. října

Ve středu 7. října si připomínáme památku Panny Marie Růžencové.

V pátek 9. října je možné zúčastnit se mše za uzdravení, smíření a odpuštění. Součástí mše bude večer chval. Od pátku 9. října do neděle 11. října proběhne na faře další z víkendů Školy křesťanského života a evangelizace. Srdečně zveme všechny nové zájemce.

Ve středu 14. října od 18 hodiny začíná v naší farnosti osmitýdenní kurz modlitby Scala paradisi. Tento kurz přináší jak vědomosti, tak uvedení do praxe modlitby. Setkání budou probíhat každou středu na faře. Bližší informace je možné získat z plakátku ve vývěsce, nebo přímo účastí na kurzu.

Po ranní mši svaté se sejdou členové Živého růžence. Všichni noví zájemci jsou srdečně zváni a vítáni.

Část dnešního večera můžete strávit v našem kostele. Od 18:00 hodiny zde bude k vidění divadelní hra o sv. Václavu - Zasněžený příběh. Další informace jsou na plakátku ve vývěsce. Srdečně zveme.

Vyšlo nové číslo Přívozníku.

OZNÁMENÍ
na 26. týden liturgického mezidobí 27. září – 3. října

V pondělí 28. září slavíme slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa – doporučený svátek. Mše svaté v našem kostele budou slouženy v 7:00 a v 17:00 hod. V tento den také pamatujeme modlitbou 24/1 na potřeby farnosti. Rozpis s modlitbou je vzadu na stolku.

V úterý 29. září svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

Ve středu 30. září památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

Ve čtvrtek 1. října památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.

Na první pátek v měsíci 2. října připadá památka andělů strážných.

V sobotu 3. října jako každou první sobotu v měsíci se budeme v našem kostele modlit modlitbu růžence Večeřadlo. Začínáme v 15:15 hod.

V sobotu 3. října bude mít komunita Sant' Egidio u nás modlitbu za mír. Po ní budou na náměstí Svatopluka Čecha a v dalších částech Ostravy rozdávat jídlo lidem bez domova. Plakátek je ve vývěsce.

Příští neděli se sejdou po ranní mši svaté členové Živého růžence. Všichni noví zájemci jsou srdečně zváni a vítání.

V neděli 4. října v 18:00 hodin zveme do kostela na divadelní hru o sv. Václavu - Zasněžený příběh. Další informace jsou na plakátku.

Všichni zájemci o biřmování se sejdou dnes v 16:00 na faře.

OZNÁMENÍ
na 25. týden liturgického mezidobí 20.-26. září

V pondělí 21. září slavíme svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

Ve středu 23. září památka sv. Pia z Pietrelciny.

V pondělí 28. září modlitbou a postem 24/1 budeme pamatovat zvláště na naši farnost a její potřeby. Rozpis s modlitbou je k dispozici vzadu na stolku. Prosím, zapište se. Děkuji.

Sbírka minulé neděle určená na potřeby Církevních škol činila 4.402,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

Dnes 20. září se po mši svaté v 10:30 sejdou všichni zájemci o biřmování. Samozřejmě mohou přijít i zájemci, kteří se nestihli přihlásit. Setkání proběhne na faře.

Další nabídkou této neděle je autorský muzikál Judit, v podání romského divadelního spolku z Čičavy ze Slovenska. Shlédnout jej můžeme v Salesiánském středisku volného času od 18:30. Všichni jsou srdečně zváni. Plakátek k akci.

Ve středu 30. září jsou zváni všichni senioři na Pouť do baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku. Plakátek.

Srdečně zveme všechny zájemce k účasti na víkendovém setkání Školy křesťanského života a evangelizace. První podzimní termín 9.-11.10. se týká nových zájemců a I. a III. stupně. Druhý podzimní termín 23.-25.10. se týká stupňů 0B a II. Těšíme se na vás.

OZNÁMENÍ
na 24. týden liturgického mezidobí 13.-19. září

V pondělí 14. září slavíme svátek Povýšení svatého kříže.

V úterý 15. září památka Panny Marie Bolestné.

V neděli 20. září se po mši svaté v 10:30 sejdou všichni zájemci o biřmování. Pokud by měl zájem ještě někdo, kdo se nepřihlásil, prosím, přijďte také. Setkání proběhne na faře.

V neděli 20. září zve Salesiánské středisko volného času na autorský muzikál Judit, v podání romského divadelního spolku z Čičavy ze Slovenska. Začátek představení v 18:30 hod. Plakátek k akci je k dispozici ve vývěsce.

Na svátost manželství se připravují Zuzana Šmídová a David Schulmeister.

Dnešní sbírka je určena na potřeby církevních škol. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost.

OZNÁMENÍ
na 23. týden liturgického mezidobí 6.-12. září

V úterý 8. září slavíme svátek Narození Panny Marie.

V pátek 11. září bude v našem kostele sloužena mše za uzdravení, smíření a odpuštění. Součástí mše bude večer chval a přímluvná modlitba. Začátek v 18:30 hod.

S novým školním rokem začala v naší farnosti opět fungovat všechna společenství. Pondělí – společenství seniorů, program pro děti
Úterý – společenství mužů, společenství Net for God, výtvarka pro děti
Středa – náboženství pro děti, společenství charism. obnovy a zkoušky gregoriánské scholy
Čtvrtek – společenství přímluvné modlitby
Neděle – zkouška schol
Zájemci o společenství se mohou hlásit na faře.

Pro rodiče, kteří chtějí své děti přihlásit do náboženství jsou připraveny vzadu na stolku přihlášky. Vyplněné přihlášky můžete odevzdat na faře.

První setkání zájemců o přípravu na biřmování bude v neděli 20. září po mši svaté v 10:30.

Sbírka příští neděle bude použita na potřeby Církevních škol.

Dnes po ranní mši svaté se sejdou členové Živého růžence.

OZNÁMENÍ
na 22. týden liturgického mezidobí 30. srpna – 5. září

Ve čtvrtek 3. září si připomeneme památku sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.

Pátek 4. září je prvním pátkem v měsíci. Po mši svaté v 17 hodin bude adorace Nejsvětější svátosti.

Svátek bl. Matky Terezy dne 5. září budeme slavit u sester Misionářek Lásky. Sestry zvou do svého domu na mši svatou v 9:30.

Odpoledne se budeme modlit jako každou první sobotu v měsíci v kostele Večeřadlo. Začátek v 15:15.

Večer po mši svaté se bude před kostelem rozdávat lidem bez domova chléb. Komunita Sant' Egidio (svatého Jiljí), která tuto aktivitu organizuje je církevní hnutí, které se zrodilo v roce 1968 v Římě, jako pokus skupiny studentů postavit na první místo ve svém životě věrnost evangeliu v přednostním vztahu s chudými. http://www.santegidio.cz/

V neděli 6. září se po ranní mši svaté sejdou členové Živého růžence.

Mše svatá s žehnáním aktovek a školních potřeb bude u sester Misionářek Lásky v úterý 1. září v 10:30. V našem kostele bude příští neděli v 10:30.

Náboženství pro děti probíhá každou středu. První setkání bude 9. září v 16 hodin, následuje mše sv. Přihlášky jsou k dispozici vzadu na stolku.

Stále je možné se zapojit do modlitby za farnost 24/1, která proběhne v pondělí 31. srpna. Rozpis s modlitbou je připraven vzadu na stolku. Děkuji za Vaše zapojení.

Pokud nejste biřmováni vy sami nebo vaši blízcí, můžete se zapojit do přípravy, která bude v naší farnosti probíhat. Bližší informace budou zveřejněny.

Skaut Ostrava zve do svého oddílu na setkání v Komenského sadech ve středu 2. září v 15 hod. Více informací na internetu: http://www.dvacetsestka.webnode.cz nebo http://www.148oddil.skauting.cz.

OZNÁMENÍ
na 21. týden liturgického mezidobí 23.-29. srpna

V pondělí 24. srpna slavíme svátek sv. Bartoloměje, apoštola

V úterý 25. srpna památka bl. Matoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka.

Ve čtvrtek 27. srpna památka sv. Moniky.

V pátek 28. srpna památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.

V sobotu 29. srpna památka Umučení svatého Jana Křtitele.

Rodiče, kteří chtějí přihlásit své děti do náboženství prosíme, hlaste se na faře. Náboženství pro děti probíhá každou středu.

Pro ty, kteří se chtějí zapojit do pravidelné modlitby za farnost 24/1 je připraven vzadu na stolku rozpis. Děkuji, že na farnost pamatujeme ve svých modlitbách. Den modlitby a postu za farnost proběhne v pondělí 31. srpna.

Příští neděli 30.srpna zazní při ranní mši svaté latinské ordinárium.

OZNÁMENÍ
na 20. týden liturgického mezidobí 16.-22. srpna

Ve čtvrtek 20. srpna si připomínáme památku sv. Bernarda, opata a učitele církve.

V pátek 21. srpna památka sv. Pia X, papeže.

V sobotu 22. srpna památka Panny Marie Královny.

V pátek 21. srpna začíná třídenní putování pro děti. Spí se ve stanu. Přihlásit se můžete do středy. Bližší informace u Honzy.

V sobotu 22. srpna o půl šesté bude komunita Sant Egidio před naším kostelem rozdávat jídlo pro lidi bez domova. Pokračování této aktivity bude později upřesněno.

Vzadu na stolku je připraven rozpis s modlitbou 24/1, která proběhne 31. srpna. Zapište se, prosím, do modlitebního řetězce za farnost. Děkuji všem, kteří se zapojují.

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci i průběhu slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.

OZNÁMENÍ
na 19. týden liturgického mezidobí 9.-15. srpna

V pondělí 10. srpna je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

V úterý 11. srpna je památka sv. Kláry, panny.

V pátek 14. srpna je památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka.

V pátek v 18:30 bude mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění a večer chval.

V sobotu 15. srpna bude naše farnost slavit slavnost Nanebevzetí Panny Marie a výročí posvěcení kostela. Mše svaté budou v tento den v 8:00 a v 17:00 hodin. Celebrantem bude o. Vít Zatloukal, biskupský vikář. Všichni jste ke společnému slavení srdečně zváni. Pokud by někdo chtěl na tuto slavnost něco upéct, moc děkujeme.

Od 30. srpna do 5. září povede otec Bogdan ve Vranově u Brna Seminář obnovy v Duchu svatém. Bližší informace k Semináři i přihlášení jsou na plakátku ve vývěsce.

Děkujeme všem za pomoc při úklidu kostela. Pán Bůh zaplať.

OZNÁMENÍ
na 18. týden liturgického mezidobí 2.-8. srpna

V úterý 4. srpna si připomínáme památku sv. Jana Marie Vianneye, kněze.

Ve čtvrtek 6. srpna slavíme svátek Proměnění Páně.

Pátek 7. srpna je prvním pátkem v měsíci.

V sobotu 8. srpna památka sv. Dominika, kněze.

V sobotu 15. srpna bude naše farnost slavit slavnost Nanebevzetí Panny Marie a výročí posvěcení kostela. Mše svaté budou v tento den v 8:00 a v 17:00 hodin. Celebrantem bude Vít Zatloukal, biskupský vikář. Všichni jste ke společnému slavení srdečně zváni. Pokud by někdo chtěl na tuto slavnost něco upéct, přijďte se domluvit na faru. Děkujeme.

V sobotu 8. srpna od 9 hodin bude úklid kostela. Prosíme, přijďte pomoci, kdo můžete.

Od 30. srpna do 5. září povede otec Bogdan ve Vranově u Brna Seminář obnovy v Duchu svatém. Bližší informace k Semináři i přihlášení jsou na plakátku ve vývěsce.

Dnes po ranní mši se sejdou členové Živého růžence.

OZNÁMENÍ
na 17. týden liturgického mezidobí 26. července – 1. srpna

V pondělí 27. července vzpomeneme památku sv. Gorazda a druhů. Modlitbou 24/1 budeme tento den pamatovat zvláště na potřeby naší farnosti. Rozpis s modlitbou je k dispozici vzadu na stolku.

Ve středu 29. července památka sv. Marty.

V pátek 31. července památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.

Sobota 1. srpna, je památkou sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve. Je také první sobotou v měsíci. Zvu vás všechny do našeho kostela ke společné modlitbě růžence. Začínáme ve 15:15 hod.

Příští neděli 2. srpna se po ranní mši svaté sejdou členové Živého růžence.

Děkuji otci Franciszkovi za organizaci i doprovod pěší pouti do Czenstochowe. Děkuji také všem poutníkům za účast i všem, kteří tuto pouť modlitebně podpořili.

Od 1. srpna bude v naší farnosti působit technický pracovník.

OZNÁMENÍ

na 16. týden liturgického mezidobí 19.-25. července

Ve středu 22. července je památka sv. Marie Magdalény.

Ve čtvrtek 23. července svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

V sobotu 25. července svátek sv. Jakuba, apoštola.

V pondělí 20. července vyjdou po ranní mši svaté poutníci na pěší pouť z Přívozu do Čenstochové. Prosím, pamatujme na poutníky i zdárný průběh pouti ve svých modlitbách.

V pondělí 27. července vzpomeneme modlitbou 24/1 na potřeby farnosti. Modlitbu je možné doprovázet také určitou formou půstu. Rozpis s modlitbou je vzadu na stolku.

Diecézní centrum mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí připravilo ve dnech 22.-26. července pro žáky 7. až 9. tříd Tábor pro teenagery. Plakátek s bližšími informacemi najdete zde.

Příští nedělí budeme zpívat ráno Latinské ordinárium.
 

OZNÁMENÍ 
na 15. týden liturgického mezidobí 12.-18. července

Ve středu 15. července je památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.

Ve čtvrtek 16. července svátek Výročí posvěcení katedrály.

Ve čtvrtek 16. července se koná pouť k P. Marii Karmelské v kostele ve Slezské Ostravě.  Mše sv. budou dopoledne: v 7:00 hod. s modlitbou ranních chval a přivítáním poutníků, v 8:30 hod., v 9:30 hod. a v 11:00 hod. Pak bude výstav Nejsvětější Svátosti a možnost adorace. V 17:00 hod. bude společné zakončení adorace, Te Deum a svátostné požehnání a v 17:30 hod. mše sv.

Od 30. srpna do 5. září povede otec Bogdan ve Vranově u Brna Seminář obnovy v Duchu svatém formou exercicií. Přihlašování je možné už nyní na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript " data-mce-href="mailto: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript "> Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Dnes 12. července máme možnost v 15 hodin na ČT2 zhlédnout přímý přenos bohoslužby z Číhoště, při níž dojde k uložení ostatků oběti komunistického režimu P. Josefa Toufara. Mši sv. bude sloužit biskup Jan Vokál, kázání pronese Dominik kardinál Duka. P. Toufar podlehl 25. 2. 1950 krutému mučení při výslechu, při němž se z něj vyšetřovatelé snažili vytlouct doznání, že je strůjcem tzv. Číhošťského zázraku.

Ve spolupráci se všemi diecézemi v České republice byly zřízeny nové internetové stránky na kterých je možné najít přehled bohoslužeb všech farností na území ČR. Plánujete-li dovolenou, výlet, tábor, jistě stránky bohosluzby.cirkev.cz, b.cirkev.cz zvláště oceníte.


OZNÁMENÍ

na 14. týden liturgického mezidobí 5.-11. července

Dnes 5. července slavíme slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy.

V sobotu 11. července slavíme svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.

V úterý 7. července v 19.00 hod. bude při příležitosti 600. výročí upálení mistra Jana Husa v kostele sv. Václava ekumenická pobožnost za účastí představitelů církví působících v Ostravě. Předsedat bude o. biskup František. Jste zváni.

Ve dnech 8.-12. července se uskuteční v Brně další ročník Charismatické konference. Je možné se zúčastnit i bez přihlášení a vše potřebné vyřídit na místě.

Od 20. do 25. července proběhne čtvrtý ročník pěší pouti z Přívozu do Čenstochové. Zájemci se mohou hlásit přímo u otce Franciszka.

Poslední srpnový týden nabízíme možnost zúčastnit se Školy křesťanského života a evangelizace v Králíkách. Podrobnější informace na plakátku ve vývěsce, nebo na stránkách www.skolamarie.cz.

Sbírka minulé neděle určená na dětský letní tábor v Zátoru činila 7095,- Kč. Pán Bůh zaplať za všechny dary.

Vyšlo nové číslo Přívozníku.

Po ranní mši svaté se sejdou členové Živého růžence.

OZNÁMENÍ 
na 13. týden liturgického mezidobí 28. června – 4. července

Děkuji gregoriánské scholy za doprovod latinskými zpěvy.

V pondělí 29. června je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů. Na tento den také připadá Den modlitbu a postu za farnost. Jelikož je slavnost, můžeme si postní den udělat někdy jindy, ale modlitba zůstává. Děkuji všem pravidelně se zapojujícím a zvu ty, kteří se ještě nezapojili. Rozpis s modlitbou je vzadu na stolku.

V pátek 3. července slavíme svátek sv. Tomáše, apoštola. Tento den je prvním pátkem v měsíci. Po mši svaté bude adorace.

V sobotu 4. července památka sv. Prokopa, opata. Jako každou první sobotu v měsíci se budeme od 15:15 hodin v našem kostele modlit Večeřadlo. Všechny zvu ke společné modlitbě růžence.

Příští neděli 5. července slavíme slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy. Po ranní mši svaté bude setkání členů Živého růžence.

Dnešní sbírka je určena na dětský letní tábor v Zátoru. Děkuji všem dárcům za finanční pomoc. Pokud byste chtěli pomoci i materiálně, např. potravinami, prosím, hlaste se u Babičky Magdy nebo Honzy.

OZNÁMENÍ 
na 12. týden liturgického mezidobí 21. - 27. června

Ve středu 24. června je slavnost Narození svatého Jana Křtitele.

Na pondělí 29. června připadá den modlitby a postu za farnost. Do společné modlitby 24/1 se mohou zapojit všichni farníci. Rozpis s modlitbou je vzadu na stolku.

Příští neděli zazní při ranní mši svaté latinské ordinárium. 

Dnes po večerní mši svaté v 18 hodin zvu všechny dobrovolníky letošní Noci kostelů na farní zahradu, kde proběhne poděkování za jejich pomoc.

Po prázdninách začne ve farnosti příprava na svátost biřmování.

Na svátost manželství se připravuji Julius Goroľ a Magdaléna Goroľová; Roman Kaňka a Silvia Straková.

Příští neděli 28. června budete moci podpořit farní letní tábor pro děti, pořádaný ve dnech 11.-18. července v Zátoru. Při sbírce můžete přispět finačně i materiálně. Děkujeme také za vaše modlitby. Plakátek s informacemi o této sbírce je ve vývěsce.

OZNÁMENÍ 
na 11. týden liturgického mezidobí 14. -20. června

Sbírka minulé neděle určena na Národní eucharistický kongres činila 5.943,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Vzadu na stolku máte možnost zapsat své jméno do rozpisu s modlitbou 24/1. Dvacetičtyřhodinovým modlitebním řetězcem (půst se nevylučuje) myslíme na potřeby naší farnosti. Modlit se můžete samozřejmě doma.

Poděkování všem dobrovolníkům, kteří pomáhali během Noci kostelů proběhne v neděli 21. června od 18 hodiny na farní zahradě.

Ve dnech 11.-18. července proběhne dětský letní tábor v Zátoru. Prosíme vás o modlitební podporu za organizátory, děti i celý průběh tábora. Tábor můžete také podpořit při sbírce 28. června. Sbírka bude nejen finanční. Můžete přispět i materiálně např. potravinami. Děkujeme.

Dospělým nabízíme možnost účasti na Charismatické konferenci v Brně. Proběhne ve dnech 8.-12. července. Plakátek s podrobnějšími informacemi najdete ve vývěsce.

Další letní aktivitou je pěší pouť z Přívozu do Čenstochové. Uskuteční se ve dnech 20.-25. července. Hlásit se můžete na faře, nebo přímo u otce Franciszka.

Na srpen je připraveno letní setkání Školy křesťanského života a evangelizace. Máte-li čas ve dnech 21.-30. srpna a cítíte, že jste Hospodinem zváni k účasti, prosíme, hlaste se na faře.

OZNÁMENÍ 
na 10. týden liturgického mezidobí 7. - 13. června

Ve čtvrtek 11. června památka sv. Barnabáše, apoštola.

V pátek 12. června slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. V tento den bude v našem kostele sloužena v 18:30 mše za uzdravení, smíření a odpuštění.

V sobotu památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

V neděli 14. června bude v naší farností první svaté přijímání.

Ve dnech 8.- 12. července proběhne v Brně další ročník Charismatické konference. Plakátek s podrobnějšími informacemi najdete ve vývěsce.

Dnešní sbírka je určena na Národní eucharistický kongres. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

OZNÁMENÍ

na 9. týden liturgického mezidobí 31. května – 6. června

V pondělí 1. června památka sv. Justina, mučedníka.

Ve středu 3. června památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.

Ve čtvrtek 4. června slavíme slavnost Těla a Krve Páně. Tento den je doporučeným svátkem. Mše budou v 7 a v 17 hod.

V pátek 5. června památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.

Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Večeřadlo v sobotu začne v 15:15.

Od června zvu na adorace Nejsvětější Svátosti půl hodiny přede mší zakončené litanií k Božskému Srdci.

O víkendu 5- 7. června bude na faře Škola křesťanského života a evangelizace.

Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do organizace i samotného průběhu Noci kostelů.

Sbírka minulé neděle pro Diecézní charitu činila 5.120,-Kč. Pán Bůh zaplať. Sbírka příští neděle je určena na Národní eucharistický kongres.

Během víkendu 13.-14. června se uskuteční v Kunčičkách další ročník festivalu Slezská lilie. Plakátek k akci je na nástěnce v předsíni kostela.

Vyšlo nové číslo Přívozníku.

OZNÁMENÍ 

na 8. týden liturgického mezidobí 24.-30. května

Dnešní slavností Seslání Ducha Svatého končí doba velikonoční.

V úterý 26. května je památka sv. Filipa Neriho, kněze.

Ve čtvrtek 28. května je nově zavedený svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a Věčného Kněze.

V sobotu 30. května památka sv. Zdislavy.

V nedělí 31. května je slavnost Nejsvětější Trojice.

Dnešní sbírka je určena na potřeby Diecézní charity. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost.

V pondělí 25.května zvu všechny farníky k zapojení do modlitby 24/1. Rozpis s modlitbou je k dispozici vzadu na stolku.

V pátek 29. května zvu všechny do našeho kostela na zajímavý program Noci kostelů. Program.

Příští neděli zazní při ranní mši svaté latinské ordinárium.

Dnes 24. května máte všichni možnost zúčastnit se v kostele sv. Václava benefičního koncertu scholy Přyvozacy. Výtěžek bude věnován na podporu oprav Katedrály. Začátek v 17 hodin. Plakátek ke koncertu.

Dnes je uzávěrka přihlášek na Letní tábor pro děti v Zátoru.

Biskupství ostravsko-opavské a římskokatolická farnost Moravská Ostrava zvou na společné prožití slavnosti Těla a Krve Páně, které se uskuteční ve čtvrtek 4. června na venkovním prostranství vedle katedrály Božského Spasitele v Moravské Ostravě. Plakátek k akci je k dispozici ve vývěsce.

Po prázdninách začne ve farnosti příprava na svátost biřmování. Zájemci se mohou hlásit už nyní.

OZNÁMENÍ
na 7. týden velikonoční 17.-23. května

Ve středu 20. května si připomeneme památku sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.

Od pátku 22. května do neděle 24. května bude na faře probíhat jarní víkend Školy křesťanského života a evangelizace. Noví zájemci jsou srdečně zváni a vítáni.

V sobotu 23. května bude v našem kostele Svatodušní bdění. Začátek bude v 19:00 hod. Délka trvání cca 3 až 4 hodiny.

V neděli 24. května mají všichni možnost zúčastnit se v kostele sv. Václava benefičního koncertu scholy Přyvozacy. Výtěžek bude věnován na podporu oprav katedrály. Více informací najdete ve vývěsce.

Pondělí 25. května věnujeme modlitbě a postu za farnost. Rozpis s modlitbou 24/1 je vzadu na stolku.

Srdečně vás všechny zvu 29. května do našeho kostela na Noc kostelů.

Sbírka příští neděle bude určena na potřeby Diecézní charity.

Dnešní setkání pastorační a ekonomické rady se neuskuteční. 

OZNÁMENÍ 
na 6. týden velikonoční 10.-16. května


Ve čtvrtek 14. května slavíme slavnost Nanebevstoupení Páně. Tento den je doporučeným svátkem. Mše budou v 7 a v 17 hod.

Od pátku se začneme modlitbou novény připravovat na Seslání Ducha svatého.

V sobotu 16. května svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.

V neděli 17. května proběhne na faře od 18 hodin pastorační a ekonomická rada.

V pátek 29. května proběhne Noc kostelů. Máte-li čas a chuť zapojit se do organizace, hlaste se, prosím, na faře.

Celý květen máte možnost své děti přihlašovat na letní tábor, který letos proběhne v Zátoru. Podrobnější informace na plakátku ve vývěsce.

Noví zájemci o Školu křesťanského života a evangelizace, se mohou hlásit emailem, telefonicky, nebo osobně na faře. Jarní víkend proběhne ve dnech 22. - 24.května.

V sobotu 23. května bude v našem kostele Svatodušní bdění.

V neděli 24. května proběhne od 18 hodin v kostele sv. Václava benefiční koncert scholy Přivozacy na podporu oprav Katedrály. Plakátek k vystoupení je ZDE.

Příští víkend 15.-17. května jedou děti do Blahutovic, v případě zájmu se můžete ještě přihlásit.

OZNÁMENÍ 
na 5. týden velikonoční 3.-9. května

Ve středu 6. května si připomínáme památku sv. Jana Sarkandera.

V pátek 8. května bude v našem kostele sloužena mše za uzdravení, smíření a odpuštění. Začátek mše v 18:30 hod. Součástí mše bude Večer chval.

Během měsíce května vás zvu k májovým pobožnostem.

Pro děti se připravuje víkendový pobyt v Blahutovicích ve dnech 15.-17. května.

Během května je také možné se přihlásit na letní tábor pro děti v Zátoru. Plakátky k oběma akcích jsou ve vývěsce.

Začala výměna oken na faře. Dosud byla vyměněna 4 okna za částku 273.346,- Kč. Děkuji za pomoc při úklidu fary.

Vyšlo květnové číslo Přívozníku.

Po ranní mši svaté je setkání členů Živého růžence.

OZNÁMENÍ 
na 4. týden velikonoční 26. dubna – 2. května

V pondělí 27. dubna se společně spojíme v modlitbě 24/1 za potřeby naší farnosti. Modlitba 24/1 znamená modlitební řetězec po celý den, 24 hodin, přičemž si můžete v rozpise, který je vzadu na stolku zvolit, kterou půlhodinu se chcete za farnost modlit. Forma modlitby je na Vás.

Ve středu 29. dubna slavíme svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

Pátek 1. května je prvním pátkem v měsíci. Po mši svaté bude možnost adorace.

V sobotu 2. května je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve. V tento den se budeme v našem kostele od 15:15 hodin modlit Večeřadlo. Prosím, přijďte ke společné modlitbě růžence.

Pokud nevyužijete pozvání na Večeřadlo, je pro Vás určena nabídka pouti našeho děkanátu do Frýdku, která je v sobotu 2. května.

Od čtvrtku do neděle se nabízí mládeži program Oasis konaný u Salesiánů. Jedná se o setkání zahrnující přednášky, tvůrčí skupinky, společenství, modlitbu. Víte-li o někom ve svém okolí, prosím, předejte mu tuto informaci. Bližší info k akci najdete ve vývěsce.

Po celý měsíc květen budou mše svaté „začínat“ májovou pobožností.

Dnes v 17 hod je Modlitba za Ostravu ve sboru BJB. Bližší informace jsou na plakátku ve vývěsce.

Po ranní mši svaté se sejdou členové Živého růžence.

OZNÁMENÍ 
na 3. týden velikonoční 19.-25. dubna

Ve čtvrtek 23. dubna slavíme svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka.

V sobotu 25. dubna svátek sv. Marka, evangelisty.

Příští neděli 26. dubna bude od 17 hodin ve sboru BJB (baptistů) v Ostravě - Zábřehu Modlitba za Ostravu

V pondělí 27. dubna má každý z farníků možnost připojit se k modlitbě a postu za farnost 24/1. Rozpis je k dispozici vzadu na stolku. Děkuji všem, kteří se zapojují.

Dnešním dnem začíná týden modliteb za duchovní povolání.

Příští neděli při ranní mši svaté zazní latinské ordinárium.

OZNÁMENÍ 
na 2. týden velikonoční 12.-18. dubna

Dnes 12. dubna slavíme svátek Božího milosrdenství.

Sbírka pro Svatou zemi činila 3 078,-Kč. Sbírka pro olomoucký seminář 10 670,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Byla vyměněna tři okna na faře. Je trochu nepořádku, proto prosím o pomoc s úklidem. Začátek by mohl být v pondělí od 15:00 hod. Už předem děkuji za pomoc.

Bohoslužby během týdne jsou slouženy v kostele.

OZNÁMENÍ 
na 1. týden velikonoční 5.-11. dubna

V neděli 12. dubna slavíme svátek Božího milosrdenství.

Na velikonoční pondělí 6. dubna budou v našem kostele slouženy mše v 8 a v 17 hodin. 

V pátek 10. dubna bude v kostele sloužena od 18:30 mše za uzdravení, smíření a odpuštění.

Pokladnička u Božího hrobu je určena na potřeby Svaté země.

Dnešní sbírka slavnosti Zmrtvýchvstání Páně je určena na Kněžský seminář v Olomouci. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost.

Dnes po večerní mši svaté Vás všechny zvu do našeho kostela na hudebně dramatické představení s názvem Tečka za člověkem. Začátek v 18 hodin.

Po ranní mši svaté se sejdou členové Živého růžence. K zapojení do pravidelné modlitby růžence zvu všechny farníky.

Děkuji všem, kteří se zapojili do příprav na velikonoční svátky.

Mše svaté během týdne jsou od Velikonoc slouženy v kostele.

OZNÁMENÍ 
na 6. týden doby postní 29. března – 4. dubna

Prosím, pamatujte před Velikonocemi na svátost smíření. Zpovídá se vždy přede mší svatou a toto pondělí a úterý v kostele od 18 hodin podle potřeby až do 20 hodin.

Na Zelený čtvrtek 2. dubna bude sloužena mše svatá v 18 hodin.

Velkopáteční obřady 3. dubna začínají v 18 hodin.

Vigilie na Bílou sobotu 4. dubna začne v 19:30. Vzadu na stolku je rozpis adorace u Božího hrobu.

Páteční a sobotní sbírka je určena na Svatou zemi.

V neděli 5. dubna Slavnost Zmrtvýchvstání Páně mše v 8:00, 10:30 a v 17:00 hodin. Po ranní mši svaté se sejdou členové Živého růžence. Sbírka tohoto dne je určena na Kněžský seminář.

Ve stejný den máte možnost v našem kostele shlédnout hudebně dramatické představení Tečka za člověkem, které připravila schola Přyvozacy. Začátek v 18 hodin. Všechny vás srdečně zvu.

Na velikonoční pondělí 6. dubna budou slouženy mše svaté v 8:00 a v 17:00.

Pamatujme modlitbou 24/1 na potřeby farnosti. Rozpis s modlitbou je vzadu na stolku.

Vyšlo nové číslo Přívozníku.

Zvu vás na faru abychom společně oslavili 60tiny o. Františka. O. Františku přejeme široké srdce pro všechny, schopnost nechat se vést Hospodinem a vytrvalost v plnění Boží vůle.

OZNÁMENÍ 
na 5. týden doby postní 22.-28. března

Sbírka minulé neděle určená na potřeby TV Noe spolu s dary činila 7.876,- Kč. Všem Pán Bůh zaplať.

Ve středu 25.března slavíme slavnost Zvěstování Páně. Mše svatá v tento den bude sloužena v 17 hodin v kostele.

V neděli 29.března je květná (pašijová) neděle. Na začátku mše svaté bude žehnání ratolestí. Při ranní mši svaté zazní latinské ordinárium. 

V pondělí 30.března budeme postem a modlitbou 24/1, pamatovat na potřeby farnosti, ale i každého farníka. Prosím zapište se do rozpisu vzadu na stolku.

Bohoslužby během Svatého týdne a Velikonoc budou slouženy v kostele na Zelený čtvrtek a Velký pátek v 18 hodin. Na Bílou sobotu v 19:30, v neděli jako obvykle, o velikonočním pondělí v 8 a 17 hod.

Dnešním dnem zahajujeme další ročník Duchovní adopce.

Tečka za člověkem, hudební dramatické pásmo scholy Přyvozacy budete moci shlédnout v našem kostele na velikonoční neděli v 18 hodin.

Ze soboty na neděli je změna času, hodiny se posunují o hodinu dopředu.

OZNÁMENÍ 
na 4. týden doby postní 15.-21. března

Ve čtvrtek 19. března slavíme slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie.

Od pátku do soboty 20.-21. března proběhne Biscup - setkání mládeže s otcem biskupem. Plakátek k akci je k dispozici ve vývěsce.

Dětem nabízíme možnost strávit víkend 20.-22. března v Pohoři. Více informací se dozvíte z plakátku ve vývěsce. Dnešek je poslední možností k přihlášení.

V sobotu 21. března se uskuteční v Praze další ročník Pochodu pro život. Bližší informace najdete na plakátku ve vývěsce.

V neděli 22. března zahájíme v naší farnosti další ročník Duchovní adopce, kterou prosíme o záchranu životů dětí ohrožených potratem. Letáčky s modlitbami k této aktivitě jsou vzadu na stolku. V souvislosti s prosbami za ochranu lidského života budou v naší farnosti probíhat každého 24. dne v měsíci mše na tento úmysl.

Dnešní sbírka je určena na potřeby televize Noe.

OZNÁMENÍ
na 3. týden doby postní 8.-14.března

Pátek 13. března je výroční den zvolení papeže Františka. Ve stejný den bude ve farní kapli v 18:30 sloužena mše za uzdravení, smíření a odpuštění. Součástí mše je Večer chval.

Den pro Pána proběhne ve dnech 13. a 14. března. Více ve vývěsce.

Každý pátek od 17 hodiny se modlíme ve farní kapli Křížovou cestu. Srdečně vás zvu ke společné modlitbě.

Máte-li ve svém okolí někoho nemocného, nebo starší osobu o níž víte, že by před Velikonocemi ráda přijala svátosti a nemůže přijít, přijďte se, prosím, domluvit na faru.

Všechny mladé zvu na setkání Biscup s otcem biskupem, které proběhne v Místku během 20. a 21. března. Podrobnější info na plakátku ve vývěsce.

20. - 22. března bude víkend pro děti v Pohoři. Plakátek je ve vývěsce, přihlásit se můžete do 15. března.

Vzadu na stolku jsou k dispozici letáčky k Duchovní adopci, kterou jsme avizovali v Přívozníku. Duchovní adopci zahájíme 22. března. Děkuji za vaše zapojení.

Stále je k dispozici ještě několik postních pokladniček, které jsou motivací k odepření si něčeho příjemného nejen pro děti, ale i rodiče. Na pokladničce můžete sami zvolit, komu mají být Vámi ušetřené peníze předány.

Sbírka příští neděle 15. března bude určena na podporu TV Noe.

Na závěr několik letních pozvánek k poznačení do kalendáře. Pro děti letní tábor v Zátoru od 11. do 18. července, pěší pouť do Čenstochové 20.-25. července a Letní setkání školy křesťanského života a evangelizace 20.-30. srpna.

OZNÁMENÍ 
na 2. týden doby postní 1.-7.března

Pátek 6. března je prvním pátkem v měsíci.

V sobotu 7. března se budeme ve farní kapli modlit společně růženec. Modlitba Večeřadla začíná v 15:15 hodin.

24 hodin pro Pána. Tak zní název duchovní akce iniciované papežem Františkem a pořádané ostravskými římskokatolickými farnostmi a Salesiánskou rodinou. Akce proběhne ve dnech 13. a 14. března. Plakátek s bližšími informacemi najdete ve vývěsce.

Biscup - setkání mladých s otcem biskupem bude v Místku ve dnech 20. - 21. března. Plakátek ve vývěsce.

Pro děti bude víkend v Pohoři 20. - 22. března.

Sbírka svatopetrský haléř z minulé neděle činila 6.826,-Kč. Pán Bůh zaplať.

Zájemci o mp3 záznam z farní duchovní obnovy s Kateřinou Lachmanovou ať se hlásí na faře. CD je k dispozici za dobrovolný poplatek.

Dále je na faře k dispozici CD farní kapely Přyvozacy s názvem Tečka za člověkem. CD je vhodné i jako dárek pro vaše blízké. Cena 150,-Kč.

Vyšlo nové číslo Přívozníku. Můžete si ho vzít vzadu na stolku.

Po ranní mši svaté se sejdou členové Živého růžence. Pokud by měl někdo z vás zájem vstoupit do tohoto společenství, prosím, zůstaňte po ranní mši v kostele.

OZNÁMENÍ 
na 1. týden doby postní 22.-28.února

Děkuji všem, kteří přispěli na dnešní sbírku Svatopetrský haléř. Pán Bůh zaplať.

V pondělí 23.února budeme modlitbou a postem 24/1 pamatovat na potřeby naší farnosti, potřeby každého z nás. Místa jsou stále volná, můžete se tedy zapsat do rozpisu vzadu na stolku.

Postní doba je dobou ztišení a usebrání. Časem rozjímání nad obětí Ježíše Krista. Proto bych vás rád pozval ke společné modlitbě Křížové cesty. Modlit se budeme každý pátek od 17 hodin ve farní kapli.

Papírové pokladničky k ukládání peněz, které svým sebezáporem během postní doby ušetříte jsou k vyzvednutí na faře.

CD ve formátu mp3 se záznamem přednášek Katky Lachmanové z včerejší postní duchovní obnovy si můžete zakoupit v zakristii nebo na faře.

OZNÁMENÍ
na 6. týden mezidobí a začátek doby postní 15.-21.února

Ve středu 18. února je Popeleční středa. Den přísného postu. Mše v tento den budou v našem kostele slouženy v 8 a v 17 hodin. Při každé mši bude udělován popelec.

V sobotu 21. února bude od 9 hodin postní duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou. Zvu Vás všechny a prosím, udělejte si čas, je to duchovní obnova především pro naší farnost. Kateřina Lachmanová má co nabídnout, proto je dobré si ji poslechnout.

V neděli 22. února je sbírka svatopetrský haléř.

V pondělí 23. února má každý možnost zapojit se do modlitby 24/1 za farnost. Modlitbou nebo postem tak společně podpoříme potřeby farnosti.

Během postní doby se budeme v kapli na faře modlit Křížovou cestu. Začátek každý pátek v 17 hodin. Všechny vás zvu ke společné modlitbě.

Postní almužna. Tak se jmenuje akce připravená Českou charitou pro dobu postní. Pokladničky k ukládání peněz, které svým sebezáporem během postní doby ušetříte budou k vyzvednutí na faře. Sběr pokladniček bude na konci postní doby.

Příští neděli 22. února zazní při ranní mši svaté latinské ordinárium.

OZNÁMENÍ 
na 5.týden v mezidobí 8.-14.února

V úterý 10.února je památka sv. Scholastiky, panny.

Ve středu 11.února bude ve farní kapli během mše svaté v 10 hodin udělována svátost nemocných. Máte-li ve své rodině, nebo okolí nemocného, prosíme, pomozte mu s dopravou na faru. V případě, že tuto možnost nemáte, požádejte na faře o návštěvu kněze.

V pátek 13.února vás všechny zvu do farní kaple na Večer chval, který proběhne v rámci mše svaté v 18:30 za uzdravení, smíření a a odpuštění.

Všechny děti se mohou se svými rodiči, nebo prarodiči zúčastnit karnevalu v maskách. Ten se uskuteční v sobotu 14.února. Plakátek s informacemi najdete ve vývěsce.

O týden později v sobotu 21.února bude v naší farnosti probíhat celodenní Duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou. Program bude upřesněn.

Děkuji všem, kteří pomohli s úklidem betléma. Pán Bůh zaplať.

OZNÁMENÍ 
na 4.týden v mezidobí 1.-7.února

V pondělí 2.února slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. V tento den se žehnají svíce. Mše svaté v 7:00 v kapli a 17:00 v kostele.

V úterý 3. února je památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Při mši svaté se bude udělovat Svatoblažejské požehnání.

Ve úterý bude úklid betléma a stromků od 9:00 do 16:30. Kdo můžete, přijďte prosím aspoň na chvíli pomoci.

Ve čtvrtek 5.února památka sv. Agáty, panny a mučednice.

Na první pátek v měsíci 6.února připadá památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.

V sobotu 7.února se jako každou první sobotu v měsíci budeme ve farní kapli modlit od čtvrt na čtyři modlitbu růžence. Srdečně vás všechny zvu.
Dopoledne mají děti Tříkrálové poděkování Charity.

Mše svatá s udělováním svátosti nemocných bude ve středu 11. února v 10:00 hodin v kapli na faře.

V sobotu 14.února mají možnost všechny děti zúčastnit se karnevalu ve zvířecích maskách. Plakátek s informacemi je ve vývěsce.

Po ranní mši svaté se sejdou členové Živého růžence.

Vyšlo nové číslo Přívozníku.

OZNÁMENÍ 
na 3.týden v mezidobí 25.-31.ledna

V pondělí 26.ledna je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.

Ve středu 28.ledna památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

V sobotu 31.ledna památka sv. Jana Boska, kněze.

V pondělí 26.ledna je den modlitby a postu za naši farnost.

Setkání řeholníků diecéze s biskupem bude 31.ledna. Začátek mší sv. v 10:00 hodin v Don Bosku.

Příští neděli po ranní mši sv. je setkání členů Živého růžence.

V sobotu 14.února odpoledne bude karneval pro děti, letos ve zvířecích maskách.

Biskup František Václav Lobkowicz se obrací na věřící s prosbou o modlitbu za ty, kdo se rozhodují svůj život zasvětit Bohu v duchovní službě. Současně se ve své výzvě obrací na mladé muže, kteří se rozhodují ke kněžské službě. „Nebojte se Božímu volání otevřít svá srdce,“ apeluje biskup.

OZNÁMENÍ 
na 2.týden v mezidobí 18.-24.ledna 2015

Ve středu 21.ledna si připomínáme památku sv. Anežky Římské.

V neděli 25.ledna zazní při ranní mši svaté latinské ordinárium.

Dnes zvu všechny po večerní mši svaté do sálu OTU, kde v 18 hodin začne čtyřicetiminutové divadelní představení s názvem Hvězda nad supermarketem. Účinkují děti z naší farnosti. Plakátek k představení je ve vývěsce.

Dnes 18.ledna začal týden modliteb za jednotu křesťanů.
Pamatujme na tento úmysl, který svou modlitbou ve večeředle samotný Ježíš položil nám, svým učedníkům na srdce.

Ostravsko-opavské biskupství pořádá u příležitosti přípravy na Národní eucharistický kongres 2015 vzdělávací seminář s názvem Smlouva nová a věčná, který se uskuteční v sobotu 24.ledna 2015 od 9:00 do 14:00 hod. na biskupství v Ostravě.

V sobotu 21.února proběhne v naší farnosti postní duchovní obnova vedená Kateřinou Lachmanovou.

OZNÁMENÍ 
na 1.týden v mezidobí 11.-17.ledna 2015

Dnes 11.ledna slavíme svátek Křtu Páně. Tímto končí doba vánoční.

Ve čtvrtek 15. ledna je slavnost sv. Pavla, prvního poustevníka, patrona Řádu Paulínů. Mše svatá bude v 17:00 hodin v kapli na faře.

V pátek 16. ledna je svátek Panny Marie, Královny poustevníků.

V sobotu 17. ledna si připomeneme památku sv. Antonína, opata.

Od včerejšího dne 10.ledna se modlitbou novény ke svatému Pavlu I. Poustevníku připravujeme na poutní slavnost. Pouť patrona řádu Paulínů oslavíme v neděli 18.ledna. Mše v 10:30 bude s požehnáním dětem.

Dnes zvu všechny farníky na 18 hodinu do našeho kostela, kde proběhne Novoroční koncert. Účinkují posluchači a pedagogové Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava. Vstupné dobrovolné.

Stále je možné přihlašovat se na blížící se víkend Školy křesťanského života a evangelizace pro dospělé a na víkend Oasis pro mládež. Plakátky k oběma akcím najdete na nástěnce v předsíni kostela. Srdečně Vás zveme.

V neděli 18. ledna začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.

V neděli 18.ledna máte možnost v sále OTU shlédnout divadelní představení s názvem Hvězda nad supermarketem. Účinkují děti z naší farnosti. Plakátek k představení je ve vývěsce.

Charita Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na dvě pozice Sociálních pracovníků. Podrobnější informace k místům i s kontakty najdete na letáčcích ve vývěsce.

OZNÁMENÍ 

na 2.týden vánoční 4.-10.ledna 2015

V úterý 6.ledna slavíme slavnost Zjevení Páně. Tento den je doporučeným svátkem. Mše svaté v našem kostele budou v 8 a v 17 hodin. V rámci mší bude žehnání vody, křídy, kadidla a zlatých předmětů, které si donesete.

V pátek 9.ledna bude od 18:30 sloužena v kapli mše za uzdravení, smíření a odpuštění. Součástí mše je také večer chval. Srdečně vás zvu.

Od soboty 10.ledna se modlitbou devítidenní novény budeme připravovat na pouť ke svatému Pavlu, prvnímu poustevníku. Samotná pouť připadá na neděli 18.ledna.

V neděli 12.ledna slavíme svátek Křtu Páně.

Od 1. do 14.ledna mají možnost děti i dospělí zapojit se do tříkrálového koledování. Zájemci, kteří by chtěli se sbírkou pomoct, prosím, hlaste se na faře.

Ve dnech 16.-18.ledna proběhne na faře další z víkendů Školy křesťanského života a evangelizace. Noví zájemci tak mají možnost rozšířit řady studentů. Hlásit se můžete telefonicky, mailem, nebo osobně na faře. Na všechny se těšíme.

Aby nebyla ošizena mládež na stejný víkend je pro ně připraveno setkání Oasis u Salesiánů. Plakátek je k dispozici v předsíni kostela.

Hvězda nad supermarketem, tak se jmenuje 40 minutová divadelní hra, kterou budete moci shlédnout 18.ledna v 18:00 hodin. Plakátek je ve vývěsce.

Dnes po ranní mši svaté se sejdou jako každou první neděli v měsíci členové Živého růžence. Má-li někdo zájem přidat se k tomuto společenství, je srdečně vítán.

Pro ty, kteří upřednostňují večerní program nabízím od 18 hodiny v našem kostele první setkání v rámci Aliančního týdne modliteb. Prosím, přijďte.

OZNÁMENÍ
na týden po Narození Páně 28. 12. - 4. 01. 2015

V pondělí 29. prosince je den modlitby a postu za naši farnost. Vzadu na stolku se můžete zapsat do modlitebního seznamu a věnovat tak místní církvi půlhodinku své modlitby.

Ve středu 31. prosince je poslední den roku. Mše svatá na poděkování s prosbou o Boží pomoc do nového roku bude v 17:00 hodin v kostele. U sester Misionářek Lásky bude adorace od 22:00 a mše v 23:00 hod.

Ve čtvrtek 1. ledna je slavnost Matky Boží, Panny Marie, zasvěcený svátek. Mše svaté budou v kostele jako v neděli v 8:00, 10:30 a 17:00 hodin.

V pátek 2. ledna je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.

V sobotu 3. ledna je památka Nejsvětějšího Jména Ježíš.

Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Růžencová modlitba večeřadla je v sobotu v 15:15 hodin v kapli na faře.

Příští neděli po ranní mši sv. je setkání členů Živého růžence.

Ve dnech od 1. do 14. ledna bude probíhat Tříkrálová sbírka. Pořadatelem sbírky je Charita. Pokud chcete pomoci s koledováním při Tříkrálové sbírce, ať už dospělí nebo děti, hlaste se prosím na faře. Kromě pocitu z dobře vykonané věci se mohou děti těšit na Tříkrálové poděkování Charity.

V neděli 4. ledna začíná Alianční týden modliteb. První setkání je v našem kostele. Rozpis na celý týden je ve vývěsce. Setkání vždy začíná v 18:00 hod. Přijďte aspoň na to první.

Děkuji spolubratrům, past. asistentům, hudebníkům, dobrovolníkům a všem ostatním za pomoc při úklidu kostela i fary, výzdobě a také za vánoční přání a dárky, dary do kuchyně, cukroví a jiné projevy lásky.

OZNÁMENÍ
na 4. týden doby adventní a začátek doby vánoční 21.-28. prosince 2014

Ve středu 24. prosince na Štědrý den budou slouženy mše - „rorátní“ v 7:00 hodin v kapli, v 15:00 hodin pro rodiny s dětmi v kostele stejně tak i „půlnoční“ ve 23:00 hodin. Bohoslužby o Vánocích v ostravském děkanátu najdete ZDE.

Na slavnost Narození Páně 25. prosince a svátek sv. Štěpána 26. prosince budou mše svaté slouženy jako v neděli v 8:00, v 10:30 a v 17:00 hod.

V sobotu 27. prosince slavíme svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty.

V neděli 28. prosince svátek Svaté rodiny Ježíše, Josefa a Marie. Při ranní mši svaté zazní latinské ordinárium.

V pondělí 29. prosince vzpomeneme na potřeby naší farnosti modlitbou 24/1. Abychom nezhasínali oheň horlivosti, ti, kteří budou chtít, mohou tuto modlitbu podpořit také postem :o).

Zájemci o Betlémské světlo se mohou přihlásit v zákristii, nebo na faře. Betlémské světlo bude k dispozici od večerní mše svaté 21. prosince.

Nezapomeňte prosím na předvánoční svátost smíření. Vždy zpovídáme před mší svatou, mimořádně ještě v neděli 20. prosince a v pondělí 21. prosince, oba dny od 18:00 do 19:00 hodin.

Děkuji všem, kteří se zapojili do úklidu kostela, fary, a příprav na vánoční svátky.

OZNÁMENÍ

na 3. týden doby adventní 14.-21. prosince 2014

Všechny farníky zvu na pondělí 15. prosince do našeho kostela, kde od 18 hodiny proběhne vánoční mše Jakuba Jana Ryby. Plakátek ke koncertu najdete ve vývěsce.

Předvánoční úklid kostela plánujeme na 20. prosince od 9:00 hod. Můžete-li pomoct, budeme rádi.

V sobotu 20. prosince přivezou skauti na hlavní nádraží Betlémské světlo. Betlémské světlo bude přivezeno v 9:52 hod. V následujících dnech si jej můžete vyzvednout také na faře.

24. prosince na Štědrý den budou mše svaté slouženy v 7:00 v kapli. V kostele budou slouženy mše pro rodiny s dětmi v 15:00 a ve 23:00 hod. "půlnoční" .

Mše svaté na slavnost Narození Páně 25. prosince a 26.prosince na svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, budou slouženy jako v neděli, tedy v 8:00, 10:30 a v 17:00 hod.

Minulou neděli 7. prosince při diecézní sbírce na opravu katedrály se vybralo 8420,- Kč. Všem dárcům Bůh zaplať.

Nezapomeňte prosím na předvánoční svátost smíření. Vždy zpovídáme před mší svatou, mimořádně ještě v neděli 21. prosince a v pondělí 22. prosince, oba dny od 18:00 do 19:00 hodin.

Po ranní mši svaté zvu všechny farníky na faru, kde proběhne Farní kafe. Jde o posezení u kávy s možností rozdělit se o to, co vás zaujalo, oslovilo na mši svaté.

OZNÁMENÍ
na 2. týden doby adventní 7.-14. prosince 2014

V pondělí 8. prosince slavíme poutní slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Během dne budou slouženy mše svaté v 7 a v 17 hodin v kostele.

V sobotu 13. prosince památka sv. Lucie, panny a mučednice.

Na pondělí 8. prosince zvu všechny manželské páry ke společenství Equipes Notre-Dame, které proběhne na faře po mši v 17 hodin.

V pátek 12. prosince bude mše za uzdravení smíření a odpuštění v 18:30. na faře. Po ní následují chvály.

V pondělí 15. prosince budou mít všichni možnost zúčastnit se v našem kostele vánoční mše Jakuba Jana Ryby. Začátek v 18 hodin.

Dnes po ranní mši svaté se sejdou členové Živého růžence.

Salesiáni si připomínají 80 let přítomnosti v Ostravě. O slavnosti Neposkvrněné v pondělí 8. prosince zvou na dopolední duchovní obnovu, kterou místo nemocného biskupa Herbsta povede P. Bogdan Stepieň a která začíná v 9.30. Odpolední bohoslužbu v 16.30 bude celebrovat generální vikář P. Martin David a přivítáme při ní kříž světových dnů mládeže. 

OZNÁMENÍ
na 1. týden doby adventní 30. listopadu – 7. prosince 2014

Ve středu 3. prosince si připomínáme památku sv. Františka Xaverského, kněze.

V sobotu 6. prosince je památka sv. Mikuláše, biskupa.

Tento týden bude první pátek a první sobota v měsíci. Zvu k modlitbě Večeřadla v sobotu v 15:15.

Setkání členů živého růžence bude příští neděli po ranní mši svaté.

V zimním období bývají mše svaté ve všední dny slouženy na faře. Stejně tomu bude i letos. Začneme od pondělka 1. prosince.

Zvu na ranní adventní mše svaté, roráty. Budou slouženy od 1. prosince po celou dobu adventní vždy od 7 hodiny ranní.

Naše farnost bude na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie slavit pouť. Na tuto slavnost se připravujeme devítidenní novénou. Pouť bude v pondělí 8. prosince. Mše svaté budou slouženy v 7:00 a 17:00 hodin.

Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby v podání Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity budete moci uslyšet v našem kostele v pondělí 15. prosince od 18:00 hodin.

 
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Kalendář
Září 2018
P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Banery
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner