Aktuálně

Mše svaté dnes
6:40 v kapli řeholního domu sester Misionářek Lásky
17:00 ve farní kapli

Mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění
14.12.2018 18:30
Modlitbu začneme v 18:30 adorací Nejsvětější svátosti, přímluvnou modlitbou, následuje mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění.